Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.


Založeno 01.01.1995
IČO 60730153
Datová schránka scfzkuj

Skuteční majitelé

Josef Kocháň (zapsán 18.06.2019 )
Znepřístupněno
Roman Kaňovský (zapsán 18.06.2019 )
Znepřístupněno
Ivo Kramář (zapsán 18.06.2019 )
Znepřístupněno
Jaromír Schneider (zapsán 18.06.2019 )
Znepřístupněno
Zuzana Fišerová (zapsán 18.06.2019 )
Znepřístupněno
Josef Novák (zapsán 18.06.2019 )
Znepřístupněno
Irena Ondrová (zapsán 18.06.2019 )
Znepřístupněno
Jiří Veselý (zapsán 18.06.2019 )
Znepřístupněno
Ondřej Wilczynski (zapsán 18.06.2019 )
Znepřístupněno
 

Chci hlídat

Všechny změny o Dopravní společnost

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Zakázky se skrytou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.

Uzavřeli 3 smlouvy o víkendu nebo svátku.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko, celkem 9 smluv bez uvedené ceny. Tj. 4,74 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 4 smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 2,11 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u jedné smlouvy.

V registru smluv evidujeme 1177 smluv za celkem 2 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 164 smluv za 323 mil. Kč (nárůst o 25,04 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 3 smluv, což je celkem 1,83 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (205 mil. Kč), Hromadná autobusová a vlaková doprava (96 mil. Kč), IT (6 mil. Kč), Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (4 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. se vyskytuje

U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Dopravní společnost dostala 65 dotací v celkové hodnotě 677 759 421 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. uzavřel 211 smluv smluv (tj. 17,93 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 17 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace