Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. (*1960)Chci hlídat

Vše o Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Informace z dalších databází

  1. Databáze periodického tisku ( 6 výsledků)
  2. Skuteční majitelé firem ( 48 výsledků)
  3. Covid podpora ( 2 výsledky)
  4. Rozhodnutí UOHS ( 22 výsledků)
  5. Kvalifikovani dodavatele ( 4 výsledky)
  6. Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ( 37 výsledků)
  7. Osoby kontrolované NKÚ ( 3 výsledky)
  8. Příjemci podpor z registru de minimis ( 21 výsledků)
  9. Faktury ministerstev ČR ( 397 výsledků)

Databáze periodického tisku

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Evidenční číslo Periodikum Vydavatel Zaměření Evidováno
E 14276 MAGAZÍN ČSOB LEASING ČSOB Leasing, a.s. Pojišťovací časopisy 25.02.2003
E 22213 MARWICK KPMG Česká republika, s.r.o. Další tiskoviny pro veřejnost (nelze jinam zařadit) 11.08.2015
E 14671 KREDIT ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA Další periodika určená omezenému publiku (nelze jinam zařadit) 27.08.2003
E 14670 KONTAKT ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA Další periodika určená omezenému publiku (nelze jinam zařadit) 27.08.2003
E 14672 PANORAMA ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA Další periodika určená omezenému publiku (nelze jinam zařadit) 27.08.2003


Skuteční majitelé firem

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Detail Subjekt Skutečný majitel
09368043 IRQ management s.r.o. Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. (*1960), MARTIN HUBINGER, Martin Hubinger (*1979), Martin Pětivoký, Martin Hubinger (*1979), Martin Pětivoký, Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. (*1960), Martin Hubinger (*1979), Martin Pětivoký,
45772193 Česká bankovní asociace Tomáš Salomon (*1966), Jan Juchelka (*1971), Michal Strcula (*1980), Jakub Dusílek (*1974), Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. (*1960), Tomáš Salomon (*1966), Jan Juchelka (*1971), Michal Strcula (*1980), Jakub Dusílek (*1974), Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. (*1960),
13981293 Global Institute for Macroprudential Modeling, z.ú. Tomáš Motl (*1985), Jaromír Beneš (*1973), Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. (*1960), Ondřej Kameník (*1974), JAROMÍR HURNÍK, Tomáš Motl (*1985), JAROMÍR HURNÍK, Andrea Vávrová (*1972),
07377967 Mokrůvka, s.r.o. Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. (*1960), Michaela Tůmová (*1964), Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. (*1960), Michaela Tůmová (*1964),
24130184 Czech Republic for Finance o.p.s. Petr Hlínka (*1976), Petr Koblic (*1971), Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. (*1960), Radek Halíček (*1973), Jakub Joska (*1976), Miloš Růžička (*1973), RNDr. Luděk Niedermayer (*1966), Martin Hanzlík (*1967), Zdeněk Husták (*1973),


Covid podpora

Detail resort COVID program Žadatel Výše podpory
Detail Úřad práce ANTIVIRUS KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 703 404 Kč
Detail Úřad práce ANTIVIRUS KPMG Česká republika, s.r.o. 773 116 Kč


Rozhodnutí UOHS

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
S157/01-2535/01 I. 11.01.2002 NMR Consultants N.V Patria Finance, a.s
Spojení soutěžitelů Patria Finance, a.s. / CONSILIUM s.r.o. Spojování soutěžitelů (fúze)
S104/04-4490/04-ORP I. 12.08.2004 CAC Leasing a.s., Janáčkovo nábřeží 55/140, 150 00 Praha 5 CCB Finance, s.r.o., Šafránkova 1, 155 00 Praha 5 ČSOB Leasing, a.s.
GE Capital Leasing, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 4 Leasing České spořitelny, a.s., Střelničná 8/1680, 182 00 Praha 8 ŠkoFIN s.r.o., Pekařská 6, 155 00 Praha 5
Návrh na určení, zda dohoda - zakladatelská smlouva o založení sdružení LLCB, z.s.p.o. - provozování nebankovního registru klientských informací - podléhá zákazu podle § 3 až §6 Určovací řízení podle §7/2
S502/2012/VZ-20213/2 I. 04.12.2012 Česká správa sociálního zabezpečení ČR KPMG Česká republika, s.r.o.
Rámcová smlouva na poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb v oblastech systémové integrace, služeb bezpečnosti informací, koordinace a implementace systémů IKT Veřejná zakázka
S0151/2019/KS-12411/ I. 03.05.2019 Československá obchodní banka, a.s.
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Spojení soutěžitelů Československá obchodní banka, a.s. / Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Spojování soutěžitelů (fúze)
OF/S243/03-1245/04 I. 06.04.2004 Československá obchodní banka, a. s.
IP banka, a.s., se sídlem Senovážné náměstí č. 32/čp. 976, Praha 1
Žádost o povolení spojení soutěžitelů ČSOB, a.s. a IP banka, a.s. Spojování soutěžitelů (fúze)


Kvalifikovani dodavatele

Detail ICO Obchodní firma/Název dodavatele Vztahy se státem Země Datum nabytí právní moci
Detail 63998980 ČSOB Leasing, a.s. 350 smluv za celkem 578 mil. Kč Česká republika 18.03.2005
Detail 49619187 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 62 smluv za celkem 70 mil. Kč Česká republika 06.03.2006
Detail 00553115 KPMG Česká republika, s.r.o. 640 smluv za celkem 939 mil. Kč Česká republika 06.03.2006
Detail 00001350 Československá obchodní banka, a. s. 12916 smluv za celkem 883 mld. Kč Česká republika 02.05.2019


Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Id Datum Schůze Osoba Téma Délka projevu Politici zmínění v projevu
Detail 3.05.2002 Schůze 49/1998 Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. (*1960) ? 24 minut RNDr. Jiří Payne (*1956)
Detail 21.05.2003 Schůze 16/2002 Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. (*1960) bodu číslo 61 2 minuty
Detail 12.05.2004 Schůze 31/2002 Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. (*1960) bod 22 6 minut
Detail 21.03.2007 Schůze 13/2006 Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. (*1960) bod 40 2 minuty
Detail 31.10.2007 Schůze 22/2006 Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. (*1960) sloučenou všeobecnou rozpravu minuta


Osoby kontrolované NKÚ

Detail Kontrolovaná osoba dle NKÚ Kontrolovaná osoba dle obchodního rejstříku Okres
Detail ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB, Praha ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB 61859265 Praha
Detail Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Praha ČSOB Stavební spořitelna, a.s. 49241397 Praha
Detail Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Praha ČSOB Stavební spořitelna, a.s. 49241397 Praha


Příjemci podpor z registru de minimis

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000179457 Aspen Institute Central Europe o.p.s. Krátkodobý pronájem nebytových prostor 137 939 Kč / 5 389 EUR 09.10.2013
1000305022 ČSOB Advisory, a.s. Odstranění tvrdosti při vyměření penále 601 Kč / 22 EUR 12.01.2016
1000476495 The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s. Poskytnutí dotace v rámci realizovaného projektu s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016609. 1 217 822 Kč / 48 952 EUR 12.02.2020
1000410079 The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s. OP PPR ČR, CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000811, Podpora inkluze na Anglickém gymnáziu 1 194 388 Kč / 46 568 EUR 06.06.2018
1000238407 Česká bankovní asociace Zvýhodněný krátkodobý pronájem nebytových prostor 72 599 Kč / 2 636 EUR 13.10.2014


Faktury ministerstev ČR

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Faktura Ministerstvo Datum přijetí Datum splatnosti Datum úhrady Účastník Částka v Kč
314902 Ministerstvo životního prostředí
04.12.2013 neuvedeno neuvedeno ČSOB ADVISORY A.S.
144 305 Kč
313110 Ministerstvo životního prostředí
30.09.2013 neuvedeno neuvedeno ČSOB ADVISORY A.S.
26 923 Kč
315486 Ministerstvo životního prostředí
16.12.2013 neuvedeno neuvedeno ČSOB ADVISORY A.S.
185 227 Kč
311872 Ministerstvo životního prostředí
06.06.2013 neuvedeno neuvedeno ČSOB ADVISORY A.S.
538 450 Kč
313746 Ministerstvo životního prostředí
30.10.2013 neuvedeno neuvedeno ČSOB ADVISORY A.S.
152 920 Kč