Letiště Praha, a. s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost. Řídí 4 podřízené organizace.


Založeno 06.02.2008
IČO 28244532
Datová schránka ayqexy5

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Vymazaní majitelé

Václav Řehoř (zapsán 06.08.2020 - 04.07.2021 )
Znepřístupněno
Jiří Kraus (zapsán 06.08.2020 - 04.07.2021 )
Znepřístupněno
Jiří Černík (zapsán 06.08.2020 - 04.07.2021 )
Znepřístupněno
Jakub Puchalský (zapsán 06.08.2020 - 04.07.2021 )
Znepřístupněno

Chci hlídat

Všechny změny o Letiště Praha, a. s.
Změny i ve 4 dceřiných společnostech

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vyšší míra rizikových faktorů.

Skrývá ceny u varujícího počtu 211 smluv z 469 smluv.

Zakázky s podezřelou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2022

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 211 smluv bez uvedené ceny. Tj. 44,99 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 3 smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 0,64 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 6 smluv bez uvedené ceny. Tj. 1,28 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 23 smluv.

V registru smluv evidujeme 4803 smluv za celkem 22 mld. Kč

V roce 2023 uzavřel subjekt 436 smluv za 5 mld. Kč (nárůst o 149,00 % oproti roku 2022)

V 2023 neuvedl hodnotu smlouvy u 315 smluv, což je celkem 72,25 % ze všech.

Největší smlouvy v 2023 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (1 mld. Kč), IT (207 mil. Kč), Čistící a hygienické služby (182 mil. Kč), Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (91 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Letiště Praha, a. s. se vyskytuje


U subjektu registrujeme 5 profilů zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Letiště Praha, a. s. dostala 14 dotací v celkové hodnotě 13 743 551 Kč.

0 dceřiných společností firmy Letiště Praha, a. s. nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Letiště Praha, a. s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Letiště Praha, a. s. uzavřel 682 smluv smluv (tj. 14,20 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 191 výsledků v 7 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí 4 podřízené organizace.

Zobrazit další informace