Jednání výborů PSP 4100-1-20171129


VýborVolební výbor
Datum jednání29. listopadu 2017
Číslo jednání1
Zápis z jednání
        
Čárový kód 1 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2017 8. volební období Z Á P I S z 1. schůze volebního výboru, která se konala dne 29. listopadu 2017 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, místnost č. 23 (Jednání výboru bylo zahájeno v 13:30 hod.) Přítomni: všichni poslanci dle prezenční listiny Řízením ustavující schůze byla rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny pověřena poslankyně Miroslava Němcová. Vyzvala přítomné členy výboru, aby se představili. Představila také tajemnici volebního výboru Jitku Václavíkovou a asistentku volebního výboru Moniku Jirkalovou. Poté přednesla návrh programu ustavující schůze: 1. Určení počtu ověřovatelů výboru a volba ověřovatelů výboru 2. Určení počtu členů volební komise a volba členů volební komise 3. Volba předsedy výboru 4. Určení počtu místopředsedů výboru a volba místopředsedů výboru 5. Sdělení předsedajícího výboru 6. Návrh termínu a programu 2. schůze výboru Předsedající Miroslava Němcová navrhla vyřazení bodu č. 4 - Určení počtu místopředsedů a volba místopředsedů výboru, neboť na počtu místopředsedů výborů a jejich nominacích není zatím politická dohoda. V rozpravě vystoupil pan poslanec Radek Holomčík. Všichni přítomní poslanci výboru s uvedeným návrhem programu vyslovili souhlas v hlasování č. 1 (17-0-0). Hlasování se zúčastnili: Stanislav Berkovec, Petr Dolínek, Petr Gazdík, Pavla Golasowská, Radek Holomčík, Aleš Juchelka, Tomáš Kohoutek, Martin Kolovratník, Barbora Kořanová, Tomáš Martínek, Marcela Melková, Patrik Nacher, Miroslava Němcová, Miloslav Rozner, Bohuslav Svoboda, Lubomír Španěl, Miloslava Vostrá. K bodu 1 Určení počtu ověřovatelů výboru a volba ověřovatelů výboru Předsedající Miroslava Němcová zahájila rozpravu k určení počtu a ověřovatelů výboru. Členové výboru se vyslovili pro návrh na 9 ověřovatelů tak, aby každý poslanecký klub měl jednoho svého zástupce. Předsedající volebního výboru poslankyně Miroslava Němcová vyzvala členy výboru, aby přednesli návrhy poslaneckých klubů na ověřovatele volebního výboru. V rozpravě byli navrženi následující ověřovatelé volebního výboru Marcela Melková ANO 2011, Miroslava Němcová Demokratický blok/ODS, Radek Holomčík Piráti, Lubomír Španěl SPD, Miloslava Vostrá KSČM, Petr Dolínek ČSSD, Pavla Golasowská Demokratický blok/KDU-ČSL, Petr Gazdík Demokratický blok/STAN. Zástupce za Demokratický blok/TOP 09 není zatím zvolen členem výboru, jeho volba bude po domluvě členů výboru provedena po jeho zvolení členem volebního výboru. Poslanec Bohuslav Svoboda vznesl návrh, aby se o navržených ověřovatelích hlasovalo veřejnou volbou en bloc. Členové volebního výboru schválili výše uvedené ověřovatele usnesením č. 1, hlasování č. 2 (17-0-0), v příloze. Hlasování se zúčastnili poslanci: Stanislav Berkovec, Petr Dolínek, Petr Gazdík, Pavla Golasowská, Radek Holomčík, Aleš Juchelka, Tomáš Kohoutek, Martin Kolovratník, Barbora Kořanová, Tomáš Martínek, Marcela Melková, Patrik Nacher, Miroslava Němcová, Miloslav Rozner, Bohuslav Svoboda, Lubomír Španěl, Miloslava Vostrá Předsedající volebního výboru poslankyně Miroslava Němcová následně určila ověřovatelkou 1. schůze poslankyni Marcelu Melkovou. K bodu 2 Určení počtu členů volební komise a volba členů volební komise Předsedající schůze poslankyně Miroslava Němcová navrhla, aby volební komisi pro tajnou volbu předsedy výboru tvořili právě zvolení ověřovatelé výboru. Jednání bylo přerušeno na 5 minut, aby si právě zvolení ověřovatelé volebního výboru zvolili svého předsedu a dva ověřovatele volební komise k volbě předsedy volebního výboru. Členy volební komise pro volbu předsedy volebního výboru byli zvoleni 3 poslanci – Miloslava Vostrá – předsedkyně, Marcela Melková a Lubomír Španěl. Členové volebního výboru zvolili členy volební komise hlasováním č. 3 (17-0-0), usnesení č. 2, v příloze. Hlasování se zúčastnili poslanci: Stanislav Berkovec, Petr Dolínek, Petr Gazdík, Pavla Golasowská, Radek Holomčík, Aleš Juchelka, Tomáš Kohoutek, Martin Kolovratník, Barbora Kořanová, Tomáš Martínek, Marcela Melková, Patrik Nacher, Miroslava Němcová, Miloslav Rozner, Bohuslav Svoboda, Lubomír Španěl, Miloslava Vostrá K bodu 3 Volba předsedy výboru Předsedající schůze poslankyně Miroslava Němcová sdělila, že na předsedu volebního výboru byl nominován pouze jeden kandidát poslaneckým klubem ANO 2011, a to poslanec Stanislav Berkovec. Předsedající volebního výboru Miroslava Němcová seznámila poslance s organizací a průběhem tajné volby. Jednání výboru bylo přerušeno na 10 minut. Předsedkyně volební komise pro tajnou volbu předsedy volebního výboru poslankyně Miloslava Vostrá sdělila výsledek tajné volby, obsažený v usnesení č. 3, v příloze. V tajné volbě byl předsedou volebního výboru v prvním kole zvolen poslanec Stanislav Berkovec. Tajné volby předsedy volebního výboru se zúčastnili poslanci: Stanislav Berkovec, Petr Dolínek, Petr Gazdík, Pavla Golasowská, Radek Holomčík, Aleš Juchelka, Tomáš Kohoutek, Martin Kolovratník, Barbora Kořanová, Tomáš Martínek, Marcela Melková, Patrik Nacher, Miroslava Němcová, Miloslav Rozner, Bohuslav Svoboda, Lubomír Španěl, Miloslava Vostrá. K bodu 4 Určení počtu místopředsedů výboru a volba místopředsedů výboru Uvedený bod byl při schvalování pořadu schůze vyřazen. K bodu 5 Sdělení předsedající výboru Předsedající schůze poslankyně Miroslava Němcová sdělila poslancům, že na základě nutnosti projednání kapitol Státního rozpočtu rozpočtovým výborem v určené lhůtě, je nutno předložit usnesení volebního výboru k přikázané kapitole Státního rozpočtu 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozpočtovému výboru nejpozději do 8. prosince 2017. Po rozpravě byla zpravodajkou uvedené kapitoly určena poslankyně Miroslava Němcová. K bodu 6 Návrh termínu a programu 2. schůze výboru Po rozpravě se poslanci shodli na tom, že 2. schůze volebního výboru bude svolána na středu 6. prosince 2017 od 8.00 hodin do zasedací místnosti č. 23, Sněmovní 4. /Jednání výboru bylo ukončeno v 14:10 hod./ Marcela M e l k o v á , v.r. Miroslava N ě m c o v á, v.r. ověřovatelka výboru poslankyně pověřená řízením ustavující schůze výboru Zapsala: Jitka Václavíková
Zvukové záznamy
Projednávané dokumenty

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/vybory-psp/4100-1-20171129
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 260 797 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy