ČEZ Distribuce, a. s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.


Založeno 01.10.2010
IČO 24729035
Datová schránka v95uqfy

Skuteční majitelé

DANIEL BENEŠ (zapsán 19.08.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
TOMÁŠ PLESKAČ (zapsán 19.08.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
PAVEL CYRANI (zapsán 19.08.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
MICHAELA CHALOUPKOVÁ (zapsán 19.08.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
MARTIN NOVÁK (zapsán 19.08.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
BOHDAN ZRONEK (zapsán 19.08.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
JAN KALINA (zapsán 19.08.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
 

Vymazaní majitelé

Jiří Kudrnáč (zapsán 18.03.2019 - 19.08.2021 )
Znepřístupněno
Tomáš Murtinger (zapsán 18.03.2019 - 19.08.2021 )
Znepřístupněno
Pavel Šolc (zapsán 18.03.2019 - 19.08.2021 )
Znepřístupněno
Karel Kohout (zapsán 18.03.2019 - 19.08.2021 )
Znepřístupněno
Radim Černý (zapsán 18.03.2019 - 19.08.2021 )
Znepřístupněno
Martin Zmelík (zapsán 18.03.2019 - 19.08.2021 )
Znepřístupněno
Michaela Kociánová (zapsán 18.03.2019 - 19.08.2021 )
Znepřístupněno

Chci hlídat

Všechny změny o ČEZ Distribuce, a. s.

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Uzavřeli 15 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

Zakázky se skrytou cenou uzavřelo více dodavatelů, žádný nedominuje.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 160 smluv bez uvedené ceny. Tj. 12,19 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 5 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 0,38 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 5 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,38 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Nízké riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u 3 smluv. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 26 smluv.

V registru smluv evidujeme 8778 smluv za celkem 4 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 927 smluv za 255 mil. Kč (pokles o -58,50 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 116 smluv, což je celkem 12,51 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (99 mil. Kč), Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) (48 mil. Kč), Energie (44 mil. Kč), Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (44 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

ČEZ Distribuce, a. s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma ČEZ Distribuce, a. s. dostala 4 dotace v celkové hodnotě 4 874 822 191 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

ČEZ Distribuce, a. s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

ČEZ Distribuce, a. s. uzavřel 27 smluv smluv (tj. 0,31 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 65 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace