Elektronická knihovna legislativního procesu ( OsobaId:jiri-cienciała ) OR ("Jiří Cieńciała")

Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání '( OsobaId:jiri-cienciała ) OR...'

našli jsme 23 výsledků na výraz ( OsobaId:jiri-cienciała ) OR ("Jiří Cieńciała").

Třídit výsledky podle :
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
KORN9A4F6QBS Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh nařízení vlády 01.08.2013 13.11.2013
KORN9B3E2PRH Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh vyhlášky 03.09.2013 14.04.2014
KORN9ASEJDG8 Návrh nařízení vlády o vzorovém poučení o možnosti odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a formuláři pro odstoupení od těchto smluv Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh nařízení vlády 22.08.2013 11.11.2013
KORN99XJ4JDA Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů Český báňský úřad Návrh zákona 25.07.2013 23.08.2013
KORN9ASEAW29 Návrh nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh nařízení vlády 22.08.2013 11.11.2013
RACK9CZDWQ8F Návrh zákona o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 31.10.2013 29.11.2013
KORN99RFZZFK Rozeslání návrhu vyhlášky o členění bezpečnostního materiálu do mezirezortního připomínkového řízení Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh vyhlášky 24.07.2013 31.10.2013
KORN9DDHS40D Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh nařízení vlády 13.11.2013 15.06.2015
KORN99QAKY7N Návrh novely vyhlášky č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu. Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh vyhlášky 19.07.2013 10.09.2013
KORN9CXFHK87 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 30.10.2013 27.05.2015
KORN97YABZ0D Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 230/2005 Sb., kterým se stanoví seznam stanovených výrobků, podmínky, za nichž lze uskutečnit dovoz nebo vývoz nebo přepravu stanovených výrobků, a náležitosti a vzory žádostí o udělení povolení Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh nařízení vlády 27.05.2013 10.09.2013
KORN9B6B7KIC Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh nařízení vlády 02.09.2013 29.10.2013
KORN997EP4HY Návrh nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh nařízení vlády 03.07.2013 06.03.2014
KORN9DDH8VJ2 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh nařízení vlády 13.11.2013 05.06.2014
RACK9CHEUEGX Návrh nařízení vlády o stanovení limitu prostředků ze státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla na rok 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh nařízení vlády 16.10.2013 29.10.2013
KORN9B8A69CF Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 09.09.2013 23.07.2014
KORN9FSBBLEE Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky 53/2010 Sb. Ministerstvo vnitra Návrh vyhlášky 28.01.2014 05.02.2014
RACK8ZEH9UVW Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 25.10.2012 27.05.2015
KORN9DWBYYUP Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 04.12.2013 19.11.2014
RACK9EZJ6YCF Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 03.01.2014 15.06.2015
KORN96VFR27F Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 29.05.2013 27.05.2015
KORN98FADL5V Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 07.06.2013 16.06.2015
KORN98RC75X4 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh zákona 20.06.2013 31.07.2013

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 386 lidí darovalo 1 033 643 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy