Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.


Založeno 13.05.2019
IČO 08160902
Datová schránka 22g5u3x

Skuteční majitelé

JOSEF URBAN (zapsán 19.05.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
RUDOLF ŠPOTÁK (zapsán 19.05.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
MARCELA KREJSOVÁ (zapsán 19.05.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
PETR CHVOJKA (zapsán 19.05.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
 

Chci hlídat

Všechny změny o Centrum lidských zdrojů

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 3 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 33,33 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

V registru smluv evidujeme 30 smluv za celkem 19 mil. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 6 smluv za 5 mil. Kč (pokles o -19,84 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u jedné smlouvy, což je celkem 16,67 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Nábor zaměstnanců (5 mil. Kč)


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Centrum lidských zdrojů Plzeňského nedostala žádnou dotaci.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú. uzavřel 4 smlouvy smluv (tj. 13,33 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli jeden výsledek v jedné databázi.

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace