Zdeněk Straka


Informace z dalších databází

  1. Příjemci podpor z registru de minimis ( 4 výsledky)
  2. Příjemci dotací ( 7 výsledků)
  3. Osoby kontrolované NKÚ (jeden výsledek)
  4. Skuteční majitelé firem (jeden výsledek)

Příjemci podpor z registru de minimis

Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000189736 Správa lesů města Tábora s.r.o. Vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života (audit rovnováhy,školení manažerů a personalistů, workshop) v rámci projektu OP LZZ s reg. číslem: CZ.1.04/3.4.04/88.00396. 50 484 Kč / 1 846 EUR 28.11.2013
1000119748 Správa lesů města Tábora s.r.o. PRV - I.1.2.1.a 235 200 Kč / 9 158 EUR 21.06.2012
1000157505 Správa lesů města Tábora s.r.o. PRV - I.1.2.1.a 450 000 Kč / 17 228 EUR 20.05.2013
1000066692 Správa lesů města Tábora s.r.o. PRV - I.1.2.1.a 930 600 Kč / 38 493 EUR 09.05.2011


Příjemci dotací

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

IČO Název Vztahy se státem Rok Fond Celková částka
Detail 62502646 Správa lesů města Tábora s.r.o. 634 smluv za celkem 102 mil. Kč 2014 EZFRV 232 750 Kč
Detail 62502646 Správa lesů města Tábora s.r.o. 634 smluv za celkem 102 mil. Kč 2015 EZFRV 1 453 657 Kč
Detail 62502646 Správa lesů města Tábora s.r.o. 634 smluv za celkem 102 mil. Kč 2015 EZFRV 548 634 Kč
Detail 62502646 Správa lesů města Tábora s.r.o. 634 smluv za celkem 102 mil. Kč 2014 EZFRV 687 539 Kč
Detail 62502646 Správa lesů města Tábora s.r.o. 634 smluv za celkem 102 mil. Kč 2015 EZFRV 317 112 Kč


Osoby kontrolované NKÚ

Detail Kontrolovaná osoba dle NKÚ Kontrolovaná osoba dle obchodního rejstříku Okres
Detail Správa lesů města Tábora, společnost s ručením omezeným, Tábor Správa lesů města Tábora s.r.o. 62502646 Tábor


Skuteční majitelé firem

Detail Subjekt Skutečný majitel
62502646 Správa lesů města Tábora s.r.o. Vladimír Sedlák,


Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy