Výsledky hledání

Pro hledaný výraz ico:00253316 jsme našli 2 999 výsledků.
Hlídat všechny změny výsledků na dotaz ico:00253316 v celém Hlídači


Město Domažlice
Úřad - orgán veřejné moci.
V roce 2024 uzavřel úřad celkem 137 smluv za 69 mil. Kč, celý holding celkem 143 smluv za 95 mil. Kč,

Nalezené smlouvy 2 168 výsledků

Celková cena nalezených smluv 3 mld. Kč

  Smlouva podepsána Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  20749623 16.06.2022 Město Domažlice
  1. Město Domažlice
  2. DTS Domažlice, příspěvková organizace
17 424 Kč
Dodatek č.1 ke smlouvě - parkovací automaty  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  13180340 01.07.2020 Město Domažlice Město Domažlice 107 000 Kč
Ostatní - Smlouva č. 1/2020 o poskytnutí účelové dotace  | Obor: Dary a dotace
  7225071 01.11.2018 Město Domažlice Město Domažlice 74 122 Kč
DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci díla ,, Rozšíření parkovací plochy, Kunešova ulice v Domažlicích" ze dne 01.10.2018
  17580739 27.08.2021 Československá obchodní banka, a. s. Město Domažlice 66 550 000 Kč
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č.1337/10/5642  | Obor: Bankovní služby a poplatky
  19474763 22.02.2022 ČEZ Distribuce, a. s. Město Domažlice 140 965 Kč
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "Domažlice, DTS HAJ.ŠK - Kozin.P.T3 - kVN"  | Obor: Stavebnictví
  4253472 15.12.2017 Plzeňský kraj Město Domažlice 3 939 620 Kč
- budovy čp. 209, občanská vybavenost, část obce Dolejší Předměstí, stojící na pozemcích parc. č. st. 686/1 a st. 3633, zapsané na LV č. 3892 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj,  | Obor: Realitní služby (poradenství, konzultace)
  21026403 11.07.2022 Územní pracoviště Plzeň (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Město Domažlice 49 628 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu vl. práva k nem. věcem - k.ú. Domažlice  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  24951747 02.06.2023 Generali Česká pojišťovna a.s. Město Domažlice Neuvedena
Rámcová pojistná smlouva - FN  | Obor: Pojišťovací služby
  28145975 25.03.2024 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni - kontaktní pracoviště Plzeň-město (Úřad práce České republiky) Město Domažlice 217 195 Kč
D O H O D A o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu plus č. DOA-SZ-16/2024  | Obor: Nábor zaměstnanců
  6456251 10.08.2018 Plzeňský kraj Město Domažlice 200 000 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „2018 Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2018“  | Obor: Dary a dotace
  893169 20.12.2016 Státní fond dopravní infrastruktury Město Domažlice 608 000 Kč
Dodatek č. 130/2016/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016  | Obor: Stavebnictví
  6040451 20.06.2018 Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. Město Domažlice 108 373 Kč
Jan Pelnář  | Obor: Stavebnictví
  13636440 17.12.2010 Československá obchodní banka, a. s. Město Domažlice 30 250 000 Kč
Smlouva o úvěru č. 1337/10/5642  | Obor: Bankovní služby a poplatky
  16134703 05.04.2021 František Kotek Město Domažlice 312 391 Kč
Objednávka opravy střech ZŠ Komenského 17, Domažlice
  6724179 30.08.2018 Plzeňský kraj Město Domažlice 180 000 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Č. 2 Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kult. památek - děl v exteriéru 2018“ na akci „Domažlice, ul. Msgre. B. Staška, pomník děkana Antonína  | Obor: Dary a dotace
  15325263 07.01.2021 Plzeňský kraj Město Domažlice Neuvedena
Prodloužení termínů, dodatek číslo 1  | Obor: Dary a dotace
  6879995 04.10.2018 Státní pozemkový úřad Město Domažlice 748 Kč
smlouva o zpětném převodu pozemků  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  4274684 22.12.2017 Plzeňský kraj Město Domažlice 1 004 963 Kč
Darování movitého majetku  | Obor: Dary a dotace
  13403604 29.07.2020 Plzeňský kraj Město Domažlice 100 000 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2020“  | Obor: Dary a dotace
  15654363 24.02.2021 Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. Město Domažlice 294 393 Kč
Smlouva o provádění úklidu  | Obor: Čistící a hygienické služby
  7063139 22.10.2018 CENDIS, s.p.
  1. Město Domažlice
  2. None
Neuvedena
Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů  | Obor: IT
  12080164 17.03.2020 Lesy České republiky, s.p. Město Domažlice Neuvedena
Pacht;lyžařské areály  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  9038575 15.05.2019 Státní pozemkový úřad Město Domažlice 26 782 Kč
smlouva o zpětném převodu pozemku 3002991930  | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  25894171 25.09.2023 Povodí Vltavy, státní podnik Město Domažlice 22 605 563 Kč
313_PVL-2144/2022/SML -smlouva darovací PPO Zubřina  | Obor: Stavebnictví
  3567488 26.10.2017 Plzeňský kraj Město Domažlice Neuvedena
Částečná změna v realizaci projektu, dodatek číslo 1  | Obor: Dary a dotace
  • Následující »
  • Exportovat výsledky do Excelu

ico:00253316 jsme nalezli ještě v těchto databázích