Snadné přidání nového datasetu

Elektronická knihovna legislativního procesu *

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání '*'

Našli jsme 7 039 výsledků na výraz *.

Třídit výsledky podle :
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
KORNCL8K8S44 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 16.11.2022 29.11.2022
KORNCJFHYALB Návrh vyhlášky o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008 s přítiskem Česká národní banka Návrh vyhlášky 22.09.2022 29.11.2022
KORNCHTCNH9L Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jana Blahoslava Česká národní banka Návrh vyhlášky 31.08.2022 29.11.2022
ALBSCK3DN613 Vyhláška o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 12.10.2022 29.11.2022
KORNCL3JAENV Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 11.11.2022 29.11.2022
KORNCKQJDBU3 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 387/2010 Sb., o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích), ve znění vyhlášky č. 479/2012 Sb. Ministerstvo obrany Návrh vyhlášky 31.10.2022 29.11.2022
KORNCJ8HNCUE Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky Ministerstvo kultury Návrh nařízení vlády 26.09.2022 29.11.2022
KORNCGSFP2C1 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany Ministerstvo obrany Návrh zákona 29.07.2022 29.11.2022
KORNCDXG54QV Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 29.04.2022 29.11.2022
ALBSCL3KMB0Q Návrh nařízení vlády o poskytování příspěvku v době částečné práce Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh nařízení vlády 11.11.2022 29.11.2022
KORNCKDCVYKX Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb. Ministerstvo zdravotnictví Návrh nařízení vlády 21.10.2022 29.11.2022
KORNCKLC9Z3N Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh zákona 27.10.2022 29.11.2022
ALBSCGFATQG6 Návrh vyhlášky o nikotinových sáčcích bez obsahu tabáku Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 02.08.2022 29.11.2022
KORNCKLRZZD9 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh zákona 27.10.2022 29.11.2022
KORNCDXFM97V Návrh zákona o ochraně oznamovatelů Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 29.04.2022 29.11.2022
ALBSCLLK2WX8 Návrh Zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 345) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 28.11.2022 28.11.2022
KORNCKBF5YGV Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo vnitra Návrh zákona 18.10.2022 28.11.2022
ALBSCHVG2D0V Návrh zákona o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2022 osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby Ministerstvo zdravotnictví Návrh zákona 09.09.2022 28.11.2022
ALBSCJHDXBWT Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů Energetický regulační úřad Návrh vyhlášky 22.09.2022 28.11.2022
KORNCKLH8MOT Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání Ministerstvo zdravotnictví Návrh vyhlášky 03.11.2022 26.11.2022
KORNCKRLN88Q Návrh nařízení vlády o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh nařízení vlády 02.11.2022 25.11.2022
ALBSCKJAZ4GG Novela zákona o státním zastupitelství Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 25.10.2022 25.11.2022
KORNCKQEEATX Návrh nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh nařízení vlády 02.11.2022 25.11.2022
KORNCKRLFLZB Návrh nařízení vlády o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo práce a sociálních věcí Návrh nařízení vlády 02.11.2022 25.11.2022
ALBSCJQGQ7G5 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí Návrh nařízení vlády 29.09.2022 25.11.2022

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.