Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Společnost s ručením omezeným.


Založeno 01.01.1995
IČO 60730153
Datová schránka scfzkuj

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

Josef Kocháň (zapsán 18.06.2019 )
Znepřístupněno
Roman Kaňovský (zapsán 18.06.2019 )
Znepřístupněno
Ivo Kramář (zapsán 18.06.2019 )
Znepřístupněno
Jaromír Schneider (zapsán 18.06.2019 )
Znepřístupněno
Zuzana Fišerová (zapsán 18.06.2019 )
Znepřístupněno
Josef Novák (zapsán 18.06.2019 )
Znepřístupněno
Irena Ondrová (zapsán 18.06.2019 )
Znepřístupněno
Jiří Veselý (zapsán 18.06.2019 )
Znepřístupněno
Ondřej Wilczynski (zapsán 18.06.2019 )
Znepřístupněno
 


Chci hlídat

Všechny změny o Dopravní společnost

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Dobrovolně zveřejňuje velké množství smluv pod 50 000 Kč.

Zakázky se skrytou cenou uzavřelo více dodavatelů, žádný nedominuje.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2023

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 55 smluv bez uvedené ceny. Tj. 10,42 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 3 smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 0,57 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 4 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 0,76 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Nízké riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u jedné smlouvy. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

V registru smluv evidujeme 2071 smluv za celkem 2 mld. Kč

V roce 2024 uzavřel subjekt 190 smluv za 199 mil. Kč (pokles o -52,41 % oproti roku 2023)

V 2024 neuvedl hodnotu smlouvy u 4 smluv, což je celkem 2,11 % ze všech.

Největší smlouvy v 2024 byly uzavřeny v oblastech Hromadná autobusová a vlaková doprava (171 mil. Kč), Bankovní služby a poplatky (11 mil. Kč), Paliva a oleje (6 mil. Kč), Pojišťovací služby (2 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. se vyskytuje


U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Dopravní společnost dostala 79 dotací v celkové hodnotě 752 805 382 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. uzavřel 315 smluv smluv (tj. 15,21 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 12 výsledků ve 3 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace