Hlídač Dotací: Hledání ico:00002739

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 981 výsledků

V celkové hodnotě 57 971 635 355 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Jeremenko - Modernizace výtahu ve správní budově 01.01.2008 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Žofie - Stavební úpravy budovy č. 40 07.04.2016 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Důl Fučík - monitoring dat z opuštěných lokalit 01.05.2001 2 270 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 251/2001ekologická dotace 10.12.2001 12 000 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Výstavba nové prádelny - přemístění z DH-I 01.04.2003 2 000 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Důl František- rekonstrukce rozvodu vody na Františku 01.04.2001 4 150 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, jáma Terezie (Petr Bezruč) 08.09.2014 360 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Lokalita Jeremenko - Zpevnění plochy v areálu Jeremenko 01.01.2006 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Zateplení budovy ředitelství, sekce B 01.01.2011 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Doprůzkum znečištění horninového prostředí a podzemní vody území ve správě s. p. DIAMO - o. z. SUL Příbram, bývalého důlně-úpravárenského závodu Kaňk - Kutná Hora a blízkého okolí 07.04.2014 111 443 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Potrubí pro čerpací systém ČDV a sedimentační nádrže Z. Chodov 01.05.2004 194 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 BOA-S-165/2010 11.08.2010 28 500 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 SZNR - stroje a zařízení 2013 01.01.2013 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Rozvodna elektrické energie - projekt 18.12.2018 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 1/5240/SR/00 02.02.2000 615 964 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 1/5240/SR/2000 02.02.2000 476 500 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 ZRA-SL-1036/2010 27.10.2010 51 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 ZRA-SL-1009/2010 16.02.2010 51 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Krytí nákladů ZNHČ - neinvestiční dotace pro o.z. HBZS a o.z. DARKOV s. p. DIAMO 02.02.2021 2 122 849 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 15/2004 02.02.2004 15 000 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Zlepšení odtokových poměrů, PRLP Mydlovary 09.12.2015 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Náprava škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek i nevyhrazených nerostů krytí nákladů zahlazování následků hornické činnosti 10.01.2020 50 350 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Rekonstrukce regulační stanice plynu 03.12.2018 Hodnota neznámá
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Zřízení laboratoře v podzemí budovy Příbram VII 01.09.2004 1 833 000 Kč
Detail DIAMO, státní podnik 00002739 Konečné řešení odkaliště -1.stavba 20.03.2005 Hodnota neznámá