Jednání vlády ČR datum:2013-05-15

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání 'datum:2013-05-15'

Našli jsme 41 výsledků na výraz datum:2013-05-15.

Třídit výsledky podle :
Detail Datum jednání Obsah bodu Poznámka
Usnesení č. 353 15. 05. 2013 Zpráva o extremismu a projevech rasismu a xenofobie na území České republiky v roce 2012, Celé jednání vlády
Usnesení č. 357 15. 05. 2013 Návrh na odvolání člena vědecké rady Grantové agentury České republiky Celé jednání vlády
Usnesení č. 369 15. 05. 2013 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v Celé jednání vlády
Usnesení č. 362 15. 05. 2013 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Celé jednání vlády
Usnesení č. 340 15. 05. 2013 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České Celé jednání vlády
Usnesení č. 342 15. 05. 2013 Program pro podporu boje s korupcí - Souhrnná zpráva s požadavky na zabezpečení finančního krytí Celé jednání vlády
Usnesení č. 364 15. 05. 2013 Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy předsedy vlády České republiky Petra Nečase v Celé jednání vlády
Usnesení č. 336 15. 05. 2013 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších Celé jednání vlády
Usnesení č. 339 15. 05. 2013 Návrh poslanců Pavla Staňka, Jany Suché, Jana Bureše, Jana Pajera, Stanislava Polčáka, Josefa Celé jednání vlády
Usnesení č. 365 15. 05. 2013 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády P. Nečase ve Spojeném království Velké Británie a Celé jednání vlády
Usnesení č. 333 15. 05. 2013 Stanovisko vlády ČR k pohybu pracovníků Chorvatska po vstupu Chorvatska do Evropské unie dne 1. Celé jednání vlády
Usnesení č. 347 15. 05. 2013 Zpráva o plnění úkolů z Koncepce bydlení ČR do roku 2020 za rok 2012 Celé jednání vlády
Usnesení č. 352 15. 05. 2013 Návrh usnesení vlády České republiky k souhlasu s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících Celé jednání vlády
Usnesení č. 356 15. 05. 2013 Návrh na stanovení platu předsedkyně Technologické agentury České republiky a předsedy Grantové Celé jednání vlády
Usnesení č. 346 15. 05. 2013 Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených roku 2011 Celé jednání vlády
Usnesení č. 343 15. 05. 2013 Informace o možnostech řešení regulace lobbingu v České republice jinak než speciálním zákonem Celé jednání vlády
Usnesení č. 367 15. 05. 2013 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o Celé jednání vlády
Usnesení č. 354 15. 05. 2013 Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 za Celé jednání vlády
Usnesení č. 370 15. 05. 2013 Znění Celé jednání vlády
Usnesení č. 358 15. 05. 2013 Žádost RV Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o vyslovení souhlasu se změnou závazný ukazatelů Celé jednání vlády
Usnesení č. 355 15. 05. 2013 Návrh zprávy o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2012 Celé jednání vlády
Usnesení č. 341 15. 05. 2013 Návrh sledování klíčových výkonových ukazatelů (KPI) ve veřejné správě Celé jednání vlády
Usnesení č. 366 15. 05. 2013 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a Celé jednání vlády
Záznam z jednání 15. 05. 2013 Znění Celé jednání vlády
Usnesení č. 351 15. 05. 2013 Informace o průběhu a výsledcích Světové konference o mezinárodních telekomunikacích (Dubaj, Spojené Celé jednání vlády

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 265 997 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy