Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 16363


Číslo jednací S0291,0344/2019/VZ-29078/2019/522/PKř
Instance I.
Věc
FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka
Účastníci Fakultní nemocnice v Motole
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakultní nemocnice Brno
Thomayerova nemocnice
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Fakultní nemocnice Ostrava
Nemocnice Na Bulovce
HARTMANN – RICO a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 08.11.2019
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16363.html
Rozhodnutí
                
Č. j.: ÚOHS-S0291,0344/2019/VZ-29078/2019/522/PKř Brno: 23. října 2019 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve společném správním řízení vedeném pod sp. zn. S0291,0344/2019/VZ, jež bylo zahájeno dne 29. 7. 2019 na návrh z téhož dne a dne 9. 9. 2019 z moci úřední, jehož účastníky jsou zadavatelé: o Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, se sídlem V úvalu 84/1, 150 00 Praha – Motol, o Fakultní nemocnice Olomouc, IČO 00098892, se sídlem I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 5, ve správním řízení zastoupena na základě Smlouvy o společném zadávání ze dne 21. 6. 2018 Fakultní nemocnicí v Motole, IČO 00064203, se sídlem V úvalu 84/1, 150 00 Praha – Motol, o Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČO 00179906, se sídlem Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 500 05 Hradec Králové, ve správním řízení zastoupena na základě Smlouvy o společném zadávání ze dne 21. 6. 2018 Fakultní nemocnicí v Motole, IČO 00064203, se sídlem V úvalu 84/1, 150 00 Praha – Motol, o Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno – Bohunice, ve správním řízení zastoupena na základě Smlouvy o společném zadávání ze dne 21. 6. 2018 Fakultní nemocnicí v Motole, IČO 00064203, se sídlem V úvalu 84/1, 150 00 Praha – Motol, o Thomayerova nemocnice, IČO 00064190, se sídlem Vídeňská 800, 140 00 Praha 4 – Krč, ve správním řízení zastoupena na základě Smlouvy o společném zadávání ze dne 21. 6. 2018 Fakultní nemocnicí v Motole, IČO 00064203, se sídlem V úvalu 84/1, 150 00 Praha – Motol, o Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 00 Praha – Motol, ve správním řízení zastoupena na základě Smlouvy o společném zadávání ze dne 21. 6. 2018 Fakultní nemocnicí v Motole, IČO 00064203, se sídlem V úvalu 84/1, 150 00 Praha – Motol, o Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, IČO 00209775, se sídlem Pekařská 664/53, 602 00 Brno, ve správním řízení zastoupena na základě Smlouvy o společném zadávání ze dne 21. 6. 2018 Fakultní nemocnicí v Motole, IČO 00064203, se sídlem V úvalu 84/1, 150 00 Praha – Motol, o Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 00843989, se sídlem 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba, ve správním řízení zastoupena na základě Smlouvy o společném zadávání ze dne 21. 6. 2018 Fakultní nemocnicí v Motole, IČO 00064203, se sídlem V úvalu 84/1, 150 00 Praha – Motol, o Nemocnice Na Bulovce, IČO 00064211, se sídlem Budínova 67/2, 180 00 Praha 8 – Libeň, ve správním řízení zastoupena na základě Smlouvy o společném zadávání ze dne 21. 6. 2018 Fakultní nemocnicí v Motole, IČO 00064203, se sídlem V úvalu 84/1, 150 00 Praha – Motol, navrhovatel – HARTMANN – RICO a.s., IČO 44947429, se sídlem Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška, ve věci přezkoumání úkonů cit. zadavatelů učiněných při společném zadávání veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, dne 14. 1. 2019, dne 18. 2. 2019, dne 25. 3. 2019, dne 8. 4. 2019 a dne 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371, rozhodl takto: I. Zadavatelé – Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, se sídlem V úvalu 84/1, 150 00 Praha – Motol, Fakultní nemocnice Olomouc, IČO 00098892, se sídlem I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 5, Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČO 00179906, se sídlem Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 500 05 Hradec Králové, a Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 00843989, se sídlem 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba – stanovili zadávací podmínky pro část 1 „Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence pro dospělé“ veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ společně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, dne 14. 1. 2019, dne 18. 2. 2019, dne 25. 3. 2019, dne 8. 4. 2019 a dne 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371, v rozporu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a se zásadou transparentnosti zakotvenou v ustanovení § 6 odst. 1 cit. zákona, když si v čl. IV. odst. 10 přílohy č. 5 „Kupní smlouva“ zadávací dokumentace vyhradili, že „[p]okud dojde k poklesu ceny zboží na trhu, je prodávající povinen bezodkladně proporcionálně snížit kupní cenu zboží a tuto skutečnost oznámit kupujícímu, případně si kupující vyhrazuje právo jednostranně proporcionálně snížit kupní cenu“, aniž by podmínky pro tuto vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy na citovanou veřejnou zakázku a její obsah v zadávací dokumentaci jednoznačně vymezili. II. Zadavatelé – Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, se sídlem V úvalu 84/1, 150 00 Praha – Motol, Fakultní nemocnice Olomouc, IČO 00098892, se sídlem I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 5, Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČO 00179906, se sídlem Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 500 05 Hradec Králové, Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno – Bohunice, Thomayerova nemocnice, IČO 00064190, se sídlem Vídeňská 800, 140 00 Praha 4 – Krč, Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 00 Praha – Motol, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, IČO 00209775, se sídlem Pekařská 664/53, 602 00 Brno, Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 00843989, se sídlem 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba, a Nemocnice Na Bulovce, IČO 00064211, se sídlem Budínova 67/2, 180 00 Praha 8 – Libeň – stanovili zadávací podmínky pro část 2 „Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence s vyšší savostí pro dospělé“ veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ společně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, dne 14. 1. 2019, dne 18. 2. 2019, dne 25. 3. 2019, dne 8. 4. 2019 a dne 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371, v rozporu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a se zásadou transparentnosti zakotvenou v ustanovení § 6 odst. 1 cit. zákona, když si v čl. IV. odst. 10 přílohy č. 5 „Kupní smlouva“ zadávací dokumentace vyhradili, že „[p]okud dojde k poklesu ceny zboží na trhu, je prodávající povinen bezodkladně proporcionálně snížit kupní cenu zboží a tuto skutečnost oznámit kupujícímu, případně si kupující vyhrazuje právo jednostranně proporcionálně snížit kupní cenu“, aniž by podmínky pro tuto vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy na citovanou veřejnou zakázku a její obsah v zadávací dokumentaci jednoznačně vymezili. III. Zadavatelé – Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, se sídlem V úvalu 84/1, 150 00 Praha – Motol, Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČO 00179906, se sídlem Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 500 05 Hradec Králové, Thomayerova nemocnice, IČO 00064190, se sídlem Vídeňská 800, 140 00 Praha 4 – Krč, Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 00 Praha – Motol, Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 00843989, se sídlem 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba, a Nemocnice Na Bulovce, IČO 00064211, se sídlem Budínova 67/2, 180 00 Praha 8 – Libeň – stanovili zadávací podmínky pro část 3 „Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence s vyšší savostí pro morbidně obézní dospělé pacienty“ veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ společně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, dne 14. 1. 2019, dne 18. 2. 2019, dne 25. 3. 2019, dne 8. 4. 2019 a dne 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371, v rozporu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a se zásadou transparentnosti zakotvenou v ustanovení § 6 odst. 1 cit. zákona, když si v čl. IV. odst. 10 přílohy č. 5 „Kupní smlouva“ zadávací dokumentace vyhradili, že „[p]okud dojde k poklesu ceny zboží na trhu, je prodávající povinen bezodkladně proporcionálně snížit kupní cenu zboží a tuto skutečnost oznámit kupujícímu, případně si kupující vyhrazuje právo jednostranně proporcionálně snížit kupní cenu“, aniž by podmínky pro tuto vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy na citovanou veřejnou zakázku a její obsah v zadávací dokumentaci jednoznačně vymezili. IV. Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatelů – Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, se sídlem V úvalu 84/1, 150 00 Praha – Motol, Fakultní nemocnice Olomouc, IČO 00098892, se sídlem I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 5, Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČO 00179906, se sídlem Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 500 05 Hradec Králové, a Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 00843989, se sídlem 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 3 zákonač. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ruší zadávací řízenína část1 „Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence pro dospělé“ veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ společně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, dne 14. 1. 2019, dne 18. 2. 2019, dne 25. 3. 2019, dne 8. 4. 2019 a dne 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371. V. Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatelů – Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, se sídlem V úvalu 84/1, 150 00 Praha – Motol, Fakultní nemocnice Olomouc, IČO 00098892, se sídlem I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 5, Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČO 00179906, se sídlem Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 500 05 Hradec Králové, Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno – Bohunice, Thomayerova nemocnice, IČO 00064190, se sídlem Vídeňská 800, 140 00 Praha 4 – Krč, Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 00 Praha – Motol, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, IČO 00209775, se sídlem Pekařská 664/53, 602 00 Brno, Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 00843989, se sídlem 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba, a Nemocnice Na Bulovce, IČO 00064211, se sídlem Budínova 67/2, 180 00 Praha 8 – Libeň – uvedeného ve výroku II. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 3 zákonač. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ruší zadávací řízenína část2 „Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence s vyšší savostí pro dospělé“ veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ společně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, dne 14. 1. 2019, dne 18. 2. 2019, dne 25. 3. 2019, dne 8. 4. 2019 a dne 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371. VI. Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatelů – Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, se sídlem V úvalu 84/1, 150 00 Praha – Motol, Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČO 00179906, se sídlem Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 500 05 Hradec Králové, Thomayerova nemocnice, IČO 00064190, se sídlem Vídeňská 800, 140 00 Praha 4 – Krč, Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 00 Praha – Motol, Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 00843989, se sídlem 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba, a Nemocnice Na Bulovce, IČO 00064211, se sídlem Budínova 67/2, 180 00 Praha 8 – Libeň – uvedeného ve výroku III. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 3 zákonač. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ruší zadávací řízenína část3 „Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence s vyšší savostí pro morbidně obézní dospělé pacienty“ veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ společně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, dne 14. 1. 2019, dne 18. 2. 2019, dne 25. 3. 2019, dne 8. 4. 2019 a dne 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371. VII. Zadavateli – Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, se sídlem V úvalu 84/1, 150 00 Praha – Motol – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 1 „Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence pro dospělé“ veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ společně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, 14. 1. 2019, 18. 2. 2019, 25. 3. 2019, 8. 4. 2019 a 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371, a to až do pravomocného skončení společného správního řízenívedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů učiněných při zadávání shora uvedené veřejné zakázky pod sp. zn. S0291,0344/2019/VZ. VIII. Zadavateli – Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, se sídlem V úvalu 84/1, 150 00 Praha – Motol – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 2 „Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence s vyšší savostí pro dospělé“ veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ společně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, 14. 1. 2019, 18. 2. 2019, 25. 3. 2019, 8. 4. 2019 a 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371, a to až do pravomocného skončení společného správního řízenívedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů učiněných při zadávání shora uvedené veřejné zakázky pod sp. zn. S0291,0344/2019/VZ. IX. Zadavateli – Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, se sídlem V úvalu 84/1, 150 00 Praha – Motol – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 3 „Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence s vyšší savostí pro morbidně obézní dospělé pacienty“ veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ společně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, 14. 1. 2019, 18. 2. 2019, 25. 3. 2019, 8. 4. 2019 a 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371, a to až do pravomocného skončení společného správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů učiněných při zadávání shora uvedené veřejné zakázky pod sp. zn. S0291,0344/2019/VZ. X. Zadavateli – Fakultní nemocnice Olomouc, IČO 00098892, se sídlem I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 5 – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 1 „Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence pro dospělé“ veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ společně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, 14. 1. 2019, 18. 2. 2019, 25. 3. 2019, 8. 4. 2019 a 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371, a to až do pravomocného skončení společného správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů učiněných při zadávání shora uvedené veřejné zakázky pod sp. zn. S0291,0344/2019/VZ. XI. Zadavateli – Fakultní nemocnice Olomouc, IČO 00098892, se sídlem I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 5 – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 2 „Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence s vyšší savostí pro dospělé“ veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ společně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, 14. 1. 2019, 18. 2. 2019, 25. 3. 2019, 8. 4. 2019 a 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371, a to až do pravomocného skončení společného správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů učiněných při zadávání shora uvedené veřejné zakázky pod sp. zn. S0291,0344/2019/VZ. XII. Zadavateli – Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČO 00179906, se sídlem Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 500 05 Hradec Králové – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 1 „Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence pro dospělé“ veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ společně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, 14. 1. 2019, 18. 2. 2019, 25. 3. 2019, 8. 4. 2019 a 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371, a to až do pravomocného skončení společného správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů učiněných při zadávání shora uvedené veřejné zakázky pod sp. zn. S0291,0344/2019/VZ. XIII. Zadavateli – Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČO 00179906, se sídlem Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 500 05 Hradec Králové – sepodle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 2 „Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence s vyšší savostí pro dospělé“ veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ společně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, 14. 1. 2019, 18. 2. 2019, 25. 3. 2019, 8. 4. 2019 a 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371, a to až do pravomocného skončení společného správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů učiněných při zadávání shora uvedené veřejné zakázky pod sp. zn. S0291,0344/2019/VZ. XIV. Zadavateli – Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČO 00179906, se sídlem Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 500 05 Hradec Králové – sepodle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 3 „Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence s vyšší savostí pro morbidně obézní dospělé pacienty“ veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ společně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, 14. 1. 2019, 18. 2. 2019, 25. 3. 2019, 8. 4. 2019 a 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371, a to až do pravomocného skončení společného správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů učiněných při zadávání shora uvedené veřejné zakázky pod sp. zn. S0291,0344/2019/VZ. XV. Zadavateli – Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno – Bohunice – sepodle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 2 „Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence pro dospělé“ veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ společně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, 14. 1. 2019, 18. 2. 2019, 25. 3. 2019, 8. 4. 2019 a 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371, a to až do pravomocného skončení společného správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů učiněných při zadávání shora uvedené veřejné zakázky pod sp. zn. S0291,0344/2019/VZ. XVI. Zadavateli – Thomayerova nemocnice, IČO 00064190, se sídlem Vídeňská 800, 140 00 Praha 4 – Krč – sepodle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 2 „Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence s vyšší savostí pro dospělé“ veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ společně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, 14. 1. 2019, 18. 2. 2019, 25. 3. 2019, 8. 4. 2019 a 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371, a to až do pravomocného skončení společného správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů učiněných při zadávání shora uvedené veřejné zakázky pod sp. zn. S0291,0344/2019/VZ. XVII. Zadavateli – Thomayerova nemocnice, IČO 00064190, se sídlem Vídeňská 800, 140 00 Praha 4 – Krč – sepodle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 3 „Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence s vyšší savostí pro morbidně obézní dospělé pacienty“ veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ společně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, 14. 1. 2019, 18. 2. 2019, 25. 3. 2019, 8. 4. 2019 a 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371, a to až do pravomocného skončení společného správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů učiněných při zadávání shora uvedené veřejné zakázky pod sp. zn. S0291,0344/2019/VZ. XVIII. Zadavateli – Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 00 Praha – Motol – sepodle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 2 „Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence pro dospělé“ veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ společně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, 14. 1. 2019, 18. 2. 2019, 25. 3. 2019, 8. 4. 2019 a 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371, a to až do pravomocného skončení společného správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů učiněných při zadávání shora uvedené veřejné zakázky pod sp. zn. S0291,0344/2019/VZ. XIX. Zadavateli – Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 00 Praha – Motol – sepodle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 3 „Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence s vyšší savostí pro morbidně obézní dospělé pacienty“ veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ společně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, 14. 1. 2019, 18. 2. 2019, 25. 3. 2019, 8. 4. 2019 a 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371, a to až do pravomocného skončení společného správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů učiněných při zadávání shora uvedené veřejné zakázky pod sp. zn. S0291,0344/2019/VZ. XX. Zadavateli – Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, IČO 00209775, se sídlem Pekařská 664/53, 602 00 Brno – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 2 „Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence s vyšší savostí pro dospělé“ veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ společně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, 14. 1. 2019, 18. 2. 2019, 25. 3. 2019, 8. 4. 2019 a 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371, a to až do pravomocného skončení společného správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů učiněných při zadávání shora uvedené veřejné zakázky pod sp. zn. S0291,0344/2019/VZ. XXI. Zadavateli – Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 00843989, se sídlem 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 1 „Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence pro dospělé“ veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ společně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, 14. 1. 2019, 18. 2. 2019, 25. 3. 2019, 8. 4. 2019 a 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371, a to až do pravomocného skončení společného správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů učiněných při zadávání shora uvedené veřejné zakázky pod sp. zn. S0291,0344/2019/VZ. XXII. Zadavateli – Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 00843989, se sídlem 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 2 „Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence s vyšší savostí pro dospělé“ veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ společně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, 14. 1. 2019, 18. 2. 2019, 25. 3. 2019, 8. 4. 2019 a 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371, a to až do pravomocného skončení společného správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů učiněných při zadávání shora uvedené veřejné zakázky pod sp. zn. S0291,0344/2019/VZ. XXIII. Zadavateli – Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 00843989, se sídlem 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 3 „Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence s vyšší savostí pro morbidně obézní dospělé pacienty“ veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ společně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, 14. 1. 2019, 18. 2. 2019, 25. 3. 2019, 8. 4. 2019 a 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371, a to až do pravomocného skončení společného správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů učiněných při zadávání shora uvedené veřejné zakázky pod sp. zn. S0291,0344/2019/VZ. XXIV. Zadavateli – Nemocnice Na Bulovce, IČO 00064211, se sídlem Budínova 67/2, 180 00 Praha 8 – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 2 „Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence s vyšší savostí pro dospělé“ veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ společně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, 14. 1. 2019, 18. 2. 2019, 25. 3. 2019, 8. 4. 2019 a 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371, a to až do pravomocného skončení společného správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů učiněných při zadávání shora uvedené veřejné zakázky pod sp. zn. S0291,0344/2019/VZ. XXV. Zadavateli – Nemocnice Na Bulovce, IČO 00064211, se sídlem Budínova 67/2, 180 00 Praha 8 – Libeň – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 3 „Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence s vyšší savostí pro morbidně obézní dospělé pacienty“ veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“ společně zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, 14. 1. 2019, 18. 2. 2019, 25. 3. 2019, 8. 4. 2019 a 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371, a to až do pravomocného skončení společného správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů učiněných při zadávání shora uvedené veřejné zakázky pod sp. zn. S0291,0344/2019/VZ. XXVI. Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavatelům – Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, se sídlem V úvalu 84/1, 150 00 Praha – Motol, Fakultní nemocnice Olomouc, IČO 00098892, se sídlem I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 5, Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČO 00179906, se sídlem Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 500 05 Hradec Králové, Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno – Bohunice, Thomayerova nemocnice, IČO 00064190, se sídlem Vídeňská 800, 140 00 Praha 4 – Krč, Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 00 Praha – Motol, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, IČO 00209775, se sídlem Pekařská 664/53, 602 00 Brno, Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 00843989, se sídlem 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba, a Nemocnice Na Bulovce, IČO 00064211, se sídlem Budínova 67/2, 180 00 Praha 8 – Libeň – ukládá povinnost uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých). Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Odůvodnění I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 1. Zadavatelé – Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, se sídlem V úvalu 84/1, 150 00 Praha – Motol (dále jen „FN v Motole“ nebo „zástupce společných zadavatelů“[1]), Fakultní nemocnice Olomouc, IČO 00098892, se sídlem I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 5 (dále jen „FN Olomouc“), ve správním řízení zastoupena na základě Smlouvy o společném zadávání ze dne 21. 6. 2018 FN v Motole, Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČO 00179906, se sídlem Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 500 05 Hradec Králové (dále jen „FN Hradec Králové“), ve správním řízení zastoupena na základě Smlouvy o společném zadávání ze dne 21. 6. 2018 FN v Motole, Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno – Bohunice (dále jen „FN Brno“), ve správním řízení zastoupena na základě Smlouvy o společném zadávání ze dne 21. 6. 2018 FN v Motole, Thomayerova nemocnice, IČO 00064190, se sídlem Vídeňská 800, 140 00 Praha 4 – Krč (dále jen „Thomayerova nemocnice“), ve správním řízení zastoupena na základě Smlouvy o společném zadávání ze dne 21. 6. 2018 FN v Motole, Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 00 Praha – Motol (dále jen „Nemocnice Na Homolce“), ve správním řízení zastoupena na základě Smlouvy o společném zadávání ze dne 21. 6. 2018 FN v Motole, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, IČO 00209775, se sídlem Pekařská 664/53, 602 00 Brno (dále jen „CKTCH Brno“), ve správním řízení zastoupena na základě Smlouvy o společném zadávání ze dne 21. 6. 2018 FN v Motole, Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 00843989, se sídlem 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba (dále jen „FN Ostrava“), ve správním řízení zastoupena na základě Smlouvy o společném zadávání ze dne 21. 6. 2018 FN v Motole, a Nemocnice Na Bulovce, IČO 00064211, se sídlem Budínova 67/2, 180 00 Praha 8 – Libeň (dále jen „Nemocnice Na Bulovce“), ve správním řízení zastoupena na základě Smlouvy o společném zadávání ze dne 21. 6. 2018 FN v Motole (dále jen „zadavatel“ nebo „zadavatelé“, příp. „zúčastněná zdravotnická zařízení“) – jako veřejní zadavatelé dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), zahájili dne 1. 11. 2018 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem společného zadání veřejné zakázky „FN Motol – Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka“; oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 11. 2018 pod ev. č. zakázky Z2018-022532, ve znění oprav uveřejněných dne 7. 12. 2018, dne 14. 1. 2019, dne 18. 2. 2019, dne 25. 3. 2019, dne 8. 4. 2019 a dne 3. 5. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 213-487909, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 237-541310, dne 14. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 009-016428, dne 18. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 034-076627, dne 26. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 060-138984, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162305 a dne 3. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 086-206371 (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“). 2. V preambuli zadávací dokumentace ze dne 26. 6. 2019[2] (dále jen „zadávací dokumentace“) je uvedeno, že „[v] souladu s ustanovením § 7 odst. 1 ZVVZ a na základě Smlouvy o společném zadávání ze dne 21. 6. 2018 je toto zadávací řízení realizováno jako společné zadání veřejné zakázky sdružením zadavatelů (...): Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Ostrava, Nemocnice Na Bulovce, Fakultní nemocnice Brno, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Thomayerova nemocnice. Sdružení zadavatelů je pro účely realizace předmětné veřejné zakázky zastupováno Fakultní nemocnicí v Motole (...). Po ukončení zadávacího řízení budou mezi vybranými dodavateli a jednotlivými zúčastněnými zdravotnickými zařízeními na každou část veřejné zakázky uzavřeny samostatné kupní smlouvy.“. 3. Zadavatel veřejnou zakázku rozdělil v souladu s § 35 zákona na 3 části: Část 1 – Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence pro dospělé (dále jen „část 1“), Část 2 – Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence s vyšší savostí pro dospělé (dále jen „část 2“), Část 3 – Plenkové kalhotky pro těžký stupeň inkontinence s vyšší savostí pro morbidně obézní dospělé pacienty (dále jen „část 3“). 4. V čl. 2.2.3. zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 18 a násl. zákona stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 22 924 279,- Kč bez DPH na dobu 4 roky, přičemž dle bodu 2.2.4. předpokládaná hodnota pro část 1 činila částku 4 308 562,- Kč bez DPH, pro část 2 částku 17 263 114,- Kč bez DPH a pro část 3 částku 1 352 603,- Kč bez DPH. 5. Předmět veřejné zakázky vymezil zadavatel v čl. 2.3.1. zadávací dokumentace následovně: „Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky plenkových kalhot pro dospělé na základě dílčích objednávek na dobu 4 roky pro zúčastněná zdravotnická zařízení (…)“. Dle čl. 2.3.5. zadávací dokumentace je pak předmět plnění veřejné zakázky vymezen pro všechny části veřejné zakázky „Specifikací předmětu plnění“, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. 6. V čl. 2.3.3. zadávací dokumentace je pak uveden přehled zúčastněných zdravotnických zařízení pro jednotlivé části veřejné zakázky: „Část 1: Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Ostrava Část 2: Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Ostrava Nemocnice Na Bulovce Fakultní nemocnice Brno Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Nemocnice Na Homolce Thomayerova nemocnice Část 3: Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Ostrava Nemocnice Na Bulovce Nemocnice Na Homolce Thomayerova nemocnice“. 7. Dle opravného formuláře ev. č. F2019-014711 uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 5. 2019 byla lhůta pro podání nabídek zadavatelem stanovena do 10. 7. 2019 10:00 hodin. II. KE SPRÁVNÍMU ŘÍZENÍ SP. ZN. S0291/2019/VZ 8. Dne 10. 7. 2019 byly zadavateli doručeny námitky navrhovatele – HARTMANN – RICO a.s., IČO 44947429, se sídlem Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne, které směřovaly proti zadávacím podmínkám části 1 a části 2 veřejné zakázky (dále jen „námitky ze dne 10. 7. 2019“ nebo „námitky“). Zadavatel námitky navrhovatele rozhodnutím ze dne 18. 7. 2019 (dále jen „rozhodnutí o námitkách ze dne 18. 7. 2019“), které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, odmítl. 9. Vzhledem k tomu, že se navrhovatel s rozhodnutím o námitkách ze dne 18. 7. 2019 neztotožnil, podal dne 29. 7. 2019 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne (dále jen „návrh“). Obsah návrhu 10. Z obsahu návrhu vyplývá, že navrhovatel brojí proti zadávacím podmínkám části 1 a části 2 předmětné veřejné zakázky. 11. Úvodem návrhu navrhovatel shrnuje, že podal námitky proti zadávacím podmínkám a rovněž proti postupu zadavatele v zadávacím řízení, a ačkoli zadavatel rozhodnutím o námitkách námitky odmítl, a to v plném rozsahu, nadále trvá na tom, že se zadavatel svým postupem v zadávacím řízení dopustil níže uvedených pochybení. 12. Navrhovatel předně nesouhlasí s tvrzením zadavatele obsaženým v rozhodnutí o námitkách ze dne 18. 7. 2019, že námitky týkající se způsobu stanovení nabídkové ceny již byly jednou vypořádány (rozhodnutím o námitkách ze dne 3. 4. 2019 – pozn. Úřadu). Uvádí, že v námitkách ze dne 19. 3. 2019 rozporoval pouze tu skutečnost, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky nebyla stanovena v souladu s § 19 odst. 1 písm. a) zákona, v rámci námitek ze dne 10. 7. 2019 však identifikoval nová pochybení zadavatele, když zadavatel dle navrhovatele postupoval rovněž v rozporu s § 16 odst. 6 zákona a § 6 odst. 1 a 2 zákona, přičemž tyto dvoje námitky dle navrhovatele nelze směšovat. 13. Navrhovatel je přesvědčen, že zadavatel porušil ustanovení § 16 odst. 6 a § 19 zákona, když stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a předpokládanou hodnotu jednotlivých částí veřejné zakázky v rozporu s pravidly pro stanovení předpokládané hodnoty obsaženými v uvedených ustanoveních. 14. Navrhovatel má také za to, že zadavatel porušil zásadu zákazu diskriminace, zásadu transparentnosti a zásadu přiměřenosti uvedené v § 6 zákona, když stanovil, že předpokládaná hodnota jednotlivých částí, resp. celé veřejné zakázky je zároveň maximální a nepřekročitelná. Tím dle navrhovatele nepřípustně omezil hospodářskou soutěž, neboť odradil od podání nabídky jinak kvalifikované dodavatele. 15. Navrhovatel uvádí, že zadavatel porušil rovněž § 100 odst. 1 zákona (a nutně také § 222 odst. 2 zákona), když si v článku IV. odst. 10 přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Kupní smlouva (dále jen „návrh kupní smlouvy“) vyhradil změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku spočívající v povinnosti prodávajícího bezodkladně proporcionálně snížit kupní cenu, resp. ve stejném oprávnění kupujícího, a to v případě, že dojde k zadavatelem neurčenému a blíže nespecifikovanému poklesu ceny zboží na trhu. Navrhovatel je přesvědčen, že zadavatelem vyhrazená změna závazku je vymezena nejednoznačným, ba až vágním způsobem, na základě čehož může zadavatel docílit zcela nahodilého, nepředvídatelného a v běžných obchodních vztazích nevídaného snižování ceny plnění. Navrhovatel v souvislosti s nejednoznačností vyhrazené změny závazku odkazuje na rozhodnutí Úřadu č. j. S0485/2017/VZ-26056/2018/544/MDb ze dne 11. 9. 2018. Navrhovatel uzavírá, že zadavatel se takto formulovanou výhradou změny závazku ze smlouvy dopustil rovněž porušení zásady zákazu diskriminace, zásady přiměřenosti a zásady transparentnosti, neboť jím stanovená výhrada snižování kupní ceny v průběhu realizace veřejné zakázky byla způsobilá odradit od podání nabídky jinak kvalifikované dodavatele, a to ve všech částech veřejné zakázky. 16. Navrhovatel se dále domnívá, že zadavatel porušil zásadu transparentnosti uvedenou v § 6 odst. 1 zákona také tím, že provedl množství změn zadávacích podmínek, čímž fakticky znepřehlednil zadávací řízení a zadávací podmínky se staly nečitelnými a z tohoto důvodu netransparentními. Navrhovatel dodává, že tato zmatečnost a nepřehlednost zadávacího řízení ve výsledku mohla odradit jinak kvalifikované dodavatele od podání nabídky. 17. Navrhovatel má také za to, že zadavatel porušil ustanovení § 95, § 45 odst. 2 a 3, § 36 odst. 1 a veškeré zásady uvedené v § 6 zákona, když na základě změny zadávací dokumentace provedené ve vysvětleních č. 7 a č. 8 zadávací dokumentace vyžaduje po dodavatelích prokázání splnění kritérií uvedených v Metodickém doporučení SZÚ[3] č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznice (dále jen „Metodické doporučení SZÚ“). Navrhovatel uvádí, že zadavatel v rozporu se zákonem odmítl předložení rovnocenného dokladu ve vztahu k tomuto požadavku, čímž fakticky diskriminuje veškeré dodavatele, kteří nedisponují českým zkušebním protokolem nebo osvědčením prokazujícím splnění kritérií Metodického doporučení SZÚ. Navrhovatel v této souvislosti uvádí, že se zadavatel dopustil skryté diskriminace při stanovení technických podmínek, neboť jeho požadavek na předmět plnění neodpovídá jeho potřebám, resp. objektivně odůvodnitelným nárokům na daný typ zboží a jeho použití. 18. Na základě výše uvedeného tedy navrhovatel navrhuje, aby Úřad konstatoval, že zadavatel stanovil zadávací podmínky veřejné zakázky v rozporu se zákonem, když postupoval způsobem uvedeným v návrhu, a na základě toho zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku. 19. Závěrem návrhu navrhovatel specifikuje újmu, která mu hrozí, pokud zadavatel bude pokračovat v zadávacím řízení na část 1 a část 2 veřejné zakázky za stávajících zadávacích podmínek, tedy pokud bude zadávací řízení vedeno dle navrhovatele diskriminačním, netransparentním a nepřiměřeným způsobem, a rovněž požaduje, aby Úřad zadavateli nařídil předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu pro část 1 a část 2 veřejné zakázky. Průběh správního řízení sp. zn. S0291/2019/VZ 20. Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 29. 7. 2019 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele. 21. Účastníky řízení podle § 256 zákona jsou: zadavatelé, navrhovatel. 22. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S0291/2019/VZ-20858/2019/522/PKř ze dne 30. 7. 2019. 23. Dne 7. 8. 2019 Úřad obdržel od zadavatele prostřednictvím datové schránky vyjádření k návrhu z téhož dne (dále jen „vyjádření zadavatele k návrhu“) a část dokumentace o zadávacím řízení. Vyjádření zadavatele k návrhu 24. Zadavatel nejprve ve vztahu k námitce navrhovatele týkající se stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a limitace výše nabídkových cen uvádí, že tyto námitky byly obsaženy již v námitkách navrhovatele ze dne 19. 3. 2019 (dále jen „námitky ze dne 19. 3. 2019“) a byly řádně vypořádány v rozhodnutí o námitkách ze dne 3. 4. 2019 (dále jen „rozhodnutí o námitkách ze dne 3. 4. 2019“), přičemž navrhovatel nepodal návrh na přezkum k Úřadu, kterým by vyjádřil svůj nesouhlas s tímto rozhodnutím, a lhůtu pro podání návrhu nechal marně uplynout. Zadavatel tak upozorňuje, že navrhovatel v námitkách ze dne 10. 7. 2019 opětovně rozporuje podstatu stejných skutečností. Zadavatel uvádí, že opětovné vypořádání se s těmito námitkami (v rozhodnutí o námitkách ze dne 18. 7. 2019) v žádném případě nepodporuje tvrzení navrhovatele o legitimnosti jeho argumentace, nýbrž svědčí o snaze zadavatele dostát svým povinnostem ve vztahu k zákonu. Dle názoru zadavatele tak nemůže obstát tvrzení navrhovatele, že identifikoval nová pochybení ve věci stanovení předpokládané hodnoty. 25. Zadavatel rovněž nesouhlasí s tvrzením navrhovatele, že jím stanovená předpokládaná hodnota neplní svou funkci spočívající v poskytnutí informací o rozpočtových možnostech zadavatele. K tomu uvádí, že předpokládanou hodnotu stanovil jako maximální a nepřekročitelnou na základě vzájemné dohody mezi zástupci zúčastněných dodavatelů, kdy jednotliví zadavatelé zvážili své finanční možnosti a stanovili předpokládanou hodnotu jako maximální rámec svých uvažovaných finančních výdajů na poptávané plnění. Zadavatel k tomu dodává, že pokud by přijal argumentaci navrhovatele, byl by povinen akceptovat nabídkovou cenu převyšující jeho finanční možnosti, což je nepřijatelné. V této souvislosti se zadavatel odvolává na rozhodovací praxi Úřadu a uzavírá, že sdružené veřejné zakázky se účastní 9 zadavatelů z řad poskytovatelů zdravotní péče, tudíž při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky využil zákonnou možnost stanovit ji jiným vhodným způsobem. 26. Zadavatel se neztotožňuje s tvrzením navrhovatele ohledně neurčitého vymezení vyhrazené změny závazku. Zadavatel je přesvědčen, že při výkladu napadeného článku kupní smlouvy je třeba primárně vycházet z podstaty právního jednání tak, jak stanovuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Dle názoru zadavatele totiž z předmětných ustanovení občanského zákoníku vyplývá, že pro právní jednání je podstatný obsah, nikoli jeho označení či pojmenování. Zadavatel uvádí, že navrhovatel byl s předmětnou obchodní podmínkou seznámen, avšak v rámci své žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace se na ni nedotazoval, i když měl možnost. Zadavatel tak byl dle svého vyjádření přesvědčen o jednoznačnosti zadávacích podmínek, včetně sporné obchodní podmínky. Zadavatel dodává, že je dále přesvědčen, že rozporovanou zadávací podmínku „postavil na jisto a v souladu s běžnými obchodními zvyklostmi“, a že o jejím významu nemůže být pochyb (v této souvislosti pak odkazuje na rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0400,0404/2018/VZ-35597/2018/531/VNe ze dne 30. 11. 2018). Zadavatel ve vyjádření uvádí, že „[k] samotné textaci předmětné smluvní podmínky lze uvést, že má být vykládána ve vztahu k obsahu Kupní smlouvy a dále má být vykládána s ohledem na běžné obchodní zvyklosti, (...) nemá být vykládána ad absurdum výkladem Navrhovatele (...)“. Dodává, že nelze akceptovat postup navrhovatele, který v rámci své argumentace zpochybňuje jednotlivé významy slov, čímž úmyslně rozmělňuje smysl a podstatu předmětné obchodní podmínky. Zadavatel uzavírá, že zadávací podmínku stanovil jednoznačně, přičemž postup navrhovatele považuje za účelový a zavádějící, který jako takový zcela jednoznačně neobstojí v konfrontaci s objektivními tvrzeními zadavatele. 27. Ve vztahu k tvrzení navrhovatele o nepřehlednosti a zmatečnosti zadávacího řízení zadavatel uvádí, že postupoval v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona, když dodržel veškeré procesní povinnosti stanovené zákonem, a rovněž s rozhodovací praxí Úřadu. Zadavatel je tedy přesvědčen, že k navrhovatelem tvrzenému porušení zákona ze strany zadavatele nedošlo a ani dojít nemohlo. 28. Zadavatel k námitce navrhovatele týkající se nezákonného požadavku na předložení zkušebních protokolů nebo osvědčení uvádí, že navrhovatel zaměňuje ustanovení zákona § 95 a § 45 odst. 2, když se domnívá, že obdobným dokladem ve smyslu § 95 zákona může být doklad od výrobce doložený způsobem dle § 45 odst. 2 zákona. Zadavatel je přesvědčen, že domněnka navrhovatele je zcela mylná, neboť v zadávací dokumentaci jednoznačně určuje kvalitu předkládaného dokladu, který požadoval. Zadavatel dále uvádí, že navrhovatel neprávem považuje rozporovanou zadávací podmínku za diskriminační. Zadavateli rovněž není zřejmé, na základě čeho dospěl navrhovatel k závěru, že zadavatel požaduje předložení českého dokladu vystaveného Státním zdravotním ústavem. Zadavatel pak dodává, že svůj požadavek stanovil v souladu s metodickým doporučením odborné instituce, kterou Státní zdravotní ústav bezpochyby je, s ambicí získat předmět plnění splňující jeho kvalitativní potřeby. Závěrem zadavatel odmítá, že by se dopustil porušení § 45 a § 6 zákona, neboť při stanovení sporné zadávací podmínky dodržel postup stanovený příslušnými ustanoveními zákona. 29. Závěrem svého vyjádření se zadavatel vyjadřuje k oprávněnosti navrhovatele podat návrh, kdy se pozastavuje nad skutečností, že navrhovatel v námitkách spatřoval svou hrozící újmu v podobě popření jeho práva účastnit se zadávacího řízení, avšak návrh podal pouze do částí 1 a 2 veřejné zakázky, kdy svůj postup odůvodňuje pouze snahou získat část 1 a část 2 veřejné zakázky. Zadavatel toto jednání navrhovatele považuje za zmatečné, když si navrhovatel v rámci návrhu zcela účelově vybírá části veřejné zakázky, proti kterým tento návrh směřuje. Uvedený procesní postup navrhovatele je tak dle názoru zadavatele v rozporu s § 251 odst. 4 zákona, neboť navrhovateli není umožněno bez předchozí výzvy Úřadu měnit či doplňovat, v čem spatřuje hrozící újmu. Zadavatel proto navrhuje Úřadu, aby postupoval v souladu se svojí rozhodovací praxí a aby o takto podaném návrhu nerozhodoval. Dle názoru zadavatele se navrhovatel dopouští i dalších procesních pochybení, která jsou v rozporu se zákonem a rozhodovací praxí Úřadu, když zmiňuje zejména opakované podání námitek proti stanovení předpokládané hodnoty (blíže viz bod 24. odůvodnění tohoto rozhodnutí) a rovněž rozšíření argumentace k námitce týkající se vyhrazené změny závazku ze smlouvy o porušení § 222 zákona. 30. Zadavatel své vyjádření uzavírá s tím, že dle svého přesvědčení prokázal, že návrh je v celé jeho šíři nelegitimní, neoprávněný a neopodstatněný. Další průběh správního řízení sp. zn. S0291/2019/VZ 31. Usnesením č. j. ÚOHS-S0291/2019/VZ-22018/2019/522/PKř ze dne 9. 8. 2019 Úřad stanovil zadavatelům lhůtu k podání informace o dalších úkonech, které zadavatelé v průběhu správního řízení v zadávacím řízení na část 1 a 2 veřejné zakázky provedou. 32. Na základě výše uvedeného usnesení obdržel Úřad od zadavatele informace o dalších úkonech, které v průběhu správního řízení provedl, a to dne 16. 8. 2019, dne 4. 9. 2019 a dne 9. 9. 2019. 33. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0291/2019/VZ-22437/2019/522/PKř ze dne 13. 8. 2019 Úřad zamítl návrh navrhovatele na nařízení předběžných opatření. 34. Dne 15. 8. 2019 zaslal Úřad přípisy z téhož dne vybraným společnostem působícím na trhu zdravotnických prostředků, konkrétně BATIST Medical a.s., IČO 28813936, se sídlem Nerudova 309, 549 41 Červený Kostelec (dále jen „BATIST Medical a.s.“) pod č. j. ÚOHS-S0291/2019/VZ-22682/2019/522/PKř, BLACK STORM s.r.o., IČO 27937194, se sídlem Pod vrstevnicí 1529/18, 140 00 Praha 4 – Krč (dále jen „BLACK STORM s.r.o.“) pod č. j. ÚOHS-S0291/2019/VZ-22700/2019/522/PKř, Lohmann & Rauscher, s.r.o., IČO 18825869, se sídlem Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna (dále jen „Lohmann & Rauscher, s.r.o.“) pod č. j. ÚOHS-S0291/2019/VZ-22710/2019/522/PKř, MEDICA FILTER spol. s r.o., IČO 00669555, se sídlem Smetanova 421, 341 92 Kašperské Hory (dále jen „MEDICA FILTER spol. s r.o.“) pod č. j. ÚOHS-S0291/2019/VZ-22684/2019/522/PKř, MePro Trading, s.r.o., IČO 25940449, se sídlem Ke Schodům 1340/18, 143 00 Praha 4 – Modřany (dále jen „MePro Trading, s.r.o.“) pod č. j. ÚOHS-S0291/2019/VZ-22693/2019/522/PKř, MSM, spol. s r.o., IČO 47546999, se sídlem Lhota u Příbramě 13, 261 01 Lhota u Příbramě (dále jen „MSM, spol. s r.o.“) pod č. j. ÚOHS-S0291/2019/VZ-22696/2019/522/PKř, Perfect Distribution a.s., IČO 47675934, se sídlem U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov (dále jen „Perfect Distribution a.s.“) pod č. j. ÚOHS-S0291/2019/VZ-22690/2019/522/PKř, UNTRACO, v.o.s., IČO 15503623, se sídlem Slavíkova 6139/18c, 708 00 Ostrava – Poruba (dále jen „UNTRACO, v.o.s.“) pod č. j. ÚOHS-S0291/2019/VZ-22701/2019/522/PKř a VAMARI s.r.o., IČO 04140265, se sídlem Krátká 911, 330 23 Nýřany (dále jen „VAMARI s.r.o.“) pod č. j. ÚOHS-S0291/2019/VZ-22703/2019/522/PKř. V předmětných přípisech Úřad žádal vybrané subjekty o zodpovězení dotazu, zda považují obchodní podmínku (citovanou z čl. IV. odst. 10 návrhu kupní smlouvy – pozn. Úřadu) za jednoznačnou a srozumitelnou. Pokud ano, měli alespoň stručně popsat jejich výklad předmětné obchodní podmínky. Pokud ne, měli alespoň stručně popsat konkrétní nejasnosti, které jim v souvislosti s výkladem předmětné obchodní podmínky vznikly. 35. Dne 16. 8. 2019 obdržel Úřad sdělení z téhož dne od MEDICA FILTER spol. s r.o., ve kterém společnost uvedla, že uvedené podmínce rozumí, avšak podmínka je podle ní nepřijatelná. Společnost dodala, že kupní smlouva by měla být oboustranně odsouhlasena. 36. Dne 19. 8. 2019 obdržel Úřad sdělení z téhož dne od Perfect Distribution a.s., ve kterém společnost uvedla, že se „nejedná o podmínku jednoznačnou a srozumitelnou, která by byla v souladu s běžnými obchodními zvyklostmi a v běžném obchodním styku akceptovatelná dodavateli.“ Perfect Distribution a.s. rovněž uvedla otázky, které jí vyvstávají z nejasností předmětného ustanovení: „Na jakém základě se bude hodnotit pokles cen zboží na trhu a kdo jej bude vyhodnocovat? Neexistuje žádný nástroj, který by určoval aktuální cenovou hladinu, natož aby hodnotil její změnu, a hodnocení na základě cen jednoho subjektu či jedné veřejné zakázky je zavádějící s ohledem na specifika každého obchodního případu. Jedná se navíc o komoditu, kdy výrobci mají zpravidla širokou škálu produktů s různými technickými specifikacemi a vlastnostmi, a různí zákazníci tedy nakupují různé produkty – nelze tedy jednoduše porovnat jednotlivé cenové hladiny. Není tedy jasné, na základě čeho by se kupující dožadoval snížení cen. Co znamená jednostranné snížení ceny ze strany kupujícího a jak by probíhalo v praxi? Kupující s prodávajícím bude mít uzavřenou kupní smlouvu, jejíž součástí bude i ceník zboží, na základě kterého bude prodávající své zboží fakturovat. Kupující tedy nemůže požadovat jinou cenu bez souhlasu prodávajícího a podepsaného dodatku smlouvy. Není tedy jasné, jak by se toto jednostranné snížení realizovalo.“ 37. Dne 19. 8. 2019 obdržel Úřad sdělení z téhož dne od Lohmann & Rauscher, s.r.o., ve kterém společnost uvedla, že se z důvodu dovolených statutárních zástupců společnosti k žádosti vyjádří po 26. 8. 2019. 38. Dne 19. 8. 2019 obdržel Úřad sdělení od UNTRACO, v.o.s., ve kterém společnost uvedla, že „podmínka je nejednoznačná a není srozumitelná, jelikož pokles ceny může být způsoben i marketingovou aktivitou daného prodávajícího, snahou získat referenčního zákazníka, navýšit obrat apod. Na základě marketingové aktivity není možné očekávat, že dojde ke snížení ceny u všech stávajících zákazníků. Rovněž není řečeno, zda se jedná o cenu s dopravou, nebo bez. Pokud se do jednotkové ceny výrobku započítána doprava, je logické, že u zákazníka, který se nachází blíž, může vzniknout situace, kdy cena bez dopravy za kus je stejná u obou, avšak cena s dopravou je nižší než u vzdálenějšího zákazníka. Obecně by se mělo debatovat o pojmu ‚trh‘, jelikož každý zákazník má v dnešní době naprosto individuální požadavky, které jsou nějakým způsobem kvantifikovány a finančně hodnoceny. Zákazníkovi, který má menší nároky na zásobovací termíny (např. 1x za měsíc), má dobrou platební morálku (např. do 15dnů), je blízko, bere velké objemy, má rampu na kamion, má vlastní manipulační techniku apod. je možno dát ‚lepší‘ cenu než zákazníkovi opačných vlastností. Na základě výše uvedeného je zřejmé, že zákazníci se nemohou vzájemně porovnávat a bez znalostí mechanizmu výpočtu ceny a podmínek dodání si sami nárokovat lepší ceny. Rovněž je díky této podmínce celá smlouva v nerovnováze ve vztahu mezi prodávajícím a zadavatelem. Pokud se strany dohodnou na poklesu ceny, měly by se domluvit i na možném zvýšení ceny, třeba na základě zvýšení ceny vstupních surovin, nákladů na dopravu, kurzu měn apod.“ 39. Dne 19. 8. 2019 obdržel Úřad sdělení z téhož dne od MePro Trading, s.r.o., ve kterém společnost uvedla, že podmínku nepovažují ani za jasnou, ani za srozumitelnou. Tato podmínka dle MePro Trading, s.r.o. není běžnou obchodní zvyklostí a není akceptovatelná. Vzniklé nejasnosti pak v podrobnostech popsala následovně: a) „V uvedené VZ má dodavatel povinnost dodávat zboží za vysoutěženou nejnižší cenu velmi dlouho (4 roky!), avšak v návrhu kupní smlouvy není nikde uvedena možnost zvýšení kupní ceny např. z důvodu prokazatelného růstu cen surovin, energií apod. uváděné na komoditních burzách. Možnost smluvního zvýšení prodejních cen zboží na základě růstu cen surovin a energií se v obchodním styku považuje za běžnou podmínku vyváženého obchodního vztahu. b) Není akceptovatelné jednostranné právo kupujícího, aby si ‚sám případně stanovil novou nižší kupní cenu.‘ c) Kromě toho v zadávací dokumentaci např. chybí popis, a. Jak je definován ‚pokles ceny‘ ve vztahu na frekvenci a velikost jednotlivých dílčích dodávek? b. Kdo obecné prodejní ceny zboží sleduje? c. O jaké zboží se jedná konkrétně? – nelze akceptovat obecnou kategorii ‚zboží‘ d. O jaký časový úsek se jedná ve vztahu k deviaci cen? e. O jaké jiné kupující se jedná, u kterých by se ceny měly sledovat? f. Není konkrétně definován ‚trh‘“. MePro Trading, s.r.o. závěrem sdělila, že „při seznamování se s jednotlivými body dotazované veřejné zakázky jsme našli více sporných bodů, kvůli kterým jsme se rozhodli se dotazovaného výběrového řízení nezúčastnit.“ 40. Dne 19. 8. 2019 zaslal Úřad Státnímu zdravotnímu ústavu, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha – Vinohrady (dále jen „SZÚ“), žádost o poskytnutí stanoviska č. j. ÚOHS-S0291/2019/VZ-23015/2019/522/PKřze dne 19. 8. 2019. 41. Dne 19. 8. 2019 obdržel Úřad sdělení z téhož dne od BLACK STORM s.r.o., ve kterém společnost uvedla, že „[u]vedenou podmínku nepovažujeme za jednoznačnou a srozumitelnou. Domníváme se, že se ve většině smluv nevyskytuje a není obvyklá.“ Společnost dále uvedla nejasnosti, které jí v souvislosti s výkladem předmětné obchodní podmínky vznikly, a to konkrétně: „Z této podmínky není jasné, co je pokles ceny a jak se zjistí. Je to určité procento z dlouhodobé ceny? Za jak dlouhé období? Na trhu jsou různé ceny a různé druhy plenkových kalhotek a to i v případě, že zadavatel stanový určité technické parametry. Pokud by zadavatel definoval parametry přesně, podmínky by splnil pouze jeden určitý dodavatel anebo výrobce. Další nejasností je, na jak dlouho musí prodávající snížit hodnotu. Až se opět vrátí na nějakou hodnotu anebo procentně změní o určitou hodnotu? Co znamená proporcionální snížení hodnoty? Je to o procento, o které se snížila tržní hodnota? Anebo o kolik se snížila nákupní cena?“ 42. Dne 20. 8. 2019 Úřad obdržel od zadavatele prostřednictvím datové schránky zbylou část dokumentace o zadávacím řízení. 43. Dne 22. 8. 2019 obdržel Úřad sdělení z téhož dne od MSM, spol. s r.o., ve kterém společnost uvedla, že „[t]yto a podobné podmínky se v návrzích smluv zadavatelů veřejných zakázek ve zdravotnictví objevují velice často. Z jejich znění usuzuji, že se jedná o nějaký, v minulosti vypracovaný smluvní vzor, který s drobnými úpravami využívají poskytovatelé zdravotní péče (nemocnice). Zatím jsme se nesetkali, že by snad někdo vymáhal uplatnění tohoto smluvního ujednání a to díky, dle mne, jeho obecnému znění. Z tohoto důvodu, také s ohledem na to, že neakceptací bychom se vystavili diskvalifikaci z mnoha veřejných soutěží, takový bod ‚přehlížíme‘ – akceptujeme. Domnívám se však, že toto ujednání je problematicky vymahatelné, pro uchazeče o veřejnou zakázku poněkud nesrozumitelné a těžko uchopitelné. Je otázkou, jak chápat pokles ceny na trhu. Na základě jakých kritérií? Je to myšleno obecně k danému zdravotnickému prostředku/léčivu (jejich skupině – například spinálních jehel), nebo konkrétnímu prostředku/léčivu, jež konkrétně nabízí uchazeč o veřejnou zakázku (například spinálních jehel značky Yale, výrobce Becton Dickinson)? Co je myšleno poklesem cen? Nějaká průměrná cena dosažená v minulém období a dosahovaná nyní? Nebo snad snížení ceny zásahem regulátora, podléhá-li zboží cenové regulaci? Nižší ceny u grupy jiných subjektů? Jak velké grupy a jakých subjektů? A kdy se má cena snížit? Při poklesu o každý haléř, nebo až při poklesu o korunu? Nebo tisíc korun? Procento, 10%? Je trhem myšlena celá Česká republika? Část republiky, například kraj? Nebo snad trh EU? Dále je otázkou, jak pokles cen vůbec monitorovat. Tyto informace jsou mnohdy důvěrné a my jako dodavatel tak často ani netušíme, jaké ceny realizuje konkurence, za jaké nakupuje ten který subjekt. Nemáme nástroj, z jehož výstupu můžeme získat informaci, že došlo k plošnému poklesu cen, a tedy musíme zlevnit. Stejně tak pochybuji, že tento monitoring může účinně provádět zadavatel veřejné zakázky. (…). Tedy podmínku (…) nechápeme jako jednoznačnou a srozumitelnou. Spíše se domnívám, že by se taková to podmínka neměla vůbec v návrzích smluv objevovat, právě pro její nejednoznačnost a vlastně i problematičnost. Myslím, že je vůbec sporné vysoutěžit dodávky zboží na danou cenu a pak být nucen podmínkami cenu dále snižovat z nějakého problematicky kvantifikovaného požadavku (…). Tím spíše, že zadavatel veřejné zakázky v drtivé většině uvádí, že není vázán odběrem smluvního množství zboží. Což naopak by snad být měl, neboť pokud někdo řekne, že nakoupí milion kusů zboží, samozřejmě získá jiné ceny a podmínky, než když odebere kusů jen sto. (…)“. 44. Dne 23. 8. 2019 obdržel Úřad sdělení od VAMARI s.r.o., ve kterém společnost uvedla, že „[p]ředmětnou podmínku považujeme za jednoznačnou a srozumitelnou. Ale tato podmínka rozhodně není běžnou zvyklostí v obchodním styku. Jako firma se účastníme mnoha výběrových řízení a ještě jsem se s takovou podmínkou nesetkala. My jako dodavatel, bychom rozhodně takovou smlouvu, kde se nachází taková podmínka[,] nepodepsali. Toto zadání mi přijde přinejmenším podivné.“ 45. Dne 27. 8. 2019 obdržel Úřad stanovisko z téhož dne od SZÚ. 46. Dne 29. 8. 2019 obdržel Úřad sdělení ze dne 27. 8. 2019 od Lohmann & Rauscher, s.r.o., ve kterém společnost uvedla, že „[z]miňovaná obchodní podmínka je srozumitelná, avšak v praxi je u sortimentu kalhotek pro inkontinentní pacienty zcela nerealizovatelná. Důvod vidíme zde – termín ‚pokles ceny na trhu‘ je naprosto vágní a měnit na jeho základě smluvně podloženou cenu stanovenou v řádné veřejné zakázce považujeme za diskriminační a nespravedlivé vůči dodavateli. V tomto sortimentu neexistuje žádná obecně přijímaná a objektivně stanovená cena na trhu, která by v daném okamžiku byla platná pro všechny kupující a prodávající na trhu. Cena je vždy individuální a je stanovena dohodou/smlouvou mezi konkrétním kupujícím a konkrétním prodávajícím. A takových dohod/smluv existují v daném okamžiku stovky až tisíce. Kupující tedy nemá sebemenší možnost, aby neustále analyzoval stovky až tisíce dohod/smluv mezi nejrůznějšími dodavateli a odběrateli a průběžně zjišťoval a porovnával ceny. Obecná a v daném okamžiku platná cena na trhu se dá stanovit pouze u komodit obchodovaných na burze a touto komoditou zdravotnické prostředky včetně kalhotek pro inkontinentní pacienty rozhodně nejsou.“ 47. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0291/2019/VZ-26020/2019/522/PKř ze dne 23. 9. 2019 Úřad z moci úřední uložil FN v Motole, FN Olomouc, FN Hradec Králové a FN Ostrava zákaz uzavřít smlouvy v zadávacím řízení na část 1 veřejné zakázky a FN v Motole, FN Olomouc, FN Hradec Králové, FN Brno, Thomayerova nemocnice, Nemocnice Na Homolce, Centrum KTCH Brno, FN Ostrava a Nemocnice Na Bulovce zákaz uzavřít smlouvy v zadávacím řízení na část 2 veřejné zakázky. III. KE SPRÁVNÍMU ŘÍZENÍ SP. ZN. S0344/2019/VZ 48. Z dokumentace o zadávacím řízení, kterou FN v Motole Úřadu poskytla v souvislosti se správním řízením vedeným pod sp. zn. S0291/2019/VZ, získal Úřad pochybnosti o souladu postupu zadavatelů se zákonem, konkrétně zda zadavatelé stanovili zadávací podmínky pro část 3 veřejné zakázky v souladu s § 100 odst. 1 a se zásadou transparentnosti zakotvenou v ustanovení § 6 odst. 1 zákona, když si v čl. IV. odst. 10 návrhu kupní smlouvy vyhradili, že „[p]okud dojde k poklesu ceny zboží na trhu, je prodávající povinen bezodkladně proporcionálně snížit kupní cenu zboží a tuto skutečnost oznámit kupujícímu, případně si kupující vyhrazuje právo jednostranně proporcionálně snížit kupní cenu“, tedy zda podmínky pro tuto vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy na část 3 veřejné zakázky a její obsah vymezili v zadávací dokumentaci jednoznačně. 49. Na základě výše uvedené pochybnosti oznámil Úřad zadavatelům, kteří jsou podle § 256 zákona jediným účastníkem správního řízení, přípisem č. j. ÚOHS-S0344/2019/VZ-24746/2019/522/PKř/KČe ze dne 6. 9. 2019 zahájení správního řízení sp. zn. S0344/2019/VZ z moci úřední. 50. Dnem 9. 9. 2019, kdy bylo předmětné oznámení o zahájení správního řízení zadavatelům doručeno, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 46 odst. 1 správního řádu správní řízení zahájeno. 51. Usnesením č. j. ÚOHS-S0344/2019/VZ-25122/2019/522/PKř ze dne 11. 9. 2019 stanovil Úřad zadavatelům lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, resp. byli oprávněni vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu k předložení dokumentace o zadávacím řízení k části 3 veřejné zakázky. 52. Dne 17. 9. 2019 Úřad obdržel od zadavatele prostřednictvím datové schránky vyjádření ke správnímu řízení sp. zn. S0344/2019/VZ, které obsahovalo sdělení, že dokumentace o zadávacím řízení k části 3 veřejné zakázky již byla Úřadu odeslána, a to spolu s dokumentací o zadávacím řízení k části 1 a 2 veřejné zakázky. 53. Usnesením č. j. ÚOHS-S0344/2019/VZ-25912/2019/522/PKř ze dne 20. 9. 2019 Úřad stanovil zadavatelům lhůtu k podání informace o dalších úkonech, které zadavatelé v průběhu správního řízení v zadávacím řízení na část 3 veřejné zakázky provedou. IV. KE SPOLEČNÉMU SPRÁVNÍMU ŘÍZENÍ SP. ZN. S0291,0344/2019/VZ 54. Usnesením č. j. ÚOHS-S0291,0344/2019/VZ-26179/2019/522/PKř ze dne 24. 9. 2019 Úřad spojil podle § 140 odst. 1 správního řádu správní řízení vedená u Úřadu pod sp. zn. S0291/2019/VZ a sp. zn. S0344/2019/VZ do společného správního řízení vedeného pod sp. zn. S0291,S0344/2019/VZ. 55. Přípisem č. j. ÚOHS-S0291,0344/2019/VZ-26192/2019/522/PKř ze dne 24. 9. 2019 byli o spojení správních řízení informováni účastníci společného správního řízení (tj. všichni účastníci správních řízení původně samostatně vedených pod sp. zn. S0291/2019/VZ a sp. zn. S0344/2019/VZ). 56. Usnesením č. j. ÚOHS-S0291,0344/2019/VZ-26408/2019/522/PKř ze dne 26. 9. 2019 Úřad stanovil účastníkům společného správního řízení lhůtu, v níž byli oprávněni vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 57. Dne 1. 10. 2019 umožnil Úřad zadavateli nahlédnout do správního spisu vedeného pod sp. zn. S0291,0344/2019/VZ. 58. Účastníci společného správního řízení se ve stanovené lhůtě, ani později v průběhu správního řízení nevyjádřili. V. ZÁVĚRY ÚŘADU 59. Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména obdržené dokumentace o zadávacím řízení, vyjádření účastníků řízení a na základě vlastních zjištění konstatuje, že zadavatelé stanovili zadávací podmínky veřejné zakázky v rozporu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. K pochybnostem zadavatele o oprávněnosti navrhovatele k podání návrhu 60. Zadavatel ve svém vyjádření vyslovil pochybnosti o oprávněnosti navrhovatele podat návrh, resp. uvedl, že procesní postup navrhovatele je v rozporu s § 251 odst. 4 zákona, když navrhovatel v námitkách specifikoval svou újmu jako popření jeho práva účastnit se zadávacího řízení jako celku, kdežto návrh pak směřoval pouze do zadávacího řízení na část 1 a 2 veřejné zakázky. Zadavatel se domnívá, že postup navrhovatele je účelový, k čemuž dodává, že navrhovatel není oprávněn bez předchozí výzvy Úřadu měnit či doplňovat, v čem spatřuje hrozící újmu (blíže viz bod 29. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad proto považuje za nezbytné se nejprve vyjádřit k výše uvedené pochybnosti zadavatele. 61. Podle § 241 odst. 1 zákona námitky může podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 nebo se zvláštními postupy podle části šesté hrozí nebo vznikla újma. 62. Podle § 244 odst. 1 věty první zákona musí být v námitkách uvedeno, kdo je podává, v čem je spatřováno porušení tohoto zákona zadavatelem a čeho se stěžovatel domáhá. 63. Podle § 244 odst. 3 zákona v případě námitek proti zadávacím podmínkám, proti volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky, proti postupu, který směřuje k zadání zakázky mimo zadávací řízení, nebo proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 musí být také uvedeno, jaká újma stěžovateli vznikla či hrozí. 64. Podle § 245 odst. 3 písm. c) zákona zadavatel odmítne rovněž námitky, které nesplňují náležitosti podle § 244 zákona. 65. Podle § 251 odst. 1 věty první a druhé zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení. 66. Podle § 251 odst. 4 zákona náležitosti návrhu podle odstavce 1 věty první a druhé nemohou být dodatečně měněny ani doplňovány s výjimkou odstranění nedostatků návrhu ve lhůtě stanovené Úřadem; Úřad k takovým změnám a doplněním nepřihlíží. K novým skutečnostem uvedeným v návrhu oproti skutečnostem obsaženým v námitkách podaných zadavateli přihlédne Úřad jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti, které navrhovatel nemohl tvrdit již vůči zadavateli; navrhovatel je povinen prokázat, že jde o takové nové skutečnosti, které nemohl tvrdit již vůči zadavateli. 67. Podle § 257 písm. h) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrhu nepředcházely řádně a včas podané námitky; to neplatí pro návrhy podle § 254 zákona. 68. Úřad k námitce zadavatele ohledně nemožnosti v návrhu měnit či doplňovat újmu uvedenou navrhovatelem v námitkách uvádí následující. 69. Z ustanovení § 251 odst. 1 zákona vyplývá, že vedle obecných náležitostí stanovených správním řádem musí návrh výslovně obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, čeho se navrhovatel domáhá, či písemné důkazní prostředky v elektronické podobě, pokud jejich provedení navrhl a pokud nejsou součástí dokumentace o veřejné zakázce. Úřad k tomu uvádí, že návrh obsahuje veškeré náležitosti podle § 251 odst. 1 věty první a druhé zákona, přičemž akcentuje, že po podání návrhu nedošlo k žádnému doplnění náležitostí či jejich dodatečné změně ze strany navrhovatele, jak se snaží dovodit zadavatel. 70. Úřad k tomu dále uvádí, že zákon (obecně) nepřipouští podat návrh v rozsahu širším než námitky, neboť z ustanovení § 251 odst. 4 věty druhé zákona jednoznačně vyplývá, že k novým skutečnostem uvedeným v návrhu oproti skutečnostem uvedeným v námitkách (za situace, kdy navrhovatel tyto nové skutečnosti mohl tvrdit již vůči zadavateli) Úřad nepřihlíží. Jinými slovy řečeno podání návrhu musí (vyjma návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy) předcházet podání námitek s (minimálně) totožným rozsahem namítaných skutečností. Vzhledem k tomu, že žádné ustanovení zákona navrhovateli nezapovídá možnost podat návrh k Úřadu v argumentačně užší linii, nelze než shledat, že procesní postup navrhovatele v souvislosti s podáním návrhu „pouze“ do částí 1 a 2 veřejné zakázky je v souladu se zákonem. 71. Vzhledem k výše uvedenému tedy nelze mít za to, že by se navrhovatel dopustil porušení zákona tím, že v návrhu specifikoval svou újmu pouze pro části 1 a 2 veřejné zakázky (oproti námitkám, ve kterých navrhovatel definoval újmu ve vztahu k celé veřejné zakázce). K výrokům I. až III. tohoto rozhodnutí 72. Předmětem obou původně samostatně vedených správních řízení je zejména otázka, zda zadávací podmínka ve smyslu čl. IV. odst. 10 návrhu kupní smlouvy (která byla stanovena shodně pro všechny tři části veřejné zakázky) byla stanovena v souladu s § 100 odst. 1 a se zásadou transparentnosti dle § 6 odst. 1 zákona. Navrhovatel v souvislosti s částí 1 a 2 veřejné zakázky uvádí, že zadavatel předmětnou zadávací podmínku vymezil nejednoznačně (viz bod 15. odůvodnění tohoto rozhodnutí), přičemž tato pochybnost vznikla Úřadu rovněž v souvislosti s částí 3 veřejné zakázky (viz bod 48. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Zadavatel oproti tomu trvá na tom, že zadávací podmínka je stanovena jednoznačně, v souladu s běžnými obchodními zvyklostmi a v běžném obchodním styku je dodavateli akceptována (viz bod 26. odůvodnění tohoto rozhodnutí). 73. S ohledem na uvedené se proto Úřad zabýval tím, zda zadávací podmínka ve smyslu čl. IV. odst. 10 návrhu kupní smlouvy byla stanovena v souladu s § 100 odst. 1 a se zásadou transparentnosti dle § 6 odst. 1 zákona, přičemž k tomu uvádí následující. Relevantní ustanovení zákona 74. Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. 75. Podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona se pro účely tohoto zákona rozumí zadávacími podmínkami veškeré zadavatelem stanovené 1. podmínky průběhu zadávacího řízení 2. podmínky účasti v zadávacím řízení, 3. pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení, 4. pravidla pro hodnocení nabídek, 5. další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona. 76. Podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona se pro účely tohoto zákona rozumí zadávací dokumentací veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu. 77. Podle § 37 odst. 1 zákona podmínky účasti v zadávacím řízení může zadavatel stanovit jako a) podmínky kvalifikace, b) technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku, c) obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky, nebo d) zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, a to zejména v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací. 78. Podle § 100 odst. 1 zákona si zadavatel může v zadávací dokumentaci vyhradit změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Taková změna se může týkat rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek. Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení 79. Zadavatel si v čl. 6.2.2. zadávací dokumentace vyhradil následující: „Vyhrazené změny závazku navýšení nabídkové ceny Zadavatel si ve smyslu § 100 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy, a to: a) navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. b) navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení inflace o více než 3% za jeden rok dle procenta inflace, stanoveném Českým statistickým úřadem; takovou změnu smlouvy však může dodavatel uplatnit nejdříve od 1. 1. 2020.“ 80. Dle čl. II „Předmět smlouvy“ bodu 1 návrhu kupní smlouvy[4], který je totožný pro všechny tři části veřejné zakázky a všechna zúčastněná zdravotnická zařízení, „[p]ředmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu na základě pokynů kupujícího plenkové kalhotky pro dospělé specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen ‚zboží‘), převést vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího, a závazek kupujícího řádně dodané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit mu za něj sjednanou kupní cenu.“ 81. Dle čl. IV „Kupní cena a platební podmínky“ bodu 1 návrhu kupní smlouvy se „[k]upující (…) zavazuje prodávajícímu zaplatit za převzaté zboží dohodnutou kupní cenu bez DPH ve výši podle ceníku zboží, který je Přílohou č. 1 této smlouvy. Tato kupní cena je maximální, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady prodávajícího (dopravu do místa určení, pojištění, obal, ekologickou likvidaci a všechny ostatní poplatky).“ 82. V čl. IV bodu 10 návrhu kupní smlouvy si zadavatel vyhradil následující podmínku: „Pokud dojde k poklesu ceny zboží na trhu, je prodávající povinen bezodkladně proporcionálně snížit kupní cenu zboží a tuto skutečnost oznámit kupujícímu, případně si kupující vyhrazuje právo jednostranně proporcionálně snížit kupní cenu.“ 83. V čl. IV. bodu 11 návrhu kupní smlouvy zadavatel uvedl následující: „Vyhrazené změny závazku navýšení nabídkové ceny Zadavatel si ve smyslu § 100 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy, a to: a) navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. b) navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání kupní smlouvy v případě zvýšení inflace o více než 3% za jeden rok dle procenta inflace, stanoveném Českým statistickým úřadem; takovou změnu smlouvy však může dodavatel uplatnit nejdříve od 1. 1. 2020. Cenu lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím a způsobem, který bude v souladu se zákonem, a to zejména s ustanoveními § 222 ZZVZ.“ Posouzení věci 84. Úvodem Úřad v obecné rovině uvádí, že zadávacími podmínkami jsou podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona mj. veškeré podmínky stanovené zadavatelem, týkající se průběhu zadávacího řízení a účasti v zadávacím řízení. Prostřednictvím zadávacích podmínek je zadavatel především povinen popsat podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky včetně podmínek kvalifikace, technických podmínek a obchodních nebo jiných smluvních podmínek, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky, jejichž hlavním účelem je vymezení požadavků zadavatele na předmět veřejné zakázky. Stěžejní povinností zadavatele tedy je vymezit podmínky účasti (zejména v části vymezující předmět veřejné zakázky) v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, tedy s potřebnou určitostí a dostatečně jednoznačně. Řádné stanovení zadávacích podmínek je jednou ze základních povinností zadavatele v rámci zadávacího řízení a má výrazný dopad na další průběh zadávacího řízení. Odpovědnost za nastavení zadávacích podmínek leží plně na zadavateli, přičemž tento nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele, jak ostatně explicitně plyne z ustanovení § 36 odst. 3 zákona. Zákon pak rozlišuje mezi pojmem „zadávací dokumentace“ definovaným v zákoně v § 28 odst. 1 písm. b) a pojmem „zadávací podmínky“. Zadávací dokumentací jsou veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení. Zadávací dokumentaci, jež v sobě obsahuje zadávací podmínky, je nutno považovat za soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek, které tvoří nejvýznamnější dokument, na jehož základě dodavatelé nejen zvažují svoji účast v zadávacím řízení, ale rovněž zpracovávají své nabídky, a proto musí být zpracována dostatečně konkrétně a podrobně tak, aby dodavatelé mohli podat vzájemně porovnatelné nabídky (viz k tomu např. rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Ca 33/2007-175 ze dne 20. 3. 2008). 85. Úřad uvádí, že požadavek jednoznačnosti, konkrétnosti a přesnosti zadávací dokumentace plyne rovněž z obecné zásady transparentnosti postupu zadavatele zakotvené v § 6 odst. 1 zákona. Zásada transparentnosti zadávání veřejných zakázek, vyjádřená v § 6 odst. 1 zákona, musí být zadavatelem (vedle zásady přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace) bezvýhradně dodržována v celém průběhu zadávacího řízení. Úřad v této souvislosti odkazuje např. na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 30/2017-357 ze dne 20. 9. 2018, kde je uvedeno, že „[p]ožadavek na jednoznačnost, konkrétnost a přesnost zadávací dokumentace plyne z obecné zásady transparentnosti zakotvené v § 6 ZVZ[5]. Tato zásada spolu se zásadou zákazu diskriminace a zásadou stejného zacházení se všemi uchazeči musí být zadavatelem dodržována v rámci celého zadávacího řízení. Smyslem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek.“. 86. Úřad k zásadě transparentnosti dále uvádí, že požadavek transparentnosti je považován za nesplněný v případě, že jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, které by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným, nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 45/2010 – 159 ze dne 15. 9. 2010). Za netransparentní pak lze dle rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Ca 77/2008-45 ze dne 4. 11. 2010 považovat jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení. 87. Úřad dále podotýká, že transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek je nejen podmínkou existence účinné hospodářské soutěže mezi jednotlivými dodavateli, ale také nezbytným předpokladem účelného a efektivního vynakládání veřejných prostředků. Zákon tohoto cíle dosahuje především vytvářením podmínek pro to, aby smlouvy, jejichž plnění je hrazeno z veřejných prostředků, byly zadavateli uzavírány při zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli. A právě zásada transparentnosti slouží k zajištění konkurence mezi dodavateli (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 20/2008 – 152 ze dne 5. 6. 2008, rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 Afs 81/2010 – 277 ze dne 12. 1. 2012). Samotný pojem „transparentnosti“ se pak vyznačuje obsahovou pružností, aby mohl reagovat na nekonečné množství situací, na něž nemůže ve své obecnosti jakákoliv konkrétněji formulovaná právní norma pamatovat (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 107/2004 ze dne 10. 11. 2005). Úřad doplňuje, že ačkoliv se shora uváděná judikatura vztahuje k předchozí právní úpravě zadávání veřejných zakázek, závěry uváděné v citovaných rozsudcích lze aplikovat i na současnou právní úpravu, neboť princip zásady transparentnosti zadávacího řízení a náhled na ni zůstal nezměněn. 88. Jak již bylo uvedeno výše, předmětem tohoto správního řízení je otázka, zda zadavatel v zadávací dokumentaci, resp. v čl. IV. odst. 10 návrhu kupní smlouvy nejednoznačným způsobem (tedy v rozporu s § 100 odst. 1 zákona) vymezil vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy, neboť dle navrhovatele pouze vágně stanovil, že „[p]okud dojde k poklesu ceny zboží na trhu, je prodávající povinen bezodkladně proporcionálně snížit kupní cenu zboží a tuto skutečnost oznámit kupujícímu, případně si kupující vyhrazuje právo jednostranně proporcionálně snížit kupní cenu“. 89. Úřad na tomto místě předesílá, že dále uvedené závěry se vztahují ke všem třem částem veřejné zakázky, neboť všechny dále zmiňované zadávací podmínky jsou stanoveny shodně pro všechny tři části zadávacího řízení. 90. Úřad předně uvádí, že zákon zadavateli v ustanovení § 100 umožňuje, aby – při splnění zákonem stanovených podmínek – v průběhu plnění veřejné zakázky, tedy poté, co je uzavřena na veřejnou zakázku smlouva, provedl v této smlouvě změnu. 91. K § 100 odst. 1 zákona pak komentářová literatura uvádí, že „[v]yhrazenou změnou závazku zákon rozumí takovou změnu závazku po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, příp. rámcové dohody, kterou si zadavatel již předem vyhradil v zadávací dokumentaci. Z logiky věci se tak bude jednat o takové změny, které zadavatel již mohl předvídat při přípravě zadávací dokumentace.“ (viz JUDr. Vilém PODEŠVA, LLM, Mgr. Lukáš SOMMER, JUDr. Jiří VOTRUBEC, JUDr. Martin FLAŠKÁR, Mgr. Jiří HARNACH, Mgr. Jan MĚKOTA, JUDr. Martin JANOUŠEK aj. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer). 92. Z ustanovení § 100 odst. 1 zákona tak vyplývá, že zadavatel – pokud si tuto možnost vyhradí v zadávací dokumentaci – může povést změnu práv a povinností sjednaných ve smlouvě, přičemž předmětné ustanovení rovněž obsahuje demonstrativní výčet aspektů, kterých se takováto vyhrazená změna závazku může například týkat. Může se tedy jednat o změnu: rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny, jiných obchodních nebo technických podmínek. 93. Z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že zadavatel si vyhradil možnost navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty a rovněž v případě zvýšení inflace o více než 3% za jeden rok dle procenta inflace, stanoveném Českým statistickým úřadem (viz body 79. a 83. odůvodnění tohoto rozhodnutí), přičemž uvedené změny výslovně označil jako vyhrazené změny závazku ze smlouvy dle § 100 zákona. 94. Ačkoliv zadávací podmínka uvedená v čl. IV. odst. 10 návrhu kupní smlouvy není zadavatelem výslovně označena jako vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona (viz bod 82. odůvodnění tohoto rozhodnutí), fakticky se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 nepochybně jedná, neboť obsahem této zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci je výhrada zadavatele, že za určitých podmínek může být provedena změna ceny za předmět plnění veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě (viz k tomu bod 81. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Spornou zadávací podmínku je tak nezbytné vnímat jako vyhrazenou změnu závazku právě ve smyslu § 100 odst. 1 zákona. Proti výše uvedenému se ostatně nevymezuje ani zadavatel ve svém vyjádření k návrhu. 95. Důvodová zpráva k zákonu ve vztahu k § 100 uvádí, že „[z]ákon reguluje 3 možné typy vyhrazených změn závazku po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. (…) Prvním typem vyhrazené změny je změna realizovaná zadavatelem v průběhu plnění veřejné zakázky, (i) která se týká ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek a (ii) jejíž podmínky i obsah jsou v zadávací dokumentaci jednoznačně vymezeny. Takováto změna (iii) nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky. Realizace této změny závazku následně není považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a je připuštěna podle § 222 odst. 2. Pro to, aby změna mohla být považována za vyhrazenou ve výše uvedeném smyslu zákona, je nezbytné, aby zcela splnila, veškeré shora definované podmínky bezvýhradně. Jinými slovy řečeno, nenaplní-li změna byť i z části jednu z definovaných podmínek, nebude se jednat o změnu vyhrazenoupodle § 100 odst. 1 a zadavatel není oprávněn takovou změnu jako vyhrazenou uplatnit.“ 96. Obdobně se k podmínkám pro využití vyhrazené změny závazku ze smlouvy vyjadřuje rovněž již výše citovaná komentářová literatura, když uvádí, že: „Podmínky, které musí být všechny kumulativně naplněny, aby byla taková vyhrazená změna závazku platná, jsou tyto: a) zadavatel si musel změnu závazku vyhradit již v zadávací dokumentaci, b) v zadávací dokumentaci musí být podmínky pro tuto změnu a obsah této změny závazku vymezeny jednoznačně, c) tato změna nesmí měnit celkovou povahu veřejné zakázky.“ 97. Úřad se proto v šetřeném případě zaměřil na posouzení toho, zda zadavatelem vyhrazená změna závazku naplňuje kumulativně veškeré podmínky, které ve vztahu k aplikaci ustanovení § 100 odst. 1 předvídá zákon. 98. Jak již bylo uvedeno výše, navrhovatel rozporuje dle názoru zadavatele jednoznačně vymezenou výhradu změny závazku ze smlouvy spočívající ve snížení kupní ceny zboží v případě, že dojde k poklesu ceny zboží na trhu (blíže viz bod 82. odůvodnění tohoto rozhodnutí). 99. Úřad uvádí, že již ze samotné dikce ustanovení § 100 odst. 1 zákona vyplývá, že podmínky pro změnu cenového ujednání dojednaného ve smlouvě a její obsah musí být v rámci této výhrady v zadávací dokumentaci jednoznačně vymezeny, což je výslovně zachyceno v samotném textu tohoto ustanovení. Je tedy nesporné, že vyjádření změny cenového ujednání musí obsahovat jednoznačné vymezení podmínek, za kterých může dojít ke změně cenového ujednání, a rovněž jednoznačné vymezení, co je obsahem změny. 100. Ve vztahu k šetřenému případu má Úřad za to, že zadavatel jednoznačně nevymezil podmínky, za kterých může dojít ke změně závazku, resp. dostatečně nekonkretizoval podmínky, v jejichž důsledku dojde ke změně závazku – v tomto případě ke snížení kupní ceny zboží, ani obsah této změny. K tomuto svému závěru uvádí následující. 101. Ze znění šetřené zadávací podmínky lze dovodit, že se zadavatel snažil o vymezení podmínky, za které může dojít ke změně cenového ujednání, když výslovně uvedl, že „[p]okud dojde k poklesu ceny zboží na trhu (…)“. Dle názoru Úřadu však formulace této podmínky vyvolává řadu nejasností ve vztahu k výkladu této podmínky. Předně je nutno upozornit již na samotné slovní spojení „pokles ceny zboží[6] na trhu“, když tento pojem není na žádném místě zadávací dokumentace definován a jeho jednoznačná definice není uvedena ani v žádné odborné ekonomické literatuře. Úřad dále uvádí, že z formulace podmínky pro změnu cenového ujednání nevyplývá, k jakému konkrétnímu tržnímu procesu musí dojít, především s ohledem na časový horizont, po který se tento tržní proces musí projevovat, a rovněž s ohledem na procentuální či jiné vyjádření hodnoty poklesu ceny zboží, při kterém by byl prodávající povinen snížit kupní cenu zboží. Jinými slovy řečeno, z uvedené podmínky nijak nevyplývá, po jak dlouhou dobu musí na trhu panovat pokles cen či o jak velký pokles cen (např. o kolik procent nebo korun) se musí jednat, aby dodavatel byl povinen snížit cenu zboží. Rovněž není zřejmé, co je myšleno „proporcionálním snížením“ ceny, tedy na jakou cenu by byl dodavatel povinen kupní cenu snížit. Z vymezení předmětného ustanovení návrhu smlouvy rovněž není jasné, jakým způsobem se bude sledovat a vyhodnocovat pokles cen na trhu a kdo nebo co tyto činnosti bude provádět, přičemž dle názoru Úřadu neexistuje žádná instituce či nástroj, které by aktuální cenovou hladinu na trhu s plenkovými kalhotkami určovaly, sledovaly její vývoj a vyhodnocovaly její změnu. Úřad k tomu dodává, že jediným způsobem, jakým se dá sledovat aktuální cenová hladina „na trhu“, je prostřednictvím komoditní burzy, což však v šetřeném případě nepřichází v úvahu, neboť v případě plenkových kalhotek se zcela nepochybně nejedná o komoditu obchodovanou na burze. 102. Úřad akcentuje, že předestřené nejasnosti Úřadu vznikají v souvislosti s výkladem podmínky, na jejichž základě by mělo dojít ke změně cenového ujednání, přičemž tyto nejasnosti jsou natolik intenzivní, resp. podmínky pro změnu cenového ujednání jsou vymezeny natolik nejednoznačně, že jejich důsledkem zákonitě musí být závěr Úřadu o vymezení podmínek pro vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy v rozporu s § 100 odst. 1 zákona. 103. Úřad této souvislosti dodává, že jeho závěry o tom, že šetřená zadávací podmínka týkající se vyhrazené změny závazku ze smlouvy je vymezena nejednoznačně, dokládají i sdělení dodavatelů působících na trhu zdravotnických prostředků, kdy naprostá většina oslovených dodavatelů uvedla, že uvedenou zadávací podmínku nepovažují za jednoznačnou a srozumitelnou. Konkrétně pak Perfect Distribution a.s. uvedla, že se nejedná o podmínku jednoznačnou a srozumitelnou(viz bod 36. odůvodnění tohoto rozhodnutí); UNTRACO, v.o.s. uvedla, že podmínka je nejednoznačná a nesrozumitelná (viz bod 38. odůvodnění tohoto rozhodnutí); MePro Trading, s.r.o. uvedla, že podmínku nepovažuje ani za jasnou, ani za srozumitelnou (viz bod 39. odůvodnění tohoto rozhodnutí); BLACK STORM s.r.o. uvedla, že podmínku nepovažuje za jednoznačnou a srozumitelnou (viz bod 41. odůvodnění tohoto rozhodnutí); MSM, spol. s r.o. uvedla, že podmínku nechápe jako jednoznačnou a srozumitelnou (viz bod 43. odůvodnění tohoto rozhodnutí); Lohmann & Rauscher, s.r.o. uvedla, že podmínka je srozumitelná, avšak v praxi je u sortimentu plenkových kalhotek pro inkontinentní pacienty zcela nerealizovatelná, přičemž důvod spočívá ve vágním vymezení termínu „pokles ceny na trhu“ (viz bod 46. odůvodnění tohoto rozhodnutí). 104. Z právě uvedeného vyplývá, že ani dodavatelé pohybující se na relevantním trhu zdravotnických nedospěli k jednoznačnému výkladu zamýšleného obsahu zadávací podmínky, která měla za úkol definovat podmínky pro vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 zákona. Lze rovněž konstatovat, že tato nejednoznačná zadávací podmínka mohla být jedním z aspektů, který mohl dodavatele ovlivnit při rozhodování, zda se předmětného zadávacího řízení zúčastní či nikoli, neboť v důsledku této nejasnosti minimálně jeden z dodavatelů na podání nabídky zcela rezignoval (viz k tomu sdělení MePro Trading, s.r.o., bod 39. odůvodnění tohoto rozhodnutí). 105. Vzhledem k uvedenému proto Úřad akcentuje, že výše uvedenou nejednoznačnost zadávacích podmínek (mající přímý dopad mj. na rozhodování dodavatelů o účasti či neúčasti v zadávacím řízení) nelze považovat za okrajovou, nepodstatnou či nevýznamnou. Takto stanovené zadávací podmínky pak nelze označit za transparentní. 106. Úřad dále uvádí, že není podstatné, že navrhovatel se své žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na spornou zadávací podmínku nedotazoval, přestože měl možnost. Dodavatelé totiž mají zákonem danou možnost podat žádost o vysvětlení a nikoliv povinnost, proto tedy skutečnost, že navrhovatel nepodal žádost o vysvětlení, nemůže automaticky potvrzovat závěr zadavatele o jednoznačnosti a srozumitelnosti šetřené zadávací podmínky. Úřad v této souvislosti uzavírá, že nelze vyloučit, že navrhovatel mohl mít o zákonnosti řešené zadávací podmínky pochybnosti, ale žádost o vysvětlení, ať už z jakéhokoliv důvodu, nakonec nepodal. 107. Dle názoru zadavatele je při výkladu předmětné zadávací podmínky třeba primárně vycházet z podstaty právního jednání tak, jak stanovuje občanský zákoník (blíže viz bod 26. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad ve vztahu k tomuto argumentu zadavatele uvádí, že mu není zřejmé, jak by mohla skutečnost, že v případě výkladu šetřené zadávací podmínky bude vycházeno „z podstaty právního jednání“, vyvrátit Úřadem shora učiněné závěry (podpořené navíc rozsáhlým šetřením na relevantním trhu), že předmětná zadávací podmínka je nejasná, a to zejména v otázce nejednoznačnosti použité formulace „[p]okud dojde k poklesu ceny zboží na trhu (…)“. Úřad v této souvislosti odkazuje na sdělení některých z oslovených dodavatelů v tom smyslu, že uvedená zadávací podmínka/vyhrazená změna závazku ze smlouvy ve smyslu čl. IV. odst. 10 návrhu kupní smlouvy pro ně není jednoznačná a srozumitelná zejména v tom smyslu, že není jasné, co je myšleno trhem, co poklesem ceny na trhu a jak bude pokles ceny na trhu sledován apod. (viz body 36., 38., 39., 41., 43. a 46. odůvodnění tohoto rozhodnutí). 108. Úřad pak nemůže souhlasit ani s tvrzením zadavatele, že nepostupoval v rozporu s rozhodovací praxí Úřadu, konkrétně např. se závěry rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0400,0404/2018/VZ-35597/2018/531/VNe ze dne 30. 11. 2018 (viz bod 26. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Citované rozhodnutí totiž obsahuje závěry o tom, že požadavky zadavatele musí být v zadávací dokumentaci vymezeny objektivně, tedy takovým způsobem, který bude vnímán a chápán všemi dotčenými subjekty, čili jak zadavatelem, tak i dodavateli, identickým způsobem, přičemž Úřadem bylo výše nad veškerou pochybnost prokázáno, že dodavatelé význam sporné zadávací podmínky na rozdíl od zadavatele vnímají nejednoznačně a neurčitě (viz bod 103. odůvodnění tohoto rozhodnutí). 109. Úřad vzhledem k výše uvedenému uzavírá, že zadavatelé při společném zadávání veřejné zakázky (v rozsahu své účasti) stanovili zadávací podmínky pro část 1, část 2 i část 3 veřejné zakázky v rozporu s § 100 odst. 1 zákona a se zásadou transparentnosti zakotvenou v ustanovení § 6 odst. 1 zákona, když si v čl. IV. odst. 10 návrhu kupní smlouvy vyhradili, že „[p]okud dojde k poklesu ceny zboží na trhu, je prodávající povinen bezodkladně proporcionálně snížit kupní cenu zboží a tuto skutečnost oznámit kupujícímu, případně si kupující vyhrazuje právo jednostranně proporcionálně snížit kupní cenu“, aniž by podmínky pro tuto vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a její obsah v zadávací dokumentaci jednoznačně vymezili. 110. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích I. až III. tohoto rozhodnutí. K dalším v návrhu namítaným skutečnostem 111. Navrhovatel ve svém návrhu namítá řadu dalších případných pochybení, kterých se měl zadavatel zejména při stanovení zadávacích podmínek pro část 1 a 2 veřejné zakázky dopustit. Úřad k tomu uvádí, že výše uvedená navrhovatelem namítaná pochybení zadavatele nijak nepřehlíží, avšak s ohledem na skutečnost, že z předložené dokumentace o zadávacím řízení Úřad zjistil, že zadavatel stanovil zadávací podmínky pro část 1 a 2 veřejné zakázky v rozporu se zákonem (viz výroky I. až II. tohoto rozhodnutí), v důsledku čehož Úřad rozhodl o zrušení zadávacího řízení na část 1 a 2 veřejné zakázky, považuje za nadbytečné zabývat se ostatními argumenty navrhovatele. Úřad má za to, že šetření dalších skutečností uvedených v návrhu by nemohlo mít na výsledek rozhodnutí Úřadu (tj. na to, že zadavatel stanovil zadávací podmínky pro část 1 a 2 veřejné zakázky v rozporu se zákonem, důsledkem čehož je uložení nápravného opatření dle ustanovení § 263 odst. 3 zákona – zrušení zadávacího řízení na uvedené části veřejné zakázky) vliv. Úřad rovněž uvádí, že s ohledem na to, že považuje nadbytečné zabývat se dalšími namítanými skutečnostmi, považuje také za nadbytečné zabývat se tvrzením zadavatele o opožděnosti návrhu v části týkající se způsobu stanovení předpokládané hodnoty a limitace výše nabídkových cen a tvrzením zadavatele o tom, že návrh navrhovatele je širší, než jím podané námitky. Úřad tak postupuje v souladu s konstantní rozhodovací praxí, podle níž zkoumání dalších důvodů pro uložení nápravného opatření je nadbytečné, existuje-li alespoň jeden oprávněný důvod. Takový postup v rámci přezkumu je nejen v souladu s rozhodovací praxí Úřadu a správních soudů, ale je zejména v souladu se zásadou procesní ekonomie zakotvenou v § 6 odst. 2 správního řádu. Je tedy neúčelné, aby se Úřad věcně zabýval všemi možnými důvody pro uložení nápravného opatření a k prokázání či vyvrácení jejich existence prováděl rozsáhlé dokazování, jež neúměrně zatíží účastníky řízení i Úřad, a případně též nedůvodně pozdrží průběh zadávacího řízení. Pokud tedy Úřad dospěl k závěru, že důvod pro uložení nápravného opatření existuje, je zkoumání existence dalších důvodů, jež by případně vedly k přijetí téhož nápravného opatření, nadbytečné. I kdyby totiž existence ostatních důvodů pro uložení nápravného opatření byla vyvrácena, popř. potvrzena, nemohla by tato skutečnost nic změnit na tom, že zadavatel stanovil zadávací podmínky pro část 1 a 2 veřejné zakázky v rozporu se zákonem, a je tudíž nezbytné uložit nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení na část 1 a 2 veřejné zakázky. K výrokům IV. až VI. tohoto rozhodnutí – k uložení nápravných opatření 112. Podle § 263 odst. 3 zákona stanoví-li zadavatel zadávací podmínky v rozporu s tímto zákonem, Úřad uloží nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení. V případě, že jsou zadávací podmínky stanoveny v rozporu se zákonem, tedy není možné k dosažení nápravy protiprávního stavu uložit jiné nápravné opatření, než nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení. 113. Vycházeje z výše uvedených závěrů Úřad konstatuje, že zadavatel stanovil zadávací podmínky pro všechny tři části veřejné zakázky v rozporu se zákonem, a to způsobem, který je popsán ve výrocích I. až III. tohoto rozhodnutí. 114. Vzhledem k tomu, že došlo k naplnění podmínky dle § 263 odst. 3 zákona, je Úřad povinen rozhodnout o uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení zadávacího řízení. 115. S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl Úřad o uložení nápravných opatření tak, jak je uvedeno ve výrocích IV. až VI. tohoto rozhodnutí. K výrokům VII. až XXV. tohoto rozhodnutí – k zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení 116. Podle § 263 odst. 8 zákona ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek. 117. Výše citované ustanovení zákona formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok je účinný dnem vydání rozhodnutí, a tedy je účinný i u nepravomocného rozhodnutí. Tento zákaz uzavřít smlouvu se ukládá z důvodu, aby se zadavatel nemohl vyhnout splnění uloženého nápravného opatření uzavřením smlouvy ještě před nabytím právní moci rozhodnutí. 118. Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výrocích IV. až VI. uložil nápravná opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení na příslušné části předmětné veřejné zakázky, zakázal zároveň ve výrocích VII. až XXV. tohoto rozhodnutí zadavatelům – v rozsahu jejich účasti na předmětných částech veřejné zakázky (tj. FN v Motole v části 1 – 3 veřejné zakázky, FN Olomouc v části 1 a 2 veřejné zakázky, FN Hradec Králové v části 1 – 3 veřejné zakázky, FN Brno v části 2 veřejné zakázky, Thomayerově nemocnici v části 2 a 3 veřejné zakázky, Nemocnici Na Homolce v části 2 a 3 veřejné zakázky, CKTCH Brno v části 2 veřejné zakázky, FN Ostrava v části 1 – 3 veřejné zakázky a Nemocnici Na Bulovce v části 2 a 3 veřejné zakázky – viz bod 6. odůvodnění tohoto rozhodnutí) – uzavřít v zadávacím řízení smlouvy na příslušné části veřejné zakázky, a to až do pravomocného skončení tohoto společného správního řízení. K výroku XXVI. tohoto rozhodnutí – k uložení úhrady nákladů řízení 119. Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Příslušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč. 120. Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výrocích IV až VI. uložil nápravná opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení na části 1 – 3 předmětné veřejné zakázky, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku XXVI. tohoto rozhodnutí. 121. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2019000291. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad proti výrokům III., VI., IX., XIV., XVII., XIX., XXIII. a XXV. jsou oprávněni podat pouze zadavatelé, kteří společně zadávají část 3 veřejné zakázky. Včas podaný rozklad proti výrokům I. až VI. a XXVI. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad proti výrokům VII. až XXV. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem. otisk úředního razítka JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně Obdrží 1. Fakultní nemocnice v Motole, V úvalu 84/1, 150 00 Praha – Motol 2. HARTMANN – RICO a.s., Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy [1] Dle Smlouvy o společném zadávání ze dne 21. 6. 2018 jménem zadavatelů v zadávacím řízení jedná Fakultní nemocnice v Motole [2] Aktuální verze zadávací dokumentace – pozn. Úřadu [3] tj. Státního zdravotního ústavu – pozn. Úřadu [4] Aktuální verze návrhu kupní smlouvy, tj. ve znění Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 3. 4. 2019 – pozn. Úřadu [5] tj. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – pozn. Úřadu [6] Ve smyslu čl. II bodu 1 návrhu kupní smlouvy se zbožím rozumí plenkové kalhotky pro dospělé specifikované v příloze č. 1 této smlouvy – viz k tomu bod 80. odůvodnění tohoto rozhodnutí

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/16363
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.