Hlídač veřejných zakázek: Hledání holding:61672190

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'holding:61672190'

Nalezeno 245 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
479967 28. 1. 2014 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Laboratorní sušárny, pece a vývěvy pro projekt UniCRE 1 126 240  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem výběrového řízení jsou laboratorní přístroje pro operace sušení, žíhání a výrobu vakua.
495138 21. 8. 2014 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Oprava střechy budovy ředitelství – Ústí nad Labem - I. etapa 3 315 561  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je realizace opravy, tj. odstranění půdní nástavby nad západním průčelím, , obnova dotčených krovů a úprava instalací při odstranění nástavby, oprava a znovu položení střešní krytiny, opravy fasádních prvků střechy včetně korunní římsy a obnova dožitých klempířských prvků.
511910 22. 11. 2018 neuvedena UNIPETROL RPA, s.r.o. Instalace technologie DeNox – K14+K15+K16+K17+K18+K19 odhad.cena 0 Kč
Neznámý
Z2019-013237 20. 5. 2019 27. 5. 2019 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
Oprava Předmětem této zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do hnacích drážních vozidel řady 753.7 a s vyhrazenou změnu závazku – dle § 100 odst. 1 ZZVZ – uvedenou v kap. 3.2.9 Zadávací dokumentace do hnacích drážních vozidel řady 753.6, specifikovaných v příloze č. 6 zadávací dokumentace - Přehled Lokomotiv určených k vybavení mobilní částí ETCS a Seznam změn schváleného stavu pro každou jednotlivou Lokomotivu.
208867 20. 6. 2012 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Dokumentace rekonstrukce pokusné základny pro projekt UniCRE a autorský dozor při realizaci. 1 845 060  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je zpracování dokumentace pro stavební povolení, dopracování tendrové dokumentace do úrovně prováděcí dokumentace včetně detailního rozpočtu, zajištění autorského a technického dozoru při realizaci stavby a zajištění funkce koordinátora BOZP.
349454 16. 6. 2014 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Laboratorní přístroje pro pokročilé hodnocení asfaltových pojiv a zbytků pro projekt UniCRE 2 614 450  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem výběrového řízení jsou laboratorní přístroje pro pokročilé hodnocení asfaltových pojiv včetně modifikovaných asfaltů, ropných a dalších zbytků
346619 11. 10. 2013 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Laboratorní přístroje pro analýzu paliv II pro projekt UniCRE 1 736 428  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem výběrového řízení jsou laboratorní přístroje pro analýzy uhlovodíkových frakcí včetně motorových paliv a olejů
P18V00014268 27. 5. 2019 neuvedena UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel řady 753.6 a 753.7 odhad.cena 0 Kč
P18V00017541 4. 4. 2019 neuvedena UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Ryko a.s.
Nákup brzdových špalíků s technickými specifikacemi dle TSI NOI a TSI WAG 5 458 560  Kč
Z2018-026035 31. 7. 2018 neuvedena UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
P18V00014443 4. 4. 2019 neuvedena UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Nákup brzdových špalíků s technickými specifikacemi dle TSI NOI a TSI WAG odhad.cena 0 Kč
347134 1. 7. 2013 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Experimental units for UNICRE project odhad.cena 67 000 000  Kč
Neznámý Předmětem dodávky jsou pilotní testovací aparatury, pracující kontinuálně. Jedná se zejména o aparatury pro testování katalytických procesů za vysokých tlaků a teplot. Typickými procesy, které pilotní jednotky umožní testovat, jsou: hydrorafi-nace, hydrogenace, hydrokrakování, isomerizace dehydrogenace, dealkylace apod. Podrobná technická specifikace a požadované kvalitativní parametry jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, jakož i poskytování souvisejících služeb, servisní činnosti
373414 25. 5. 2017 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
Z2018-041112 27. 5. 2019 neuvedena UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel řady 753.6 a 753.7 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00014968 4. 4. 2019 neuvedena UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Přidružené služby při výměně brzdových LL špalíků nákladních vozů odhad.cena 0 Kč
P18V00017536 4. 4. 2019 neuvedena UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Ryko a.s.
Přidružené služby při výměně brzdových LL špalíků nákladních vozů 7 931 260  Kč
350006 1. 7. 2013 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Přístroje pro přípravu katalyzátorů pro projekt UniCRE odhad.cena 8 000 000  Kč
Neznámý Předmětem dodávky jsou přístroje pro přípravu katalyzátorů různého chemického složení, fyzikálních vlastností a rozdílných velikostí a tvarů částic jednotlivých katalyzátorů;Podrobná technická specifikace a požadované kvalitativní parametry jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, jakož i poskytování souvisejících služeb, servisní činnosti a ostatních činností uvedených v zadávací dokumentaci.
Z2019-025819 26. 7. 2019 neuvedena Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. CLASIC CZ, spol. s.r.o.
Pokusná jednotka pro pyrolýzní procesy 3 050 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka pokusné jednotky pro pyrolýzní procesy dle minimálních technických požadavků zadavatele.
238552 21. 11. 2012 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Přístroje pro molekulovou spektrometrii pro projekt UniCRE 7 941 813  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem dodávky jsou přístroje pro měření spekter chemických látek ve všech oblastech, tj. UV, VIS, IČ a Ramanových spekter. Podrobná technická specifikace a požadované kvalitativní parametry jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, jakož i poskytování souvisejících služeb, servisní činnosti a ostatních činností uvedených v zadávací dokumentaci.
365094 20. 11. 2018 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Unicorn Systems a. s.
Dodávka Systému pro podporu udržitelnosti výzkumného centra UniCRE 24 898 581  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-031044 11. 9. 2018 neuvedena UNIPETROL RPA, s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-029410 23. 9. 2019 23. 9. 2019 UNIPETROL RPA, s.r.o. Výstavba vodíkových plnicích stanic
Oprava Zadavatel zamýšlí uvést na český trh novou ekologickou pohonnou hmotu – vodík. V rámci tohoto projektu připravuje výstavbu tří pilotních výdejních míst na stávajících čerpacích stanicích pohonných hmot v Praze, Litvínově a Brně. Cílem projektu je rozšířit využívání vodíkové technologie v České republice.
P18V00018394 11. 9. 2018 neuvedena UNIPETROL RPA, s.r.o. Nosná konstrukce a příslušenství odhad.cena 0 Kč
Z2018-026320 22. 11. 2018 neuvedena UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel řady 753.6 a 753.7 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00000505 26. 10. 2018 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace PARAMO, a.s.
8500001142 4 220 000  Kč
P14V00025732 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika – Drážní inspekce BENZINA , s.r.o.
Mytí auta 109  Kč
347491 5. 12. 2013 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Laboratorní sušárny, pece a vývěvy pro projekt UniCRE 2 482 362  Kč
Neznámý Předmětem výběrového řízení jsou laboratorní přístroje pro základní fyzikální operace s materiály a vzorky v chemických laboratořích, tj. sušení, žíhání a práce za sníženého tlaku.
231534 23. 11. 2012 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Přístroje pro elementární analýzu pro projekt UniCRE (část C) odhad.cena 8 970 000  Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je řada speciálních pčístrojů pro stanovení celkového obsahu C, H, N, S, O v různých typech organických vzorků (A), nízkých obsahů S a N v různých typech pevných, kapalných i plynných vzorků (B), jednoúčelový WD-XRF analyzátor pro stanovení S v různých typech ropných produktů a surovin (C) a optický emisní spektrometr ICP-OES s bočním pozorováním (D)
P17V00000008 9. 2. 2017 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace PARAMO a.s.
BITUNOVA spol. s r.o.
BITUNOVA spol. s r.o.
PARAMO a.s.
PARAMO a.s.
PARAMO a.s.
Asfaltové emulze pro SÚSPK (2017) 6  Kč
P17V00000426 26. 10. 2018 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace PARAMO, a.s.
8500000418 527 500  Kč
Z2018-042901 8. 7. 2019 neuvedena UNIPETROL RPA, s.r.o. Výstavba vodíkových plnicích stanic odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00018391 8. 7. 2019 neuvedena UNIPETROL RPA, s.r.o. Laboratorní technika odhad.cena 0 Kč
240467 30. 4. 2014 neuvedena ČEPRO, a.s. Unipetrol RPA, s.r.o.
P3CHEM s.r.o.
Rámcová smlouva na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím železnice 15 000 000 000  Kč
Neznámý Předmětem výběrového řízení bylo uzavření rámcové smlouvy mezi zadavatelem a vybranými dodavateli. Předmětem rámcové smlouvy je realizace jednotlivých dílčích dodávek minerálních olejů, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti. Zadavatel z provozně technických důvodů požadoval dodání zboží prostřednictvím železnice.
225318 5. 2. 2013 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Mikroreaktory pro projekt UniCRE 2
Neznámý Předmětem výběrového řízení je vícereaktorová sestava na bázi mikroreaktorů - maloobjemových laboratorních reaktorů - pro paralelní testování heterogenních katalyzátorů. Sestava bude obsahovat nejméně čtyři kontinuálně pracující katalytické mikroreaktory, které mohou pracovat paralelně za individuálně nastavitelných podmínek. Mikroreaktory tvořící jádro sestavy musí být vhodné pro systémy plyn-pevná látka a plyn-kapalina-pevná látka. Pracovními médii budou: kapaliny – uhlovodíky, kyslíkaté deriváty; plyny – vodík, dusík, uhlovodíky C1-C4, CO, CO2.
373414 15. 11. 2013 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.
Neznámý
Z2017-013795 25. 5. 2017 neuvedena Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s
Oznámení profilu zadavatele
343252 17. 1. 2013 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Laboratorní přístroje II pro projekt UniCRE
Předběžné oznámení Předmětem výběrového řízení jsou laboratorní přístroje pro základní fyzikální operace s materiály a vzorky v chemických laboratořích, tj. ohřev, chlazení, temperování, vážení a práce za sníženého tlaku.
60066838 20. 7. 2012 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Rekonstrukce budovy 2838 pro kancelářské, laboratorní a vzdělávací prostory centra UniCRE 87 658 686  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem realizace je: Vypracování prováděcí dokumentace stavby v rozsahu tendrové dokumentace vypracované společností CHEMINVEST, a.s. Nad rámec tendrové dokumentace bude prováděcí dokumentace obsahovat: o rozvody technických plynů mezi připojovacím a předávacím místem dle technické zprávy CHEMINVEST, a.s. o vnitřní konstrukce chodbových skříní o terénní a parkové úpravy v okolí stavby dotčené výstavbou v rozsahu ČTÚ výkr. –I-02056 o rekonstrukce chodníku u jižní strany objektu dotčeného výstavbou kobek pro technické plyny v rozsahu od východní komunikace po schodiště včetně, úprava musí umožnit zásobování kobek tlakovými lahvemi. Vypracování dokumentace změn stavby před dokončením a její projednání s orgány státní správy. Realizace stavby v rozsahu prováděcí dokumentace. Provedení revizní zkoušky všech typů vyhrazených zařízení (elektrických, plynových, zdvihacích atd.) dle ČSN a...
224837 18. 7. 2012 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Vsádkové a průtočné reaktory pro projekt UniCRE 2 8 890 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou vsádkové a průtočné reaktory použitelné pro laboratorní studium chemických procesů, jejichž podrobná technická specifikace a požadované kvalitativní parametry jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Dále poskytování služeb, servisní činnosti a ostatních činností uvedených v zadávací dokumentaci a souvisejících s dodávkou těchto laboratorních přístrojů
402961 20. 11. 2018 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. ZVU Engineering, a.s.
Konstrukce pokusných jednotek pro projekt UniCRE a jejich řízení 2 24 743 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
217001 16. 5. 2012 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Přístroje pro molekulovou spektrometrii pro projekt UniCRE
Předběžné oznámení Předmětem dodávky jsou přístroje pro měření spekter chemických látek ve všech oblastech, tj. UV, VIS, IČ a Ramanových spekter. Podrobná technická specifikace a požadované kvalitativní parametry jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, jakož i poskytování souvisejících služeb, servisní činnosti a ostatních činností uvedených v zadávací dokumentaci.
207825 16. 2. 2012 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Vsádkové a průtočné reaktory pro projekt UniCRE 2 odhad.cena 9 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou vsádkové a průtočné reaktory použitelné pro laboratorní studium chemických procesů, jejichž podrobná technická specifikace a požadované kvalitativní parametry jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Dále poskytování služeb, servisní činnosti a ostatních činností uvedených v zadávací dokumentaci a souvisejících s dodávkou těchto laboratorních přístrojů.
Z2017-014005 15. 2. 2018 10. 7. 2017 Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. Skenovací elektronový mikroskop s příslušenstvím odhad.cena 8 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka Skenovacího elektronového mikroskopu s příslušenstvím vč. instalace a zprovoznění a zaškolení obsluhy. Součástí plnění je také mimozáruční servis předmětu dodávky.
482337 5. 3. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Pardubického kraje PARAMO a.s.
Dodávka provozních kapalin a maziv včetně následné likvidace pro SÚS Pardubického kraje 2 094 434  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-011751 20. 6. 2018 28. 5. 2018 Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. Jednotka Fischer-Tropschovy syntézy odhad.cena 7 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka Jednotky Fischer-Tropschovy syntézy vč. instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy. Součástí plnění je také mimozáruční servis předmětu dodávky.
Z2019-008809 19. 3. 2019 neuvedena Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
Z2018-006580 8. 7. 2019 9. 4. 2018 Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. Skenovací elektronový mikroskop s příslušenstvím - opakované řízení odhad.cena 8 000 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je dodávka Skenovacího elektronového mikroskopu s příslušenstvím vč. instalace a zprovoznění a zaškolení obsluhy. Součástí plnění je také mimozáruční servis předmětu dodávky.
216850 15. 5. 2012 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Přístroje pro elementární analýzu pro projekt UniCRE
Předběžné oznámení Předmětem dodávky jsou různorodé přístroje pro zjišťování elementárního složení organických látek ( C,H,N,S,O ) v různých matricích a s různým očekávaným obsahem (stopová analýza) Podrobná technická specifikace a požadované kvalitativní parametry jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, jakož i poskytování souvisejících služeb, servisní činnosti a ostatních činností uvedených v zadávací dokumentaci,
352663 30. 4. 2013 neuvedena Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Rekonstrukce laboratorní budovy (č. 2838) Doplnění stavby 2838 o měření a regulaci vzducho-techniky 3 3 699 618  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení (i) Dodávka M+R, montáž, odzkoušení a oživení systému pro řízení a monitoring vzdu-chotechniky laboratoří (zařízení č.1 systému VZT), jejich vytápění, resp. dochlazování v objektu VÚAnCh, a.s., budova 2838 v areálu Chempark Záluží (ii) Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňko-vého, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňo-valo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Z2019-012755 26. 8. 2019 neuvedena Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. ZVU Engineering a.s.
Hydrokrakovací jednotka 5 083 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka pokusné jednotky pro simulaci hydrokrakování se všemi součástmi a příslušenstvím, případně dalšími komponenty, jejich instalace a zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace popsané v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění mimozáručního servisu poskytovaného pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 800 350 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy