Rozhodnutí UOHS 9641


Číslo jednací ÚOHS-S286,287/2009/VZ-2243/2012/540
Instance I.
Věc
Liberec - více VZ - sportovní areály
Účastníci Statutární město Liberec
STRABAG a.s.
SYNER, s.r.o.
oaza – net spol. s r.o. EUROVIA CS, a.s.
Regionální stavební s.r.o.
ELPROINVEST s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 11.06.2012
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9640.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9642.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12814.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13108.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9641.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S286,287/2009/VZ-2243/2012/540/KKoV Brně dne: 16. března 2012Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení zahájeném dne 26.10.2009 z moci úřední, jehož účastníky jsou:·  zadavatel – statutární město Liberec, IČ 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, zast. Martinou Rosenbergovou, primátorkou, ve správním řízení zast. Mgr. Bohuslavem Hubálkem, advokátem, evid. č. ČAK 09629, advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., IČ 28505913, se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, ·  vybraný uchazeč – STRABAG a.s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, za niž jednají Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva, a Ing. Josef Krátký, člen představenstva,·  vybraný uchazeč – SYNER, s.r.o., IČ 48292516, se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, za niž jednají Ing. Dalibor Kobrle a Ing. Martin Borovička, jednatelé,·  vybraný uchazeč – oaza – net spol. s r.o., IČ 47282711, se sídlem Dr. Milady Horákové 81/117, 460 06 Liberec 6, za niž jedná Hynek Tampier, jednatel,·  vybraný uchazeč – EUROVIA CS, a.s. (v době zadávání šetřených veřejných zakázek podnikající pod obchodním názvem Stavby silnic a železnic, a.s.), IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, za niž jednají Ing. Martin Borovka, předseda představenstva, a Jacques Tavernier, člen představenstva, ve správním řízení zast. Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, evid. č. ČAK 8077, advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol., se sídlem Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1,·  vybraný uchazeč – Regionální stavební s.r.o., IČ 44565208 se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, za niž jedná Ing. Ladislav Drda, jednatel,·  vybraný uchazeč – ELPROINVEST s.r.o., IČ 49101226, se sídlem Barvířská 12, 460 07 Liberec, za niž jedná Ing. Jiří Absolon, jednatel,ve věci možného spáchání správního deliktu zadavatelem ve veřejných zakázkách:1)  „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J1 – zázemí sportovců“, zadávaná výzvou ze dne 10.4.2007 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,2)  „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J2 – technická budova, demolice“ zadávaná výzvou ze dne 10.4.2007 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,3)  „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J3 – věž rozhodčích – modernizace“, zadávaná v užším řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., jejíž oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách (dále jen „ISVZ“)  zveřejněno dne 23.5.2006 pod ev. č. 50022170,4)  „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J4 – budova u dopadu skokanských můstků“, zadávaná v užším řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., jejíž oznámení bylo v ISVZ zveřejněno dne 14.4.2006 pod ev. č. 50020580,5)  „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J5 – skokanské můstky – osvětlení“ zadávaná výzvou ze dne 10.4.2007 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,6)  „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J6 – skokanské můstky – umělá hmota“ zadávaná podle zákona č. 137/2006 Sb. v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v ISVZ zveřejněno dne 17.4.2007 pod evidenčním číslem 60006537,7)  „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J6 – skokanské můstky – umělá hmota – dodatečné práce“ zadávaná výzvou ze dne 21.4.2008 v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.,8)  „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J7 – tribuny trenérů, pozice televizních kamer“ zadávaná výzvou ze dne 10.4.2007 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,9)  „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J8 – západní tribuna“ zadávaná podle zákona č. 137/2006 Sb. v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v ISVZ zveřejněno dne 17.4.2007 pod evidenčním číslem 60006536,10)  „MS 2009 - Sportovní areál Ještěd J8 – západní tribuna – dodatečné práce“, zadávaná výzvou ze dne 13.5.2008 v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona č. 137/2006 Sb.,11)  „SKI 2009 – Sportovní areál Ještěd J9 – kanalizační řad Horní Hanychov“, zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., jehož oznámení bylo v ISVZ zveřejněno dne 7.4.2006 pod ev. č. 50020269,12)  „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J10 – komunikace, TV cesta – dopadiště, most“ zadávaná podle zákona č. 137/2006 Sb. v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v ISVZ zveřejněno dne 17.4.2007 pod evidenčním číslem 60006535,13)  „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J10 – komunikace, TV cesta – dopadiště, most – dodatečné práce“ zadávaná na základě výzvy ze dne 10.9.2007 v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.,14)  „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J11.1. – Parkovací dům – I. etapa“ zadávaná výzvou ze dne 18.9.2006 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,15)  „MS 2009 – J11.2 – Parkoviště Ještědská“ zadávaná podle zákona č. 137/2006 Sb. v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v ISVZ zveřejněno dne 11.4.2008 pod evidenčním číslem 60016492,16)  „MS 2009 – J11.2 – Parkoviště Ještědská – dodatečné práce“ zadávaná výzvou ze dne 9.10.2008 v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona č. 137/2006 Sb., 17)  „MS 2009 – J11.4 – III. etapa -  parkoviště Ještědská“ zadávaná výzvou ze dne 30.7.2008 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., 18)  „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J12 – oprava televizní cesty“ zadávaná výzvou ze dne 11.4.2006 v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 27 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb.,19)  „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J13 – garáž pro rolby“ zadávaná výzvou ze dne 28.2.2008 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,20)  Dodatek č. 2 k SOD č. MS 2009 – J 13 – Garáž pro rolby, 8/08/0056 uzavřený dne 24.9.2008,21)  „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J14 – komunikace lanovka ČD -  západní tribuna“ zadávaná výzvou ze dne 10.4.2007 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., 22)  „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J15 – elektroinstalace, IT datové rozvody“ zadávaná výzvou ze dne 10.4.2007 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,23)  „MS 2009 – J16 – lanovka pro skokany II“ zadávaná výzvou ze dne 14.9.2007 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,24)  „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J17 – chodník parkoviště - lanovka ČD“ zadávaná výzvou ze dne 10.4.2007 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,25)  „MS 2009 – J17 – Přístupová komunikace Parkoviště - Lanovka ČD“ zadávaná výzvou ze dne 28.2.2008 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,26)  „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J19 – sanace svahu“ zadávaná  výzvou ze dne 12.5.2008 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., 27)  „Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd - reg. č. CZ.1.13/3.1.00/02.00168“, zadávaná podle zákona č. 137/2006 Sb. v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v ISVZ zveřejněno dne 25.11.2008 pod ev. číslem 60025450,podle ust. § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:I.Výrok I. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S286,287/2009/VZ-15178/2009/540/KKo ze dne 27.5.2011 se mění následovně: „Zadavatel – statutární město Liberec, IČ 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec – se dopustil správního deliktu podle § 102 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 18 odst. 3 citovaného zákona, když rozdělil předmět veřejné zakázky na vybudování sportovního areálu Ještěd specifikovaného v bodech 3), 4), 11) a 18) tak, že došlo ke snížení předpokládané ceny pod finanční limity stanovené pro jednotlivé druhy veřejných zakázek podle § 14 citovaného zákona, v důsledku čehož nedodržel postup stanovený v § 25 odst. 1 citovaného zákona a neprovedl příslušné zadávací řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.“II.Výrok II. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S286,287/2009/VZ-15178/2009/540/KKo ze dne 27.5.2011 se mění následovně:„Zadavatel – statutární město Liberec, IČ 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 13 odst. 3 citovaného zákona, když rozdělil předmět veřejné zakázky na vybudování sportovního areálu Ještěd specifikovaného v bodech 1), 2), 5) až 10), 12) až 17) a 19) až 25) tak, že došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v § 12 citovaného zákona, v důsledku čehož nedodržel postup stanovený v § 21 citovaného zákona a neprovedl příslušné zadávací řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.“OdůvodněníÚřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) zjistil ve výroku I. a II. písemného vyhotovení rozhodnutí č. j. ÚOHS-S286,287/2009/VZ-15178/2009/540/KKo ze dne 27.5.2011 (dále jen „původní rozhodnutí“) zřejmou nesprávnost spočívající v neuvedení veřejných zakázek uvedených pod body 11) a 18), tj. veřejných zakázek „SKI 2009 – Sportovní areál Ještěd J9 – kanalizační řad Horní Hanychov“ a „MS 2009 – Sportovní areál Ještěd J12 – oprava televizní cesty“, ve výčtu veřejných zakázek ve výroku I. původního rozhodnutí, u kterých Úřad konstatoval spáchání správního deliktu podle § 102 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/2004 Sb.“), spočívající v nezákonném rozdělení předmětu veřejné zakázky. Ačkoliv je již z výrokové části původního rozhodnutí zřejmé, že uvedené veřejné zakázky byly zadávány podle zákona č. 40/2004 Sb., byly uvedeny v rámci výroku II. původního rozhodnutí, kterým Úřad konstatoval spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 137/2006 Sb.“), spočívající též v nezákonném rozdělení předmětu veřejné zakázky.Dále Úřad zjistil výroku I. a II. písemného vyhotovení původního rozhodnutí zřejmou nesprávnost spočívající v neuvedení slova „příslušného“, ačkoliv z odůvodnění původního rozhodnutí jednoznačně vyplývá, že Úřad zadavateli – statutárnímu městu Liberec, IČ 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, zast. Martinou Rosenbergovou, primátorkou, ve správním řízení zast. Mgr. Bohuslavem Hubálkem, advokátem, evid. č. ČAK 09629, advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., IČ 28505913, se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – nevytýká skutečnost, že by stavební práce ve Sportovním areálu Ještěd vůbec nezadal v zadávacím řízení, nýbrž mu vytýká tu skutečnost, že stavební práce nezadal v příslušném zadávacím řízení, které odpovídá celkové hodnotě všech prováděných prací.Podle ust. § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, provede opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na požádání účastníka řízení nebo z moci úřední usnesením správní orgán, který rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné rozhodnutí. S ohledem na citované ustanovení správního řádu provedl Úřad tímto opravným rozhodnutím příslušnou opravu. PoučeníProti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.otisk úředního razítkaJUDr. Eva KubišovámístopředsedkyněObdrží:1.  Mgr. Bohuslav Hubálek, advokát, advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, 2.  Mgr. Radek Pokorný, advokát, advokátní kancelář Pokorný Wagner & spol., Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1,3.  STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 54.  SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 45.  oaza – net spol. s r.o., Dr. M. Horákové 81/117, 460 06 Liberec 66.  Regionální stavební s.r.o., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 57.  ELPROINVEST s.r.o., Barvířská 12, 460 07 LiberecVypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/9641
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 426 lidí darovalo 1 205 841 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy