Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:00281964

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 212 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-018038 30. 5. 2019 neuvedena Město Kuřim U1 s.r.o.
FERSTO, s.r.o.
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – dodávka vnitřního vybavení II. 5 334 811  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je výroba, doprava, montáž a napojení na inženýrské rozvody interiérového nábytku pevně spojeného se stavbou pro Společenské a kulturní centrum v Kuřimi. Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je nákup, doprava a umístění volného nábytku pro Společenské a kulturní centrum v Kuřimi. Předmětem plnění části 3 veřejné zakázky je dodávka ostatního vybavení a informačního a orientačního systému pro Společenské a kulturní centrum v Kuřimi
Z2019-017786 28. 5. 2019 neuvedena Město Kuřim Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
Město Kuřim - ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - dopravní řešení 6 431 760  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem díla je výstavba účelové komunikace, která řeší dopravní připojení novostavby pavilonu ZŠ Jungmannova na ul. Otevřená. Součástí stavby jsou komunikace, parkovací stání, chodníky, sjezdy a plochy zeleně. Součástí stavby je dále úprava ul. Otevřené v místě napojení účelové komunikace. V ul. Otevřená bude zřízen dlouhý příčný práh. Dále je součástí stavby výstavba dešťové kanalizace, přípojka NN ke školní družině a budově DDM, přípojka NN pro závoru, přeložka kabelu TKR, přeložka telefonního vedení, výstavba plochy pro zahradní domek (slouží pro potřeby ZŠ) a oplocení včetně závory. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v přílohách zadávací dokumentace: projektová dokumentace - příloha č. 3 zadávací dokumentace, soupis prací - příloha č. 2 zadávací dokumentace.
P19V00006615 10. 4. 2019 neuvedena Město Kuřim Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ Kuřim odhad.cena 0 Kč
P19V00004309 10. 4. 2019 neuvedena Město Kuřim Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2019 odhad.cena 0 Kč
P19V00004121 10. 4. 2019 neuvedena Město Kuřim Město Kuřim - ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - dopravní řešení odhad.cena 0 Kč
P19V00003285 10. 4. 2019 neuvedena Město Kuřim Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - digitalizace kina ve formátu DCI odhad.cena 0 Kč
P19V00002638 10. 4. 2019 neuvedena Město Kuřim Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – dodávka vnitřního vybavení II. odhad.cena 0 Kč
P19V00002645 10. 4. 2019 neuvedena Město Kuřim Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru odhad.cena 0 Kč
P19V00002636 10. 4. 2019 neuvedena Město Kuřim Zhotovitel projektové dokumentace stavby Dětské brouzdaliště vč. bazénové technologie odhad.cena 0 Kč
P18V00029828 10. 4. 2019 neuvedena Město Kuřim Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – dodávka vnitřního vybavení odhad.cena 0 Kč
Z2018-042988 11. 12. 2018 neuvedena Město Kuřim
Oznámení profilu zadavatele
P18V00028406 10. 4. 2019 neuvedena Město Kuřim Roman Lébl
Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim 412 950  Kč
Z2018-041473 28. 11. 2018 neuvedena Město Kuřim TeS, spol. s.r.o. Chotěboř
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - technologie stravování 2 894 964  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Plnění spočívá v dodávce nového gastro zařízení do kuchyně, přípravných prostor, kavárny, restaurace a kuchyněk, dopravě a montáži včetně napojení na inženýrské rozvody v místě plnění.
Z2018-041520 11. 12. 2018 neuvedena Město Kuřim
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
P18V00000020 12. 6. 2019 neuvedena Město Kuřim Zhotovitel projektové dokumentace stavby Cyklostezka Kuřim-Veverská Bítýška odhad.cena 0 Kč
P18V00000019 12. 6. 2019 neuvedena Město Kuřim Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim odhad.cena 0 Kč
P18V00000018 12. 6. 2019 neuvedena Město Kuřim Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - technologie stravování odhad.cena 0 Kč
P18V00000017 12. 6. 2019 neuvedena Město Kuřim Oprava kotelny MŠ Zborovská 887/5, Kuřim odhad.cena 0 Kč
P18V00000016 12. 6. 2019 neuvedena Město Kuřim Zpomalovací polštáře v ul. U Stadionu, Kuřim odhad.cena 0 Kč
P18V00000015 12. 6. 2019 neuvedena Město Kuřim Zajištění služby SENIOR TAXI KUŘIM odhad.cena 0 Kč
Z2018-025830 30. 7. 2018 neuvedena Město Kuřim Stavební firma Matyáš s.r.o.
„Rekonstrukce kotelny na klubovnu pro seniory“ 6 497 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavebních prací je rekonstrukce budovy výměníkové stanice na klubovnu pro seniory, která je situována na pozemku parc.č. 382/2 KÚ Kuřim. Řešené území zahrnuje bezprostřední okolí objektu na pozemku parc.č. 382/1 KÚ Kuřim.
358435 27. 7. 2018 neuvedena Město Kuřim ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Zhotovitel projektové dokumentace stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi 7 200 000  Kč
Oznámení o změně
P18V00000014 12. 6. 2019 neuvedena Město Kuřim Park Havlíčkova - stavba odhad.cena 0 Kč
P18V00000012 12. 6. 2019 neuvedena Město Kuřim Rekonstrukce kotelny na klubovnu pro seniory - stavba odhad.cena 0 Kč
P18V00000013 12. 6. 2019 neuvedena Město Kuřim Revitalizace předprostoru MŠ Komenského odhad.cena 0 Kč
Z2018-014362 4. 4. 2019 neuvedena Město Kuřim Stavební firma Matyáš s. r. o.
Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa 36 658 879  Kč
Oznámení o změně Přístavba učeben a zvětšení kapacity jídelny souvisí s potřebou zadavatele vyřešit nedostatečnou kapacitu stávajících prostorů ZŠ Kuřim, Jungmannova 813. Účelem užívání stavby je školní výchova a vzdělávání a s ní spojené aktivity. Stavba obsahuje kromě rozšíření jídelny, dvě odborné učebny, venkovní úpravy východního dvoru a bezbariérové zpřístupnění školy, které bude provedeno přístavbou dvou výtahů a dalšími stavebními úpravami ve stávajícím objektu školy. Součástí projektu úpravy venkovních prostor je také vytvoření letní učebny „amfiteátru“, který může sloužit zároveň jako prezentační prostor žáků.
P18V00000011 12. 6. 2019 neuvedena Město Kuřim Park Havlíčkova - herní prvky odhad.cena 0 Kč
P18V00000010 12. 6. 2019 neuvedena Město Kuřim Oprava areálové kanalizace Wellness odhad.cena 0 Kč
P18V00000009 18. 4. 2019 neuvedena Město Kuřim Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi odhad.cena 0 Kč
P18V00000008 12. 6. 2019 neuvedena Město Kuřim Revitalizace předprostoru MŠ Komenského odhad.cena 0 Kč
P18V00000007 13. 5. 2019 neuvedena Město Kuřim Etážové topení v obecních bytech, Kuřim odhad.cena 0 Kč
P18V00000006 12. 6. 2019 neuvedena Město Kuřim Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa odhad.cena 0 Kč
P18V00000004 14. 2. 2019 neuvedena Město Kuřim Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2018 odhad.cena 0 Kč
P18V00000005 13. 5. 2019 neuvedena Město Kuřim Etážové topení v obecních bytech, Kuřim odhad.cena 0 Kč
P18V00000003 12. 6. 2019 neuvedena Město Kuřim Cyklostezka Kuřim - Lipůvka odhad.cena 0 Kč
P18V00000002 12. 6. 2019 neuvedena Město Kuřim Wellness Kuřim - Oprava brouzdaliště odhad.cena 0 Kč
P18V00000001 12. 6. 2019 neuvedena Město Kuřim Interiér kanceláří č. 305-307 radnice Kuřim odhad.cena 0 Kč
Z2018-001601 27. 12. 2018 20. 2. 2018 Město Kuřim EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Morava
Cyklostezka Kuřim - Lipůvka 22 777 220  Kč
Oznámení o změně Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ spočívající ve vybudování cyklostezky. Navržená cyklostezka bude navazovat v Kuřimi na existující cyklotrasu, která začíná u železničního nádraží, a v Lipůvce se napojí na existující cyklostezku Lipůvka – Lažany, se kterou vznikne souvislý tah délky 8 km, který umožní jízdu cyklistů mimo silně zatíženou silnici I/43 a tím dojde ke zvýšení bezpečnosti cyklistů a současně i ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Podrobně je předmět veřejné zakázky a jeho rozsah popsán v projektové dokumentaci vypracované společností HBH Projekt spol. s r.o.,Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, IČ: 44961944 a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 6 zadávací dokumentace „Příloha č. 6 Projektová...
P17V00000031 21. 12. 2018 neuvedena Město Kuřim Dodávka sortimentu tiskovin, reklamních předmětů a razítek odhad.cena 0 Kč
P17V00000030 14. 2. 2019 neuvedena Město Kuřim Oprava osobního výtahu ZUŠ Kuřim odhad.cena 0 Kč
P17V00000029 15. 4. 2019 neuvedena Město Kuřim Hasičská zbrojnice – nábytek - I.etapa odhad.cena 0 Kč
P17V00000028 12. 6. 2019 neuvedena Město Kuřim ZŠ Kuřim Jungmannova - stavební úpravy bytu – 1.nadzemní podlaží odhad.cena 0 Kč
P17V00000027 21. 12. 2018 neuvedena Město Kuřim Výměna oken v obecních bytech, Kuřim odhad.cena 0 Kč
Z2017-024152 24. 8. 2018 neuvedena Město Kuřim Stavební firma Matyáš, s.r.o.
Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi 15 389 660  Kč
Oznámení o změně stavební práce včetně nezbytných dodávek a služeb pro realizaci stavby. Předmětem stavebních prací je rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi nacházející se na pozemcích parc. č. 1861, 1862, 1863, 1864, 1865 a 1866 v katastrálním území Kuřim. Stavbou je řešeno bezbariérové užívání celého objektu (včetně plošiny TPO do úrovně 2 NP) a související dispoziční úpravy v provozním zázemí MŠ včetně vybavení výdejny stravy. Dispoziční řešení pobytových místnosti MŠ se nemění, nově bude provedeno pouze decentralizované nucené větrání těchto prostorů (kompaktní VZD jednotky s rekuperací). Bude provedeno zateplení obvodových stěn objektu včetně dokončení výměny původních výplní otvorů a stropu – podlahy v původním prostoru hlavní budovy. Upraveny budou rovněž i vstupy do jednotlivých tříd 1 NP a vyměněna stávající střešní krytina na dvoupodlažní části objektu a stávající...
P17V00000026 16. 1. 2019 neuvedena Město Kuřim Parkoviště na ul. U Stadionu Kuřim odhad.cena 0 Kč
P17V00000025 12. 6. 2019 neuvedena Město Kuřim MŠ Kuřim - herní prvky pro školní zahradu MŠ Jungmannova odhad.cena 0 Kč
P17V00000024 12. 6. 2019 neuvedena Město Kuřim Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim odhad.cena 0 Kč
Z2017-015380 12. 6. 2017 neuvedena Město Kuřim ENVIPARTNER s.r.o.
TELMO a.s.
Modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni a zpracování digitálního povodňového plánu pro město Kuřim 2 775 041  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Účelem projektu je vybudování varovného a vyrozumívacího systému k ochraně před povodněmi pro město Kuřim. Systém bude ozvučovat město v případě vzniku povodní pomocí obousměrných venkovních bezdrátových hlásičů s digitálním přenosem verbální komunikace. V rámci projektu budou integrovány nově navržené prvky lokálního výstražného systému, tj. 2ks srážkoměrů a 3ks hladinoměrů vč. vodočetných latí, na nově zřízených hlásných profilech kategorie „C“ na říčce Kuřimce.
P17V00000021 12. 6. 2019 neuvedena Město Kuřim Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi odhad.cena 0 Kč
P17V00000016 12. 6. 2019 neuvedena Město Kuřim Interiér Stálé expozice města Kuřimi odhad.cena 0 Kč