Snadné přidání nového datasetu

Příjemci podpor z registru de minimis ( OsobaId:jozef-kochan )

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání '( OsobaId:jozef-kochan ) '

Našli jsme 17 výsledků na výraz ( OsobaId:jozef-kochan ) .

Třídit výsledky podle :
Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000076755 Oblastní nemocnice Jičín a.s. další profesní vzdělávání zaměstnanců 48 585 Kč / 2 006 EUR 28.07.2011
1000006503 Oblastní nemocnice Jičín a.s. Další profesní vzdělávání zaměstnanců 4 979 423 Kč / 195 141 EUR 12.03.2010
1000500033 Oblastní nemocnice Náchod a.s. odstranění tvrdosti zákona 9 623 Kč / 367 EUR 30.07.2020
1000002120 Oblastní nemocnice Náchod a.s. Další profesní vzdělávání zaměstnanců 4 905 080 Kč / 187 053 EUR 29.01.2010
1000347063 Oblastní nemocnice Náchod a.s. Odstranění tvrdostí při předepsání penále 205 Kč / 8 EUR 19.12.2016
1000354339 Oblastní nemocnice Náchod a.s. Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004735 3 095 251 Kč / 114 550 EUR 01.03.2017
1000385033 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. odstranění tvrdosti zákona 1 939 Kč / 76 EUR 01.11.2017
1000430037 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu s názvem "Příprava zahraničních zdravotnických pracovníků na působení u poskytovatelů zdravotní péče v KHK". 600 000 Kč / 23 230 EUR 13.12.2018
1000370971 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory na "Realizaci pilotního jazykového kurzu pro zahraniční zdravotnické pracovníky". 227 471 Kč / 8 712 EUR 12.07.2017
1000337746 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Poskytnutí podpory na projekt "Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje". 332 461 Kč / 12 302 EUR 12.10.2016
1000370982 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory na "Zpracování dílčích částí studie proveditelnosti dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce na projekt Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje". 203 198 Kč / 7 782 EUR 12.07.2017
1000451003 Oblastní nemocnice Trutnov a.s. příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu "POVEZ II" TUA-MN-12/2019 195 880 Kč / 7 649 EUR 21.06.2019
1000552195 Oblastní nemocnice Trutnov a.s. odstranění tvrdosti při předepsání penále 268 Kč / 11 EUR 24.05.2021
1000482296 Oblastní nemocnice Trutnov a.s. odstranění tvrdosti při vyměření penále 1 151 Kč / 42 EUR 17.04.2020
1000451562 Oblastní nemocnice Trutnov a.s. příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu "POVEZ II" TUA-MN-13/2019 164 200 Kč / 6 414 EUR 24.06.2019
1000606463 Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Odstranění tvrdosti při vyměření penále 880 Kč / 36 EUR 16.06.2022
1000604297 Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Odstranění tvrdosti zákona 1 784 Kč / 72 EUR 02.06.2022

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.