Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:zuzana-moravcikova

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:zuzana-moravc...'

Nalezené veřejné zakázky 203 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P13V00004641 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Skupinový vodovod Bernardov, Habrkovice,Svatý odhad.cena 0 Kč
 646203 21. 9. 2016 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. Nákladní automobil pro 18 000 kg II.
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup nového nákladního vozu včetně automobilové korby v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami.
 P16V00117128 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. E.ON Energie, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 8 200 000 Kč
 P16V00109499 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Obnova vodovodu a kanalizace Palackého, 0 Kč
 P13V00000754 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. "Vypracování zadávací dokumentace na stavbu odhad.cena 0 Kč
 P18V00136918 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Linde Gas a.s.
Dodávka kapalného technického plynu 0 Kč
 P18V00138695 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ROKOS STAVBY s.r.o.
Obnova kanalizace Sudoměřická, Kutná hora 2 482 875 Kč
 P17V00130618 30. 10. 2017 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. TES, spol. s r.o.
Vnitřní úpravy přízemí v objektu č. p. 1550 v 1 144 830 Kč
 222634 4. 7. 2012 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.
Neznámý
 P19V00166061 25. 5. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ZERS spol. s r.o.
Kutná Hora ČOV - zpracování kalů 2019 4 482 000 Kč
 P17V00124602 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ROKOS STAVBY s.r.o.
Obnova kanalizace Jungmannova ulice II, Uhlířské 513 741 Kč
 P16V00113520 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Stanislav Hušpauer
Obnova technologického mostu ve Zruči nad Sázavou 998 400 Kč
 484810 18. 5. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Výběr dodavatele elektrické energie odhad.cena 0 Kč
Neznámý
 373872 18. 5. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti odhad.cena 0 Kč
Neznámý
 P13V00010159 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Svahová sekačka Spider ILD02 odhad.cena 0 Kč
 P17V00129413 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.
Zbraslavice - lokalita u letiště, novostavba 2 493 531 Kč
 349513 18. 5. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. """Zastupování Vodohospodářské společnosti odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P19V00164191 11. 10. 2019 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. JMP - Stavební stroje s.r.o.
Dodávka rypadlo - nakladač II. 2 165 603 Kč
 223910 8. 2. 2013 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Kutnohorsko - Čáslavsko, bankovní úvěr 34 030 216 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí střednědobého investičního úvěru na realizaci projektu ,,Kutnohorsko - Čáslavsko" ve výši 200 000 000,- Kč. Předpokládaná doba čerpání úvěru je od 12/2012 - 12/2013. Skutečná doba čerpání úvěru je závislá na zahájení a průběhu investiční akce. Pro zpracování nabídky je závazná předpokládaná doba čerpání úvěru. Předpokládaná výše realizačních nákladů celé stavby, na jejíž realizaci je poptáván investiční úvěr, je stanovena podle současné úrovně dostupných podkladů na 479,8 mil. Kč bez DPH. Projekt Kutnohorsko - Čáslavsko bude spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí jako projekt číslo CZ.1.02/1.1.00/09.03690, ze SFŽP ČR a z vlastních zdrojů zadavatele. Finanční toky jsou řízeny dle příslušné metodiky Ministerstva financí (Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu...
 479153 21. 1. 2014 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a. s. Obnova kanalizace Puškinská, Kutná Hora
Předběžné oznámení Výměna částí stávajících stok D I, D a A v ul. Puškinská a Zelenkova v Kutné Hoře, stávající stoky jsou vejčitého tvaru 1050/700, 1200/800 a tlamovitého tvaru 2000/1600 z monolitického betonu. Budou nahrazeny skolaminátovým potrubím DN 1 400, 1600, 1800. Celková délka rekonstruovaných stok je 277 m.
 Z2019-004970 11. 2. 2019 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Obnova vodojemu Kaňk – stavební část II. 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova vodojemu o objemu 3x400 m3, která bude probíhat za provozu vodojemu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
 P14V00101177 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
CALIPSUM s.r.o.
+2 další dodavatelé
Obnova kanalizace Puškinská, Kutná Hora 51 151 616 Kč
 P16V00117129 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Smlouva o sdružených službách dodávky plynu odhad.cena 0 Kč
 P15V00102331 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 0 Kč
 P13V00004596 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Kutnohorsko - Čáslavsko, investiční úvěr odhad.cena 0 Kč
 Z2019-031080 9. 9. 2019 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektrické energie pro rok 2020, 2021 14 165 491 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 223502 4. 7. 2012 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Dodávka elektrické energie
Předběžné oznámení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka elektrické energie pro jednotlivá pracoviště Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s.
 211336 29. 10. 2012 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Likvidace kalů z ČOV 6 412 739 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění odvozu a likvidace (využití nebo odstranění) kalů z následujících čistíren odpadních vod provozovaných zadavatelem: I. ČOV Kutná Hora, II. ČOV Čáslav, III. ČOV Zruč nad Sázavou, IV. ČOV Uhlířské Janovice, V. ČOV Sázava, VI. ČOV Škvorec. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 6 částí tak, že pro každou z výše uvedených ČOV budou služby poskytované uchazečem tvořit samostatnou část. Zadavatel připouští podání nabídky na libovolný počet částí.
 P19V00158869 25. 5. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV Uhlířské 715 000 Kč
 P17V00125238 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže 1 887 000 Kč
 P18V00139348 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Kanalizace a ČOV Onomyšl, Vodovod - napojení Obce 590 000 Kč
 P13V00011050 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Oprava střešního pláště na objektu Úpravna vody odhad.cena 0 Kč
 P16V00109097 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Výstavba sítí Kolín a.s.
Obnova vodovodu lokalita Pobřežní, Kutná Hora 1 109 350 Kč
 P16V00115041 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. TELSIG-servis, spol. s r.o.
2. DOSTAVBA vodovodů a kanalizací pro 4 102 903 Kč
 P13V00017658 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Intenzifikace ČOV Zbraslavice odhad.cena 0 Kč
 P20V00172008 27. 3. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Ivan Šafránek - PROFIP
Oprava střešních plášťů v areálu Úpravny vody, 888 394 Kč
 Z2018-032977 21. 1. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Metrostav a.s.
Dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV Uhlířské 69 680 939 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 402159 9. 4. 2015 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a. s. Obnova kanalizace Puškinská, Kutná Hora 12 787 904 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Výměna částí stávajících stok D I, D a A v ul. Puškinská a Zelenkova v Kutné Hoře, stávající stoky jsou vejčitého tvaru 1050/700, 1200/800 a tlamovitého tvaru 2000/1600 z monolitického betonu. Budou nahrazeny skolaminátovým potrubím DN 1 400, 1600, 1800. Celková délka rekonstruovaných stok je 277 m.
 P19V00167720 25. 5. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění vozidel 431 555 Kč
 P19V00158344 25. 5. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Tlaková kanalizace Krchleby, Žáky - odvedení na 748 000 Kč
 P18V00149429 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obnova vodojemu Kaňk - stavební část II odhad.cena 0 Kč
 P17V00126872 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. TRASKO, a.s.
Obnova kanalizace Ortenova, Kutná Hora 298 570 Kč
 P16V00113123 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Realitní a stavební společnost s.r.o.
Rekonstrukce areálu Vodohospodářské společnosti 2 208 033 Kč
 P17V00125368 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ROKOS STAVBY s.r.o.
Obnova kanalizace Fučíkova ulice, Kutná Hora 921 270 Kč
 P13V00007818 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Financování vozidla TATRA s recyklační nástavbou odhad.cena 0 Kč
 P15V00106925 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. DISA s.r.o.
Obnova vodojemu Zálesí k.ú. Bratčice u Potěh 1 207 170 Kč
 P16V00112312 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Jiří Secký
Klimatizace administrativní budova Vodohospodářské 570 340 Kč
 P18V00134480 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. TELSIG-servis, spol. s r.o.
Obnova vodovodu a kanalizace Boženy Němcové, 2 151 265 Kč
 P15V00107057 12. 4. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. STAVONEL, spol. s r.o.
ČOV Čáslav - separátor obsahu tlakových vozů 3 392 327 Kč
 P20V00168985 28. 1. 2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ROKOS STAVBY s.r.o.
Kutná Hora, ulice Žatecká - přeložka vodovodu a 999 862 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 266 067 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy