Centrální registr oznámení 126962bd-4bec-4973-8f21-573bd900f637


Osoba Václav Dušek
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/126962bd-4bec-4973-8f21-573bd900f637
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 28. 11. 2017 Veřejné
Věci nemovité
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek kupní smlouva
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena výstavba
drobná stavba výstavba
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Komerční banka   akcie
NN INVESTMENT Partners C.R. a. s.   podílový list
Erste Group Bank   akcie
ČEZ   akcie
NWR   akcie
Kofola ČS   akcie
Erste Asset Management, pobočka ČR   podílový list
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 28. 11. 2017 Veřejné
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Komerční banka   akcie
Kofola ČS   akcie
NWR   akcie
Erste Group Bank   akcie
NN INVESTMENT Partners C.R. a. s.   podílový list
ČEZ   akcie
Erste Asset Management, pobočka ČR   podílový list
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 28. 11. 2017 Veřejné
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ   akcie
Erste Asset Management, pobočka ČR   podílový list
NWR   akcie
Kofola ČS   akcie
Komerční banka   akcie
Erste Group Bank   akcie
NN INVESTMENT Partners C.R. a. s.   podílový list
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 28. 11. 2017 Veřejné
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Erste Asset Management, pobočka ČR   podílový list
Komerční banka   akcie
NWR   akcie
Kofola ČS   akcie
ČEZ   akcie
Erste Group Bank   akcie
NN INVESTMENT Partners C.R. a. s.   podílový list
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 28. 11. 2017 Veřejné
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Erste Asset Management, pobočka ČR   podílový list
Kofola ČS   akcie
Erste Group Bank   akcie
NWR   akcie
Komerční banka   akcie
NN INVESTMENT Partners C.R. a. s.   podílový list
ČEZ   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 28. 11. 2017 Veřejné
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Erste Group Bank   akcie
NN INVESTMENT Partners C.R. a. s.   podílový list
Komerční banka   akcie
Erste Asset Management, pobočka ČR   podílový list
NWR   akcie
Kofola ČS   akcie
ČEZ   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 27. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
NWR   akcie
Kofola ČS   akcie
Komerční banka   akcie
NN INVESTMENT Partners C.R. a. s.   podílový list
ČEZ   akcie
Erste Group Bank   akcie
Erste Asset Management, pobočka ČR   podílový list
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 27. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Věci nemovité
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek kupní smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena dědění
pozemek dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena výstavba
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
drobná stavba výstavba
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
NWR   akcie
ČEZ   akcie
Erste Asset Management, pobočka ČR   podílový list
Erste Group Bank   akcie
Komerční banka   akcie
NN INVESTMENT Partners C.R. a. s.   podílový list
Kofola ČS   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 27. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Erste Group Bank   akcie
NN INVESTMENT Partners C.R. a. s.   podílový list
Erste Asset Management, pobočka ČR   podílový list
NWR   akcie
Komerční banka   akcie
ČEZ   akcie
Kofola ČS   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 27. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Kofola ČS   akcie
ČEZ   akcie
Erste Asset Management, pobočka ČR   podílový list
NWR   akcie
Erste Group Bank   akcie
Komerční banka   akcie
NN INVESTMENT Partners C.R. a. s.   podílový list
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 27. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ   akcie
NWR   akcie
Kofola ČS   akcie
Erste Group Bank   akcie
Komerční banka   akcie
Erste Asset Management, pobočka ČR   podílový list
NN INVESTMENT Partners C.R. a. s.   podílový list
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 27. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ   akcie
Komerční banka   akcie
Kofola ČS   akcie
Erste Group Bank   akcie
NN INVESTMENT Partners C.R. a. s.   podílový list
Erste Asset Management, pobočka ČR   podílový list
NWR   akcie
Vstupní oznámení 21. 11. 2018: 02. 11. 2018 - Veřejné
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (dědění)
 2. Ostatní plocha (dědění)
 3. Ostatní plocha (dědění)
 4. Ostatní plocha (dědění)
 5. Ostatní plocha (dědění)
 6. Ostatní plocha (dědění)
 7. jiné (výstavba)
 8. Ostatní plocha (dědění)
 9. Ostatní plocha (dědění)
 10. Ostatní plocha (dědění)
 11. jiné (výstavba)
 12. Ostatní plocha (dědění)
 13. Ostatní plocha (dědění)
 14. Ostatní plocha (dědění)
 15. Ostatní plocha (dědění)
 16. Ostatní plocha (dědění)
 17. Ostatní plocha (dědění)
 18. Ostatní plocha (dědění)
 19. Ostatní plocha (dědění)
 20. Ostatní plocha (dědění)
 21. Ostatní plocha (dědění)
 22. Ostatní plocha (dědění)
 23. Ostatní plocha (dědění)
 24. Ostatní plocha (dědění)
 25. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 26. Ostatní plocha (dědění)
 27. Ostatní plocha (dědění)
 28. Ostatní plocha (dědění)
 29. Ostatní plocha (dědění)
 30. Ostatní plocha (dědění)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Komerční banka   akcie
Erste Asset Management, pobočka ČR   podílový list
Erste Group Bank   akcie
Kofola ČS   akcie
ČEZ   akcie
NN INVESTMENT Partners C.R. a. s.   podílový list
NWR   akcie
Vstupní oznámení 21. 11. 2018: 02. 11. 2018 - Veřejné
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (dědění)
 2. Ostatní plocha (dědění)
 3. Ostatní plocha (dědění)
 4. Ostatní plocha (dědění)
 5. Ostatní plocha (dědění)
 6. Ostatní plocha (dědění)
 7. Ostatní plocha (dědění)
 8. Ostatní plocha (dědění)
 9. jiné (výstavba)
 10. Ostatní plocha (dědění)
 11. Ostatní plocha (dědění)
 12. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 13. Ostatní plocha (dědění)
 14. Ostatní plocha (dědění)
 15. Ostatní plocha (dědění)
 16. Ostatní plocha (dědění)
 17. Ostatní plocha (dědění)
 18. Ostatní plocha (dědění)
 19. Ostatní plocha (dědění)
 20. Ostatní plocha (dědění)
 21. Ostatní plocha (dědění)
 22. Ostatní plocha (dědění)
 23. Ostatní plocha (dědění)
 24. Ostatní plocha (dědění)
 25. Ostatní plocha (dědění)
 26. Ostatní plocha (dědění)
 27. Ostatní plocha (dědění)
 28. Ostatní plocha (dědění)
 29. Ostatní plocha (dědění)
 30. jiné (výstavba)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Erste Group Bank   akcie
NWR   akcie
Erste Asset Management, pobočka ČR   podílový list
Komerční banka   akcie
NN INVESTMENT Partners C.R. a. s.   podílový list
ČEZ   akcie
Kofola ČS   akcie
Vstupní oznámení 21. 11. 2018: 02. 11. 2018 - Veřejné
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (dědění)
 2. Ostatní plocha (dědění)
 3. Ostatní plocha (dědění)
 4. Ostatní plocha (dědění)
 5. Ostatní plocha (dědění)
 6. Ostatní plocha (dědění)
 7. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 8. Ostatní plocha (dědění)
 9. jiné (výstavba)
 10. Ostatní plocha (dědění)
 11. Ostatní plocha (dědění)
 12. Ostatní plocha (dědění)
 13. Ostatní plocha (dědění)
 14. Ostatní plocha (dědění)
 15. Ostatní plocha (dědění)
 16. Ostatní plocha (dědění)
 17. Ostatní plocha (dědění)
 18. Ostatní plocha (dědění)
 19. Ostatní plocha (dědění)
 20. Ostatní plocha (dědění)
 21. Ostatní plocha (dědění)
 22. jiné (výstavba)
 23. Ostatní plocha (dědění)
 24. Ostatní plocha (dědění)
 25. Ostatní plocha (dědění)
 26. Ostatní plocha (dědění)
 27. Ostatní plocha (dědění)
 28. Ostatní plocha (dědění)
 29. Ostatní plocha (dědění)
 30. Ostatní plocha (dědění)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Komerční banka   akcie
NWR   akcie
Erste Asset Management, pobočka ČR   podílový list
Kofola ČS   akcie
ČEZ   akcie
NN INVESTMENT Partners C.R. a. s.   podílový list
Erste Group Bank   akcie
Výstupní oznámení 21. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 02. 11. 2018 Veřejné
Vstupní oznámení 21. 11. 2018: 02. 11. 2018 - Veřejné
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (dědění)
 2. Ostatní plocha (dědění)
 3. Ostatní plocha (dědění)
 4. Ostatní plocha (dědění)
 5. Ostatní plocha (dědění)
 6. jiné (výstavba)
 7. Ostatní plocha (dědění)
 8. Ostatní plocha (dědění)
 9. Ostatní plocha (dědění)
 10. Ostatní plocha (dědění)
 11. Ostatní plocha (dědění)
 12. Ostatní plocha (dědění)
 13. Ostatní plocha (dědění)
 14. Ostatní plocha (dědění)
 15. Ostatní plocha (dědění)
 16. Ostatní plocha (dědění)
 17. Ostatní plocha (dědění)
 18. Ostatní plocha (dědění)
 19. Ostatní plocha (dědění)
 20. Ostatní plocha (dědění)
 21. jiné (výstavba)
 22. Ostatní plocha (dědění)
 23. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 24. Ostatní plocha (dědění)
 25. Ostatní plocha (dědění)
 26. Ostatní plocha (dědění)
 27. Ostatní plocha (dědění)
 28. Ostatní plocha (dědění)
 29. Ostatní plocha (dědění)
 30. Ostatní plocha (dědění)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
ČEZ   akcie
Erste Asset Management, pobočka ČR   podílový list
Kofola ČS   akcie
NWR   akcie
Komerční banka   akcie
Erste Group Bank   akcie
NN INVESTMENT Partners C.R. a. s.   podílový list
Vstupní oznámení 21. 11. 2018: 02. 11. 2018 - Veřejné
Věci nemovité (předchozí)
 1. pozemek (dědění)
 2. pozemek (dědění)
 3. pozemek (dědění)
 4. pozemek (dědění)
 5. pozemek (kupní smlouva)
 6. drobná stavba (výstavba)
 7. pozemek (dědění)
 8. pozemek (dědění)
 9. pozemek (dědění)
 10. pozemek (dědění)
 11. pozemek (dědění)
 12. pozemek (dědění)
 13. pozemek (dědění)
 14. pozemek (dědění)
 15. pozemek (dědění)
 16. pozemek (dědění)
 17. pozemek (dědění)
 18. pozemek (dědění)
 19. pozemek (dědění)
 20. pozemek (dědění)
 21. pozemek (dědění)
 22. pozemek (dědění)
 23. pozemek (dědění)
 24. stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena (výstavba)
 25. pozemek (dědění)
 26. pozemek (dědění)
 27. pozemek (dědění)
 28. pozemek (dědění)
 29. pozemek (dědění)
 30. pozemek (dědění)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Komerční banka   akcie
NWR   akcie
ČEZ   akcie
Kofola ČS   akcie
Erste Asset Management, pobočka ČR   podílový list
NN INVESTMENT Partners C.R. a. s.   podílový list
Erste Group Bank   akcie
Vstupní oznámení 21. 11. 2018: 02. 11. 2018 - Veřejné
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (dědění)
 2. jiné (výstavba)
 3. Ostatní plocha (dědění)
 4. Ostatní plocha (dědění)
 5. Ostatní plocha (dědění)
 6. Ostatní plocha (dědění)
 7. Ostatní plocha (dědění)
 8. Ostatní plocha (dědění)
 9. Ostatní plocha (dědění)
 10. Ostatní plocha (dědění)
 11. Ostatní plocha (dědění)
 12. Ostatní plocha (dědění)
 13. Ostatní plocha (dědění)
 14. jiné (výstavba)
 15. Ostatní plocha (dědění)
 16. Ostatní plocha (dědění)
 17. Ostatní plocha (dědění)
 18. Ostatní plocha (dědění)
 19. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 20. Ostatní plocha (dědění)
 21. Ostatní plocha (dědění)
 22. Ostatní plocha (dědění)
 23. Ostatní plocha (dědění)
 24. Ostatní plocha (dědění)
 25. Ostatní plocha (dědění)
 26. Ostatní plocha (dědění)
 27. Ostatní plocha (dědění)
 28. Ostatní plocha (dědění)
 29. Ostatní plocha (dědění)
 30. Ostatní plocha (dědění)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
NWR   akcie
Erste Asset Management, pobočka ČR   podílový list
Erste Group Bank   akcie
Komerční banka   akcie
NN INVESTMENT Partners C.R. a. s.   podílový list
Kofola ČS   akcie
ČEZ   akcie
Průběžné oznámení 30. 05. 2019: 02. 11. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Průběžné oznámení 20. 05. 2020: 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 Veřejné

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/126962bd-4bec-4973-8f21-573bd900f637
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 525 lidí darovalo 1 455 918 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy