Centrální registr oznámení ea2dad00-77fe-4e02-9cd4-048bcb5ec827


Osoba PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/ea2dad00-77fe-4e02-9cd4-048bcb5ec827
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 28. 11. 2017 (změněno 30. 11. 2017) Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Marketing, Management, Průzkum trhu a veřejného mínění Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 500 02 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Stavební bytové družstvo Hradec Králové, IČO 00044130 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, V Lipkách 894/6, 50002 statutární orgán
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 50003 statutární orgán
FC Hradec Králové, a.s., IČO 27479307 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Úprkova 473/1, 50009 statutární orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
byt dědění
jiné dědění
Ostatní plocha kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Reiffeisen bank   podílový list
TONAK   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 28. 11. 2017 (změněno 30. 11. 2017) Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Marketing, Management, Průzkum trhu a veřejného mínění Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 500 02 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
FC Hradec Králové, a.s., IČO 27479307 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Úprkova 473/1, 50009 statutární orgán
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 50003 statutární orgán
Stavební bytové družstvo Hradec Králové, IČO 00044130 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, V Lipkách 894/6, 50002 statutární orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha kupní smlouva
byt dědění
jiné dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
TONAK   akcie
Reiffeisen bank   podílový list
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 28. 11. 2017 (změněno 30. 11. 2017) Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Marketing, Management, Průzkum trhu a veřejného mínění Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 500 02 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 50003 statutární orgán
FC Hradec Králové, a.s., IČO 27479307 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Úprkova 473/1, 50009 statutární orgán
Stavební bytové družstvo Hradec Králové, IČO 00044130 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, V Lipkách 894/6, 50002 statutární orgán
Věci nemovité
byt dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
TONAK   akcie
Reiffeisen bank   podílový list
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 28. 11. 2017 (změněno 30. 11. 2017) Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Marketing, Management, Průzkum trhu a veřejného mínění Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 500 02 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
FC Hradec Králové, a.s., IČO 27479307 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Úprkova 473/1, 50009 statutární orgán
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 50003 statutární orgán
Stavební bytové družstvo Hradec Králové, IČO 00044130 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, V Lipkách 894/6, 50002 statutární orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha kupní smlouva
byt dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Reiffeisen bank   podílový list
TONAK   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 28. 11. 2017 (změněno 30. 11. 2017) Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Marketing, Management, Průzkum trhu a veřejného mínění Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 500 02 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
FC Hradec Králové, a.s., IČO 27479307 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Úprkova 473/1, 50009 statutární orgán
Stavební bytové družstvo Hradec Králové, IČO 00044130 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, V Lipkách 894/6, 50002 statutární orgán
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 50003 statutární orgán
Věci nemovité
jiné dědění
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha dědění
byt dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Reiffeisen bank   podílový list
TONAK   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 28. 11. 2017 (změněno 30. 11. 2017) Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Marketing, Management, Průzkum trhu a veřejného mínění Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 500 02 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Stavební bytové družstvo Hradec Králové, IČO 00044130 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, V Lipkách 894/6, 50002 statutární orgán
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 50003 statutární orgán
FC Hradec Králové, a.s., IČO 27479307 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Úprkova 473/1, 50009 statutární orgán
Věci nemovité
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) dědění
pozemek dědění
jiné dědění
pozemek kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
TONAK   akcie
Reiffeisen bank   podílový list
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 29. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 134343 kč
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 06. 2018: 01. 01. 2017 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Marketing, Management, Průzkum trhu a veřejného mínění Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 500 02 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 50003 statutární orgán
Stavební bytové družstvo Hradec Králové, IČO 00044130 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, V Lipkách 894/6, 50002 statutární orgán
FC Hradec Králové, a.s., IČO 27479307 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Úprkova 473/1, 50009 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Univerzita Hradec Králové, IČO 62690094 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Rokitanského 62/26, 50003 DPČ
Domácí péče MAVEA s.r.o., IČO 28829701 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 50002 DPP
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha kupní smlouva
byt dědění
jiné dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Reiffeisen bank   podílový list
TONAK   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 134343 kč
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 06. 2018: 01. 01. 2017 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Marketing, Management, Průzkum trhu a veřejného mínění Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 500 02 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Stavební bytové družstvo Hradec Králové, IČO 00044130 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, V Lipkách 894/6, 50002 statutární orgán
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 50003 statutární orgán
FC Hradec Králové, a.s., IČO 27479307 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Úprkova 473/1, 50009 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Domácí péče MAVEA s.r.o., IČO 28829701 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 50002 DPP
Univerzita Hradec Králové, IČO 62690094 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Rokitanského 62/26, 50003 DPČ
Věci nemovité
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha kupní smlouva
byt dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Reiffeisen bank   podílový list
TONAK   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 134343 kč
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 06. 2018: 01. 01. 2017 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Marketing, Management, Průzkum trhu a veřejného mínění Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 500 02 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Stavební bytové družstvo Hradec Králové, IČO 00044130 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, V Lipkách 894/6, 50002 statutární orgán
FC Hradec Králové, a.s., IČO 27479307 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Úprkova 473/1, 50009 statutární orgán
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 50003 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Domácí péče MAVEA s.r.o., IČO 28829701 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 50002 DPP
Univerzita Hradec Králové, IČO 62690094 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Rokitanského 62/26, 50003 DPČ
Věci nemovité
jiné dědění
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha dědění
byt dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Reiffeisen bank   podílový list
TONAK   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 134343 kč
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 29. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 134343 kč
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 06. 2018: 01. 01. 2017 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Marketing, Management, Průzkum trhu a veřejného mínění Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 500 02 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
FC Hradec Králové, a.s., IČO 27479307 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Úprkova 473/1, 50009 statutární orgán
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 50003 statutární orgán
Stavební bytové družstvo Hradec Králové, IČO 00044130 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, V Lipkách 894/6, 50002 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Univerzita Hradec Králové, IČO 62690094 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Rokitanského 62/26, 50003 DPČ
Domácí péče MAVEA s.r.o., IČO 28829701 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 50002 DPP
Věci nemovité
jiné dědění
byt dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
TONAK   akcie
Reiffeisen bank   podílový list
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 134343 kč
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 06. 2018: 01. 01. 2017 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Marketing, Management, Průzkum trhu a veřejného mínění Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 500 02 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 50003 statutární orgán
FC Hradec Králové, a.s., IČO 27479307 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Úprkova 473/1, 50009 statutární orgán
Stavební bytové družstvo Hradec Králové, IČO 00044130 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, V Lipkách 894/6, 50002 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Univerzita Hradec Králové, IČO 62690094 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Rokitanského 62/26, 50003 DPČ
Domácí péče MAVEA s.r.o., IČO 28829701 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 50002 DPP
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
byt dědění
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
TONAK   akcie
Reiffeisen bank   podílový list
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 134343 kč
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 06. 2018: 01. 01. 2017 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Marketing, Management, Průzkum trhu a veřejného mínění Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 500 02 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 50003 statutární orgán
FC Hradec Králové, a.s., IČO 27479307 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Úprkova 473/1, 50009 statutární orgán
Stavební bytové družstvo Hradec Králové, IČO 00044130 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, V Lipkách 894/6, 50002 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Univerzita Hradec Králové, IČO 62690094 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Rokitanského 62/26, 50003 DPČ
Domácí péče MAVEA s.r.o., IČO 28829701 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 50002 DPP
Věci nemovité
jiné dědění
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) dědění
pozemek kupní smlouva
pozemek dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Reiffeisen bank   podílový list
TONAK   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 134343 kč
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 29. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 134343 kč
Výstupní oznámení 14. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 30. 10. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Marketing, Management, Průzkum trhu a veřejného mínění Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 500 02 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 50003 statutární orgán
FC Hradec Králové, a.s., IČO 27479307 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Úprkova 473/1, 50009 statutární orgán
Stavební bytové družstvo Hradec Králové, IČO 00044130 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, V Lipkách 894/6, 50002 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Domácí péče MAVEA s.r.o., IČO 28829701 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 50002 DPP
Univerzita Hradec Králové, IČO 62690094 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Rokitanského 62/26, 50003 DPČ
Věci nemovité
pozemek 0 kč dědění
pozemek 120000 kč kupní smlouva
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) 0 kč dědění
jiné 0 kč dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
TONAK   akcie
Reiffeisen bank   podílový list
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 134343 kč
Výstupní oznámení 14. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 30. 10. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Marketing, Management, Průzkum trhu a veřejného mínění Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 500 02 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 50003 statutární orgán
Stavební bytové družstvo Hradec Králové, IČO 00044130 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, V Lipkách 894/6, 50002 statutární orgán
FC Hradec Králové, a.s., IČO 27479307 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Úprkova 473/1, 50009 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Domácí péče MAVEA s.r.o., IČO 28829701 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 50002 DPP
Univerzita Hradec Králové, IČO 62690094 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Rokitanského 62/26, 50003 DPČ
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč dědění
byt 0 kč dědění
Ostatní plocha 120000 kč kupní smlouva
jiné 0 kč dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
TONAK   akcie
Reiffeisen bank   podílový list
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 134343 kč
Výstupní oznámení 14. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 30. 10. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Marketing, Management, Průzkum trhu a veřejného mínění Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 500 02 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
FC Hradec Králové, a.s., IČO 27479307 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Úprkova 473/1, 50009 statutární orgán
Stavební bytové družstvo Hradec Králové, IČO 00044130 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, V Lipkách 894/6, 50002 statutární orgán
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 50003 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Domácí péče MAVEA s.r.o., IČO 28829701 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 50002 DPP
Univerzita Hradec Králové, IČO 62690094 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Rokitanského 62/26, 50003 DPČ
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč dědění
jiné 0 kč dědění
byt 0 kč dědění
Ostatní plocha 120000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Reiffeisen bank   podílový list
TONAK   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 134343 kč
Výstupní oznámení 14. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 30. 10. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Marketing, Management, Průzkum trhu a veřejného mínění Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 500 02 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Stavební bytové družstvo Hradec Králové, IČO 00044130 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, V Lipkách 894/6, 50002 statutární orgán
FC Hradec Králové, a.s., IČO 27479307 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Úprkova 473/1, 50009 statutární orgán
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 50003 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Univerzita Hradec Králové, IČO 62690094 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Rokitanského 62/26, 50003 DPČ
Domácí péče MAVEA s.r.o., IČO 28829701 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 50002 DPP
Věci nemovité
Ostatní plocha 120000 kč kupní smlouva
byt 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
jiné 0 kč dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
TONAK   akcie
Reiffeisen bank   podílový list
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 134343 kč
Výstupní oznámení 14. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 30. 10. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Marketing, Management, Průzkum trhu a veřejného mínění Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 500 02 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Stavební bytové družstvo Hradec Králové, IČO 00044130 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, V Lipkách 894/6, 50002 statutární orgán
FC Hradec Králové, a.s., IČO 27479307 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Úprkova 473/1, 50009 statutární orgán
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 50003 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Domácí péče MAVEA s.r.o., IČO 28829701 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 50002 DPP
Univerzita Hradec Králové, IČO 62690094 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Rokitanského 62/26, 50003 DPČ
Věci nemovité
jiné 0 kč dědění
Ostatní plocha 120000 kč kupní smlouva
byt 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Reiffeisen bank   podílový list
TONAK   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 134343 kč
Výstupní oznámení 14. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 30. 10. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Marketing, Management, Průzkum trhu a veřejného mínění Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 500 02 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Stavební bytové družstvo Hradec Králové, IČO 00044130 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, V Lipkách 894/6, 50002 statutární orgán
FC Hradec Králové, a.s., IČO 27479307 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Úprkova 473/1, 50009 statutární orgán
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 50003 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Domácí péče MAVEA s.r.o., IČO 28829701 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Medkova 1315/21, 50002 DPP
Univerzita Hradec Králové, IČO 62690094 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Rokitanského 62/26, 50003 DPČ
Věci nemovité
byt 0 kč dědění
jiné 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 120000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
TONAK   akcie
Reiffeisen bank   podílový list
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Královéhradecká provozní, a.s., IČO 27461211 134343 kč

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/ea2dad00-77fe-4e02-9cd4-048bcb5ec827
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 458 lidí darovalo 1 304 924 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy