Příjemci podpor z registru de minimis ( OsobaId:zdenek-kubr )

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání '( OsobaId:zdenek-kubr ) '

Našli jsme 23 výsledků na výraz ( OsobaId:zdenek-kubr ) .

Třídit výsledky podle :
Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000089612 Canadian Medical s.r.o. Odstranění tvrdosti při vyměření penále. 46 593 Kč / 1 870 EUR 03.11.2011
1000017907 EUC Laboratoře s.r.o. Odstranění tvrdosti zákona při vyměření penále. 607 Kč / 24 EUR 14.06.2010
1000301602 Nemocnice Frýdlant s. r. o. zajištění akutní interní ambulance 250 530 Kč / 9 271 EUR 01.12.2015
1000473370 EUC Klinika Plzeň s.r.o. Podpora mzdových příspěvků v rámci realizace projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0009202 136 476 Kč / 5 402 EUR 10.01.2020
1000274685 EUC Premium Assistance s.r.o. Školení personalistů KA02 1 500 Kč / 55 EUR 27.05.2015
1000372241 Nemocnice Frýdlant s. r. o. Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005536 383 234 Kč / 14 730 EUR 21.07.2017
1000162096 EUC Klinika Plzeň s.r.o. Zřízení a provoz zařízení pro hlídání a péči o děti zaměstnanců v rámci projektu OP LZZ - CZ.1.04./3.4.04/A4.00019 721 686 Kč / 28 118 EUR 10.06.2013
1000160161 Nemocnice Frýdlant s. r. o. Účelová neinvestiční dotace na financování projektu "Zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Frýdlantska" 283 460 Kč / 11 025 EUR 31.05.2013
1000537768 EUC PLS s.r.o. Odstranění tvrdosti zákona dle ustanovení § 104ch odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí podpory malého rozsahu na základě Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013). 87 932 Kč / 3 372 EUR 29.03.2021
1000303924 Nemocnice Frýdlant s. r. o. Zajištění nepřetržitého provozu akutní interní ambulance - úhrada nákladů spojených s prací lékaře ve výši 500 Kč/hod. 100 000 Kč / 3 700 EUR 22.12.2015
1000173070 Canadian Medical s.r.o. Další profesní vzdělávání pro skupiny zaměstnanců ohrožené na trhu práce 1 843 288 Kč / 71 626 EUR 30.08.2013
1000173743 EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o. Čerpání podpory de minimis v rámci projektu OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/3.4.04/B5.00032 (projekty zaměřené na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku financované na základě standardní stupnice jednotkových nákladů). 1 237 176 Kč / 47 977 EUR 04.09.2013
1000230168 Nemocnice Frýdlant s. r. o. Projekt "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců" LBA-MN-35/2014 407 175 Kč / 14 629 EUR 25.08.2014
1000035989 EUC Klinika Plzeň s.r.o. odstranění tvrdosti 12 904 Kč / 522 EUR 25.11.2010
1000468318 EUC Klinika Plzeň s.r.o. Podpora mzdových příspěvků v rámci realizace projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0009202 128 411 Kč / 5 032 EUR 21.11.2019
1000124392 Canadian Medical s.r.o. zákon č. 582/1991 Sb., v platném znění 400 000 Kč / 15 927 EUR 07.08.2012
1000259780 EUC Klinika Brno s.r.o. rozhodnutí o odstranění tvrdosti ve věci vyměření penále 1 822 Kč / 67 EUR 06.03.2015
1000223545 Nemocnice Frýdlant s. r. o. Účelová neinvestiční dotace na financování projektu "Zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Frýdlantska" 282 300 Kč / 10 285 EUR 26.06.2014
1000106432 Canadian Medical s.r.o. Odstranění tvrdosti při vyměření penále 26 576 Kč / 1 074 EUR 22.03.2012
1000216419 Nemocnice Frýdlant s. r. o. Dotace na VII. Frýdlantský ošetřovatelský den - 21.5.2014 5 000 Kč / 182 EUR 20.05.2014
1000110930 Nemocnice Frýdlant s. r. o. Účelová neinvestiční dotace na financování projektu "Zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Frýdlantska" 284 280 Kč / 11 352 EUR 23.04.2012
1000135868 Canadian Medical s.r.o. Odstranění tvrdostí při předepsání penále 3 647 Kč / 144 EUR 28.11.2012
1000138868 Canadian Medical s.r.o. Odstranění tvrdosti při vyměření penále 104 081 Kč / 4 121 EUR 19.12.2012

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy