Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:64087352 jsme našli 65 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:64087352 v celém Hlídači


HRAT, s.r.o.
Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.
V roce 2022 uzavřela státní firma 2 smlouvy v registru smluv za 191 180 Kč.

Nalezené smlouvy 33 výsledků

Celková cena nalezených smluv 5 mil. Kč


  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  2127238 25.05.2017 Město Odry HRAT, s.r.o. 119 790 Kč
Zpracování žádosti o podporu a studie proveditelnosti - Technická historie kulturně materiálové tradice Slezska  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  4372580 06.12.2017 Distribuce tepla Třinec, a.s. HRAT, s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 15/2018 ke smlouvě o dodávce tepla  | Obor: Veřejné služby pro energie
  18481471 23.11.2021 Město Jeseník HRAT, s.r.o. 88 875 Kč
Zpracování žádosti o dotaci z Interreg V-A ČR-PL, PO2
  8322059 12.04.2018 Slezské zemské muzeum
  1. VIA Consult a.s.
  2. HRAT, s.r.o.
429 550 Kč
Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
  2622310 03.01.2017 HRAT, s.r.o. Distribuce tepla Třinec, a.s. Neuvedena
Smlouva o dodávce tepla, dodatek č.14/2017  | Obor: Veřejné služby pro energie
  15471951 09.02.2021 Město Jablunkov HRAT, s.r.o. 119 790 Kč
Objednávka - zpracování žádosti o dotaci v rámci MMR ČR PORV 2021 DT „E“ – Obnova budovy školní kuchyně a jídelny  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  1785590 18.04.2017 Moravskoslezský kraj HRAT, s.r.o. 131 890 Kč
Písemná výzva ke zpracování nabídky na zajištění zpracování podkladů k žádosti  | Obor: Sociální služby
  2013478 24.04.2017 Moravskoslezský kraj HRAT, s.r.o. 131 890 Kč
studii proveditelnosti dle metodických dokumentů v platném znění pro platnou výzvu,  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  1589442 10.10.2016 Obec Písečná HRAT, s.r.o. Neuvedena
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - Zpracování žádosti o dotaci včetně vybraných povinných příloh a manažerské řízení přípravy projektu v rámci výzvy Operačního programu životního prostředí (OP ŽP),  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  12848420 02.06.2020 Moravskoslezský kraj HRAT, s.r.o. 240 790 Kč
Analýzy nákladů a přínosů (CBA) rozvojové studie rozšířeného zájmového území Mošnov  | Obor: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
  2368794 26.06.2017 Statutární město Ostrava HRAT, s.r.o. 257 791 Kč
Smlouva na zajištění služeb  | Obor: Realitní služby (poradenství, konzultace)
  1844546 25.04.2017 Moravskoslezský kraj HRAT, s.r.o. 131 890 Kč
studii proveditelnosti dle metodických dokumentů v platném znění pro platnou výzvu  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  16822951 07.06.2021 Slezské zemské muzeum HRAT, s.r.o. 204 490 Kč
Příkazní smlouva - smluvní zastoupení příkazce při dotačním managementu/administraci projektu pro akci "UV955/2016 Stavební úpravy pro energetické úspory objektů SZM, p.č. 705 a p.č. 708/2"  | Obor: Realitní služby (poradenství, konzultace)
  1785630 18.04.2017 Moravskoslezský kraj HRAT, s.r.o. 131 890 Kč
Písemná výzva ke zpracování nabídky na zajištění zpracování podkladů k žádosti  | Obor: Sociální služby
  20095103 13.04.2022 Město Jablunkov HRAT, s.r.o. 95 590 Kč
Objednávka - zpracování žádosti o dotaci - „Rekonstrukce Školní jídelny v budově č.p. 190“  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  5817155 20.02.2018 Obec Písečná HRAT, s.r.o. Neuvedena
Příkazní smlouva: Manažerské řízení realizace projektu - administrace dotačně podpořeného projektu "Splašková kanalizace Písečná - I.etapa"  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  943165 25.11.2016 Moravskoslezský kraj HRAT, s.r.o. 131 890 Kč
zpracování podkladů potřebných k podání žádosti opodporu pro projekt „Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví azároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče“  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  943105 22.11.2016 Moravskoslezský kraj HRAT, s.r.o. 131 890 Kč
studie proveditelnosti dle metodických dokumentů v platném znění pro platnou výzvu,  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  7717963 13.10.2018 Město Odry HRAT, s.r.o. 66 550 Kč
Zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh
  6372659 09.08.2018 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace HRAT, s.r.o. 483 226 Kč
smlouva o nájmu prostor v objektu č.p. 348, obec Třinec, který je součástí pozemku parc. č. 2263 v k.ú. Třinec  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  8206119 06.04.2017 Obec Písečná HRAT, s.r.o. Neuvedena
Smlouva o dílo - zpracování studie proveditelnosti v rámci IROP - autobusová zastávka , chodník a dešťová kanalizace  | Obor: Dary a dotace
  1327266 16.02.2017 Moravskoslezský kraj HRAT, s.r.o. 659 450 Kč
studii proveditelnosti dle metodických dokumentů v platném znění pro platnou výzvu,  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  4098792 14.12.2017 Město Orlová HRAT, s.r.o. 163 423 Kč
Orlová a Petřvald-řídíme strat. a společně - koncepce sportu  | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  1785726 18.04.2017 Moravskoslezský kraj HRAT, s.r.o. 131 890 Kč
Písemná výzva ke zpracování nabídky na zajištění zpracování podkladů k žádosti  | Obor: Sociální služby
  7105131 23.10.2018 Město Krnov HRAT, s.r.o. 78 650 Kč
zpracování studie proveditelnosti včetně CBA pro projekt "Zázemí sociálních služeb Slezské diakonie, Hlubčická 9, Krnov". Termín vypracování z důvodů následných kroků do 10. 11. 2018. Výzva č. 82  | Obor: Sociální služby
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:64087352 jsme nalezli ještě v těchto databázích