Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:00281964

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:00281964'

Nalezené veřejné zakázky 231 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-018268 27. 5. 2020 neuvedena Město Kuřim PORR a.s.
Kuřim, Obnova komunikace ulice Zahradní 7 074 385 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Vzhledem k rozsahu zásahu do komunikace ul. Zahradní při rekonstrukci kanalizace, vodovodu a přípojek, je nutná kompletní obnova vozovky do původního stavu. Součástí stavby bude úprava stávajících vjezdů, vybudování nových vjezdů, parkovacích stání a obnova chodníků s novým povrchem z betonové dlažby a jejich doplnění bezpečnostními prvky pro imobilní podle Vyhlášky 398/2009. Odvodnění zahrnuje napojení dešťových uličních vpustí do nové kanalizace.
 Z2020-018257 27. 5. 2020 neuvedena Město Kuřim Data Protection Delivery Center, s.r.o.
ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 konektivita a IT 1 971 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění vnitřní konektivity školy a dodávka výpočetní techniky včetně kompletní instalace a konfigurace a včetně zaškolení. Předmět plnění je definován technickými specifikacemi, které jsou zadavatelem stanovené jako minimální, a které jsou součástí přílohy č. 2 zadávací dokumentace - Technická specifikace a soupis dodávek. Součástí plnění je i následné zajištění licenční smlouvy, kde bude škola ZŠ Tyršova uvedena jako skutečný uživatel licencí.
 P20V00005748 25. 5. 2020 neuvedena Město Kuřim Městský stadion Kuřim – rekonstrukce odhad.cena 0 Kč
 P20V00003494 25. 5. 2020 neuvedena Město Kuřim Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce odhad.cena 0 Kč
 P20V00001677 25. 5. 2020 neuvedena Město Kuřim Venkovní úpravy MŠ Komenského odhad.cena 0 Kč
 P20V00000021 25. 5. 2020 neuvedena Město Kuřim ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – konektivita a IT odhad.cena 0 Kč
 P19V00034246 25. 5. 2020 neuvedena Město Kuřim Bezpečnostní služba pro město Kuřim odhad.cena 0 Kč
 P19V00032164 25. 5. 2020 neuvedena Město Kuřim ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - vybavení odborných učeben odhad.cena 0 Kč
 Z2019-032585 4. 3. 2020 neuvedena Město Kuřim Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních 8 262 860 Kč
Oznámení o změně Předmětem díla jsou stavební úpravy ve společných prostorách 1.NP a dále ve vybraných místnostech 1. a 3.NP, vestavba nového výtahu v prostoru vnitřního atria a vestavba nového bezbariérového WC ve 3.NP objektu ZŠ Kuřim, Tyršova. Navrženými stavebními úpravami nebude zasahováno mimo vnější obvod stávajícího objektu, nebude nic měněno na stávajícím připojení objektu k sítím technické a dopravní infrastruktury a nedojde k navýšení kapacity školy.
 Z2019-032167 27. 12. 2019 neuvedena Město Kuřim EUROVIA CS, a.s
Dopravní a technická infrastruktura sportovního 12 569 702 Kč
Oznámení o změně Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je zhotovení díla v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Předmětem díla je vybudování komunikace včetně parkování, chodníků a veřejného osvětelní. Jedná se o IO 104, IO 105, IO 106, IO 107, IO 304a, IO 601a.
 P19V00025257 25. 5. 2020 neuvedena Město Kuřim Kuřim, Obnova komunikace ulice Zahradní odhad.cena 0 Kč
 P19V00022693 25. 5. 2020 neuvedena Město Kuřim Oprava střechy MŠ Jugmannova odhad.cena 0 Kč
 P19V00021738 25. 5. 2020 neuvedena Město Kuřim Kotelna III.kategorie MŠ Jugmannova odhad.cena 0 Kč
 P19V00020083 25. 5. 2020 neuvedena Město Kuřim ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních odhad.cena 0 Kč
 Z2019-022919 9. 7. 2019 neuvedena Město Kuřim Skanska a.s.
Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru 7 242 111 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Akce řeší opravu komunikace, chodníků a parkovišť v ul. Úvoz v Kuřimi. Jedná se o ulici v okrajové části města, která je využívána k bydlení. Začátek úpravy je v křižovatce s ulicí Luční, na konci se ulice napojuje na ulici Legionářská. Ulice Luční je pak řešena pouze v délce cca 26 m. V rámci projektu je řešena obnova celého uličního prostoru - průběžná vozovka, chodníky po jedné straně a parkovací stání. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v přílohách zadávací dokumentace: projektová dokumentace - příloha č. 3 zadávací dokumentace, soupis prací - příloha č. 2 zadávací dokumentace.
 P19V00019148 25. 5. 2020 neuvedena Město Kuřim Revitalizace předprostoru MŠ Komenského odhad.cena 0 Kč
 P19V00016273 25. 5. 2020 neuvedena Město Kuřim Revitalizace předprostoru MŠ Komenského odhad.cena 0 Kč
 P19V00013004 25. 5. 2020 neuvedena Město Kuřim Dopravní a technická infrastruktura sportovního odhad.cena 0 Kč
 P19V00006615 25. 5. 2020 neuvedena Město Kuřim STROMMY COMPANY s.r.o.
Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ 968 760 Kč
 P19V00004309 25. 5. 2020 neuvedena Město Kuřim Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce odhad.cena 0 Kč
 Z2019-017786 29. 5. 2020 neuvedena Město Kuřim Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
Město Kuřim - ZŠ Kuřim – vybudování nových 6 431 760 Kč
Oznámení o změně
 P19V00004121 18. 2. 2019 neuvedena Město Kuřim Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
Město Kuřim - ZŠ Kuřim – vybudování nových 6 431 760 Kč
 P19V00003285 25. 5. 2020 neuvedena Město Kuřim AV MEDIA, a.s.
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - 1 534 000 Kč
 P19V00002638 25. 5. 2020 neuvedena Město Kuřim FERSTO, s.r.o.
U1 s.r.o.
+1 dodavatel
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – dodávka odhad.cena 0 Kč
 P19V00002645 25. 5. 2020 neuvedena Město Kuřim Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru odhad.cena 0 Kč
 Z2019-018038 6. 4. 2020 neuvedena Město Kuřim FERSTO, s.r.o.
U1 s.r.o.
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – dodávka odhad.cena 0 Kč
Oznámení o změně
 P19V00002636 26. 4. 2020 neuvedena Město Kuřim ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Zhotovitel projektové dokumentace stavby Dětské 298 000 Kč
 P18V00029828 12. 4. 2020 neuvedena Město Kuřim Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – dodávka odhad.cena 0 Kč
 Z2018-042988 11. 12. 2018 neuvedena Město Kuřim
Oznámení profilu zadavatele
 Z2018-041520 11. 12. 2018 neuvedena Město Kuřim
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
 Z2018-041473 28. 11. 2018 neuvedena Město Kuřim TeS, spol. s.r.o. Chotěboř
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - 2 894 964 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Plnění spočívá v dodávce nového gastro zařízení do kuchyně, přípravných prostor, kavárny, restaurace a kuchyněk, dopravě a montáži včetně napojení na inženýrské rozvody v místě plnění.
 P18V00028406 12. 4. 2020 neuvedena Město Kuřim Roman Lébl
Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice 412 950 Kč
 P18V00000020 25. 5. 2020 neuvedena Město Kuřim Zhotovitel projektové dokumentace stavby odhad.cena 0 Kč
 P18V00000019 12. 4. 2020 neuvedena Město Kuřim Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice odhad.cena 0 Kč
 P18V00000018 25. 5. 2020 neuvedena Město Kuřim Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - odhad.cena 0 Kč
 P18V00000017 12. 4. 2020 neuvedena Město Kuřim Oprava kotelny MŠ Zborovská 887/5, Kuřim odhad.cena 0 Kč
 P18V00000016 12. 4. 2020 neuvedena Město Kuřim Zpomalovací polštáře v ul. U Stadionu, Kuřim odhad.cena 0 Kč
 P18V00000015 12. 4. 2020 neuvedena Město Kuřim Zajištění služby SENIOR TAXI KUŘIM odhad.cena 0 Kč
 Z2018-025830 30. 7. 2018 neuvedena Město Kuřim Stavební firma Matyáš s.r.o.
„Rekonstrukce kotelny na klubovnu pro seniory“ 6 497 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavebních prací je rekonstrukce budovy výměníkové stanice na klubovnu pro seniory, která je situována na pozemku parc.č. 382/2 KÚ Kuřim. Řešené území zahrnuje bezprostřední okolí objektu na pozemku parc.č. 382/1 KÚ Kuřim.
 358435 27. 7. 2018 neuvedena Město Kuřim ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Zhotovitel projektové dokumentace stavby 7 200 000 Kč
Oznámení o změně
 P18V00000014 12. 4. 2020 neuvedena Město Kuřim Park Havlíčkova - stavba odhad.cena 0 Kč
 P18V00000012 12. 4. 2020 neuvedena Město Kuřim Rekonstrukce kotelny na klubovnu pro seniory - odhad.cena 0 Kč
 P18V00000013 12. 4. 2020 neuvedena Město Kuřim Revitalizace předprostoru MŠ Komenského odhad.cena 0 Kč
 Z2018-014362 30. 8. 2019 neuvedena Město Kuřim Stavební firma Matyáš s. r. o.
Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových 36 658 879 Kč
Oznámení o změně Přístavba učeben a zvětšení kapacity jídelny souvisí s potřebou zadavatele vyřešit nedostatečnou kapacitu stávajících prostorů ZŠ Kuřim, Jungmannova 813. Účelem užívání stavby je školní výchova a vzdělávání a s ní spojené aktivity. Stavba obsahuje kromě rozšíření jídelny, dvě odborné učebny, venkovní úpravy východního dvoru a bezbariérové zpřístupnění školy, které bude provedeno přístavbou dvou výtahů a dalšími stavebními úpravami ve stávajícím objektu školy. Součástí projektu úpravy venkovních prostor je také vytvoření letní učebny „amfiteátru“, který může sloužit zároveň jako prezentační prostor žáků.
 P18V00000011 12. 4. 2020 neuvedena Město Kuřim Park Havlíčkova - herní prvky odhad.cena 0 Kč
 P18V00000010 25. 5. 2020 neuvedena Město Kuřim Oprava areálové kanalizace Wellness odhad.cena 0 Kč
 P18V00000009 12. 4. 2020 neuvedena Město Kuřim Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi odhad.cena 0 Kč
 P18V00000008 12. 4. 2020 neuvedena Město Kuřim Revitalizace předprostoru MŠ Komenského odhad.cena 0 Kč
 P18V00000007 12. 4. 2020 neuvedena Město Kuřim Etážové topení v obecních bytech, Kuřim odhad.cena 0 Kč
 P18V00000005 12. 4. 2020 neuvedena Město Kuřim Etážové topení v obecních bytech, Kuřim odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 426 lidí darovalo 1 200 991 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy