Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:00262978'

našli jsme 3 645 výsledků na výraz ico:00262978

Celková cena nalezených smluv 22 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
13. 3. 2019 9. 4. 2019 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
  1. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
  2. Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace
+44 dalších dodavatelů
Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky Neuvedena
30. 3. 2017 26. 6. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o dílo - výměna či repase oken historické budovy radnice Neuvedena
6. 1. 2017 31. 1. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
  1. základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací při Magistrátu města
  2. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Kolektivní smlouva Neuvedena
5. 5. 2017 16. 5. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou 1 724 250  Kč
20. 3. 2017 23. 3. 2017 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 1 504 091  Kč
4. 12. 2017 7. 12. 2017 Detail smlouvy DOMINO DOUBÍ z.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o nájmu 375 000  Kč
8. 3. 2018 16. 3. 2018 Detail smlouvy Petr Javorský nar.1971, Alois Javorský nar.1982 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva o převodu pozemku 87 120  Kč
8. 7. 2016 12. 7. 2016 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o poskytnutí dotace - Nákup dopravního automobilu 363 000  Kč
16. 8. 2017 22. 8. 2017 Detail smlouvy Milan Hynek STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva o převodu pozemků a smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti vedení kabelů veřejného osvětlení, p.p.č.768,769, k.ú. Kateřinky u Liberce 213 565  Kč
26. 3. 2018 28. 3. 2018 Detail smlouvy Potravinová banka Libereckého kraje, z.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č.8009/2012/14 248  Kč
5. 11. 2018 9. 11. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy 209 330  Kč
29. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Společenství vlastníků Krásná Studánka čp.190 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o výpůjčce pozemku p.č. 1013/2, k.ú. Krásná Studánka 104 250  Kč
28. 2. 2019 19. 3. 2019 Detail smlouvy SAB Sächsische AufbauBank STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu "4 města zachraňují přes hranice" Neuvedena
31. 1. 2019 12. 2. 2019 Detail smlouvy Miroslav Košnar Zlatuše Košnarová STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Pachtovní smlouva a smlouva o výpůjčce pozemek p. č. 29/1, k. ú. Machnín 82 946  Kč
1. 10. 2018 23. 10. 2018 Detail smlouvy CENDIS, s.p. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů Neuvedena
21. 2. 2019 25. 2. 2019 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na pozemcích p.č. 3326/1, 3397/8 a další v k.ú. Liberec 1 178 964  Kč
17. 3. 2017 28. 3. 2017 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o nájmu části nemovitosti - pronájem části jednotky č. 1400/203 v budově č.p. 1400 postavené na parcele p.č. 1257, v obci Liberec, zapsané v LV č. 3324 pro k.ú. Vratislavice nad Nisou 120 000  Kč
22. 2. 2019 27. 2. 2019 Detail smlouvy LIVINGSTONE s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání CJ MML 257397/17 Neuvedena
15. 4. 2019 16. 4. 2019 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Memorandum o vzájemné spolupráci při výstavbě objektu "Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí a Parkovací dům včetně zázemí" 7 858 000  Kč
13. 9. 2016 5. 10. 2016 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Liberec (Úřad práce České republiky) Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku 101 035  Kč
5. 9. 2017 8. 9. 2017 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene a služebnosti na p.p.č.23/1 a 347, k.ú. Vesec u Liberce 65 340  Kč
28. 2. 2017 1. 3. 2017 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC SOBS o zříz.VB, p.p.č.89, 412, k.ú. Karlinky 89 540  Kč
31. 10. 2017 5. 12. 2017 Detail smlouvy Jiří Kerhart META - therm STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o nájmu nebyt. prostoru - Rynoltická 1 3 937  Kč
14. 12. 2017 19. 12. 2017 Detail smlouvy Jiří Křenek nar.1968, Michaela Křenková nar.1969 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Směnná smlouva na pozemky p.č. 1221/4 a 980/37, Krásná Studánka 154 880  Kč
29. 11. 2016 1. 12. 2016 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 1 166 076  Kč
22. 12. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Liberecký kraj Statutární město Liberec Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 01-OLP/1213/2017 o poskytnutí dotace - změna termínu ukončení realizace projektu a termínu odevzdání závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování Neuvedena
20. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy DIMATEX CS, spol. s r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci - sběr nepotřebného textilu 313 572  Kč
8. 1. 2019 9. 1. 2019 Detail smlouvy Krajská nemocnice Liberec, a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Svoz amputátů 60 500  Kč
21. 2. 2017 14. 3. 2017 Detail smlouvy Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC smlouva o právu provést stavbu - komunikace chodníku Neuvedena
10. 4. 2018 16. 4. 2018 Detail smlouvy ČEZ Distribuce a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na p.č. 1015,1206/6,1207/1, k.ú. Starý Harcov 270 254  Kč
1. 8. 2018 1. 8. 2018 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC zřízení služebnosit na p. p. č. 28/3, 27, 1400/1, 31/2, 1400/50, k. ú. Růžodol I 795 757  Kč
19. 2. 2018 23. 2. 2018 Detail smlouvy DANFIL JEWELLERY s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva o převodu pozemku p.č. 1040/1 210 000  Kč
14. 12. 2016 16. 12. 2016 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 269 467  Kč
29. 5. 2018 30. 5. 2018 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na p.č. 392, k.ú. Karlinky 123 420  Kč
9. 11. 2016 10. 11. 2016 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 665 799  Kč
11. 11. 2014 13. 11. 2014 Detail smlouvy Liberecký kraj Statutární město Liberec Dodatek č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2014 4 476 989  Kč
24. 5. 2017 2. 6. 2017 Detail smlouvy Zeměměřický úřad Statutární město Liberec Nevýhradní licenční smlouva o užití ZABAGED(r) - polohopis, ZABAGED(r) - výškopis a Smlouva o užití Ortofota ČR 188 483  Kč
9. 5. 2019 22. 5. 2019 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dohoda, kterou se potvrzuje řádné čerpání dotace vyplacené na základě smlouvy č. OLP/3159/2018 72 600  Kč
18. 2. 2019 21. 2. 2019 Detail smlouvy NEJ-IT s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti komunikační sítě na p.č. 1544/101,1549 a další v k.ú. St.Harcov 63 888  Kč
12. 6. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy ELEKTROWIN a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č.1 ke smlouvě oo umístění a provozování kontejnerů na elektroodpad Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 282 lidí darovalo 729 628 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy