Centrální registr oznámení 386d37b1-7a6a-4d13-83a9-18bccc8f4774


Osoba Ing. Jiří Martinek, MBA
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/386d37b1-7a6a-4d13-83a9-18bccc8f4774
Vstupní oznámení 30. 11. 2017: 27. 06. 2017 - Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Jeremenkova 161/11, 70300 Člen správní rady
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Philip Morris ČR a.s.   akcie
O2   akcie
ČEZ   akcie
Vstupní oznámení 30. 11. 2017: 27. 06. 2017 - Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Jeremenkova 161/11, 70300 Člen správní rady
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
ČEZ   akcie
O2   akcie
Philip Morris ČR a.s.   akcie
Vstupní oznámení 30. 11. 2017: 27. 06. 2017 - Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Jeremenkova 161/11, 70300 Člen správní rady
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
ČEZ   akcie
Philip Morris ČR a.s.   akcie
O2   akcie
Jiné věci movité (předchozí)
Bankovní a spořící účty 2129236,73 kč jiné
Vstupní oznámení 30. 11. 2017: 27. 06. 2017 - Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Jeremenkova 161/11, 70300 Člen správní rady
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
O2   akcie
Philip Morris ČR a.s.   akcie
ČEZ   akcie
Vstupní oznámení 30. 11. 2017: 27. 06. 2017 - Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Jeremenkova 161/11, 70300 Člen správní rady
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
O2   akcie
ČEZ   akcie
Philip Morris ČR a.s.   akcie
Průběžné oznámení 13. 08. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Jeremenkova 161/11, 70300 Člen správní rady
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Statutární město Havířov, IČO 00297488 73270 kč člen rady města
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 144194 kč člen představnstva
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 156924 kč člen správní rady
Moravskoslezský kraj, IČO 70890692 309996 kč náměstek hejtmana, zastupitel
Průběžné oznámení 13. 08. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Jeremenkova 161/11, 70300 Člen správní rady
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 144194 kč člen představnstva
Statutární město Havířov, IČO 00297488 73270 kč člen rady města
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 156924 kč člen správní rady
Moravskoslezský kraj, IČO 70890692 309996 kč náměstek hejtmana, zastupitel
Průběžné oznámení 13. 08. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Jeremenkova 161/11, 70300 Člen správní rady
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Statutární město Havířov, IČO 00297488 73270 kč člen rady města
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 144194 kč člen představnstva
Moravskoslezský kraj, IČO 70890692 309996 kč náměstek hejtmana, zastupitel
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 156924 kč člen správní rady
Průběžné oznámení 13. 08. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Jeremenkova 161/11, 70300 Člen správní rady
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Moravskoslezský kraj, IČO 70890692 309996 kč náměstek hejtmana, zastupitel
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 156924 kč člen správní rady
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 144194 kč člen představnstva
Statutární město Havířov, IČO 00297488 73270 kč člen rady města
Průběžné oznámení 13. 08. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Jeremenkova 161/11, 70300 Člen správní rady
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Moravskoslezský kraj, IČO 70890692 309996 kč náměstek hejtmana, zastupitel
Statutární město Havířov, IČO 00297488 73270 kč člen rady města
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 156924 kč člen správní rady
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 144194 kč člen představnstva
Výstupní oznámení 20. 12. 2018: 27. 06. 2016 - 05. 11. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská Teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Jeremenkova 161/11, 70300 Člen správní rady
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ   akcie
Philip Morris ČR a.s.   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 320000 kč člen představenstva
Moravskoslezský kraj, IČO 70890692 830000 kč náměstak hejtmana, zastupitel
Statutární město Havířov, IČO 00297488 180000 kč člen rady města
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 225000 kč člen správní rady
750000 kč Prodej bytu v osobním vlastnictví
Vstupní oznámení 20. 12. 2018: 05. 11. 2018 - Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
O2   akcie
ČEZ   akcie
Philip Morris ČR a.s.   akcie
Vstupní oznámení 20. 12. 2018: 05. 11. 2018 - Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Philip Morris ČR a.s.   akcie
O2   akcie
ČEZ   akcie
Jiné věci movité (předchozí)
Bankovní a spořící účty 1997475,48 kč jiné
Výstupní oznámení 20. 12. 2018: 27. 06. 2016 - 05. 11. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská Teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Jeremenkova 161/11, 70300 Člen správní rady
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Philip Morris ČR a.s.   akcie
ČEZ   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 225000 kč člen správní rady
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 320000 kč člen představenstva
Moravskoslezský kraj, IČO 70890692 830000 kč náměstak hejtmana, zastupitel
750000 kč Prodej bytu v osobním vlastnictví
Statutární město Havířov, IČO 00297488 180000 kč člen rady města
Vstupní oznámení 20. 12. 2018: 05. 11. 2018 - Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Philip Morris ČR a.s.   akcie
ČEZ   akcie
O2   akcie
Výstupní oznámení 20. 12. 2018: 27. 06. 2016 - 05. 11. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská Teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Jeremenkova 161/11, 70300 Člen správní rady
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ   akcie
Philip Morris ČR a.s.   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 225000 kč člen správní rady
750000 kč Prodej bytu v osobním vlastnictví
Statutární město Havířov, IČO 00297488 180000 kč člen rady města
Moravskoslezský kraj, IČO 70890692 830000 kč náměstak hejtmana, zastupitel
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 320000 kč člen představenstva
Vstupní oznámení 20. 12. 2018: 05. 11. 2018 - Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Philip Morris ČR a.s.   akcie
O2   akcie
ČEZ   akcie
Výstupní oznámení 20. 12. 2018: 27. 06. 2016 - 05. 11. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská Teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Jeremenkova 161/11, 70300 Člen správní rady
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ   akcie
Philip Morris ČR a.s.   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Moravskoslezský kraj, IČO 70890692 830000 kč náměstak hejtmana, zastupitel
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 320000 kč člen představenstva
750000 kč Prodej bytu v osobním vlastnictví
Statutární město Havířov, IČO 00297488 180000 kč člen rady města
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 225000 kč člen správní rady
Výstupní oznámení 20. 12. 2018: 27. 06. 2016 - 05. 11. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská Teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Jeremenkova 161/11, 70300 Člen správní rady
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ   akcie
Philip Morris ČR a.s.   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Moravskoslezský kraj, IČO 70890692 830000 kč náměstak hejtmana, zastupitel
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 225000 kč člen správní rady
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 320000 kč člen představenstva
Statutární město Havířov, IČO 00297488 180000 kč člen rady města
750000 kč Prodej bytu v osobním vlastnictví
Vstupní oznámení 20. 12. 2018: 05. 11. 2018 - Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
ČEZ   akcie
O2   akcie
Philip Morris ČR a.s.   akcie
Výstupní oznámení 20. 12. 2018: 27. 06. 2016 - 05. 11. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská Teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Jeremenkova 161/11, 70300 Člen správní rady
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ   akcie
Philip Morris ČR a.s.   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 225000 kč člen správní rady
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 320000 kč člen představenstva
Statutární město Havířov, IČO 00297488 180000 kč člen rady města
750000 kč Prodej bytu v osobním vlastnictví
Moravskoslezský kraj, IČO 70890692 830000 kč náměstak hejtmana, zastupitel
Průběžné oznámení 16. 07. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Jeremenkova 161/11, 70300 Člen správní rady
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 22883 kč člen správní rady
Moravskoslezský kraj, IČO 70890692 142223 kč zastupitel, člen zdravotního a finančního výboru
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 193364 kč člen představnstva
Statutární město Havířov, IČO 00297488 89940 kč člen rady města
Průběžné oznámení 16. 07. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Jeremenkova 161/11, 70300 Člen správní rady
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Statutární město Havířov, IČO 00297488 89940 kč člen rady města
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 22883 kč člen správní rady
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 193364 kč člen představnstva
Moravskoslezský kraj, IČO 70890692 142223 kč zastupitel, člen zdravotního a finančního výboru
Průběžné oznámení 16. 07. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Jeremenkova 161/11, 70300 Člen správní rady
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 22883 kč člen správní rady
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 193364 kč člen představnstva
Moravskoslezský kraj, IČO 70890692 142223 kč zastupitel, člen zdravotního a finančního výboru
Statutární město Havířov, IČO 00297488 89940 kč člen rady města
Průběžné oznámení 16. 07. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Jeremenkova 161/11, 70300 Člen správní rady
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Statutární město Havířov, IČO 00297488 89940 kč člen rady města
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 22883 kč člen správní rady
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 193364 kč člen představnstva
Moravskoslezský kraj, IČO 70890692 142223 kč zastupitel, člen zdravotního a finančního výboru
Průběžné oznámení 16. 07. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 Havířov - Moravskoslezský kraj, Konzumní 298/6a, 73601 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Jeremenkova 161/11, 70300 Člen správní rady
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO 47672234 22883 kč člen správní rady
Statutární město Havířov, IČO 00297488 89940 kč člen rady města
Moravskoslezský kraj, IČO 70890692 142223 kč zastupitel, člen zdravotního a finančního výboru
Havířovská teplárenská společnost, a.s., IČO 61974706 193364 kč člen představnstva

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/386d37b1-7a6a-4d13-83a9-18bccc8f4774
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 455 lidí darovalo 1 301 404 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy