Ředitelství silnic a dálnic ČR

Úřad - orgán veřejné moci. Státní příspěvková organizace ze zákona. Je součástí 4 kategorií orgánu veřejné moci.


Zastupovaný

Radek Mátl

změna 25.11.2019

Založeno 01.01.1997
IČO 65993390
Datová schránka zjq4rhz

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

Najít v Evidenci skutečných majitelů
 

Chci hlídat

Všechny změny o Ředitelství silnic a dálnic ČR

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Zakázky z jednotlivých oborů se u dodavatelů nekoncentrují.

Uzavřeli 2723 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2022

Dne 25.01.2023 nabyl právní moci soudem udělený trest
  • Peněžitý trest
  • Uveřejnění rozsudku

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 504 smluv bez uvedené ceny. Tj. 5,15 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 249 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 2,54 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 20 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,20 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u 13 smluv. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 155 smluv.

V registru smluv evidujeme 70160 smluv za celkem 4 bil. Kč

V roce 2023 uzavřel úřad 6 818 smluv za 385 mld. Kč (pokles o -31,62 % oproti roku 2022)

V 2023 neuvedl hodnotu smlouvy u 264 smluv, což je celkem 3,87 % ze všech.

Největší smlouvy v 2023 byly uzavřeny v oblastech Dary a dotace (327 mld. Kč), Stavebnictví (43 mld. Kč), IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) (3 mld. Kč), Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) (2 mld. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Ředitelství silnic a dálnic ČR se vyskytuje


U subjektu registrujeme 5 profilů zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Ředitelství silnic a dálnic ČR dostal 3982 dotací v celkové hodnotě 868 416 891 995 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Ředitelství silnic a dálnic ČR se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 302 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Je součástí 4 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace