Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'městský úřad břeclav "obchvat"...'

Nalezené smlouvy 4 výsledky

Celková cena nalezených smluv 352 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  19242599 27.01.2022 01.02.2022 Město Hranice PS studio s.r.o. 1 355 200 Kč
změna č. 7 územního plánu města Hranic  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Zemědělství
  11087800 10.12.2019 13.12.2019 Město Znojmo Urbanistické středisko Brno,spol. s r.o. 1 815 000 Kč
Změna č.2 Územního plánu Znojmo - smlouva o dílo č. 219-001-895  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Zemědělství
  16193087 07.04.2021 12.04.2021 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
  1. SUDOP PRAHA a.s.
  2. METROPROJEKT Praha a.s.
110 037 400 Kč
PD AD DZ stanice výstavba  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavební úpravy pro železnici
  19851191 30.03.2022 31.03.2022 Ředitelství silnic a dálnic ČR
  1. GEFOS a.s.
  2. PRIMIS spol. s r. o.
+14 dalších dodavatelů
238 773 329 Kč
Rámcová dohoda na geodetickou podporu pro pořízení a zpracování geodetických podkladů pro Digitální  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.