Elektronická knihovna legislativního procesu ( OsobaId:katerina-valachova ) OR ("Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.")


Hlídání nových záznamů v databázích
Máme pro vás denné sledovat nové záznamy v databázi odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové záznamy v databázi pro hledání '( OsobaId:katerina-valachova )...'

Nalezeno 40 výsledků

Třídit výsledky podle :
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
KORNAANG4YX8 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 13.06.2016 21.09.2016
ALBSAARAW9GB Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 15.07.2016 24.10.2016
KORNABYL89S8 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 18.07.2016 05.09.2016
RACK9WWFYLVF Návrh vyhlášky o státních zkouškách grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 04.06.2015 15.02.2016
RACKA33L4KSB Návrh nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely trvalého pobytu Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh nařízení vlády 27.10.2015 26.01.2016
KORNAAJLRPUY Návrh vyhlášky o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 03.06.2016 23.08.2016
KORNA6YGVTEI Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášky č. 389/2006 Sb., vyhlášky č. 226/2007 Sb., vyhlášky č. 208/2009 Sb., vyhlášky č. 29/2012 Sb. a vyhlášky č. 131/2013 Sb. Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 11.02.2016 08.06.2016
KORNA7G9JSLB Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb. Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 25.02.2016 23.08.2016
KORNA22EKDBR Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 11.09.2015 25.01.2016
RACKA4FF3RJ3 Návrh vyhlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 08.12.2015 14.03.2016
KORNAJ5FJE9Q Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh nařízení vlády 10.02.2017 23.05.2017
KORN9X4KNJGA Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 09.06.2015 26.08.2015
KORNAL4BQP5A Návrh vyhlášky o tlumočnických službách pro neslyšící a hluchoslepé studenty vysokých škol Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 20.04.2017 19.09.2017
KORNAAJLVYAU Návrh vyhlášky o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 03.06.2016 23.08.2016
KORNAAJLPD7X Návrh nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh nařízení vlády 03.06.2016 26.08.2016
KORN9XDFF76X Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 24.06.2015 29.09.2015
KORNACEFF4MU Návrh nařízení vlády, kterým se stanovují obory vzdělání, v nichž je matermatika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh nařízení vlády 09.08.2016 21.12.2016
KORNAAJLUAUT Návrh vyhlášky o předávání statistických údajů vysokými školami Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 03.06.2016 23.08.2016
RACKA7ADT895 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh zákona 19.02.2016 06.06.2017
KORNALCM36OD Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 20.04.2017 02.08.2017
ALBSAH3KKWNM Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 30.12.2016 18.05.2017
ALBSAF5GJ8TB Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 15.11.2016 10.03.2017
ALBSAJ7G5VD1 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh nařízení vlády 23.05.2017 31.05.2017
KORNA4DCP3J4 Návrh vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 18.11.2015 21.01.2016
KORNAAJLLBIN Návrh nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh nařízení vlády 03.06.2016 26.08.2016
KORNACFLSJBS Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh zákona 02.08.2016 31.08.2016
RACKA5WJYYBL Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh nařízení vlády 06.01.2016 25.01.2016
KORNA7ACJBNM Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh zákona 19.02.2016 05.04.2017
KORN9VDBWULE Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh nařízení vlády 15.04.2015 29.07.2015
KORN9TML27H4 Návrh novely vyhlášky č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 20.02.2015 16.02.2016
KORN9RGK7L49 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb. Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh nařízení vlády 04.12.2014 11.09.2015
KORNAJVJYBJ6 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh nařízení vlády 20.01.2017 20.02.2017
KORNA7QF7APX Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 08.03.2016 25.05.2016
KORN8QTFQ6CO Návrh věcného záměru zákona o státním zastupitelství Ministerstvo spravedlnosti Návrh věcného záměru zákona 24.01.2012 22.10.2012
KORN9REKKZAX Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh zákona 03.12.2014 25.07.2016
RACK9TPF9768 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh zákona 19.02.2015 25.04.2016
RACK8GRCAK1K Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Návrh zákona 11.05.2011 19.01.2012
KORN9UNCGB6N Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh zákona 18.03.2015 10.06.2016
KORN9XQHE72J Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh zákona 22.06.2015 31.07.2017
RACK8CMJSJ3I Nový občanský zákoník Ministerstvo spravedlnosti Návrh zákona 31.12.2010 26.05.2011

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 307 lidí darovalo 847 331 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy