Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:00064211 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 148 výsledků

Celková cena nalezených smluv 0 Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  20931891 22.06.2022 01.07.2022 Fakultní nemocnice Bulovka PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Neuvedena
Kupní smlouva, jejímž předmětem je koupě léčivého přípravku ATC skupiny L01XK02 s účinnou látkou niraparib  | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví / Pojišťovací služby
  19565695 24.02.2022 03.03.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Francouzský národní institut pro zdraví a lékařský výzkum (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Neuvedena
Dohoda o klinickém hodnocení, jejímž předmětem je realizace výzkumu s názvem „Multicentrické adaptivní randomizované hodnocení bezpečnosti a účinnosti léčby COVID-19 u hospitalizovaných dospělých  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Věda, výzkum a vzdělávání / Leciva
  21539103 31.08.2022 02.09.2022 Fakultní nemocnice Bulovka SYSMEX CZ s.r.o. Neuvedena
Smlouva o výpůjčce zdravotnického přístroje, jejímž předmětem je bezúplatná výpůjčka 1 ks automatického analyzátoru moči a tělních tekutin  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / IT / Stroje a zařízení
  19270747 01.02.2022 02.02.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. Neuvedena
Kupní smlouva na opakované dodávky léčivého přípravku ATC skupiny L03AX15 s účinnou látkou mifamurtid k VZ s názvem „DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ S ÚČINNOU LÁTKOU MIFAMURTID“  | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví / Pojišťovací služby
  19442119 17.02.2022 21.02.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Laserderm s.r.o. Neuvedena
Rámcová smlouva o zabezpečení specializačního vzdělávání - absolvování praktické části specializačního vzdělávání v oboru Dermatovenerologie – povinná odborná praxe v oboru Infekční lékařství v  | Obor smlouvy: Zdravotní péče / Školení a kurzy
  19311827 27.01.2022 07.02.2022 Fakultní nemocnice Bulovka PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Neuvedena
Kupní smlouva na opakované dodávky léčivého přípravku ATC skupiny R03DX10 s účinnou látkou benralizumab  | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví / Pojišťovací služby
  19311799 27.01.2022 07.02.2022 Fakultní nemocnice Bulovka PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Neuvedena
Kupní smlouva na opakované dodávky léčivého přípravku ATC skupiny L01EB04 s účinnou látkou osimertinib-mesilát  | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví / Pojišťovací služby
  19288199 25.01.2022 04.02.2022 Fakultní nemocnice Bulovka AstraZeneca Czech Republic s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení klinického hodnocení humánního léčivého přípravku  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva
  20782199 20.06.2022 21.06.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Neuvedena
Rámcová smlouva o zabezpečení specializačního vzdělávání, jejímž předmětem je absolvování praktické části vzdělávacího programu nástavbového oboru Intenzivní medicína – pediatrický modul  | Obor smlouvy: Školení a kurzy / Zdravotní péče
  22970445 21.12.2022 04.01.2023 Fakultní nemocnice Bulovka MEDICON Hospitals s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dodávkách pokrmů, jehož předmětem je změna kalkulaceza dodavatelem dodané pokrmy specifikované ve Smlouvě o dodávkách pokrmů ze dne 15. 1. 2021  | Obor smlouvy: Služby závodních jídelen / Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
  21194879 28.07.2022 29.07.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Neuvedena
Smlouva o spolupráci, jejímž předmětem je vzájemná spolupráce smluvních stran v oblasti lékárenské péče  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Zdravotnické přístroje
  20415891 17.05.2022 20.05.2022 Fakultní nemocnice Bulovka DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o. Neuvedena
Smlouva o výpůjčce zdravotnického přístroje  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Stroje a zařízení
  19515799 07.02.2022 28.02.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Ministerstvo vnitra Neuvedena
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí služeb, jejímž předmětem je realizace zdravotních výkonů u osob zadržených nebo zajištěných a dále u policistů, hasičů a dalších zaměstnanců objednatele a jejich  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Zdravotnický materiál / Zdravotní péče
  21403127 16.08.2022 22.08.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Exelixis, Inc. Neuvedena
Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení klinického hodnocení  | Obor smlouvy: Věda, výzkum a vzdělávání
  21892053 30.09.2022 05.10.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Nemocnice Strakonice, a.s. Neuvedena
Rámcová smlouva o zabezpečení specializačního vzdělávání, jejímž předmětem jsou specializační stáže v oboru Klinická farmacie  | Obor smlouvy: Zdravotní péče / Školení a kurzy
  20931959 22.06.2022 01.07.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Merck Sharp & Dohme s.r.o. Neuvedena
Kupní smlouva, jejímž předmětem je koupě léčivého přípravku ATC skupiny L01FF02 s účinnou látkou pembrolizumab  | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví / Pojišťovací služby
  20484459 24.05.2022 26.05.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Merck Sharp & Dohme s.r.o. Neuvedena
Smlouva o provedení klinického hodnocení  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva
  19024231 04.01.2022 11.01.2022 Fakultní nemocnice Bulovka SANODERM Praha, s.r.o. Neuvedena
Rámcová smlouva o zabezpečení specializačního vzdělávání  | Obor smlouvy: Zdravotní péče / Školení a kurzy
  22627597 05.12.2022 07.12.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Aesthevita s.r.o. Neuvedena
Smlouva o spolupráci při poskytování zdravotních služeb pacientům  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Zdravotní péče
  19839935 10.03.2022 30.03.2022 Fakultní nemocnice Bulovka
  1. SYSMEX CZ s.r.o.
  2. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Neuvedena
Servisní smlouva, jejímž předmětem je poskytování kompletní servisní činnosti u zdravotnického přístroje  | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Opravy a údržba zdravotnických přístrojů / Stroje a zařízení
  22090929 20.10.2022 24.10.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Ministerstvo zdravotnictví Neuvedena
přenechání do bezúplatného užívání nebytových gastronomických a souvisejících prostor v a movitých věcí a zařízení, kterými jsou tyto vesměs gastronomické prostory vybaveny za účelem provozu  | Obor smlouvy: Služby závodních jídelen / Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby / Kancelář
  21440759 22.08.2022 25.08.2022 Fakultní nemocnice Bulovka ISA Therapeutics B.V. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení klinické studie  | Obor smlouvy: Věda, výzkum a vzdělávání / Zdravotnictví
  20721699 13.06.2022 15.06.2022 Fakultní nemocnice Bulovka AeskulapGyn s.r.o. Neuvedena
Smlouva o spolupráci při poskytování zdravotních služeb pacientkám společnosti AeskulapGyn s.r.o. na pracovišti FNB: Gynekologicko – porodnické klinice FNB a 1. LF UK  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Zdravotní péče
  20219987 17.03.2022 04.05.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Centre Hospitalier El Hadji Amadou Sakhir Ndieguene de Thies Neuvedena
Smlouva o spolupráci, jejímž předmětem je realizace předem dohodnutých gynekologických zákroků u vybraných pacientek spolu se školením místních lékařů a lékařek  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Zdravotnické přístroje
  21057935 14.07.2022 15.07.2022 Fakultní nemocnice Bulovka bioMérieux CZ s.r.o. Neuvedena
Smlouva o výpůjčce zdravotnického přístroje, jejímž předmětem je bezplatné užívání zdravotnického přístroje pro multiplexní PCR na detekci patogenů  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Stroje a zařízení / Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis
  20586211 26.05.2022 03.06.2022 Fakultní nemocnice Bulovka AeskuLab k.s. Neuvedena
Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při vyšetřování laboratorních vzorků ve smluvní laboratoři ze dne 30. 06. 2017  | Obor smlouvy: Zdravotnický materiál
  20463679 30.04.2022 25.05.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Centrum nukleární medicíny s.r.o. Neuvedena
Smlouva, jejímž předmětem je stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran ohledně vjezdu/výjezdu motorových vozidla do/z areálu FNB  | Obor smlouvy: Osobní vozidla
  20855807 22.06.2022 27.06.2022 Fakultní nemocnice Bulovka GENNET, s.r.o. Neuvedena
Smlouva o spolupráci při poskytování zdravotních služeb pacientům v Centru vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii ve Fakultní nemocnici Bulovka  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Zdravotní péče
  19800983 10.03.2022 25.03.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Pediatrie Sluníčko s.r.o. Neuvedena
Rámcová smlouva o zabezpečení vzdělávání v základním pediatrickém kmeni  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Nábor zaměstnanců
  19687863 14.03.2022 16.03.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Leskovjan Jiří, JUDr. et Mgr. - soudní exekutor Neuvedena
Rámcová smlouva o provádění exekucí, jejímž předmětem je provádění exekuční činnosti exekutora pro FNB  | Obor smlouvy: Právní služby / Energie
  21412783 22.08.2022 23.08.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Neuvedena
Dohoda o spolupráci - Dětská sestra - Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii  | Obor smlouvy: Školení a kurzy / Zajišťování služeb pro veřejnost
  20806819 06.06.2022 22.06.2022 Fakultní nemocnice Bulovka A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Neuvedena
Smlouva o výpůjčce zdravotnického přístroje, jejímž předmětem je zdravotnický přístroj Tromboelastograf ClotPro  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis
  19160011 14.01.2022 24.01.2022 Fakultní nemocnice Bulovka ROCHE s.r.o. Neuvedena
Kupní smlouva na opakované dodávky léčivého přípravku ATC skupiny L01ED03 s účinnou látkou alektinib-hydrochlorid  | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví / Pojišťovací služby
  19566515 21.02.2022 03.03.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Neuvedena
Smlouva o spolupráci v oblasti specializačního vzdělávání v oboru Všeobecná sestra - Intenzivní péče, jejímž předmětem je příprava zaměstnanců FN Bulovka k atestaci v oboru Všeobecná sestra -  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Nábor zaměstnanců / Zdravotní péče
  21792901 15.09.2022 27.09.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Městská část Praha 8 Neuvedena
Smlouva o ukládání těl zemřelých, jejímž předmětem je zajištění uložení těl zemřelých v zařízení poskytovatele v souladu se zákonem o pohřebnictví a zákonem o zdravotních službách  | Obor smlouvy: Zdravotní péče
  20779747 20.06.2022 21.06.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Psychiatrická nemocnice Bohnice Neuvedena
Rámcová smlouva o zabezpečení specializačního vzdělávání, jejímž předmětem je absolvování praktické části specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie  | Obor smlouvy: Školení a kurzy / Zdravotní péče
  20623379 02.06.2022 08.06.2022 Fakultní nemocnice Bulovka THE CLINIC s.r.o. Neuvedena
Smlouva o poskytování zdravotních služeb, jejímž předmětem je vyšetření odebraných vzorků na přítomnost SARS-CoV-2  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Zdravotní péče
  22882161 21.12.2022 23.12.2022 Fakultní nemocnice Bulovka GlaxoSmithKline, s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 3 ke smlouvě o finančním obratovém bonusu, jehož předmětem je změna doby trvání smlouvy  | Obor smlouvy: Zdravotnický materiál
  20961355 29.06.2022 07.07.2022 Fakultní nemocnice Bulovka KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s.r.o. Neuvedena
Smlouva o spolupráci při poskytování zdravotních služeb pacientům v Centru vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé II. typu  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Zdravotní péče
  19404323 15.02.2022 16.02.2022 Fakultní nemocnice Bulovka Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor Neuvedena
Rámcová smlouva o provádění exekucí, jejímž předmětem je provádění exekuční činnosti exekutora pro FNB  | Obor smlouvy: Právní služby / Energie

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.