Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:00064581 AND ico:03655636'

Nalezené smlouvy 3 výsledky

Celková cena nalezených smluv 49 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  18841599 22.11.2021 21.12.2021 Hlavní město Praha Nový Veleslavín, a.s. 16 485 153 Kč
inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: využití pozemků HMP parc.č. 617, 619/1 a 659/2 v obci Praha, k.ú. Veleslavín za účelem výpočtu koeficientů míry využití  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  18841603 22.11.2021 21.12.2021 Hlavní město Praha Nový Veleslavín, a.s. 16 485 153 Kč
inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: využití pozemků HMP parc.č. 617, 619/1 a 659/2 v obci Praha, k.ú. Veleslavín za účelem výpočtu koeficientů míry využití  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  18841607 22.11.2021 21.12.2021 Hlavní město Praha Nový Veleslavín, a.s. 16 485 153 Kč
inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: využití pozemků HMP parc.č. 617, 619/1 a 659/2 v obci Praha, k.ú. Veleslavín za účelem výpočtu koeficientů míry využití  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.