Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:00000205 AND hint.skrytaCena:1 AND... jsme našli 127 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:00000205 AND hint.skrytaCena:1 AND... v celém Hlídači

ico:00000205 AND hint.skrytaCena:1 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích


Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.
V roce 2022 uzavřela státní firma celkem 656 smluv v registru smluv za 5 mld. Kč.

Nalezené smlouvy 126 výsledků

Celková cena nalezených smluv 0 Kč


  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  16953751 16.06.2021 Česká zemědělská univerzita v Praze
  1. Norwegian Institute of Bioeconomy Research NIBIO
  2. Vojenské lesy a statky ČR s.p.
+1 dodavatel
Neuvedena
Dodatek č. 1_Reportování nákladů, doplnění ke smlouvě  | Obor: Zemědělství
  16756575 31.05.2021 Armádní Servisní, příspěvková organizace Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Neuvedena
Smlouva o žřízení práva majícího povahu věcného břemene - služebnosti - ,,BECHYNĚ- plynofikace, teplofikace, rekonstrukce vodovodu"  | Obor: Stavebnictví
  18451955 10.11.2021 EUROPROLAND s.r.o. Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Neuvedena
Dohoda o zániku závazků  | Obor: Lesnictví a těžba dřeva
  18979443 20.12.2021 Lesy České republiky, s.p. Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Neuvedena
Správa majetku; Nemovitý majetek – výpůjčka; Předmětem smlouvy je výpůjčka pozemků od Vojenských lesů a statků, s.p. za účelem realizace stavby Lesů ČR, s.p. ;Hodnotu plnění smlouvy nelze určit  | Obor: Zemědělství
  16757947 10.05.2021 TOPAZ PRAHA PLUS družstvo Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Neuvedena
Smlouva o přechodném ubytování v ubytovacích zařízení VLS ČR, s. p.  | Obor: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
  17144459 29.06.2021 TOPAZ PRAHA PLUS družstvo Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Neuvedena
Smlouva o přechodném ubytování v ubytovacích zařízeních VLS ČR, s .p.  | Obor: Zemědělství
  15488443 11.02.2021 Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
  1. Mendelova univerzita v Brně
  2. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
+2 další dodavatelé
Neuvedena
Amendment No. 1 - Agreement on participating in the project TO01000345  | Obor: Zemědělství
  17756843 08.09.2021 Stanislav Jankulár Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení pěstebních činností v lesnictví  | Obor: Zemědělství
  19198051 28.12.2021 DEBLICE - lesy s.r.o. Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Neuvedena
Smlouva o zprostředkování a zajištění prodeje dříví  | Obor: Lesnictví a těžba dřeva
  16928439 15.06.2021 AGRICO, s.r.o. Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Neuvedena
dodatek č. 1 ke smlouvě 2021-0636  | Obor: Lesnictví a těžba dřeva
  15543695 22.01.2021 Lesuzdaar s.r.o. Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Neuvedena
Smlouva o přechodném ubytování v ubytovacích zařízení VLS ČR, s. p.  | Obor: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
  17070375 28.06.2021 Josef Rambousek Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Neuvedena
Dodatek č. 1  | Obor: Zemědělství
  15260911 05.01.2021 Lesuzdaar s.r.o. Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Neuvedena
Smlouva o přechodném ubytování v ubytovacích zařízeních VLS ČR, s. p.  | Obor: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
  15687427 02.03.2021 TOPAZ PRAHA PLUS družstvo Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Neuvedena
Smlouva o přechodném ubytování v ubytovacích zařízeních VLS ČR, s. p.  | Obor: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
  18639803 03.12.2021 Česká republika - Ministerstvo obrany Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Neuvedena
Dodatek č. 6 smlouvy 1910400144 - navýšení ceny z důvodu zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2022  | Obor: Zemědělství
  15927095 18.03.2021 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Neuvedena
Smlouva o podpoře  | Obor: Dary a dotace
  18752327 10.12.2021 Česká republika - Ministerstvo obrany Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Neuvedena
Dodatek č. 9 smlouvy 155710821 - navýšení ceny z důvodu zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2022  | Obor: Textilie
  18452979 22.11.2021 Československá obchodní banka, a. s. Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Neuvedena
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o pravidlech poskytování bankovních záruk č. 0142/10/31174  | Obor: Bankovní služby a poplatky
  15992147 24.03.2021 Lesy České republiky, s.p. Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Neuvedena
SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ AUKČNÍHO PORTÁLU  | Obor: Zemědělství
  17800671 20.09.2021 Milan Prenner Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Neuvedena
dodatek č. 2 - smlouva o provedení pěstebních činností  | Obor: Zemědělství
  18752315 10.12.2021 Česká republika - Ministerstvo obrany Vojenské lesy a statky ČR,s.p. Neuvedena
Dodatek č. 10 smlouvy 155710823 - navýšení ceny z důvodu zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2022  | Obor: Textilie
  17076491 30.06.2021 Lesy České republiky, s.p. Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Neuvedena
Správa majetku; Vzájemný převod práva hospodařit s movitými věcmi ve vlastnictví ČR, vzájemný převod činností a přechod práv a povinností  | Obor: Zemědělství
  16904507 10.06.2021 Státní pozemkový úřad Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Neuvedena
Smlouva o bezúplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  16423459 27.04.2021 ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 7,8,9 (Úřad práce České republiky) Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Neuvedena
DODATEK Č. 2 k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus č. ABG-CO-1027820/2020 ze dne 18. 11. 2020  | Obor: Nábor zaměstnanců
  16887855 03.06.2021 Česká zemědělská univerzita v Praze Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Neuvedena
Memorandum o spolupráci  | Obor: Zemědělství
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:00000205 AND hint.skrytaCena:1 AND datumUzavreni:[2021-01-01 TO 2022-01-01} jsme nalezli ještě v těchto databázích