Výsledky hledání

Pro hledaný výraz zverejneno:2021-11-22 jsme našli 4 144 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz zverejneno:2021-11-22 v celém Hlídači

zverejneno:2021-11-22 jsme nalezli ještě v těchto databázích


Nalezené smlouvy 4 115 výsledků

Celková cena nalezených smluv 14 mld. Kč


  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  18443387 19. 11. 2021 Státní pozemkový úřad JS Property, a.s. 503 360 Kč
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě - TDS "Realizace Budišovsko I. etapa" - změna termínu  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  18453599 15. 11. 2021 ČESKÁ TELEVIZE CANFORD AUDIO LIMITED 72 259 Kč
Dodávka LEN VIDEO SPLITTER a CANFORD MUSAADAPTER  | Obor: Telco
  18442095 17. 9. 2021 Fakultní nemocnice Brno Alliance Healthcare s.r.o. 136 301 Kč
Objednávka - lékárna  | Obor: Leciva
  18441051 18. 11. 2021 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace K-GEO s.r.o. 428 086 Kč
GTP v rámci přípravy stavby Přeložka silnice III/46665 Mokré Lazce  | Obor: Konstrukční a stavební práce
  18444855 19. 11. 2021 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. ELI LILLY ČR, s.r.o. 240 962 Kč
VOL-2021-150-007793  | Obor: Leciva
  18451263 15. 11. 2021 Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. ADUKO s.r.o. 70 180 Kč
Smlouva o auditorských službách  | Obor: Účetní, revizní a peněžní služby
  18446903 16. 11. 2021 Česká pošta, s.p. UCED Distribuce s.r.o. 338 800 Kč
Spotreba plynu  | Obor: Energie
  18447223 22. 11. 2021 Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Neuvedena
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek č.960401-0447/2016  | Obor: Poštovní a kurýrní služby
  18449755 30. 8. 2021 Pardubický kraj Správa železnic, státní organizace Neuvedena
Smlouva o přístupu k datům zpřístupněných Správou železnic, státní organizace  | Obor: Hromadná autobusová a vlaková doprava
  18447251 16. 11. 2021 Česká zemědělská univerzita v Praze Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Rou dnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková or Neuvedena
Rámcová smlouva o zajištění odborné praxe  | Obor: Poštovní a kurýrní služby
  18441559 16. 11. 2021 Město Pelhřimov DanceArt PELHŘIMOV, z. s. 75 725 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace č. KSTS 356/2021 a KSTS 209/2021  | Obor: Dary a dotace
  18451623 18. 11. 2021 Fakultní nemocnice Hradec Králové BIOMEDICA ČS, s.r.o. 78 021 Kč
objednávka-NL  | Obor: Leciva
  18449499 22. 11. 2021 Česká republika - Ministerstvo obrany JAMEL FASHION s.r.o. 1 134 000 Kč
DNS - Kategorie č. 2 - Zdravotnický spotřební materiál - Výzva č. 6  | Obor: Zdravotnický materiál
  18447039 19. 11. 2021 Československá obchodní banka, a. s. Ministerstvo financí 197 149 Kč
Konfirmace Repoobchodu č. 124273651  | Obor: Spoření a repo operace
  18448595 19. 11. 2021 Základní škola, Národních hrdinů 70, Praha-Dolní Počernice OTYR s.r.o. Neuvedena
Smlouva o vypořádání závazků ke Smlouvě o vybudování odborných učeben  | Obor: Kancelář
  18455179 19. 11. 2021 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Bartoš Václav Neuvedena
Smlouva o podpoře  | Obor: Dary a dotace
  18446739 10. 11. 2021 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Alza.cz a.s. 67 089 Kč
nákup VT  | Obor: Věda, výzkum a vývoj
  18449387 18. 11. 2021 Městská část. Praha 14 MARKÉTA KLEMENTOVÁ, 1974 2 233 000 Kč
Kupní smlouva - bytová jednotka Praha 9  | Obor: Právní služby
  18452759 9. 11. 2021 TR instruments spol. s r.o. Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje 358 886 Kč
Kupní smlouva - Rádiový systém monitorování mikroklimatu v Pachelbelově domě  | Obor: Poštovní a kurýrní služby
  18442531 19. 11. 2021 Technické služby města Mostu a.s. AUTO HELUS s.r.o. 2 173 160 Kč
Kupní smlouva  | Obor: Vozidla silniční údržby a příslušenství
  18446007 12. 11. 2021 Fakultní nemocnice Hradec Králové PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. 1 060 117 Kč
objednávka-NL  | Obor: Leciva
  18446735 20. 9. 2021 Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11 AUDIO PARTNER s.r.o. 69 155 Kč
Nákup hudebních nástrojů  | Obor: Hudební nástroje
  18442895 19. 11. 2021 Západočeská univerzita v Plzni JD Dvořák, s.r.o. 151 250 Kč
Aktualizace řídícího SW (lab.LET).  | Obor: IT Hardware
  18451939 13. 2. 2020 Obec Písečná Svaz tělesně postižených v ČR, MO Jablunkov, zapsaný spolek 1 210 Kč
Smlouva o finančním daru  | Obor: Dary a dotace
  18446367 12. 11. 2021 Ostravská univerzita Silva Rerum Polonarum 108 720 Kč
Realizace úkolů v rámci programu s názvem Polonika ve sbírkách českých muzeí a archivů VI. - Olomoucký kraj a Zlínský kraj  | Obor: Nábor zaměstnanců
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

zverejneno:2021-11-22 jsme nalezli ještě v těchto databázích

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy