Centrální registr oznámení 9011c499-d879-4556-b162-09dcd5c67d10


Osoba Ing. Jiří Hladký
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/9011c499-d879-4556-b162-09dcd5c67d10
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 02. 08. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 02. 08. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Automatizované zpracování dat Záhornice - Středočeský kraj, Na Závodni 92, 28903 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
První zemědělská Záhornice, a.s., IČO 25064541 Záhornice - Středočeský kraj, Hlavní 204, 28903 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
První zemědělská Záhornice, a.s., IČO 25064541 Záhornice - Středočeský kraj, Hlavní 204, 28903 pracovní IT
Věci nemovité
pozemek darovací smlouva
pozemek darovací smlouva
pozemek darovací smlouva
pozemek darovací smlouva
pozemek darovací smlouva
pozemek darovací smlouva
pozemek darovací smlouva
pozemek darovací smlouva
pozemek darovací smlouva
pozemek darovací smlouva
pozemek darovací smlouva
pozemek darovací smlouva
pozemek darovací smlouva
pozemek darovací smlouva
pozemek darovací smlouva
pozemek darovací smlouva
pozemek darovací smlouva
pozemek darovací smlouva
pozemek darovací smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena výstavba
pozemek darovací smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Zemědělská společnost Sloveč, a.s.   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 02. 08. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Automatizované zpracování dat Záhornice - Středočeský kraj, Na Závodni 92, 28903 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
První zemědělská Záhornice, a.s., IČO 25064541 Záhornice - Středočeský kraj, Hlavní 204, 28903 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
První zemědělská Záhornice, a.s., IČO 25064541 Záhornice - Středočeský kraj, Hlavní 204, 28903 pracovní IT
Věci nemovité
Ostatní plocha darovací smlouva
jiné výstavba
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Zemědělská společnost Sloveč, a.s.   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 02. 08. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Automatizované zpracování dat Záhornice - Středočeský kraj, Na Závodni 92, 28903 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
První zemědělská Záhornice, a.s., IČO 25064541 Záhornice - Středočeský kraj, Hlavní 204, 28903 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
První zemědělská Záhornice, a.s., IČO 25064541 Záhornice - Středočeský kraj, Hlavní 204, 28903 pracovní IT
Věci nemovité
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
jiné výstavba
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Zemědělská společnost Sloveč, a.s.   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 02. 08. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Automatizované zpracování dat Záhornice - Středočeský kraj, Na Závodni 92, 28903 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
První zemědělská Záhornice, a.s., IČO 25064541 Záhornice - Středočeský kraj, Hlavní 204, 28903 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
První zemědělská Záhornice, a.s., IČO 25064541 Záhornice - Středočeský kraj, Hlavní 204, 28903 pracovní IT
Věci nemovité
jiné výstavba
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Zemědělská společnost Sloveč, a.s.   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 02. 08. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Automatizované zpracování dat Záhornice - Středočeský kraj, Na Závodni 92, 28903 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
První zemědělská Záhornice, a.s., IČO 25064541 Záhornice - Středočeský kraj, Hlavní 204, 28903 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
První zemědělská Záhornice, a.s., IČO 25064541 Záhornice - Středočeský kraj, Hlavní 204, 28903 pracovní IT
Věci nemovité
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
jiné výstavba
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Zemědělská společnost Sloveč, a.s.   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 02. 08. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Automatizované zpracování dat Záhornice - Středočeský kraj, Na Závodni 92, 28903 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
První zemědělská Záhornice, a.s., IČO 25064541 Záhornice - Středočeský kraj, Hlavní 204, 28903 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
První zemědělská Záhornice, a.s., IČO 25064541 Záhornice - Středočeský kraj, Hlavní 204, 28903 pracovní IT
Věci nemovité
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
jiné výstavba
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Zemědělská společnost Sloveč, a.s.   akcie
Vstupní oznámení 15. 01. 2019: 01. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Automatizované zpracování dat Záhornice - Středočeský kraj, Na Závodni 92, 28903 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
První zemědělská Záhorncie, a.s., IČO 25064541 Záhornice - Středočeský kraj, Hlavní 204, 28903 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
První zemědělská Záhorncie, a.s., IČO 25064541 Záhornice - Středočeský kraj, Hlavní 204, 28903 IT
Výstupní oznámení 15. 01. 2019: 01. 01. 2018 - 01. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Automatizované zpracování dat Záhornice - Středočeský kraj, Na Závodni 92, 28903 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
První zemědělská Záhorncie, a.s., IČO 25064541 Záhornice - Středočeský kraj, Hlavní 204, 28903 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
První zemědělská Záhorncie, a.s., IČO 25064541 Záhornice - Středočeský kraj, Hlavní 204, 28903 IT
Průběžné oznámení 03. 07. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Automatizované zpracování dat Záhornice - Středočeský kraj, Na Závodni 92, 28903 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
První zemědělská Záhorncie, a.s., IČO 25064541 Záhornice - Středočeský kraj, Hlavní 204, 28903 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
První zemědělská Záhorncie, a.s., IČO 25064541 Záhornice - Středočeský kraj, Hlavní 204, 28903 IT
Průběžné oznámení 03. 07. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Automatizované zpracování dat Záhornice - Středočeský kraj, Na Závodni 92, 28903 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
První zemědělská Záhorncie, a.s., IČO 25064541 Záhornice - Středočeský kraj, Hlavní 204, 28903 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
První zemědělská Záhorncie, a.s., IČO 25064541 Záhornice - Středočeský kraj, Hlavní 204, 28903 IT
Průběžné oznámení 16. 06. 2020: 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Automatizované zpracování dat Záhornice - Středočeský kraj, Na Závodni 92, 28903 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
První zemědělská Záhorncie, a.s., IČO 25064541 Záhornice - Středočeský kraj, Hlavní 204, 28903 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
První zemědělská Záhorncie, a.s., IČO 25064541 Záhornice - Středočeský kraj, Hlavní 204, 28903 účetní

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/9011c499-d879-4556-b162-09dcd5c67d10
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 455 lidí darovalo 1 301 004 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy