Správa železnic, státní organizace

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. .


Generální ředitel

Bc. Jiří Svoboda, MBA

od 23.03.2018

Založeno 01.01.2003
IČO 70994234
Datová schránka uccchjm
Odkazy

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

Najít v Evidenci skutečných majitelů
 

Průměrná měsíční mzda včetně odměn

za rok 2022
Generální ředitel / ředitelka 588 572 Kč
Rozsah 9 platů vedoucích pozic 35 000 - 55 000 Kč

Informace o platech z platyuredniku.cz


Chci hlídat

Všechny změny o Správa železnic, státní

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Zakázky z jednotlivých oborů uzavřelo více dodavatelů, žádný výrazně nedominuje.

Uzavřeli 4592 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2022

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 919 smluv bez uvedené ceny. Tj. 6,83 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 211 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 1,57 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 26 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,19 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Nízké riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 11 smluv.

V registru smluv evidujeme 101217 smluv za celkem 6 bil. Kč

V roce 2024 uzavřel subjekt 3 846 smluv za 138 mld. Kč (pokles o -87,50 % oproti roku 2023)

V 2024 neuvedl hodnotu smlouvy u 104 smluv, což je celkem 2,70 % ze všech.

Největší smlouvy v 2024 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (73 mld. Kč), Dary a dotace (61 mld. Kč), Železniční a tramvajové lokomotivy a vozidla (641 mil. Kč), Stavební úpravy pro železnici (502 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Správa železnic, státní organizace se vyskytuje


U subjektu registrujeme 4 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Správa železnic, státní organizace dostala 3100 dotací v celkové hodnotě 770 514 429 275 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Správa železnic, státní organizace se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Správa železnic, státní organizace uzavřel 32834 smluv smluv (tj. 32,44 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 98 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace