Jihočeský kraj

Úřad - orgán veřejné moci. Kraj. Řídí 203 podřízených organizací. Je součástí 20 kategorií orgánu veřejné moci.


hejtman

MUDr. Martin Kuba

od 03.11.2020

Založeno 12.11.2000
IČO 70890650
Datová schránka kdib3rr
Odkazy


Chci hlídat

Všechny změny o Jihočeský kraj
Změny i v 203 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

U většiny smluv netají ceny.

Zakázky s podezřelou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko, celkem 43 smluv bez uvedené ceny. Tj. 2,00 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 44 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 2,04 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 13 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,60 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u jedné smlouvy. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 21 smluv.

V registru smluv evidujeme 14744 smluv za celkem 57 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel úřad 3 176 smluv za 7 mld. Kč (pokles o -57,84 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 217 smluv, což je celkem 6,83 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (3 mld. Kč), Dary a dotace (1 mld. Kč), Hromadná autobusová a vlaková doprava (892 mil. Kč), Sociální péče (875 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Jihočeský kraj se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Jihočeský kraj dostal 3281 dotací v celkové hodnotě 147 009 159 834 Kč.

0 podřízených organizací úřadu Jihočeský kraj nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Jihočeský kraj se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 44 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 1 052 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 203 podřízených organizací. Je součástí 20 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace