Rozhodnutí UOHS 14726


Číslo jednací ÚOHS-S0074/2017/VZ-09443/2017/511/SVá
Instance I.
Věc
Údržba ochranného pásma vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR II.
Účastníci ČEPS, a.s.
KHL-EKO, a.s.
3 star activity hotels, a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 04.04.2017
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14726.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S0074/2017/VZ-09443/2017/511/SVá   Brno: 16. března 2017     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 16. 2. 2017 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou zadavatel – ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha 10, navrhovatel o      KHL-EKO, a.s., IČO 26160277, se sídlem Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov, o      3 star activity hotels, a.s., IČO 25036904, se sídlem Dobrovského 553/8, 170 00 Praha 7, které za účelem podání společné nabídky uzavřely dne 11. 10. 2016 společenskou smlouvu o vzniku společnosti „ČEPS KHL-EKO & POVRCHOVÁ DŮLNÍ 2016“, ve správním řízení zastoupen Mgr. Martinem Horákem, advokátem ev. č. ČAK 13970, IČO 48191892, se sídlem Jandova 208/8, 190 00 Praha 9 na základě plné moci ze dne 27. 1. 2017, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezených obsahem návrhu a učiněných při zadávání veřejné zakázky „Údržba ochranného pásma vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR II.“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 9. 2016 a uveřejněno bylo ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 9. 2016 pod ev. č. zakázky 645914 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 9. 2016 pod ev. č. 2016/S 180-324269 rozhodl takto: I. Návrh navrhovatele – KHL-EKO, a.s., IČO 26160277, se sídlem Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov a 3 star activity hotels, a.s., IČO 25036904, se sídlem Dobrovského 553/8, 170 00 Praha 7, které za účelem společné účasti v zadávacím řízení uzavřely dne 11. 10. 2016 společenskou smlouvu o vzniku společnosti „ČEPS KHL-EKO & POVRCHOVÁ DŮLNÍ 2016“ – ze dne 16. 2. 2017 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha 10 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Údržba ochranného pásma vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR II.“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 9. 2016 pod ev. č. zakázky 645914 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 9. 2016 pod ev. č. 2016/S 180-324269, sev části směřující proti postupu zadavatele při zadávání části „Východ – údržba OPV oblast 1“ této veřejné zakázky podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyl podán oprávněnou osobou. II. Návrh navrhovatele – KHL-EKO, a.s., IČO 26160277, se sídlem Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov a 3 star activity hotels, a.s., IČO 25036904, se sídlem Dobrovského 553/8, 170 00 Praha 7, které za účelem společné účasti v zadávacím řízení uzavřely dne 11. 10. 2016 společenskou smlouvu o vzniku společnosti „ČEPS KHL-EKO & POVRCHOVÁ DŮLNÍ 2016“ – ze dne 16. 2. 2017 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha 10 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Údržba ochranného pásma vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR II.“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 9. 2016 pod ev. č. zakázky 645914 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 9. 2016 pod ev. č. 2016/S 180-324269, sev části směřující proti postupu zadavatele při zadávání části „Západ – údržba OPV oblast 1“ této veřejné zakázky podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyl podán oprávněnou osobou. III. Návrh navrhovatele – KHL-EKO, a.s., IČO 26160277, se sídlem Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov a 3 star activity hotels, a.s., IČO 25036904, se sídlem Dobrovského 553/8, 170 00 Praha 7, které za účelem společné účasti v zadávacím řízení uzavřely dne 11. 10. 2016 společenskou smlouvu o vzniku společnosti „ČEPS KHL-EKO & POVRCHOVÁ DŮLNÍ 2016“ – ze dne 16. 2. 2017 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha 10 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Údržba ochranného pásma vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR II.“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 9. 2016 pod ev. č. zakázky 645914 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 9. 2016 pod ev. č. 2016/S 180-324269, sev části směřující proti postupu zadavatele při zadávání části „Západ – údržba OPV oblast 2“ této veřejné zakázky podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyl podán oprávněnou osobou.   IV. Návrh navrhovatele – KHL-EKO, a.s., IČO 26160277, se sídlem Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov a 3 star activity hotels, a.s., IČO 25036904, se sídlem Dobrovského 553/8, 170 00 Praha 7, které za účelem společné účasti v zadávacím řízení uzavřely dne 11. 10. 2016 společenskou smlouvu o vzniku společnosti „ČEPS KHL-EKO & POVRCHOVÁ DŮLNÍ 2016“ – ze dne 16. 2. 2017 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha 10 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Údržba ochranného pásma vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR II.“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 9. 2016 pod ev. č. zakázky 645914 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 9. 2016 pod ev. č. 2016/S 180-324269, sev části směřující proti postupu zadavatele při zadávání části „Západ – údržba OPV oblast 3“ této veřejné zakázky podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyl podán oprávněnou osobou. V. Návrh navrhovatele – KHL-EKO, a.s., IČO 26160277, se sídlem Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov a 3 star activity hotels, a.s., IČO 25036904, se sídlem Dobrovského 553/8, 170 00 Praha 7, které za účelem společné účasti v zadávacím řízení uzavřely dne 11. 10. 2016 společenskou smlouvu o vzniku společnosti „ČEPS KHL-EKO & POVRCHOVÁ DŮLNÍ 2016“ – ze dne 16. 2. 2017 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha 10 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Údržba ochranného pásma vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR II.“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 9. 2016 pod ev. č. zakázky 645914 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 9. 2016 pod ev. č. 2016/S 180-324269, sev části směřující proti postupu zadavatele při zadávání části „Střed – údržba OPV oblast 1“ této veřejné zakázky podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyl podán oprávněnou osobou. VI. Návrh navrhovatele – KHL-EKO, a.s., IČO 26160277, se sídlem Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov a 3 star activity hotels, a.s., IČO 25036904, se sídlem Dobrovského 553/8, 170 00 Praha 7, které za účelem společné účasti v zadávacím řízení uzavřely dne 11. 10. 2016 společenskou smlouvu o vzniku společnosti „ČEPS KHL-EKO & POVRCHOVÁ DŮLNÍ 2016“ – ze dne 16. 2. 2017 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha 10 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Údržba ochranného pásma vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR II.“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 9. 2016 pod ev. č. zakázky 645914 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 9. 2016 pod ev. č. 2016/S 180-324269, sev části směřující proti postupu zadavatele při zadávání části „Střed – údržba OPV oblast 2“ této veřejné zakázky podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyl podán oprávněnou osobou.   VII. Návrh navrhovatele – KHL-EKO, a.s., IČO 26160277, se sídlem Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov a 3 star activity hotels, a.s., IČO 25036904, se sídlem Dobrovského 553/8, 170 00 Praha 7, které za účelem společné účasti v zadávacím řízení uzavřely dne 11. 10. 2016 společenskou smlouvu o vzniku společnosti „ČEPS KHL-EKO & POVRCHOVÁ DŮLNÍ 2016“ – ze dne 16. 2. 2017 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha 10 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Údržba ochranného pásma vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR II.“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 9. 2016 pod ev. č. zakázky 645914 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 9. 2016 pod ev. č. 2016/S 180-324269, sev části směřující proti postupu zadavatele při zadávání části „Střed – údržba OPV oblast 3“ této veřejné zakázky podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyl podán oprávněnou osobou. VIII. Návrh navrhovatele – KHL-EKO, a.s., IČO 26160277, se sídlem Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov a 3 star activity hotels, a.s., IČO 25036904, se sídlem Dobrovského 553/8, 170 00 Praha 7, které za účelem společné účasti v zadávacím řízení uzavřely dne 11. 10. 2016 společenskou smlouvu o vzniku společnosti „ČEPS KHL-EKO & POVRCHOVÁ DŮLNÍ 2016“ – ze dne 16. 2. 2017 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha 10 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Údržba ochranného pásma vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR II.“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 9. 2016 pod ev. č. zakázky 645914 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 9. 2016 pod ev. č. 2016/S 180-324269, sev části směřující proti postupu zadavatele při zadávání části „Střed – údržba OPV oblast 4“ této veřejné zakázky podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyl podán oprávněnou osobou.   Odůvodnění I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek obdržel dne 16. 2. 2017 návrh navrhovatele – KHL-EKO, a.s., IČO 26160277, se sídlem Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov a 3 star activity hotels, a.s. (dříve Povrchová důlní, a.s.), IČO 25036904, se sídlem Dobrovského 553/8, 170 00 Praha 7, které za účelem společné účasti v zadávacím řízení uzavřely dne 11. 10. 2016 společenskou smlouvu o vzniku společnosti „ČEPS KHL-EKO & POVRCHOVÁ DŮLNÍ 2016“, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 27. 1. 2017 Mgr. Martinem Horákem, advokátem ev. č. ČAK 13970, IČO 48191892, se sídlem Jandova 208/8, 190 00 Praha 9 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha 10 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Údržba ochranného pásma vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR II.“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 9. 2016 pod ev. č. zakázky 645914 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 9. 2016 pod ev. č. 2016/S 180-324269 (dále jen „veřejná zakázka“). 2.             Předmětem veřejné zakázky dle „KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE č. 2016100113“ (dále jen „kvalifikační dokumentace“) jsou služby spočívající v „odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR“. 3.             Z oznámení o zakázce uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek vyplývá, že zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 10 částí; vymezení a názvy jednotlivých částí veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 3 kvalifikační dokumentace. Z kvalifikační dokumentace dále vyplývá, že každý z dodavatelů byl oprávněn podat nabídku maximálně na 3 části veřejné zakázky. 4.             Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že navrhovatel podal žádost o účast v zadávacím řízení na část „Východ – údržba OPV oblast 2“ a část „Východ – údržba OPV oblast 3“ veřejné zakázky. 5.             Dne 10. 1. 2017 zadavatel rozhodl o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku s odůvodněním, že navrhovatel neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů požadovaných v části A bodu 4.1 kvalifikační dokumentace. Společně s oznámením rozhodnutí o vyloučení navrhovatele zadavatel navrhovateli sdělil, že navrhovatel z tohoto důvodu nebude vyzván k podání nabídky. 6.             Dne 27. 1. 2017 navrhovatel podal námitky proti rozhodnutí zadavatele ze dne 10. 1. 2017 o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení. Dne 6. 2. 2017 zadavatel rozhodl o námitkách navrhovatele ze dne 27. 1. 2017 tak, že jim nevyhověl. 7.             Jelikož navrhovatel považoval rozhodnutí zadavatele ze dne 10. 1. 2017 o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení a rozhodnutí zadavatele ze dne 6. 2. 2017 o námitkách za učiněná v rozporu se zákonem, podal dne 16. 2. 2017 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). II. OBSAH NÁVRHU 8.             Navrhovatel v návrhu odkazuje na znění svých námitek ze dne 27. 1. 2017 proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení a opakuje, že v námitkách navrhovatel namítal nepřezkoumatelnost rozhodnutí o vyloučení navrhovatele, které nemělo obsahovat uvedení konkrétních důvodů, pro které byl navrhovatel vyloučen. Navrhovatel uvádí, že důvody svého vyloučení zjistil až z rozhodnutí o námitkách, a dále se k těmto důvodům věcně vyjadřuje. 9.             Navrhovatel zadavateli vytýká, že vyloučil navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení pro nesplnění minimální úrovně technických kvalifikačních předpokladů požadovaných v bodu 4.1 části A kvalifikační dokumentace, přestože navrhovatel požadované kvalifikační předpoklady splnil, když předložil referenční plnění týkající se odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu plynovodu Gazela I. a II. etapa. Podle navrhovatele k jeho vyloučení nebyl důvod, neboť kvalifikační dokumentace nespecifikovala, že by distribuční soustavou, k níž se mělo vázat referenční plnění, byla míněna pouze distribuční soustava elektroenergetická, jak se zadavatel snaží dodatečně kvalifikační dokumentaci vyložit.    10.         Jelikož navrhovatel považuje rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení za učiněné v rozporu s obsahem kvalifikační dokumentace, a tím i v rozporu se zákonem, domáhá se po Úřadu, aby rozhodnutí zadavatele ze dne 10. 1. 2017  o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení, jakož i rozhodnutí zadavatele ze dne 6. 2. 2017 o námitkách navrhovatele zrušil. Současně navrhovatel navrhuje uložení předběžných opatření spočívajících jak v zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, tak i v pozastavení zadávacího řízení. III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 11.         Dne 16. 2. 2017 obdržel Úřad návrh navrhovatele z téhož dne. Dnem obdržení návrhu bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele. 12.         Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel. 13.         Oznámením č. j. ÚOHS-S0074/2017/VZ-06582/2017/511/SVá ze dne 25. 2. 2017 Úřad uvědomil o zahájení správního řízení všechny účastníky řízení. 14.         Dne 27. 2. 2017 doručil zadavatel Úřadu písemné vyjádření z téhož dne k návrhu na zahájení řízení. Podáním ze dne 27. 2. 2017 zadavatel Úřadu sdělil, že dne 27. 2. 2017 rozhodl  o zrušení zadávacího řízení na část „Východ – údržba OPV oblast 2“ a část „Východ – údržba OPV oblast 3“ veřejné zakázky. V příloze zadavatel doručil rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na předmětné části veřejné zakázky ze dne 27. 2. 2017. 15.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0074/2017/VZ-07199/2017/511/SVá ze dne 28. 2. 2017 Úřad určil navrhovateli lhůtu k odstranění vad návrhu na zahájení řízení, konkrétně k upřesnění údajů o tom, kdo návrh podává, čím jménem, které veřejné zakázky se návrh týká a zda se týká celé veřejné zakázky, či pouze některých jejích částí. Úřad navrhovateli určil rovněž lhůtu k doložení plných mocí odpovídajících upřesněným údajům o požadovaných skutečnostech. 16.         Přípisem č. j. ÚOHS-S0074/2017/VZ-07200/2017/511/SVá ze dne 28. 2. 2017 Úřad požádal zmocněnce navrhovatele o objasnění informací spojených s podáním návrhu a upřesnění plné moci pro zastoupení ve správním řízení. 17.         Dne 2. 3. 2017 doručil zadavatel Úřadu písemné doplnění vyjádření zadavatele k návrhu na zahájení řízení (dále jen „doplnění vyjádření“). V doplnění vyjádření zadavatel uvedl, že veřejná zakázka byla rozdělena na základě geografického principu za 10 částí, přičemž každý dodavatel byl oprávněn podat nabídku pouze na některé části veřejné zakázky, přičemž počet těchto částí byl omezen na tři. Zadavatel dále uvedl, že dodavatelé byli povinni v žádosti o účast výslovně uvést, na jakou část či části veřejné zakázky mají v úmyslu podat nabídku, přičemž bylo současně stanoveno, že v žádosti o účast takto uvedená část či části veřejné zakázky se pro dodavatele stane závazná ve smyslu možnosti podání nabídky. 18.         Zadavatel v doplnění vyjádření uvádí, že z žádosti navrhovatele vyplynulo, že žádá o účast v zadávacím řízení na část „Východ – údržba OPV oblast 2“ a část „Východ – údržba OPV oblast 3“ veřejné zakázky, a že se tedy účastní zadávacího řízení pouze na tyto dvě části veřejné zakázky a nikoliv rovněž na dalších 8 částí. Veškeré úkony, které navrhovatel v zadávacím řízení činil, se tak v souladu s § 98 odst. 4 zákona mohly týkat jen těchto dvou částí veřejné zakázky, stejně jako se pouze těchto dvou částí mohly týkat veškeré úkony zadavatele, které v zadávacím řízení činil ve vztahu k navrhovateli. 19.         K důvodům zrušení zadávacího řízení na část „Východ – údržba OPV oblast 2“ a část „Východ – údržba OPV oblast 3“ veřejné zakázky zadavatel v doplnění vyjádření uvedl, že na základě podaného návrhu navrhovatele dospěl k závěru o potenciální nejednoznačnosti pojmu „distribuční soustava“ užitého v kvalifikační dokumentaci, a s ohledem na tuto potenciální nejednoznačnost, v jejímž důsledku by byl případně nucen připustit plnění dotčených částí veřejné zakázky dodavatelem, kterého nepovažuje za způsobilého plnit veřejnou zakázku, se zadavatel rozhodl zrušit zadávací řízení na ty části veřejné zakázky, u nichž by plnění nezpůsobilým dodavatelem hrozilo. V ostatních částech veřejné zakázky nebyl pro zrušení zadávacího řízení důvod, neboť plnění dodavatelem, který by nebyl z hlediska zadavatele k plnění způsobilým, nehrozilo. 20.         Dne 6. 3. 2017 Úřad obdržel písemné podání navrhovatele označené „Odstranění vad návrhu a doplnění podkladů rozhodnutí“, ve kterém navrhovatel k výzvě Úřadu sděluje, že společnost KHL-EKO, a.s., IČO 26160277, se sídlem Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov podala návrh rovněž i jménem společnosti 3 star activity hotels, a.s., IČO 25036904, se sídlem Dobrovského 553/8, 170 00 Praha 7, k čemuž dokládá odpovídající plnou moc ze dne 17. 1. 2017. Navrhovatel dále jednoznačně specifikuje veřejnou zakázku, jíž se návrh týká, uvedením údajů podle Věstníku veřejných zakázek, a dále konstatuje, že návrh směřuje proti „celému zadávacímu řízení jako celku“. Navrhovatel dále konstatuje, že obdržel rozhodnutí zadavatele ze dne 27. 2. 2017, kterým zadavatel zrušil zadávací řízení na část „Východ – údržba OPV oblast 2“ a část „Východ – údržba OPV oblast 3“ veřejné zakázky. 21.         Dne 9. 3. 2017 Úřad obdržel od navrhovatele plnou moc ze dne 27. 1. 2017, kterou udělil advokátu Mgr. Martinu Horákovi jako zmocněnci ve správním řízení. Rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžných opatření 22.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0074/2017/VZ-09425/2017/511/SVá ze dne 16. 3. 2017 Úřad rozhodl o návrhu navrhovatele na nařízení předběžných opatření tak, že ve vztahu ke všem deseti částem veřejné zakázky byl návrh na nařízení předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, jakož i návrh na nařízení předběžného opatření spočívajícího v pozastavení zadávacího řízení, zamítnut. Usnesení o zastavení řízení v části návrhu směřující proti části „Východ – údržba OPV oblast 2“ a části „Východ – údržba OPV oblast 3“ veřejné zakázky 23.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0074/2017/VZ-08712/2017/511/SVá ze dne 16. 3. 2017 Úřad rozhodl o zastavení části správního řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, a to konkrétně ve vztahu k části návrhu týkající se přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání části „Východ – údržba OPV oblast 2“ a k části návrhu týkající se přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání části „Východ – údržba OPV oblast 3“ veřejné zakázky, neboť návrh navrhovatele se v těchto částech stal zjevně bezpředmětným. IV. ZÁVĚRY ÚŘADU 24.         Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona šetřený případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o šetřené veřejné zakázce, obsahu návrhu a jeho příloh, vyjádření zadavatele, a dalších skutečností zjištěných v průběhu správního řízení dospěl k závěru, že návrh navrhovatele v části směřující proti postupu zadavatele při zadávání části „Východ – údržba OPV oblast 1“ veřejné zakázky nebyl podán oprávněnou osobou, návrh navrhovatele v části směřující proti postupu zadavatele při zadávání části „části „Západ – údržba OPV oblast 1“ veřejné zakázky nebyl podán oprávněnou osobou, návrh navrhovatele v části směřující proti postupu zadavatele při zadávání části „části „Západ – údržba OPV oblast 2“ veřejné zakázky nebyl podán oprávněnou osobou, návrh navrhovatele v části směřující proti postupu zadavatele při zadávání části „části „Západ – údržba OPV oblast 3“ veřejné zakázky nebyl podán oprávněnou osobou, návrh navrhovatele v části směřující proti postupu zadavatele při zadávání části „části „Střed – údržba OPV oblast 1“ veřejné zakázky nebyl podán oprávněnou osobou, návrh navrhovatele v části směřující proti postupu zadavatele při zadávání části „části „Střed – údržba OPV oblast 2“ veřejné zakázky nebyl podán oprávněnou osobou, návrh navrhovatele v části směřující proti postupu zadavatele při zadávání části „části „Střed – údržba OPV oblast 3“ veřejné zakázky nebyl podán oprávněnou osobou, návrh navrhovatele v části směřující proti postupu zadavatele při zadávání části „části „Střed – údržba OPV oblast 4“ veřejné zakázky nebyl podán oprávněnou osobou, a proto Úřad návrh navrhovatele v uvedených částech podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona zamítl. 25.         Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti. Relevantní ustanovení zákona 26.         Podle § 98 odst. 4 zákona je-li veřejná zakázka rozdělena na části, vztahují se ustanovení tohoto zákona týkající se postupů zadavatele v zadávacím řízení či práv a povinností dodavatele na každou jednotlivou část, nevyplývá-li z tohoto zákona jinak. Ustanovení § 13 odst. 4 tím není dotčeno. 27.         Podle § 110 odst. 1 zákona při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, zadavateli podat zdůvodněné námitky.    28.         Podle § 110 odst. 2 zákona lze námitky podat proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy.       29.         Podle § 110 odst. 7 zákona podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. 30.         Podle § 114 odst. 1 zákona návrh lze podat proti všem úkonům zadavatele, které vylučují nebo by mohly vyloučit zásady stanovené v § 6 a v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla újma na právech navrhovatele, a to zejména proti a) zadávacím podmínkám, b) obsahu oznámení nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení, c) vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení, d) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, e) použití druhu zadávacího řízení. 31.         Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona. 32.         Podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona Úřad návrh zamítne, pokud návrh nebyl podán oprávněnou osobou.  Skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce 33.         Ze společenské smlouvy uzavřené dne 11. 10. 2016 mezi společníky KHL-EKO, a.s., IČO 26160277, se sídlem Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov a 3 star activity hotels, a.s., IČO 25036904, se sídlem Dobrovského 553/8, 170 00 Praha 7 vyplývá, že společníci se touto smlouvou sdružili za účelem společné účasti v zadávacím řízení na část „Východ – údržba OPV oblast 2“ a část „Východ – údržba OPV oblast 3“ veřejné zakázky. 34.         Z žádosti navrhovatele o účast v zadávacím řízení vyplývá, že navrhovatel měl zájem o realizaci části „Východ – údržba OPV oblast 2“ a části „Východ – údržba OPV oblast 3“ veřejné zakázky. 35.         Z námitek navrhovatele ze dne 27. 1. 2017 vyplývá, že námitky směřují proti rozhodnutí zadavatele ze dne 10. 1. 2017 o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení.   Právní závěry 36.         Z dokumentace o veřejné zakázce je zřejmé, že navrhovatel měl zájem o realizaci pouze dvou částí veřejné zakázky, a to části „Východ – údržba OPV oblast 2“ a části „Východ – údržba OPV oblast 3“. Ve vztahu k těmto dvěma částem veřejné zakázky také podal žádost o účast. Podle § 98 odst. 4 zákona je-li veřejná zakázka rozdělena na části, vztahují se ustanovení tohoto zákona týkající se postupů zadavatele v zadávacím řízení či práv a povinností dodavatele na každou jednotlivou část. Vyloučil-li tedy zadavatel navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení (rozhodnutím ze dne 10. 1. 2017), logicky ho mohl vyloučit ze zadávacího řízení pouze na ty části veřejné zakázky, ve vztahu k nimž navrhovatel požádal o účast. Zadávací řízení na zbývajících osm částí veřejné zakázky rozhodnutím zadavatele ze dne 10. 1. 2017 o vyloučení navrhovatele nebylo dotčeno, a nemohlo být proto dotčeno ani námitkami navrhovatele ze dne 27. 1. 2017 směřujícími právě jen proti tomuto rozhodnutí zadavatele. 37.         Úřad konstatuje, že dopad námitek navrhovatele ze dne 27. 1. 2017 směřujících proti rozhodnutí zadavatele ze dne 10. 1. 2017 o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení je v případě šetřené veřejné zakázky omezen pouze na postup zadavatele vedoucí k zadání těch částí veřejné zakázky, o jejich realizaci navrhovatel projevil zájem (podáním žádosti o účast). Na námitky navrhovatele ze dne 27. 1. 2017 je tak nutno pohlížet jako na námitky směřující proti postupu zadavatele při zadávání části „Východ – údržba OPV oblast 2“ a části „Východ – údržba OPV oblast 3“, nikoliv však proti postupu zadavatele při zadávání ostatních částí veřejné zakázky. Pro úplnost Úřad dodává, že k podání námitek proti postupu zadavatele vedoucímu k zadání zbývajících osmi částí veřejné zakázky navrhovatel neměl materiální důvod, neboť zadávacího řízení na tyto části veřejné zakázky se neúčastnil a postupem zadavatele směřujícím v zadání těchto částí veřejné zakázky mu tedy nehrozil vznik jakékoliv újmy. 38.         Ustanovení § 110 odst. 1 zákona stanoví okruh dodavatelů, kteří jsou oprávněni podávat zdůvodněné námitky zadavateli. Ustanovení § 110 odst. 7 zákona dále zužuje okruh dodavatelů, kteří jsou oprávněni podat návrh u Úřadu, právě jen na ty dodavatele, kteří v téže věci řádně a včas podali u zadavatele námitky. 39.         Námitky proti úkonům zadavatele musí navrhovatel podle § 110 odst. 2 zákona doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy. 40.         V šetřeném případě podal navrhovatel námitky ve smyslu § 110 odst. 1 zákona pouze proti úkonům zadavatele učiněným v zadávacím řízení na část „Východ – údržba OPV oblast 2“ a část „Východ – údržba OPV oblast 3“ veřejné zakázky, proti úkonům zadavatele učiněným v zadávacím řízení na část „Východ – údržba OPV oblast 1“, část „Západ – údržba OPV oblast 1“, část „Západ - údržba OPV oblast 2“, část „Západ – údržba OPV oblast 3“, část „Střed – údržba OPV oblast 1“, část „Střed – údržba OPV oblast 2“, část „Střed – údržba OPV oblast 3“ a část „Střed – údržba OPV oblast 4“ veřejné zakázky námitky nepodal (a, jak bylo rozvedeno výše, v této fázi zadávacího řízení ani podat nemohl, neboť se ho postup zadavatele v těchto jiných částech fakticky nijak netýkal). 41.         Návrhem na zahájení správního řízení ze dne 16. 2. 2017 se navrhovatel domáhal přezkoumání zadávacího řízení na celou veřejnou zakázku (tzn. na všechny její části). 42.         Při zkoumání, zda byla splněna podmínka pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele stanovená v § 110 odst. 7 (předchozí řádné a včasné podání námitek), Úřad dospěl k závěru, že zatímco v části návrhu směřující proti postupu zadavatele v zadávacím řízení na část „Východ – údržba OPV oblast 2“ a část „Východ – údržba OPV oblast 3“ veřejné zakázky podmínka stanovená v § 110 odst. 7 byla splněna, v části návrhu napadající postup zadavatele v zadávacím řízení na ostatní části veřejné zakázky tato podmínka splněna nebyla, a navrhovatel tedy v této části nebyl osobou oprávněnou podat návrh. 43.          O části návrhu vztahující se k přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání částí „Východ – údržba OPV oblast 2“ a „Východ – údržba OPV oblast 3“ veřejné zakázky Úřad rozhodl samostatně usnesením č. j. ÚOHS-S0074/2017/VZ-08712/2017/511/SVá ze dne 16. 3. 2017 44.         O části návrhu vztahující se k přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání částí „Východ – údržba OPV oblast 1“, „Západ – údržba OPV oblast 1“, „Západ - údržba OPV oblast 2“, „Západ – údržba OPV oblast 3“, „Střed – údržba OPV oblast 1“, „Střed – údržba OPV oblast 2“, „Střed – údržba OPV oblast 3“ a „Střed – údržba OPV oblast 4“ veřejné zakázky pak Úřad ze shora uvedených důvodů rozhodl tak, že návrh zamítl podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona, neboť návrh nebyl podán oprávněnou osobu, jak je uvedenou ve výrocích I. – VIII. tohoto rozhodnutí.   Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.     otisk úředního razítka         JUDr. Josef Chýle, Ph.D. místopředseda         Obdrží 1.             ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha 10, 2.             Mgr. Martin Horák, advokátní kancelář STRÁNSKÝ & PARTNEŘI, Jandova 208/8, 190 00 Praha   Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/14726
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy