Hlídač veřejných zakázek: Hledání holding:70890650

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'holding:70890650'

Nalezeno 3560 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P16V00036037 1. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj FOKUS České Budějovice, z.ú.
FOKUS Tábor, z. s.
HORIZONT, z. ú.
FOKUS - Písek, o.s.
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
Diakonie ČCE - středisko Rolnička
Spolek Slunečnice
Domov PETRA Mačkov
Otevřená OKNA, z. ú.
Domov sv. Anežky, o.p.s.
STROOM DUB o.p.s.
Diakonie ČCE - středisko Rolnička
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.
Podpora sociálně terapeutických dílen v Jihočeském kraji 50 294 130  Kč
Z2019-016281 12. 8. 2019 18. 6. 2019 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Garni spol. s r.o.
Sinadt spol. s r.o.
Garni spol. s r.o.
Dodávka posypové soli pro ZÚS na období srpen 2019 – březen 2020 73 043 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka průmyslové posypové soli dle parametrů a množství v zadávací dokumentaci.
P17V00118311 1. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Dodávka léčiv pro ZZS JčK na rok 2017 1 243 831  Kč
372448 31. 10. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Most ev.č. 137 - 004 přestavba mostu na propustek (Blanice) 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00133106 30. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Dodávka léčiv na rok 2018 1 847 642  Kč
P18V00149754 17. 7. 2019 neuvedena Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Dodávka léčiv na rok 2019 II. 1 889 136  Kč
P16V00037416 1. 11. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Propustky na silnicích II/122 a III/1238 Jistebnice, Vlásenice 2 261 584  Kč
369079 8. 10. 2013 neuvedena Domov pro seniory Chýnov Revitalizace zámeckého parku u domova pro seniory v Chýnově
Neznámý Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v revitalizaci zeleně v zámeckém parku v k.ú. Chýnov u Tábora. V rámci realizace akce bude provedeno ošetření, kácení a nové výsadby stromů a keřů včetně založení nového trávníku.
Z2016-004238 18. 11. 2016 neuvedena Nemocnice Prachatice a.s. STAPRO s.r.o.
Podpora provozu nemocničního informačního systému FONS Akord 519 530  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění je zajištění a podpora provozu informačních systémů Nemocnice Prachatice, a.s., resp. zajištění a podpora provozu vybraných informačních technologií.
228768 20. 8. 2012 neuvedena Domov pro seniory Světlo
Neznámý
Z2018-000727 9. 1. 2018 neuvedena Domov pro seniory Chvalkov
Oznámení profilu zadavatele
Z2018-000543 8. 1. 2018 neuvedena Prácheňské muzeum v Písku
Oznámení profilu zadavatele
Z2018-000701 9. 1. 2018 neuvedena Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
Oznámení profilu zadavatele
P16V00000012 26. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Zajištění zadávacího řízení pro výběr dodavatele pro veřejnou zakázku Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a.s. odhad.cena 0 Kč
Z2018-007258 8. 10. 2019 10. 4. 2018 Alšova jihočeská galerie Mane Stavební s.r.o.
"Rekonstrukce depozitárního objektu SPARTA" 21 433 625  Kč
Oznámení o změně Jedná se o změnu dokončené stavby.Objekt bude využíván jako malířský a sochařský ateliér pro děti s depozitářem grafik a soch, paspartovací a restaurátorskou dílnou a souvisejícími kancelářskými prostory a sociálním zázemím. Objekt navrhovaného ateliéru splňuje požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a vyhl. OTP 268/2009 ve znění pozdějších předpisů. Návrh stavebních úprav je navržen s ohledem na požadavky vyhl. 368/2008 (Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace). Navržené dispozice objektu umožňují přístup občanů resp. dětí s omezenou schopností pohybu.
226583 3. 8. 2012 neuvedena Domov pro seniory Stachy - Kůsov
Neznámý
346147 20. 2. 2013 neuvedena Jihočeské nemocnice a.s. Dodávky medicinálních plynů pro jihočeské nemocnice
Předběžné oznámení Jedná se o dodávky medicinálních plynů pro jihočeské nemocnice.
P14V00005850 26. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Modernizace a dostavba Nemocnice Jindřichův Hradec - pavilon D odhad.cena 0 Kč
P14V00005622 26. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Dodávka laseru pro chirurgickou operativu odhad.cena 0 Kč
494654 20. 11. 2018 neuvedena Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. Rozvoj JVTP E3tapa II. A - Dodávka kancelářského nábytku odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
224603 17. 7. 2012 neuvedena Domov důchodců Horní Planá
Neznámý
60060596 18. 6. 2013 neuvedena Jihočeské nemocnice a.s.
Neznámý
Z2016-000073 4. 12. 2017 31. 10. 2016 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Kuba & Pilař architekti, s.r.o.
Dostavba objektu Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích 720 000  Kč
Oznámení o výsledcích soutěže o návrh
Z2018-000429 5. 1. 2018 neuvedena Mateřská škola, České Budějovice, Preslova 592/2
Oznámení profilu zadavatele
368344 11. 1. 2018 neuvedena Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
Z2018-000933 10. 1. 2018 neuvedena Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T.G.Masaryka 788
Oznámení profilu zadavatele
228164 15. 8. 2012 neuvedena Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7
Neznámý
Z2018-032933 26. 9. 2018 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
P13V00011361 31. 10. 2018 neuvedena Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. Rozvoj JVTP Etapa II. A - Dodávka nábytku, bíle techniky a vybavení odhad.cena 0 Kč
Z2019-020077 17. 6. 2019 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. GETINGE Czech Republic s.r.o.
Dodávka 2 ks sterilizátorů pro Nemocnici Prachatice, a.s. 3 194 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 2 ks sterilizátorů.
60064055 25. 7. 2012 neuvedena Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Neznámý
60060597 18. 6. 2013 neuvedena Jihočeské nemocnice a.s.
Neznámý
Z2018-000432 5. 1. 2018 neuvedena Alšova jihočeská galerie
Oznámení profilu zadavatele
Z2017-033934 4. 12. 2017 neuvedena Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Kuba & Pilař architekti, s.r.o.
Dostavba objektu Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích 5 705 392  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu dostavby Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Návrh bude zahrnovat jak dostavbu, tak nutné stavební úpravy stávající budovy. Mimo prostorového, provozního a funkčního uspořádání vyřeší návrh také estetickou podobu objektu a úpravy souvisejících ploch veřejného prostoru dle těchto soutěžních podmínek, a to zejména při dodržení ekonomických možností zadavatele.
217485 4. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Dačice, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
P16V00007204 26. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Písek, a.s. ONP - Stavební úpravy DIOP a sesterny odhad.cena 0 Kč
634484 17. 3. 2016 neuvedena Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Dodávka pneumatik a souvisejících služeb v roce 2016 4 870 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodání pneumatik (dle specifikace v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy), včetně dopravy na jednotlivé závody a souvisejících služeb (dle specifikace v příloze č. 2 návrhu kupní smlouvy) v roce 2016.
343396 21. 1. 2013 neuvedena Jihočeský kraj Stavební úpravy Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec - Tréninkové bydlení 2 866 989  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o zajištění vybraných školení ICT, interaktivní tabule a prevence a řešení výchovně vzdělávacích problémů na SOŠ pro Střední odbornou školu veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice
226801 9. 1. 2018 neuvedena Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
Z2018-028060 16. 8. 2018 neuvedena Alšova jihočeská galerie Mane Stavební s.r.o.
"Rekonstrukce depozitárního objektu SPARTA" 21 433 625  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o změnu dokončené stavby.Objekt bude využíván jako malířský a sochařský ateliér pro děti s depozitářem grafik a soch, paspartovací a restaurátorskou dílnou a souvisejícími kancelářskými prostory a sociálním zázemím. Objekt navrhovaného ateliéru splňuje požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a vyhl. OTP 268/2009 ve znění pozdějších předpisů. Návrh stavebních úprav je navržen s ohledem na požadavky vyhl. 368/2008 (Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace). Navržené dispozice objektu umožňují přístup občanů resp. dětí s omezenou schopností pohybu.
226668 1. 8. 2012 neuvedena Domov pro seniory Chvalkov
Neznámý
346778 28. 2. 2013 neuvedena Domov pro osoby se zdravotnímpostižením Osek
Neznámý
P16V00004214 26. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Nákup sanitního vozidla – 2ks odhad.cena 0 Kč
Z2019-027189 6. 8. 2019 neuvedena Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 Energy Benefit Centre a.s.
„Zpracování projektové dokumentace v rámci realizace akce: Rekonstrukce chaty MLÁDÍ – Zadov“ 3 895 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky je zpracování Energetického posudku včetně návrhu opatření k čerpání dotace z OPŽP, zpracování ucelené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení (DSP), zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) a zajištění autorského dozoru v rámci realizace akce „Rekonstrukce chaty MLÁDÍ - Zadov“. Tato stavební akce je součástí záměrů zadavatele a předpokládá se finanční náročnost 100 mil. bez DPH. Je součástí uceleného projektového záměru a uvedený předmět zakázky (projektová dokumentace) bude součástí žádosti o podporu z OPŽP. Podrobný popis je uveden v zadávací dokumentaci.
100247 10. 11. 2011 neuvedena Nemocnice Dačice, a.s. Změna užívání a nástavba původní kuchyně Nemocnice Dačice, a.s.
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Změna užívání a nástavba původní kuchyně Nemocnice Dačice, a.s., a to podle projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Pokorným (autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby, ČKAIT 0100521) s místem podnikání Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, IČ 466 91 529 z 08/2011.
Z2018-000585 8. 1. 2018 neuvedena JIKORD s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
Z2018-007645 9. 3. 2018 neuvedena Správa a údržba silnic Jihočeského kraje COMETT PLUS, spol. s r.o.
ContiTrade Services s.r.o.
Dodávka pneumatik a souvisejících služeb v roce 2018 4 696 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodání pneumatik (dle specifikace v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy), včetně dopravy na jednotlivé závody a souvisejících služeb (dle specifikace v příloze č. 2 návrhu kupní smlouvy) v roce 2018.
Z2017-010233 21. 4. 2017 neuvedena Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Silnice MP s.r.o.
Žula Rácov s.r.o.
Žula Rácov s.r.o.
Silnice MP s.r.o.
Žula Rácov s.r.o.
Dodávka drceného kameniva pro emulzní výspravy vozovek v roce 2017 2 541 450  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka drceného kameniva frakce 2/4, 4/8 a 8/11 pro emulzní výspravy vozovek v roce 2017 včetně dopravy na jednotlivé skládky v předpokládaném množství viz zadávací dokumentace.
222656 28. 6. 2012 neuvedena Jihočeský kraj Stavební úpravy a zateplení Domova seniorů Třeboň 6 688 010  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o zateplení obvodového pláště Domova seniorů Třeboň kontaktním zateplovacím systémem, částečnou výměnu oken, dále dojde k demontáži a zhotovení nových vrchních vrstev balkónů a teras, k rekonstrukci vrchních vrstev části střech a k úpravě plynovodní přípojky. Před vedlejším vstupem bude přistavěna markýza.
P15V00005866 26. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. Dodávka a instalace operačního stolu s příslušenstvím pro centrální operační sály Nemocnice Prachatice, a.s. odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 306 lidí darovalo 846 531 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy