Centrální registr oznámení c5a7f841-1404-4385-a13f-edc6ed67792d


Osoba doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/c5a7f841-1404-4385-a13f-edc6ed67792d
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 30. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Ostrava - Moravskoslezský kraj, Keltičkova 1906/46, 710 00 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Nadační fond Veolia Energie Humain ČR, IČO 26850567 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 28. října 3337/7, 702 00 statutární orgán
Řemeslný inkubátor Ostrava, z.s., IČO 05471052 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Vítkovická 3366, 702 00 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Uniwersytet Opolski Opole, pl. Kopernika 11a, 45-040 akademický pracovník - docent
VŠB - TU Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 708 33 akademický pracovník - docent
Věci nemovité
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena dědění
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) kupní smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 30. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Ostrava - Moravskoslezský kraj, Keltičkova 1906/46, 710 00 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Řemeslný inkubátor Ostrava, z.s., IČO 05471052 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Vítkovická 3366, 702 00 statutární orgán
Nadační fond Veolia Energie Humain ČR, IČO 26850567 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 28. října 3337/7, 702 00 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
VŠB - TU Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 708 33 akademický pracovník - docent
Uniwersytet Opolski Opole, pl. Kopernika 11a, 45-040 akademický pracovník - docent
Věci nemovité
jiné dědění
byt kupní smlouva
byt dědění
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 30. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Ostrava - Moravskoslezský kraj, Keltičkova 1906/46, 710 00 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Řemeslný inkubátor Ostrava, z.s., IČO 05471052 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Vítkovická 3366, 702 00 statutární orgán
Nadační fond Veolia Energie Humain ČR, IČO 26850567 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 28. října 3337/7, 702 00 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Uniwersytet Opolski Opole, pl. Kopernika 11a, 45-040 akademický pracovník - docent
VŠB - TU Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 708 33 akademický pracovník - docent
Věci nemovité
jiné dědění
byt dědění
byt kupní smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 30. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Ostrava - Moravskoslezský kraj, Keltičkova 1906/46, 710 00 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Řemeslný inkubátor Ostrava, z.s., IČO 05471052 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Vítkovická 3366, 702 00 statutární orgán
Nadační fond Veolia Energie Humain ČR, IČO 26850567 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 28. října 3337/7, 702 00 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Uniwersytet Opolski Opole, pl. Kopernika 11a, 45-040 akademický pracovník - docent
VŠB - TU Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 708 33 akademický pracovník - docent
Věci nemovité
byt kupní smlouva
jiné dědění
byt dědění
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 30. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Ostrava - Moravskoslezský kraj, Keltičkova 1906/46, 710 00 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Nadační fond Veolia Energie Humain ČR, IČO 26850567 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 28. října 3337/7, 702 00 statutární orgán
Řemeslný inkubátor Ostrava, z.s., IČO 05471052 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Vítkovická 3366, 702 00 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
VŠB - TU Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 708 33 akademický pracovník - docent
Uniwersytet Opolski Opole, pl. Kopernika 11a, 45-040 akademický pracovník - docent
Věci nemovité
jiné dědění
byt kupní smlouva
byt dědění
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 28. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
39900 kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 4250 kč
Uniwersytet Opolski 297600 kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 74844 kč
6199 kč Příjem z nájmu (§ 9 zákona o dani z příjmu)
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 28. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
39900 kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 4250 kč
Uniwersytet Opolski 297600 kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 74844 kč
6199 kč Příjem z nájmu (§ 9 zákona o dani z příjmu)
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 28. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 74844 kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 4250 kč
39900 kč
6199 kč Příjem z nájmu (§ 9 zákona o dani z příjmu)
Uniwersytet Opolski 297600 kč
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 28. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
39900 kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 74844 kč
Uniwersytet Opolski 297600 kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 4250 kč
6199 kč Příjem z nájmu (§ 9 zákona o dani z příjmu)
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 28. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
6199 kč Příjem z nájmu (§ 9 zákona o dani z příjmu)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 4250 kč
39900 kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 74844 kč
Uniwersytet Opolski 297600 kč
Výstupní oznámení 06. 12. 2018: 25. 11. 2015 - 07. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, Činnost podnikatelských, finančních, Ostrava - Moravskoslezský kraj, Keltičkova 1906/46, 710 00 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Řemeslný inkubátor Ostrava, z.s., IČO 05471052 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Vítkovická 3366, 702 00 statutární orgán
Nadační fond Veolia Energie, IČO 26850567 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 28. října 3337/7, 702 00 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
VŠB - TU Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 708 33 akademický pracovník - docent
Uniwersytet Opolski Opole, pl. Kopernika 11a, 45-040 akademický pracovník - docent
Věci nemovité
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) 2099000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Uniwersytet Opolski 200000 kč
Výstupní oznámení 06. 12. 2018: 25. 11. 2015 - 07. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, Činnost podnikatelských, finančních, Ostrava - Moravskoslezský kraj, Keltičkova 1906/46, 710 00 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Řemeslný inkubátor Ostrava, z.s., IČO 05471052 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Vítkovická 3366, 702 00 statutární orgán
Nadační fond Veolia Energie, IČO 26850567 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 28. října 3337/7, 702 00 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
VŠB - TU Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 708 33 akademický pracovník - docent
Uniwersytet Opolski Opole, pl. Kopernika 11a, 45-040 akademický pracovník - docent
Věci nemovité
byt 2099000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Uniwersytet Opolski 200000 kč
Výstupní oznámení 06. 12. 2018: 25. 11. 2015 - 07. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, Činnost podnikatelských, finančních, Ostrava - Moravskoslezský kraj, Keltičkova 1906/46, 710 00 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Nadační fond Veolia Energie, IČO 26850567 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 28. října 3337/7, 702 00 statutární orgán
Řemeslný inkubátor Ostrava, z.s., IČO 05471052 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Vítkovická 3366, 702 00 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
VŠB - TU Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 708 33 akademický pracovník - docent
Uniwersytet Opolski Opole, pl. Kopernika 11a, 45-040 akademický pracovník - docent
Věci nemovité
byt 2099000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Uniwersytet Opolski 200000 kč
Výstupní oznámení 06. 12. 2018: 25. 11. 2015 - 07. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, Činnost podnikatelských, finančních, Ostrava - Moravskoslezský kraj, Keltičkova 1906/46, 710 00 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Nadační fond Veolia Energie, IČO 26850567 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 28. října 3337/7, 702 00 statutární orgán
Řemeslný inkubátor Ostrava, z.s., IČO 05471052 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Vítkovická 3366, 702 00 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
VŠB - TU Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 708 33 akademický pracovník - docent
Uniwersytet Opolski Opole, pl. Kopernika 11a, 45-040 akademický pracovník - docent
Věci nemovité
byt 2099000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Uniwersytet Opolski 200000 kč
Výstupní oznámení 06. 12. 2018: 25. 11. 2015 - 07. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, Činnost podnikatelských, finančních, Ostrava - Moravskoslezský kraj, Keltičkova 1906/46, 710 00 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Řemeslný inkubátor Ostrava, z.s., IČO 05471052 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Vítkovická 3366, 702 00 statutární orgán
Nadační fond Veolia Energie, IČO 26850567 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 28. října 3337/7, 702 00 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Uniwersytet Opolski Opole, pl. Kopernika 11a, 45-040 akademický pracovník - docent
VŠB - TU Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 708 33 akademický pracovník - docent
Věci nemovité
byt 2099000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Uniwersytet Opolski 200000 kč

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/c5a7f841-1404-4385-a13f-edc6ed67792d
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 260 797 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy