Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:65993390 AND...'

Nalezené smlouvy 72 výsledků

Celková cena nalezených smluv 49 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  12760036 22.05.2020 26.05.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 90 242 Kč
"I/52 Pasohlávky, most ev. č. 52-059 – opatření na mostech na objízdných trasách" - ŘSD ČR - k. ú. Drnholec  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  15239115 14.01.2021 19.01.2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 180 363 Kč
Smlouva o zřízení práva majícího povahu služebnosti  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Výstavba vodních děl
  16931119 15.06.2021 16.06.2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 109 798 Kč
zřízení služebnosti k poz. p.č. 719/12 a 719/5, k.ú. Nové Sady - umístění stavby  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl
  4813688 29.11.2017 28.02.2018 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 187 502 Kč
I/35 Olomouc - oprava mostu 35 -146  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl / Konstrukční a stavební práce
  12040592 18.03.2020 25.03.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 490 500 Kč
"I/52 Pasohlávky, most ev. č. 520059" - k. ú. Mušov - ŘSD - dočasné zábory pozemků  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  13847536 26.08.2020 21.09.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 218 330 Kč
Smlouva o zřízení práva majícího povahu služebnosti, Povodí Moravy,s.p.,LV296  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  1586370 15.03.2017 30.03.2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 144 643 Kč
Nájemní smlouva  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  9541327 19.06.2019 04.07.2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 60 070 Kč
Kupní smlouva Povodí Moravy, s. p.  | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) / Stavebnictví
  7217927 23.10.2018 05.11.2018 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 21 780 000 Kč
Smlouva o zajištění a přípravy a realizace SO 321, 322, 324 vyvolaných stavbou (přeložky a úpravy vodních toků)  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  15296591 22.01.2021 25.01.2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 1 Kč
Smlouva o výpůjčce  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  14229860 22.10.2020 23.10.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 119 669 Kč
Smlouva o úplatném převodu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  12064840 26.03.2020 27.03.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 70 979 Kč
Smlouva o náhradě za smýcené dřeviny k.ú. Staré Město  | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace)
  15662255 16.02.2018 02.03.2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 60 720 Kč
Nájemní smlouva a sml. o bud. sml. o zříz. práva majícího povahu služebnosti, k.ú. Bratřejov u Vizovic  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  13208708 08.07.2020 08.07.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 78 686 Kč
Nájemní smlouva - dočasný nájem - pozemky pro stavbu I/44 Bludov - obchvat, k.ú. Bludov  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  3213838 16.03.2017 21.09.2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR
  1. Povodí Labe, státní podnik
  2. Povodí Moravy, s.p.
+4 další dodavatelé
Neuvedena
Rámcová smlouva Pravidla organizačního zabezpečení nakládání s majetkem v rámci investiční činnosti ŘSD ČR  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  7416099 23.11.2018 23.11.2018 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 85 130 Kč
"Most ev. č. 49-025 přes Bratřejovský potok za obcí Bratřejov" - ŘSD ČR, Správa Zlín - k. ú. Bratřejov u Vizovic  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  5248120 11.04.2018 13.04.2018 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 61 976 Kč
Nájemní smlouva a sml. o budoucí sml. o zříz. práva majícího povahu služebnosti  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  12155764 18.03.2020 07.04.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 2 026 860 Kč
Nájemní smlouva  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  13738908 24.08.2020 09.09.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 79 540 Kč
I/44 Bludov-obvhvat, č.sml. 68/2020-SML, č.sml. 1056/0077/2019/SoVB/SO101,205,209/LV1507  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  15296423 22.01.2021 25.01.2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 1 Kč
Smlouva o výpůjčce  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  14541324 05.11.2020 20.11.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
I/44 Bludov-obchvat, Smlouva o zajištění přípravy a realizace stavebních objektů, Povodí Moravy, s.p.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  13362556 24.07.2020 24.07.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 74 590 Kč
Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva majícího povahu služebnosti  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Nájemní smlouvy
  3963864 13.07.2017 04.12.2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 55 000 Kč
Nájemní smlouva, Povodí Moravy s.p., LV 2571  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  12355072 02.04.2020 22.04.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 11 669 261 Kč
Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejícíhc s real. stavby "I/52 Pasohlávky, most ev. č. 52-059"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  12152248 26.03.2020 07.04.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 103 980 Kč
Smlouva o náhradě za smýcené dřeviny, Povodí Moravy s.p., LV 195  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  14452560 09.11.2020 12.11.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 22 246 Kč
Registr smluv - Nájemní smlouva a smlouva o budoucísmlouvě o zřízení služebnosti  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  10093566 29.08.2019 10.09.2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 0 Kč
Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „I/46 Týneček - Šternberk“  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  11735392 11.02.2020 20.02.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR
  1. ZEAS Nedakonice, a.s.
  2. Povodí Moravy, s.p.
82 176 Kč
Kupní smlouva, ZEAS Nedakonice a.s., LV 1381  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  15660371 13.07.2017 02.03.2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 62 680 Kč
Dodatek č. 1 Náj. sml. a sml. o bud. sml. o zříz. služeb. č. PM041964/2015-ZSM/Šk ze dne 4. 8. 2015  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  18326447 25.10.2021 10.11.2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 180 000 Kč
Smlouva o zřízení služebnosti 22-MPS00459/17  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Výstavba vodních děl
  11324052 02.12.2019 09.01.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 482 923 Kč
Smlouva o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit s tímto majetkem - 22-MPS00012/18, 22-MPS00485/17  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  9247639 31.05.2019 05.06.2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 0 Kč
Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby "D35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. etapa  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  13815064 15.09.2020 17.09.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 986 501 Kč
Smlouva o výpůjčce "I/57 Semetín - Bystřička, 2. etapa - napojení Pržna" - SO 130 a SO 328, k.ú. Pržno u Vsetína  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  13358516 15.07.2020 24.07.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 234 000 Kč
0003-20120 Smlouva o úplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu  | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) / Stavebnictví
  5016616 07.02.2018 20.03.2018 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 102 681 Kč
Sml. o zřízení práva majícího povahu služebnosti - Dohoda o narovnání I/55 most ev.č. 55-075  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl
  11524368 17.01.2020 29.01.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 2 032 537 Kč
Smlouva o výpůjčce 22-MPS00457/17, 22-MPS00011/18, 22-MPS00456/17, 22-MPS00472/17,  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  1302217 06.02.2017 22.02.2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 68 843 Kč
Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva majícího povahu služebnosti - p.č. 193/31, 542/1, k.ú. Bedřichov u Jihlavy  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  4632512 07.02.2018 08.02.2018 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 331 317 Kč
Smlouva o zřízení práva majícího povahu služebnosti, k.ú. Břeclav  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl
  14380868 03.11.2020 06.11.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. 0 Kč
Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby "I/44 Bludov obchvat" - převzetí vodohospodářských úprav  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  13315972 10.06.2020 20.07.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
I/11 Postřelmov-Chromeč, Sml.o zajištění přípravy a realizace SO 320, SO 321, Povodí  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.