Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 250 výsledků na výraz ico:00262978

Celková cena nalezených smluv 22 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
13. 3. 2019 9. 4. 2019 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
  1. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
  2. Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace
+44 dalších dodavatelů
Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky Neuvedena
30. 3. 2017 26. 6. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o dílo - výměna či repase oken historické budovy radnice Neuvedena
6. 1. 2017 31. 1. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
  1. základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací při Magistrátu města
  2. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Kolektivní smlouva Neuvedena
5. 5. 2017 16. 5. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou 1 724 250  Kč
20. 3. 2017 23. 3. 2017 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 1 504 091  Kč
17. 3. 2017 28. 3. 2017 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o nájmu části nemovitosti - pronájem části jednotky č. 1400/203 v budově č.p. 1400 postavené na parcele p.č. 1257, v obci Liberec, zapsané v LV č. 3324 pro k.ú. Vratislavice nad Nisou 120 000  Kč
4. 12. 2017 7. 12. 2017 Detail smlouvy DOMINO DOUBÍ z.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o nájmu 375 000  Kč
8. 3. 2018 16. 3. 2018 Detail smlouvy Petr Javorský nar.1971, Alois Javorský nar.1982 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva o převodu pozemku 87 120  Kč
8. 7. 2016 12. 7. 2016 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o poskytnutí dotace - Nákup dopravního automobilu 363 000  Kč
16. 8. 2017 22. 8. 2017 Detail smlouvy Milan Hynek STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva o převodu pozemků a smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti vedení kabelů veřejného osvětlení, p.p.č.768,769, k.ú. Kateřinky u Liberce 213 565  Kč
26. 3. 2018 28. 3. 2018 Detail smlouvy Potravinová banka Libereckého kraje, z.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č.8009/2012/14 248  Kč
5. 11. 2018 9. 11. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy 209 330  Kč
1. 10. 2018 23. 10. 2018 Detail smlouvy CENDIS, s.p. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů Neuvedena
22. 2. 2019 27. 2. 2019 Detail smlouvy LIVINGSTONE s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání CJ MML 257397/17 Neuvedena
21. 2. 2019 25. 2. 2019 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na pozemcích p.č. 3326/1, 3397/8 a další v k.ú. Liberec 1 178 964  Kč
31. 1. 2019 12. 2. 2019 Detail smlouvy Miroslav Košnar Zlatuše Košnarová STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Pachtovní smlouva a smlouva o výpůjčce pozemek p. č. 29/1, k. ú. Machnín 82 946  Kč
29. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Společenství vlastníků Krásná Studánka čp.190 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o výpůjčce pozemku p.č. 1013/2, k.ú. Krásná Studánka 104 250  Kč
28. 2. 2019 19. 3. 2019 Detail smlouvy SAB Sächsische AufbauBank STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu "4 města zachraňují přes hranice" Neuvedena
15. 4. 2019 16. 4. 2019 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Memorandum o vzájemné spolupráci při výstavbě objektu "Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí a Parkovací dům včetně zázemí" 7 858 000  Kč
28. 3. 2017 19. 4. 2017 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti CJMML 228605/16 1 098 586  Kč
22. 12. 2017 9. 1. 2018 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 1 - nákup zásahových přileb a obleků pro JSDH města Liberec 516 600  Kč
29. 7. 2016 3. 8. 2016 Detail smlouvy Liberecký kraj Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje 150 000  Kč
15. 12. 2015 16. 12. 2015 Detail smlouvy Liberecký kraj Statutární město Liberec Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2016 č. OLP/3413/2015 8 032 302  Kč
27. 10. 2010 11. 5. 2015 Detail smlouvy MINISTERSTVO VNITRA Magistrát města Liberec Věcné břemeno - telekomunikační síť 38 376  Kč
14. 6. 2017 29. 6. 2017 Detail smlouvy Okresní stavební bytové družstvo STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva o převodu spoluvlastnického podílu k pozemku 84 000  Kč
7. 6. 2017 16. 6. 2017 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dohoda o narovnání ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2016 851 775  Kč
16. 8. 2017 5. 9. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o kompl.zásilek a jejich doruč.prostř.služby "Zásilky s obsahem hl. lístků" 982407-0447/2017 447 700  Kč
28. 12. 2016 3. 1. 2017 Detail smlouvy Aeroklub Liberec z.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Nájemní smlouva - zajištění letové činnosti 26 100  Kč
9. 1. 2017 9. 1. 2017 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smllouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 82 885  Kč
30. 1. 2018 31. 1. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o., Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o BS o zřízení věcného břemene (STL plynovod a STL přípojky)na p.p.č. 14, 928, 1000, 1007, 2801/3, 2804/2, 2810, 2825, 2835 a 3156 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 610 699  Kč
17. 4. 2018 25. 4. 2018 Detail smlouvy Dagmar Sitteová STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva o převodu pozemku p.č. 803/1, k. ú. Ruprechtice 134 500  Kč
7. 6. 2018 7. 6. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo financí STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o bezúplatném převodu privatizovaného majetku do vlastnictví Statutárního města Liberec - nemovitost v k.ú. Krásná Studánka (účetní hodnota převáděného majetku činí 1000,-Kč) (AVISme 2018001260) 1 000  Kč
17. 4. 2018 20. 4. 2018 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti na p.p.č. 6038.. k. ú. Liberec, p.p.č. 1843..k.ú. Ruprechtice 2 138 080  Kč
16. 4. 2018 19. 4. 2018 Detail smlouvy Pavel Jeřábek STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Nájemní smlouva na pronájem části pozemku p.č. 1499/4 k. ú. Liberec 43 800  Kč
7. 8. 2018 13. 8. 2018 Detail smlouvy UPC Česká republika, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti komunikační sítě na p.č. 5870/1,5875,5874,k.ú. Liberec 240 669  Kč
25. 9. 2018 2. 10. 2018 Detail smlouvy ČEZ Distribuce a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti p.č. 690/1,690/201,692/5, k.ú. Staré Pavlovice 90 750  Kč
2. 11. 2018 6. 11. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.č. 2103/1,2481/5,2481/6 a další, k.ú. Liberce 753 709  Kč
4. 1. 2019 9. 1. 2019 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti_p.p.č._1880/5, 2145, 2199/1, 2230/5, 2231/1, 2231/10, 3662/1 v k. ú. Vratislavice n.N_. 405 403  Kč
23. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC darovací smlouva - darování nemovitých a movitých věcí v k.ú. Liberec (V-klub) 6 178 260  Kč
15. 10. 2008 18. 9. 2017 Detail smlouvy ASEKOL a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení - Asekol 15 003  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.