Město Rožnov pod Radhoštěm

Úřad - orgán veřejné moci. Řídí 20 podřízených organizací. Je součástí 29 kategorií orgánu veřejné moci.


Zastupovaný

Jiří Pavlica

změna 04.10.2021

Založeno 01.10.1980
IČO 00304271
Datová schránka epqbwzr, rkuxc6f
Odkazy


Chci hlídat

Všechny změny o Město Rožnov pod Radhoštěm
Změny i v 20 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Neuzavřeli žádné smlouvy o víkendu či svátku.

Dominance zakázek u dodavatelů se objevuje v 6 oborech.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 40 smluv bez uvedené ceny. Tj. 12,54 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 4 smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 1,25 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 4 smluv.

V registru smluv evidujeme 1869 smluv za celkem 2 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel úřad 259 smluv za 867 mil. Kč (nárůst o 316,83 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 25 smluv, což je celkem 9,65 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (417 mil. Kč), Bankovní služby a poplatky (340 mil. Kč), Pojišťovací služby (45 mil. Kč), Dary a dotace (11 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Město Rožnov pod Radhoštěm se vyskytuje

U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Město Rožnov pod Radhoštěm dostal 442 dotací v celkové hodnotě 1 090 043 668 Kč.

0 podřízených organizací úřadu Město Rožnov pod Radhoštěm nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Město Rožnov pod Radhoštěm se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 26 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 20 podřízených organizací. Je součástí 29 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace