Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:03211223 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 3 výsledky

Celková cena nalezených smluv 0 Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  15541667 12.02.2021 18.02.2021 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. Neuvedena
Smlouva o sdružení ve společnosti: Poradenské a konzultační pro DTMŽ - Strategie uplatnění, pořizování a správy prostorových dat  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
  15541663 16.02.2021 18.02.2021 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. Neuvedena
Smlouva o sdružení ve společnosti: Pilotní projekt pro ověření dat processingu v rámci pořízení dat pro DTMŽ, v prostředí Správy železnic, s.o. jako správce železniční infrastruktury  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  18416031 01.09.2021 18.11.2021 Správa železnic, státní organizace ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o. Neuvedena
Smlouva o pronájmu MV ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o.  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Stavebnictví

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.