Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:vladimir-pesek-2

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:vladimir-pese...'

Nalezené veřejné zakázky 101 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  205899 20. 1. 2012 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Stavební úpravy Nemocnice Prachatice – chirurgie 3 748 774 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby „Stavební úpravy Nemocnice Prachatice – chirurgie“ na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby.
  P16V00005484 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Dodávka řízených switchů pro počítačovou síť odhad.cena 0 Kč
  Z2017-034053 5. 12. 2017 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. L I N E T spol. s r.o.
Dodávka pacientských lůžek a nočních stolků 5 607 090 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 121 ks pacientských lůžek a 165 ks nočních stolků pro lůžková oddělení Nemocnice Prachatice, a.s.
  Z2019-002237 28. 6. 2019 19. 2. 2019 Nemocnice Prachatice, a.s. AUTOCONT a.s.
Modernizace bezpečnosti ICT v Nemocnici 2 913 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je modernizace bezpečnosti ICT v Nemocnici Prachatice, a.s. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 samostatné části viz dále.
  P14V00006388 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Zpracovatel projektové dokumentace k Rekonstrukci odhad.cena 0 Kč
  521051 27. 8. 2015 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Stavební úpravy a změna užívání stávajícího 8 361 922 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu bylo uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Stavební úpravy a změna užívání stávajícího pavilonu č. 17 v areálu nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců, a to podle projektové dokumentace zpracované společností ALFAPLAN s.r.o., Žižkova 12, 370 01 České Budějovice, č. zakázky 20150301 a zadávacích podmínek.
  Z2019-037847 24. 10. 2019 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. MEDISET – CHIRONAX s.r.o.
Operační stoly 3 040 950 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku 2 ks systémových operačních stolů, a to za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách a jeho přílohách, zejména přílohy - kupní smlouvy (v rámci předmětného zadávacího řízení je technická specifikace vymezena v příloze č. 2 – Technická specifikace operačních stolů.
  P12V90000493 19. 5. 2012 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz REALISTAV s.r.o.
Rekonstrukce fasády trafostanice - VDJ Hosín II 128 466 Kč
  P17V00001452 13. 3. 2017 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Rozšíření funkcionality a modernizace stávajícího odhad.cena 0 Kč
  Z2017-013270 23. 2. 2018 12. 7. 2017 Nemocnice Prachatice, a.s. FOMEI s.r.o.
Modernizace přístrojů a zvýšení kvality návazné 5 398 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření kupní smlouvy na dodávku zdravotnických přístrojů, tj. část 1 předmětu veřejné zakázky Skiagrafické RTG zařízení s přímou digitalizací, dvěma detektory a rentgenkami. Veřejná zakázka byla vyhlášená jako nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, která byla rozdělená na čtyři samostatné části.
  Z2017-013170 18. 5. 2017 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Modernizace přístrojů a zvýšení kvality návazné odhad.cena 0 Kč
Oznámení profilu zadavatele
  P18V00003245 26. 4. 2018 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Multifunkční informační a komunikační systém odhad.cena 0 Kč
  480136 16. 7. 2014 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz HOCHTIEF CZ a. s.
Rekonstrukce výtlaku surové vody Vidov - ÚV Plav 9 588 722 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P14V00006002 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Dodávka osobního vozidla se sanitní zástavbou odhad.cena 0 Kč
  P15V00002513 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Dodávka a instalace operačního stolu s odhad.cena 0 Kč
  P12V00000113 5. 10. 2012 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby, závod Čechy jih
Stavební úpravy vodovodu DN 100 U Rybníka-Putim 0 Kč
  P12V00000112 1. 10. 2012 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz REALISTAV s.r.o.
Rekonstrukce fasády ČS VDJ Hosín II a terénní 1 587 576 Kč
  232793 10. 10. 2012 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz Bukovec-výměna armatur čerpací stanice směr 2 920 392 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího trubního a armaturního vybavení čerpací stanice pitné vody. Stávající armatury jsou ve špatném technickém stavu. Dále bude doplněn trubní propoj mezi výtlačnými potrubími směr VDJ Netřebice a VDJ Domoradice.
  P12V00000115 1. 11. 2012 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz sdružení DAICH/MONTOP-J.Lachout
Vodovod-průmyslová zóna Sezimovo Ústí a Vodovodní 4 588 416 Kč
  P18V00002176 12. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Dodávka 2 ks osobních vozidel se sanitní nástavbou odhad.cena 0 Kč
  Z2020-041227 20. 11. 2020 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. ORDYS s.r.o.
Úprava lékárny Nemocnice Prachatice, a.s. 20 710 953 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky byl výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavebních prací Úprava lékárny Nemocnice Prachatice a.s. v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem.
  P15V00005866 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Dodávka a instalace operačního stolu s odhad.cena 0 Kč
  104508 3. 1. 2012 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Centrální budova Nemocnice Prachatice, a.s. – 4 433 785 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení PPředmětem veřejné zakázky je uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby „Centrální budova Nemocnice Prachatice, a.s. – snížení energetické náročnosti“ na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby.
  Z2017-035789 2. 7. 2018 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. BTL zdravotnická technika, a.s.
HOSPIMED, spol. s r.o.
+8 dalších dodavatelů
Modernizace přístrojů a zvýšení kvality návazné odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  525809 5. 11. 2015 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Rekonstrukce kotelny Nemocnice Prachatice a.s. 648 408 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Část 1 předmětu veřejné zakázky - Rekonstrukce otopné soustavy areálu nemocnice Prachatice Předmětem jednacího řízení bez uveřejnění bylo uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby Rekonstrukce kotelny Nemocnice Prachatice a.s. k části 1 předmětu veřejné zakázky na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby. V souladu s čl. III odst. 3.4 bod 3.4.2 a způsobem dle bodu 3.4.3 smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 5. 2015 se upravuje rozsah a cena díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů (vícepráce a méněpráce), které byly...
  Z2019-005787 19. 2. 2019 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. STAVOPLAST KL spol. s r.o.,
Stavební úpravy a přístavba objektu č. 22 13 888 595 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Přístavba urgentního příjmu v Prachaticích v rozsahu dle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky a projektové dokumentace vyhotovené společností ALFAPLAN s.r.o., Žižkova 12, 370 01 České Budějovice, IČO 260 29 626 a neoceněným výkazem výměr.
  P12V00000118 25. 9. 2012 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz SEN-vysoušecí technika s r.o., Kardašova Řečice
Filtrace vzduchu a odvlhčení na VDJ Včelná 0 Kč
  P18V00005404 29. 6. 2018 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Vybavení oficíny v lékárně Nemocnice Prachatice, odhad.cena 0 Kč
  376482 11. 2. 2014 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz Dodávka elektřiny na souhrnné místo JVS pro období odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  634469 13. 7. 2016 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz E.ON Energie, a.s.
Dodávka elektřiny na souhrnné místo JVS pro období 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P14V00005622 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Dodávka laseru pro chirurgickou operativu odhad.cena 0 Kč
  P17V00009260 21. 12. 2017 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Modernizace přístrojů a zvýšení kvality návazné odhad.cena 0 Kč
  Z2020-010316 13. 7. 2020 27. 4. 2020 Nemocnice Prachatice, a.s. STAPRO s. r. o.
Modernizace NIS, rozšíření o moduly s podporou 5 665 391 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy o dílo v rámci projektu Modernizace NIS, rozšíření o moduly s podporou eHealth v Nemocnice Prachatice, a.s. Součástí plnění bylo i poskytnutí servisní podpory po dobu 5-ti let, která bude hrazena z vlastních zdrojů zadavatele.
  P14V00005623 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Dodávka anesteziologických přístrojů pro odhad.cena 0 Kč
  P15V00003692 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Stavební úpravy a změna užívání stávajícího odhad.cena 0 Kč
  495480 28. 8. 2014 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s.
Neznámý
  P14V00005616 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Dodávka ultrazvukového přístroje pro RTG oddělení odhad.cena 0 Kč
  P16V00005044 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Stavební práce v areálu Nemocnice Prachatice, a.s. odhad.cena 0 Kč
  Z2019-024347 18. 7. 2019 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice Prachatice, a to podle projektové dokumentace zpracované společností STA, projektový ateliér, v.o.s. a neoceněným výkazem výměr.
  Z2016-004238 18. 11. 2016 neuvedena Nemocnice Prachatice a.s. STAPRO s.r.o.
Podpora provozu nemocničního informačního systému 519 530 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění je zajištění a podpora provozu informačních systémů Nemocnice Prachatice, a.s., resp. zajištění a podpora provozu vybraných informačních technologií.
  P18V00001213 12. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Přístroj pro distanční elektroléčbu s odhad.cena 0 Kč
  P16V00009920 16. 11. 2016 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Zajištění a podpora provozu nemocničního odhad.cena 0 Kč
  237638 12. 11. 2012 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz Dodávka elektřiny na souhrnné místo JVS pro období 20 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení nákup elektrické energie VN
  345156 8. 2. 2013 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz Vodovod-průmyslová zóna Sezimovo Ústí a vodovodní 3 792 079 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o zajištění dodávky pitné vody pro průmyslovou zónu Sezimovo Ústí, kde je navržen vodovodní řad v dl. 143m, který bude napojen na stávající potrubí DN 800 dálkového řadu a současně bude propojen na dálkový řad DN 300. V místě napojení na vodovod DN 300 bude vybudována armaturní šachta z monolitického betonu, do které bude osazen redukční ventil včetně příslušných armatur a vodoměr. Z této šachty bude dále vedena vodovodní přípojka DN 300 pro areál f. C-Energy.
  519817 13. 10. 2015 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz HOCHTIEF CZ a. s.
Zásobování obcí severního Písecka, II. etapa 1. 40 836 564 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P14V00000023 12. 12. 2014 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz SWIETELSKY stavební s.r.o.
Napojení obcí Řepice a Rovná na VSJČ 1 996 500 Kč
  P16V00000017 21. 9. 2016 neuvedena Jihočeský vodárenský svaz Stavitelství Briezstienský s.r.o.
Rekonstrukce oplocení VDJ Chotýčany 583 117 Kč
  Z2019-035720 11. 10. 2019 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. PRAGOPERUN, spol. s r.o.
Dodávka žehlící linky 2 989 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy na dodávku žehlící linky, a to za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách a jeho přílohách, zejména přílohy kupní a technické specifikace.
  P17V00007279 4. 10. 2017 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Dodávka pacientských lůžek a nočních stolků odhad.cena 0 Kč
  P16V00009130 7. 10. 2016 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Zajištění a podpora provozu nemocničního odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy