Snadné přidání nového datasetu

Elektronická knihovna legislativního procesu ALBSAPVDGTBH


ID ALBSAPVDGTBH
Materiál Věcný záměr zákona o územně správním členění státu
Stav 9 - projednáno
Typ Návrh věcného záměru zákona
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Datum autorizace 03.08.2017
Poslední změna 27.02.2018
Termín připomínek 03.08.2017 - 24.08.2017
Datum schůze vlády 27.02.2018
Oblast práva Správní právo/Obce a kraje; Ústavní právo/Územní samospráva
Důvod předložení Cílem předkládané úpravy je jediné členění jako základ územního uspořádání státu. Od něj by mohly v důvodech hodných zvláštního zřetele existovat odchylky v případě speciálních správních členění. Z hlediska přehlednosti a účelnosti právní regulace pokládá předkladatel věcného záměru za potřebné nahradit dosavadní, již vícekrát novelizovanou, právní úpravu novým zákonem o územně správním členění státu. Nový zákon bude zároveň více odpovídat současnému stavu veřejné správy v území.
Popis
Ministerstvo vnitra předkládá materiál s názvem „Věcný záměr zákona o územně správním členění státu“, na základě usnesení vlády ze dne 28. listopadu 2016 č. 1053 k Preferované variantě územněsprávního členění státu. Materiál se předkládá na základě úkolů vycházejících z implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy v České republice pro období 2014 – 2020, jimiž je zpracována realizace jednotlivých cílů včetně časového harmonogramu a jednotlivých kroků a opatření. Součástí Implementačního plánu ke Strategickému cíli 2 „Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území“ je i specifický cíl 2.1 Harmonizace administrativního členění státu. Materiál byl připraven v rámci činnosti Pracovní skupiny Administrativní členění státu, s kterou byl průběžně konzultován. V pracovní skupině jsou zastoupeny zainteresované resorty, zástupci samospráv i akademické sféry.                
     
Poznámky
Čj. OVA 1062/17
ČJ předkladatele MV-92222-1/OSR-2017
Klíčová slova kraje; místní samospráva; obce; území České republiky; územní samosprávné celky; veřejná správa
Číslo sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Adresa připomínek jakub.janura@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju, AVČR, ČBÚ, ČNB, ČSÚ, ČTÚ, ČÚZK, ERÚ, HKČR, KML, KOM, kr-jihočeský, kr-jihomoravský, kr-karlovarský, kr-královehradecký, kr-liberecký, kr-moravskoslezský, kr-olomoucký, kr-pardubický, kr-plzeňský, kr-středočeský, kr-ústecký, kr-vysočina, kr-zlínský, MD, MF, MK, MMR, MO, MPO, MPSV, MSP, MŠMT, MZD, MZE, MZV, MŽP, NBÚ, NKÚ, NSOUD, NSSOUD, praha-city, RVV, SMOČR, ÚOOÚ, ÚSOUD, ÚZSVM, VÚV,
Přílohy materiálu
Obálka ob_ALBSAVCG2XW2.doc (zde originál ke stažení) 2018-01-25
Návrh usnesení us_ALBSAVCG2XW2.docx (zde originál ke stažení) 2018-01-25
Předkládací zpráva zp_ALBSAVCG2XW2.docx (zde originál ke stažení) 2018-01-25
Materiál ma_ALBSAVCG2XW2.docx (zde originál ke stažení) 2018-01-25
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSAVCG2XW2.docx (zde originál ke stažení) 2018-01-25
Vypořádání připomínek vp_ALBSAVCG2XW2.doc (zde originál ke stažení) 2018-01-25
Průvodní dopis pd_ALBSAVCG2XW2.pdf (zde originál ke stažení) 2018-01-25
Další příloha materiálu mp_ALBSAVCG2XW2.zip (zde originál ke stažení) 2018-01-25
Připomínky
Datum Čj připomínky Od Typ a obsah
24.08.2017 14:27 - ÚVČR - KOM Doporučující
pr_KORNAQJFFYNN.doc (zde originál ke stažení)
24.08.2017 14:21 - kr-moravskoslezsky Doporučující
pr_KORNAQJFB94W.docx (zde originál ke stažení)
24.08.2017 13:59 - kr-plzensky Bez připomínek
24.08.2017 13:09 - MŽP Bez připomínek
24.08.2017 12:58 - NSOUD Bez připomínek
pd_KORNAQJDPNAQ.doc (zde originál ke stažení)
24.08.2017 11:48 - ČTU Bez připomínek
pd_KORNAQJCC2HB.pdf (zde originál ke stažení)
24.08.2017 11:47 - ČSÚ Zásadní
pd_KORNAQJCB2DC.pdf (zde originál ke stažení)
pr_KORNAQJCB2DC.doc (zde originál ke stažení)
24.08.2017 11:02 - HKČR Bez připomínek
24.08.2017 09:47 - kr-jihomoravsky Zásadní
pr_ALBSAQJ9YP2U.doc (zde originál ke stažení)
24.08.2017 09:21 - MMR Doporučující
pd_KORNAQJ9FUVW.pdf (zde originál ke stažení)
pr_KORNAQJ9FUVW.docx (zde originál ke stažení)
24.08.2017 08:50 - ČÚZK Zásadní
pd_KORNAQH8A595.doc (zde originál ke stažení)
pr_KORNAQH8A595.docx (zde originál ke stažení)
23.08.2017 17:12 - MD Bez připomínek
pd_ALBSAQFJVPT8.doc (zde originál ke stažení)
23.08.2017 16:38 - SMOČR Bez připomínek
23.08.2017 16:08 - kr-vysočina Bez připomínek
23.08.2017 14:17 - MK Bez připomínek
22.08.2017 17:04 - kr-zlinsky Bez připomínek
22.08.2017 16:31 - UOOU Zásadní
pr_KORNAQGHV6EJ.docx (zde originál ke stažení)
22.08.2017 15:11 - MZE Doporučující
pd_KORNAQGG9KH1.docx (zde originál ke stažení)
pr_KORNAQGG9KH1.docx (zde originál ke stažení)
22.08.2017 15:00 - UZSČR Zásadní
pr_KORNAQGG3NCX.docx (zde originál ke stažení)
22.08.2017 14:50 - MF Zásadní
pd_KORNAQGFW5JX.docx (zde originál ke stažení)
pr_KORNAQGFW5JX.docx (zde originál ke stažení)
22.08.2017 12:31 - MPO Doporučující
pr_ALBSAQFBXMXV.docx (zde originál ke stažení)
21.08.2017 17:34 - kr-stredocesky Bez připomínek
21.08.2017 15:17 - praha-city Doporučující
pd_KORNAQFGENSQ.pdf (zde originál ke stažení)
pr_KORNAQFGENSQ.docx (zde originál ke stažení)
21.08.2017 13:46 - kr-kralovehradecky Doporučující
pr_ALBSAQFEMN2U.doc (zde originál ke stažení)
21.08.2017 11:59 - MO Bez připomínek
21.08.2017 10:53 - ÚVČR - VÚV Bez připomínek
21.08.2017 09:49 - kr-karlovarsky Bez připomínek
21.08.2017 09:05 - UZSVM Bez připomínek
18.08.2017 15:47 - kr-ustecky Bez připomínek
18.08.2017 14:15 - MSP Zásadní
pr_KORNAQCF7RP6.doc (zde originál ke stažení)
18.08.2017 14:06 - MZD Bez připomínek
18.08.2017 13:12 - kr-jihocesky Bez připomínek
18.08.2017 11:06 - NKÚ Doporučující
pd_ALBSAQCBJ9NF.pdf (zde originál ke stažení)
pr_ALBSAQCBJ9NF.docx (zde originál ke stažení)
18.08.2017 10:20 - ÚVČR - KML Doporučující
pd_KORNAQCALSNZ.doc (zde originál ke stažení)
pr_KORNAQCALSNZ.docx (zde originál ke stažení)
18.08.2017 07:40 - kr-olomoucky Bez připomínek
17.08.2017 16:40 - MZV Bez připomínek
pd_KORNAQBCDGCZ.doc (zde originál ke stažení)
17.08.2017 15:19 - kr-pardubicky Bez připomínek
17.08.2017 15:08 - AVCR Bez připomínek
pd_ALBSAQBG961W.pdf (zde originál ke stažení)
17.08.2017 10:59 - MŠMT Bez připomínek
17.08.2017 10:21 - NBÚ Bez připomínek
17.08.2017 09:59 - ÚVČR - RVV Bez připomínek
pd_KORNAQ9GT2N5.doc (zde originál ke stažení)
16.08.2017 15:24 - NSSOUD Bez připomínek
15.08.2017 14:01 - ČBÚ Bez připomínek
14.08.2017 15:25 - NSZ Doporučující
pr_ALBSAQ8GKALO.doc (zde originál ke stažení)
09.08.2017 10:42 - MPSV Bez připomínek
08.08.2017 10:07 - ČNB Bez připomínek
Historie změn Verze do připomínkového řízení (03.08.2017)
Verze pro jednání vlády nebo LRV (29.09.2017)
Změna materiálu (05.10.2017)
Změna materiálu (19.12.2017)
Změna materiálu (25.01.2018)
Originál na VeKLEP https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAPVDGTBH
Adresa na Hlídači https://www.hlidacstatu.cz/data/Detail/veklep/ALBSAPVDGTBH?qs=

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/veklep/zaznamy/ALBSAPVDGTBH
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.