Centrální registr oznámení e6fc08b1-9a34-4277-be51-484cbd46004a


Osoba Ing. Břetislav Pour, CSc.
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/e6fc08b1-9a34-4277-be51-484cbd46004a
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitosti Chotěboř - Kraj Vysočina, Višňová 114, 583 01 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
RT, s.r.o. , IČO 13584910 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 583 01
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
RT, s.r.o., IČO 13584910 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 583 01 statutární orgán
ROBOTERM s.r.o., IČO 48027430 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 583 01 statutární orgán
TELES s.r.o., IČO 25999729 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 167, 583 01 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
ROBOTERM s.r.o., IČO 48027430 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 583 01 ředitel společnosti
Věci nemovité
byt kupní smlouva
jiné výstavba
jiné smlouva o dílo
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné smlouva o dílo
Ostatní plocha kupní smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitosti Chotěboř - Kraj Vysočina, Višňová 114, 583 01 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
RT, s.r.o. , IČO 13584910 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 583 01
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
TELES s.r.o., IČO 25999729 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 167, 583 01 dozorčí orgán
ROBOTERM s.r.o., IČO 48027430 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 583 01 statutární orgán
RT, s.r.o., IČO 13584910 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 583 01 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
ROBOTERM s.r.o., IČO 48027430 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 583 01 ředitel společnosti
Věci nemovité
jiné smlouva o dílo
jiné smlouva o dílo
Ostatní plocha kupní smlouva
byt kupní smlouva
jiné výstavba
Ostatní plocha kupní smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitosti Chotěboř - Kraj Vysočina, Višňová 114, 583 01 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
RT, s.r.o. , IČO 13584910 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 583 01
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
ROBOTERM s.r.o., IČO 48027430 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 583 01 statutární orgán
TELES s.r.o., IČO 25999729 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 167, 583 01 dozorčí orgán
RT, s.r.o., IČO 13584910 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 583 01 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
ROBOTERM s.r.o., IČO 48027430 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 583 01 ředitel společnosti
Věci nemovité
jiné smlouva o dílo
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné smlouva o dílo
Ostatní plocha kupní smlouva
byt kupní smlouva
jiné výstavba
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitosti Chotěboř - Kraj Vysočina, Višňová 114, 583 01 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
RT, s.r.o. , IČO 13584910 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 583 01
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
ROBOTERM s.r.o., IČO 48027430 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 583 01 statutární orgán
TELES s.r.o., IČO 25999729 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 167, 583 01 dozorčí orgán
RT, s.r.o., IČO 13584910 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 583 01 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
ROBOTERM s.r.o., IČO 48027430 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 583 01 ředitel společnosti
Věci nemovité
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné smlouva o dílo
byt kupní smlouva
jiné smlouva o dílo
jiné výstavba
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitosti Chotěboř - Kraj Vysočina, Višňová 114, 583 01 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
RT, s.r.o. , IČO 13584910 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 583 01
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
RT, s.r.o., IČO 13584910 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 583 01 statutární orgán
TELES s.r.o., IČO 25999729 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 167, 583 01 dozorčí orgán
ROBOTERM s.r.o., IČO 48027430 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 583 01 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
ROBOTERM s.r.o., IČO 48027430 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 583 01 ředitel společnosti
Věci nemovité
Ostatní plocha kupní smlouva
byt kupní smlouva
jiné výstavba
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné smlouva o dílo
jiné smlouva o dílo
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitosti Chotěboř - Kraj Vysočina, Višňová 114, 583 01 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
RT, s.r.o. , IČO 13584910 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 583 01
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
TELES s.r.o., IČO 25999729 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 167, 583 01 dozorčí orgán
RT, s.r.o., IČO 13584910 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 583 01 statutární orgán
ROBOTERM s.r.o., IČO 48027430 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 583 01 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
ROBOTERM s.r.o., IČO 48027430 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 583 01 ředitel společnosti
Věci nemovité
pozemek kupní smlouva
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) kupní smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena smlouva o dílo
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena smlouva o dílo
pozemek kupní smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena výstavba
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 02. 07. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
člen dozorčí rady
člen grantové komise Kraje Vysočina
ředitel společnosti
jednatel společnosti
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 02. 07. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
člen grantové komise Kraje Vysočina
ředitel společnosti
jednatel společnosti
člen dozorčí rady
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 02. 07. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
člen dozorčí rady
ředitel společnosti
jednatel společnosti
člen grantové komise Kraje Vysočina
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 02. 07. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
jednatel společnosti
člen grantové komise Kraje Vysočina
člen dozorčí rady
ředitel společnosti
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 02. 07. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
ředitel společnosti
člen dozorčí rady
jednatel společnosti
člen grantové komise Kraje Vysočina
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 02. 07. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
ředitel společnosti
jednatel společnosti
člen dozorčí rady
člen grantové komise Kraje Vysočina
Výstupní oznámení 30. 11. 2018: 05. 11. 2014 - 31. 10. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitosti Chotěboř - Kraj Vysočina, Višňová 114, 58301 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
RT,s.r.o., IČO 13584910 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 58301
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
TELES s.r.o., IČO 25999729 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 167, 58301 dozorčí orgán
RT, s.r.o., IČO 13584910 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 58301 statutární orgán
ROBOTERM s.r.o., IČO 48027430 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 58301 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
ROBOTERM s.r.o., IČO 48027430 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 58301 ředitel společnosti
Věci nemovité
byt 10500000 kč kupní smlouva
Výstupní oznámení 30. 11. 2018: 05. 11. 2014 - 31. 10. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitosti Chotěboř - Kraj Vysočina, Višňová 114, 58301 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
RT,s.r.o., IČO 13584910 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 58301
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
RT, s.r.o., IČO 13584910 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 58301 statutární orgán
ROBOTERM s.r.o., IČO 48027430 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 58301 statutární orgán
TELES s.r.o., IČO 25999729 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 167, 58301 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
ROBOTERM s.r.o., IČO 48027430 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 58301 ředitel společnosti
Věci nemovité
byt 10500000 kč kupní smlouva
Výstupní oznámení 30. 11. 2018: 05. 11. 2014 - 31. 10. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitosti Chotěboř - Kraj Vysočina, Višňová 114, 58301 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
RT,s.r.o., IČO 13584910 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 58301
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
TELES s.r.o., IČO 25999729 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 167, 58301 dozorčí orgán
ROBOTERM s.r.o., IČO 48027430 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 58301 statutární orgán
RT, s.r.o., IČO 13584910 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 58301 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
ROBOTERM s.r.o., IČO 48027430 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 58301 ředitel společnosti
Věci nemovité
byt 10500000 kč kupní smlouva
Výstupní oznámení 30. 11. 2018: 05. 11. 2014 - 31. 10. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitosti Chotěboř - Kraj Vysočina, Višňová 114, 58301 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
RT,s.r.o., IČO 13584910 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 58301
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
RT, s.r.o., IČO 13584910 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 58301 statutární orgán
TELES s.r.o., IČO 25999729 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 167, 58301 dozorčí orgán
ROBOTERM s.r.o., IČO 48027430 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 58301 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
ROBOTERM s.r.o., IČO 48027430 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 58301 ředitel společnosti
Věci nemovité
byt 10500000 kč kupní smlouva
Výstupní oznámení 30. 11. 2018: 05. 11. 2014 - 31. 10. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitosti Chotěboř - Kraj Vysočina, Višňová 114, 58301 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
RT,s.r.o., IČO 13584910 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 58301
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
RT, s.r.o., IČO 13584910 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 58301 statutární orgán
ROBOTERM s.r.o., IČO 48027430 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 58301 statutární orgán
TELES s.r.o., IČO 25999729 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 167, 58301 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
ROBOTERM s.r.o., IČO 48027430 Chotěboř - Kraj Vysočina, Sokolohradská 645, 58301 ředitel společnosti
Věci nemovité
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) 10500000 kč kupní smlouva

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/e6fc08b1-9a34-4277-be51-484cbd46004a
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 458 lidí darovalo 1 304 924 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy