Pražský inovační institut, z. ú.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.


Založeno 27.01.2020
IČO 08874883
Datová schránka u7bp5ww

Skuteční majitelé

IVAN PILNÝ (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
JAROMÍR BERÁNEK (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
RADEK VONDRA (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
VÍT ŠIMRAL (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
JAN DECKER (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
JAKUB STÁREK (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
JAN DOBROVSKÝ (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
BOHUMIL KARTOUS (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
JAN RAK (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
PAVEL SMAŽÍK (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
JAN ŽÁČEK (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
JAKOB HURRLE (zapsán 31.05.2021 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
 

Chci hlídat

Všechny změny o Pražský inovační institut, z.

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 7 smluv bez uvedené ceny. Tj. 22,58 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem Jedna smlouva s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 3,23 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 6 smluv bez uvedené ceny. Tj. 19,35 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 4 smluv.

V roce 2022 uzavřel subjekt 21 smluv za 4 mil. Kč (pokles o -98,40 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 2 smluv, což je celkem 9,52 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Průzkum veřejného mínění a statistiky (1 mil. Kč), Právní služby (868 780 Kč), Pojišťovací služby (447 700 Kč), Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby (176 660 Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Pražský inovační institut, z. ú. se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Pražský inovační institut, z. ú. dostala 2 dotace v celkové hodnotě 200 000 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Pražský inovační institut, z. ú. uzavřel 5 smluv smluv (tj. 8,33 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 2 výsledky ve 2 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace