Hlídač veřejných zakázek: Hledání holding:70890650

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 3086 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P16V00036037 1. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj FOKUS České Budějovice, z.ú.
FOKUS Tábor, z. s.
HORIZONT, z. ú.
FOKUS - Písek, o.s.
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
Diakonie ČCE - středisko Rolnička
Spolek Slunečnice
Domov PETRA Mačkov
Otevřená OKNA, z. ú.
Domov sv. Anežky, o.p.s.
STROOM DUB o.p.s.
Diakonie ČCE - středisko Rolnička
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.
Podpora sociálně terapeutických dílen v Jihočeském kraji 50 294 130  Kč
P16V00037416 1. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Propustky na silnicích II/122 a III/1238 Jistebnice, Vlásenice 2 261 584  Kč
P17V00133106 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Dodávka léčiv na rok 2018 1 847 642  Kč
P17V00118311 1. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Dodávka léčiv pro ZZS JčK na rok 2017 1 243 831  Kč
372448 31. 10. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Most ev.č. 137 - 004 přestavba mostu na propustek (Blanice) 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
226668 1. 8. 2012 neuvedena Domov pro seniory Chvalkov
Neznámý
346778 28. 2. 2013 neuvedena Domov pro osoby se zdravotnímpostižením Osek
Neznámý
P16V00004214 26. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Nákup sanitního vozidla – 2ks odhad.cena 0 Kč
369079 8. 10. 2013 neuvedena Domov pro seniory Chýnov Revitalizace zámeckého parku u domova pro seniory v Chýnově
Neznámý Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v revitalizaci zeleně v zámeckém parku v k.ú. Chýnov u Tábora. V rámci realizace akce bude provedeno ošetření, kácení a nové výsadby stromů a keřů včetně založení nového trávníku.
Z2016-004238 18. 11. 2016 neuvedena Nemocnice Prachatice a.s. STAPRO s.r.o.
Podpora provozu nemocničního informačního systému FONS Akord 519 530  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění je zajištění a podpora provozu informačních systémů Nemocnice Prachatice, a.s., resp. zajištění a podpora provozu vybraných informačních technologií.
Z2017-019038 18. 7. 2017 neuvedena Správa a údržba silnic Jihočeského kraje PORR a.s.
Rekonstrukce silnice II/141 Vodňany, ul. Dr. Hajného ve Vodňanech 7 289 961  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je funkční a bezvadné provedení veškerých stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných k úplnému dokončení této stavby v rozsahu specifikovaném 2 vzájemně souvisejícími projektovými dokumentacemi a zadávací dokumentací. Na stavbě se podílejí 2 investoři, každý z nich uzavře s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo na svou část zakázky samostatně.
228768 20. 8. 2012 neuvedena Domov pro seniory Světlo
Neznámý
Z2018-000727 9. 1. 2018 neuvedena Domov pro seniory Chvalkov
Oznámení profilu zadavatele
Z2018-000543 8. 1. 2018 neuvedena Prácheňské muzeum v Písku
Oznámení profilu zadavatele
Z2018-000701 9. 1. 2018 neuvedena Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
Oznámení profilu zadavatele
P16V00000012 26. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Zajištění zadávacího řízení pro výběr dodavatele pro veřejnou zakázku Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a.s. odhad.cena 0 Kč
225472 29. 1. 2013 neuvedena Domov pro seniory Chýnov
Neznámý
229300 24. 8. 2012 neuvedena Domov pro seniory Horní stropnice
Neznámý
230764 6. 9. 2012 neuvedena Domov důchodců Dobrá Voda Nábytek a ostatní vybavení pro Domov důchodců Dobrá Voda
Předběžné oznámení Nábytek a ostatní vybavení pro Domov důchodců Dobrá Voda
60064055 25. 7. 2012 neuvedena Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Neznámý
60060597 18. 6. 2013 neuvedena Jihočeské nemocnice a.s.
Neznámý
Z2018-000432 5. 1. 2018 neuvedena Alšova jihočeská galerie
Oznámení profilu zadavatele
Z2017-033934 4. 12. 2017 neuvedena Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Kuba & Pilař architekti, s.r.o.
Dostavba objektu Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích 5 705 392  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu dostavby Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Návrh bude zahrnovat jak dostavbu, tak nutné stavební úpravy stávající budovy. Mimo prostorového, provozního a funkčního uspořádání vyřeší návrh také estetickou podobu objektu a úpravy souvisejících ploch veřejného prostoru dle těchto soutěžních podmínek, a to zejména při dodržení ekonomických možností zadavatele.
217485 4. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Dačice, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
226348 28. 11. 2012 neuvedena Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Neznámý
371467 30. 10. 2013 neuvedena JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU REALIZACE MEDIÁLNÍ INZERTNÍ KAMPANĚ V TIŠTĚNÝCH MÉDIÍCH pro projekty Bez hranic – marketingový program Horní Rakousko – Jižní Čechy 2011-2014 a Bez hranic - společná turistická opatření Jižní Čechy - Východní Bavorsko
Neznámý REALIZACE MEDIÁLNÍ INZERTNÍ KAMPANĚ V TIŠTĚNÝCH MÉDIÍCH pro projekty Bez hranic – marketingový program Horní Rakousko – Jižní Čechy 2011-2014 a Bez hranic - společná turistická opatření Jižní Čechy - Východní Bavorsko
511385 17. 12. 2015 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Úklidové služby pro Nemocnici Strakonice a.s. odhad.cena 36 000 000  Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění úklidových služeb vnitřních prostor nemocnice Strakonice a.s.
225556 21. 8. 2012 neuvedena Domov důchodců Dobrá Voda
Neznámý
227672 10. 1. 2018 neuvedena Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
Z2018-034945 20. 12. 2018 19. 12. 2018 Nemocnice Český Krumlov, a.s. „Zajištění komplexního servisu prádla a pracovních oděvů pro Nemocnici Český Krumlov a.s. II“ odhad.cena 14 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění komplexního servisu prádla a pracovních oděvů pro Nemocnici Český Krumlov a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh).
Z2018-000536 8. 1. 2018 neuvedena Jihočeská filharmonie
Oznámení profilu zadavatele
369035 7. 10. 2013 neuvedena Nemocnice Dačice, a.s. Snížení energetické náročnosti Nemocnice Dačice, a.s. 4 154 420  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení rekonstrukce stavby „Objekt E – Poliklinika“, která je dvoupodlažní s částečným podsklepením a s plochou dvouplášťovou střechou. Budova Polikliniky je členěna na jednotlivé čtyři části: E1 – Zubní ambulance a laboratoř, E2 – Ordinace lékařů, E3 – Nemocniční lékárna a E4 – Laboratoře. Stavební práce obsahují zejména zateplení pláště rekonstruované budovy certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem z minerální čedičové vaty s povrchem ukončeným silikátovou fasádní omítkou v barevném odstínu, současně bude provedena výměna stavebních otvorových výplní za nová plastová okna a dveře, včetně přizdívek pro úpravy otvorů. Vzhledem k druhu stavebních úprav (zateplení fasády), dojde k rekonstrukci, případně k úpravám u zařízení umístěných na fasádě.
229007 22. 8. 2012 neuvedena Domov důchodců Dobrá Voda
Neznámý
60060595 18. 6. 2013 neuvedena Jihočeské nemocnice a.s.
Neznámý
225911 13. 6. 2013 neuvedena Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. Pro výběr zhotovitele díla, resp. dodávku stavebních prací v rámci projektu Rozvoj JVTP Etapa IIA 73 283 677  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bude realizace novostavby Jihočeského vědeckotechnického parku v rámci projektu „Rozvoj JVTP Etapa IIA“.
P16V00007204 26. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Písek, a.s. ONP - Stavební úpravy DIOP a sesterny odhad.cena 0 Kč
Z2018-019351 4. 4. 2019 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. „Dodávka elektronizace systémů v Nemocnici Český Krumlov, a.s. 2018“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
221679 22. 11. 2013 neuvedena Jihočeské nemocnice a.s. Dodávky šicího materiálu pro jihočeské nemocnice
Předběžné oznámení Jedná se o dodávky parenterální výživy pro jihočeské nemocnice.
Z2018-000718 9. 1. 2018 neuvedena Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Oznámení profilu zadavatele
P17V00000270 26. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. Poskytnutí investičního úvěru pro Nemocnici Český Krumlov a.s. 2017 odhad.cena 0 Kč
645467 5. 9. 2016 neuvedena Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Dodávka 2 ks čelně nesených tandemových sekaček 4 263 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka 2 ks čelně nesených tandemových sekaček s montáží na čelní upínací desku vozidla Mercedes Benz Unimog.
209123 18. 9. 2012 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Dostavba a rekonstrukce Nemocnice Strakonice, a.s. 169 467 129  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zhotovitele stavby „Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a.s. (II. etapa)“ a stavby „Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice, a.s. (III. etapa)“, a to podle projektové dokumentace zhotovené společností STA, projektový ateliér, v.o.s. se sídlem Strakonice, Havlíčkova 247, PSČ 386 01 (IČ 260 61 252) z 09/2008 a upravené a zkompletované v 08/2011. Předmětem veřejné zakázky je rovněž zhotovení realizační projektové dokumentace a projektové dokumentace se zakreslením skutečného stavu díla, a to vždy ve dvou vyhotoveních. (podrobnosti jsou obsaženy v Zadávacích podmínkách).
487076 20. 11. 2018 neuvedena Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. EDIKT a.s.
Rozvoj JVTP etapa IIA - dodávka chytrého energetického bodu 12 680 421  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00000918 21. 1. 2019 neuvedena Jihočeské nemocnice, a.s. Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu pro jihočeské nemocnice odhad.cena 0 Kč
Z2017-010233 21. 4. 2017 neuvedena Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Silnice MP s.r.o.
Žula Rácov s.r.o.
Žula Rácov s.r.o.
Silnice MP s.r.o.
Žula Rácov s.r.o.
Dodávka drceného kameniva pro emulzní výspravy vozovek v roce 2017 2 541 450  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka drceného kameniva frakce 2/4, 4/8 a 8/11 pro emulzní výspravy vozovek v roce 2017 včetně dopravy na jednotlivé skládky v předpokládaném množství viz zadávací dokumentace.
222656 28. 6. 2012 neuvedena Jihočeský kraj Stavební úpravy a zateplení Domova seniorů Třeboň 6 688 010  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o zateplení obvodového pláště Domova seniorů Třeboň kontaktním zateplovacím systémem, částečnou výměnu oken, dále dojde k demontáži a zhotovení nových vrchních vrstev balkónů a teras, k rekonstrukci vrchních vrstev části střech a k úpravě plynovodní přípojky. Před vedlejším vstupem bude přistavěna markýza.
P15V00005866 26. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Dodávka a instalace operačního stolu s příslušenstvím pro centrální operační sály Nemocnice Prachatice, a.s. odhad.cena 0 Kč
234633 12. 10. 2012 neuvedena Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 Nákup techniky 2 444 426  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka techniky a programového vybavení pro zajištění realizace těchto projektů : "Zlepšení podmínek pro výuku a praktické dovednosti žáků v přírodovědných předmětech na SŠ, SOŠ a SOU", "Zlepšení podmínek pro implementaci inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na ZŠ" a "Moderní učitel a multimedia".
225899 26. 7. 2012 neuvedena Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Neznámý
214068 4. 10. 2013 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Neznámý