Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:25656112 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 327 výsledků

Celková cena nalezených smluv 0 Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  12405716 24. 4. 2020 27. 4. 2020 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 1. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
 2. SHELIA s.r.o.
+1 dodavatel
Neuvedena
„NOVÝ OPATOV“,  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  12863192 26. 5. 2020 3. 6. 2020 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 1. Hlavní město Praha
 2. Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Neuvedena
DOHODA VLASTNÍKŮ PROVOZNĚ SOUVISEJÍCÍCH VODOVODŮ O JEJICH VZÁJEMNÝCH PRÁVECH A POVINNOSTECH  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení / Stavebnictví
  13836528 18. 9. 2020 21. 9. 2020 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Pražská vodohospodářská společnost a.s. Neuvedena
Dočasné užívání tramvajového tělesa v ul. Blanická, Korunní a Jičínská  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  14388140 29. 10. 2020 8. 11. 2020 T-Mobile Czech Republic a.s. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  15255771 15. 12. 2020 20. 1. 2021 Hlavní město Praha Pražská vodohospodářská společnost a.s. Neuvedena
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Změna lhůty plnění;  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  13473800 31. 7. 2020 6. 8. 2020 T-Mobile Czech Republic a.s. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Neuvedena
Rámcová smlouva  | Obor smlouvy: Telco / Stavebnictví
  12756816 25. 5. 2020 25. 5. 2020 Hlavní město Praha Pražská vodohospodářská společnost a.s. Neuvedena
smlouva o výpůjčce § 2193 a násl. NOZ: Výpůjčka části pozemku parc. č. 751/3 v k.ú. Koloděje  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  14240276 21. 10. 2020 26. 10. 2020 Hlavní město Praha Pražská vodohospodářská společnost a.s. Neuvedena
smlouva o výpůjčce § 2193 a násl. NOZ: Rekonstrukce kanalizace, ul. V Nové Hostivaři, Praha 10  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  11773888 24. 2. 2020 24. 2. 2020 Hlavní město Praha Pražská vodohospodářská společnost a.s. Neuvedena
smlouva o výpůjčce § 2193 a násl. NOZ: Výpůjčka části pozemku parc. č. 751/3 v k.ú. Koloděje  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  11944288 4. 3. 2020 12. 3. 2020 Hlavní město Praha Pražská vodohospodářská společnost a.s. Neuvedena
smlouva o výpůjčce § 2193 a násl. NOZ: výpůjčka části pozemku pro zařízení staveniště  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  11545932 30. 1. 2020 31. 1. 2020 Hlavní město Praha
 1. Technologie Hlavního města Prahy, a.s.
 2. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
+1 dodavatel
Neuvedena
inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Smlouva o spolupráci mezi THMP, PVK a PVS  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  15007183 15. 12. 2020 22. 12. 2020 T-Mobile Czech Republic a.s. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  14140436 14. 10. 2020 15. 10. 2020 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
 1. Hlavní město Praha
 2. Pražská vodohospodářská společnost a.s.
+1 dodavatel
Neuvedena
PVS dohoda 210018 RTT Nádražní Na Zlíchově souhlas přeložka kanalizace  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  13164804 29. 6. 2020 2. 7. 2020 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
 1. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
 2. Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Neuvedena
Smlouva budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům parc. č. 4064, 4065, 4058/1 v k.ú. Strašnice přeložka vodního díla - Vodovodů  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  12405244 23. 4. 2020 27. 4. 2020 Hlavní město Praha
 1. Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 2. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - odbor hospodaření s majetkem
Neuvedena
smlouva o výpůjčce § 2193 a násl. NOZ: doplnění závazků požadovaných TSK Praha, oprava odst.4 lánku I a oprava záhlaví smlouvy  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  14970599 15. 12. 2020 20. 12. 2020 T-Mobile Czech Republic a.s. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  15252515 29. 12. 2020 20. 1. 2021 Hlavní město Praha Pražská vodohospodářská společnost a.s. Neuvedena
smlouva inominátní : Dodatek o nájmu a správě věcí ve vlastnictví HMP v souvislosti s poskytováním vodárenských skužeb a služeb odvádění a čištění odpadních vod a souvisejících služeb ve znění  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Stavebnictví
  12127880 31. 3. 2020 3. 4. 2020 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Neuvedena
Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi smluvními stranami pro akci Malešická, 3. etapa, Praha 3, č. akce 1000053  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Veřejné služby pro energie
  15135851 31. 12. 2020 10. 1. 2021 T-Mobile Czech Republic a.s. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  16750207 14. 4. 2020 31. 5. 2021 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Neuvedena
Most X503 - Božanovská, demolice a novostavba  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  15054683 30. 12. 2020 31. 12. 2020 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Pražská vodohospodářská společnost a.s. Neuvedena
Dočasné užívání tramvajového tělesa v ul. Táborská  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  11379116 10. 1. 2020 15. 1. 2020 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Pražská vodohospodářská společnost a.s. Neuvedena
Dočasné užívání tramvajového tělesa v ul. Křesomyslova  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  12127952 25. 3. 2020 3. 4. 2020 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Neuvedena
Smlouva o přeložce vodovodu - Malešická, 3.etapa, č. akce 1000053  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  15110499 29. 12. 2020 7. 1. 2021 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 1. Water & Heat Systems, s. r. o.
 2. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Neuvedena
Dodávka vodoměrů 2021-2024  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  15066575 18. 12. 2020 4. 1. 2021 Pražská vodohospodářská společnost a.s. CMC architects, a.s. Neuvedena
Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10 - projektová dokumentace - dodatek č.1 ke smlouvě  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  11698076 7. 2. 2020 17. 2. 2020 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 1. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
 2. Bohemia HOME a.s.
Neuvedena
Nedvězí - Infrastruktura na parcele 274/20  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  12752520 19. 5. 2020 25. 5. 2020 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 1. Pražské vodovody a kanalizace , a.s.
 2. PROSEK Development, a.s.
Neuvedena
Obytný soubor Prosek-Nad Krocínkou  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  12937156 9. 6. 2020 10. 6. 2020 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 1. Hlavní město Praha
 2. Letná Properties, a.s.
Neuvedena
Hotel Letná  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  13096172 12. 5. 2020 26. 6. 2020 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 1. Hlavní město Praha
 2. EKOS PRAHA , a.s. v " likvidaci"
Neuvedena
Splašková kanalizace DN 300 v délce 59,26 m, vodovodní řad DN 100 v délce 90,85 m a vodovodní řad DN 80 v délce 0,36 m vymezených  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  13098248 16. 6. 2020 26. 6. 2020 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 1. Pražské vodovody a kanalizace , a.s.
 2. GREEN TROJA 4EVER, s.r.o.
Neuvedena
RD Troja , P7  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  13203104 22. 6. 2020 8. 7. 2020 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 1. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
 2. Ke Zličínu, s.r.o.
Neuvedena
Rezidence Sobín – výtlak odpadních vod  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  11668224 5. 2. 2020 13. 2. 2020 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 1. Hlavní město Praha
 2. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
+1 dodavatel
Neuvedena
Rekonstrukce a dostavba stávající sportovní haly Lužiny-II.etapa  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  11539260 3. 1. 2020 30. 1. 2020 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Neuvedena
Pojištění odpovědnosti zaměstnance  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance
  13514976 5. 8. 2020 11. 8. 2020 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 1. Hlavní město Praha
 2. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
+1 dodavatel
Neuvedena
BD Ďáblice  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  11929960 2. 3. 2020 11. 3. 2020 Pražská vodohospodářská společnost a.s. ACTIVA spol. s r.o. Neuvedena
Dodávka kancelářských potřeb, drogerie a dalšího zboží ze sortimentu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  11716300 13. 2. 2020 18. 2. 2020 Pražská vodohospodářská společnost a.s. RICOH Czech Republic s.r.o. Neuvedena
Rámcová nájemní smlouva se servisními službami  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis
  13868452 14. 9. 2020 23. 9. 2020 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 1. Pražské vodovody a kanalizace , a.s.
 2. Městská část Praha Lysolaje
Neuvedena
Novostavba zařízení pro provoz a údržbu zeleně na parc. č. 339/1, 339/20, 450/14, 339/27, 339/16, 339/28 a 339/24, k.ú. Lysolaje; Prodloužení stávající kanalizační stoky“  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Veřejné služby pro energie
  12935960 8. 6. 2020 10. 6. 2020 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 1. Hlavní město Praha
 2. BRG KAPPA s.r.o.
Neuvedena
Bytový dům Na Neklance II  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  12115028 27. 3. 2020 2. 4. 2020 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 1. Hlavní město Praha
 2. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
+1 dodavatel
Neuvedena
Přeložka / Malešická, 3.etapa  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  16083879 24. 8. 2020 31. 3. 2021 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy Neuvedena
Rumunská,Sokolská,Legerova  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy