Výsledky hledání

Pro hledaný výraz icoPlatce:00281859 jsme našli 888 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz icoPlatce:00281859 v celém Hlídači

icoPlatce:00281859 jsme nalezli ještě v těchto databázích


Nalezené smlouvy 732 výsledků

Celková cena nalezených smluv 1 mld. Kč


  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 5256044 12. 4. 2018 Město Ivančice Jan Holý 199 650 Kč
Kupní smlouva - travní sekačka Wisconsin W3532 Comfort  | Obor: Vozidla silniční údržby a příslušenství
 5971459 8. 6. 2018 Město Ivančice DOKA, s.r.o. 38 927 Kč
Dodatek č. 1 k SOD Obnova vodorovného dopravního značení v Ivančicích  | Obor: Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
 11559876 31. 1. 2020 Město Ivančice f.o.: V.J. 90 000 Kč
2000010 Veřejnoprávní smlouva o pokytnutí dotace 01-2020 (VJ-f.o.)  | Obor: Dary a dotace
 5485767 25. 4. 2018 Město Ivančice INWORK s.r.o. 582 644 Kč
Dodatek č. 1 k SOD Výroba a repase oken a vrat měšťanského domu Palackého náměstí 5-11 Ivančice
 3970288 23. 10. 2017 Město Ivančice ENERGOREGION 2020 82 000 Kč
Darovací smlouva na nákup malé komunální techniky  | Obor: Dary a dotace
 3326810 2. 10. 2017 Město Ivančice Ing.arch. Říčný Michal 300 685 Kč
Zpracování projektové dokumentace na akci Ivančice - rekonstrukce Palackého náměstí před kostelem - 1. etapa  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 5433415 26. 4. 2018 Město Ivančice E.ON Distribuce, a.s. 1 850 248 Kč
Smlouva s E.ON o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13011041  | Obor: Stavebnictví
 6837283 1. 10. 2018 Město Ivančice ČEZ Energo, s.r.o. 1 578 000 Kč
Smlouva o ceně tepla pro město Ivančice - dodatek 8 smlouvy o dodávkách  | Obor: Veřejné služby pro energie
 10924144 25. 11. 2019 Město Ivančice Ordos s.r.o. Neuvedena
1900145_1900140 Dodatek č. 1 k SOD Výroba, dodávka a montáž vybavení vč. osvětlení a podlahy podatelny v budově č.p.196 - MěÚ Ivančice (pozn. nemění cenu)
 7578655 7. 12. 2018 Město Ivančice 1A TRADE, s.r.o. 129 821 Kč
SOD Výměna oken budovy kina Réna, č. ev. 1485, Ivančice
 5294904 19. 2. 2018 Město Ivančice Házenkářský klub Ivančice 500 000 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2018  | Obor: Dary a dotace
 4774936 18. 2. 2018 Město Ivančice Drápal Drahomír 95 000 Kč
OBJ 37-10-2018 - Dodávka nábytku do kanceláře Odboru informačních systémů  | Obor: Nábytek
 6854915 19. 9. 2018 Město Ivančice fyzická osoba 3 379 500 Kč
Kupní mslouva - pozemek Pod Rénou  | Obor: Realitní služby
 9798795 3. 6. 2019 Město Ivančice E.ON Distribuce, a.s. 79 497 Kč
1900095 EON Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030043609-017  | Obor: Stavebnictví
 13177520 29. 6. 2020 Město Ivančice fyz. osoba P. B. 75 300 Kč
2000081 Darovací smlouva - pozemky Hrubšice  | Obor: Dary a dotace
 2012522 22. 5. 2017 Město Ivančice Betostav Development s.r.o. 1 512 441 Kč
Oprava chodníků a cest na hřbitově v Ivančicích - ETAPA 1, část A  | Obor: Pojišťovací služby
 12169892 30. 3. 2020 Město Ivančice Ing.arch. MOTL IVO 90 750 Kč
2000048 OBJ Vypracování Územní studie Ivančice – Letkovice Pod Hlinkem
 6704303 10. 9. 2018 Město Ivančice GORDIC spol. s r.o. 108 825 Kč
1800150 Rozšíření IS Ginis o GDPR+  | Obor: IT
 1797910 24. 4. 2017 Město Ivančice Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o. 72 600 Kč
Administrace zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení v rámci zakázky s názvem V 00207 – dodávka městského monitorovacího systému  | Obor: Realitní služby
 6736223 12. 9. 2018 Město Ivančice VHS Břeclav s.r.o. 5 753 437 Kč
1800151 SOD Oprava místní komunikace ul. Hornická, Ivančice  | Obor: Stavebnictví
 3227870 15. 9. 2017 Město Ivančice Valbek, spol. s r.o 75 020 Kč
Dohoda o nahrazení dosavadního závazku  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 4634940 2. 2. 2018 Město Ivančice DEA Energetická agentura, s.r.o. 50 820 Kč
Příkazní smlouva - VŘ na dodavatele stavebních prací a realizaci prvků zeleně  | Obor: Realitní služby
 8553243 15. 3. 2019 Město Ivančice COLAS CZ, a.s. 39 808 999 Kč
1900026 SOD Oprava dešťové kanalizace v místních částech Řeznovice a Hrubšice  | Obor: Stavebnictví
 5728207 24. 5. 2018 Město Ivančice TOLZA, spol. s r.o. 538 450 Kč
SOD Zpracování PD na akci PD na zateplení objektu Kounická 70 Ivančice  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 8371175 28. 2. 2019 Město Ivančice ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. 202 070 Kč
1900020 SOD Zpracování projektové dokumentace k provádění stavby "Realizace interiérové úpravy mázhauzu Domu pánů z Lipé (radnice) v Ivančicích"  | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

icoPlatce:00281859 jsme nalezli ještě v těchto databázích

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 711 lidí darovalo 1 957 288 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy