Snadné přidání nového datasetu

Elektronická knihovna legislativního procesu *

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání '*'

Našli jsme 6 613 výsledků na výraz *.

Třídit výsledky podle :
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
KORNC7GFKVVR Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky Ministerstvo kultury Návrh nařízení vlády 08.10.2021 21.01.2022
ALBSCAVEYRMC Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 118) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 21.01.2022 21.01.2022
KORNCAVBGKUO Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra Návrh zákona 21.01.2022 21.01.2022
KORNCAUH7PLD Návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně některých zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin) Český báňský úřad Návrh zákona 20.01.2022 21.01.2022
ALBSC9HGXHNN Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství Návrh zákona 15.12.2021 21.01.2022
ALBSCAVF3EPQ Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 119) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 21.01.2022 21.01.2022
ALBSBXVE6S65 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 05.02.2021 21.01.2022
ALBSCAMEKPGC Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí Návrh vyhlášky 13.01.2022 21.01.2022
KORNC6PF75EZ Návrh zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Ministerstvo zdravotnictví Návrh zákona 14.09.2021 21.01.2022
KORNCAUDX65L Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 21.01.2022 21.01.2022
KORNC6PF99VM Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro Ministerstvo zdravotnictví Návrh zákona 14.09.2021 21.01.2022
ALBSC9QHGAEP Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů Ministerstvo zdravotnictví Návrh zákona 15.12.2021 20.01.2022
KORNCAKM86F1 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Český úřad zeměměřický a katastrální Návrh zákona 11.01.2022 20.01.2022
KORNCASKWSJ2 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh vyhlášky 20.01.2022 20.01.2022
ALBSC7CGLWPU Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh vyhlášky 06.10.2021 20.01.2022
KORNCASEG6R9 Návrh zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh zákona 18.01.2022 20.01.2022
KORNCAUE7V4R Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 20.01.2022 20.01.2022
KORNC6EJJMPG Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo financí Návrh zákona 31.08.2021 20.01.2022
ALBSC9XKH2PB Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 109) Úřad vlády České republiky Návrh krajského zastupitelstva 22.12.2021 19.01.2022
ALBSC8TFFZY5 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 388/2006 Sb., o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh vyhlášky 22.11.2021 19.01.2022
ALBSC6TCAEJD Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání a vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh vyhlášky 17.09.2021 19.01.2022
ALBSC9XKLJMR Návrh poslanců Jakuba Michálka, Věry Kovářové, Marka Výborného, Marka Bendy a Jana Jakoba na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 110) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 22.12.2021 19.01.2022
KORNC8UR9WB3 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Návrh zákona 18.11.2021 19.01.2022
ALBSC9XK55XG Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 108) Úřad vlády České republiky Návrh krajského zastupitelstva 22.12.2021 19.01.2022
KORNCANFFJKE Návrh nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh nařízení vlády 18.01.2022 18.01.2022

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy