Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:00277444'

našli jsme 1 345 výsledků na výraz ico:00277444

Celková cena nalezených smluv 2 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
21. 6. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy Město Svitavy Nákup služebního vozidla pro město Svitavy 296 700  Kč
6. 10. 2016 3. 11. 2016 Detail smlouvy Město Svitavy Město Svitavy Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů 84 706  Kč
30. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy Město Svitavy Nový plynový kotel 71 382  Kč
22. 9. 2016 13. 10. 2016 Detail smlouvy Město Svitavy Město Svitavy Servisní smlouva na provoz fotovoltaických elektráren Neuvedena
27. 10. 2017 2. 11. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy Město Svitavy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na výdaje spojené s provozem pečovatelské služby 200 000  Kč
23. 11. 2017 15. 12. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy Město Svitavy Leasing služebního vozidla pro město Svitavy 334 300  Kč
15. 2. 2002 20. 7. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Město Svitavy Obstaravatelská smlouva, Neumannova 1601/2, 1602/4 Neuvedena
10. 1. 2017 11. 1. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy Město Svitavy Smlouva o dílo - Nový pohon automatických dveří 70 664  Kč
23. 1. 2017 24. 1. 2017 Detail smlouvy Město Svitavy Město Svitavy „Interiér kanceláře sekretariátu v Langerově vile ve Svitavách – nový nábytek včetně montáže“. 183 155  Kč
29. 6. 2018 29. 6. 2018 Detail smlouvy Město Svitavy Město Svitavy Smlouva o zajištění úklidu náměstí Míru 118/48 ve Svitavách Neuvedena
1. 3. 2018 1. 3. 2018 Detail smlouvy BH Trading CZ s.r.o. Město Svitavy Příkazní smlouva PCO BH Trading CZ 94 380  Kč
1. 10. 2018 2. 11. 2018 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Svitavy Účástnická smlouva Neuvedena
5. 1. 2018 9. 1. 2018 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Svitavy Účástnická smlouva LE hromadná Neuvedena
7. 11. 2017 8. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Svitavy Programová dotace pro JSDHO - II. kolo 2017 605 000  Kč
11. 6. 2018 18. 6. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Svitavy Smlouva o poskytnutí dotace z programu Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje na projekt Příprava technické infrastruktury sloužící pro podnikání - rekonstrukce místní komunikace v ulici U Stadionu 1 603 250  Kč
5. 11. 2014 11. 11. 2016 Detail smlouvy Státní fond životního prostředí České republiky Město Svitavy smlouva č. 11097146 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 742 476  Kč
23. 1. 2018 25. 1. 2018 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Svitavy Účastnická smlouva LE hromadný Neuvedena
24. 1. 2018 26. 1. 2018 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Svitavy Účastnická smlouva LE hromadný Neuvedena
20. 2. 2018 22. 2. 2018 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Svitavy Účástnická smlouva LE hromadná Neuvedena
14. 2. 2018 20. 2. 2018 Detail smlouvy Pavel Kopsa Město Svitavy Smlouva o dílo - Silnoproudá elektroinstalace - Kotelna pro p.č. st 8/2, Svitavy - Předměstí 143 021  Kč
28. 6. 2018 11. 7. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Svitavy Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby formou účelové dotace v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji - azylový dům 3 493 058  Kč
10. 9. 2018 15. 10. 2018 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Svitavy Účástnická smlouva Neuvedena
20. 6. 2019 20. 6. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Svitavy účelová dotace 2019 - 2. kolo, § 63 - Město Svitavy 871 200  Kč
10. 11. 2017 10. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Svitavy Podpora činnosti a provozu TIC 169 635  Kč
19. 7. 2018 23. 7. 2018 Detail smlouvy Obec Kunčina Město Svitavy Kupní smlouva 750 000  Kč
12. 11. 2018 12. 11. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Svitavy Svitavy, městský dům U Mouřenína, č.p. 118 - oprava havárie části střechy 181 500  Kč
12. 2. 2018 26. 2. 2018 Detail smlouvy Městská policie Brno (Statutární město Brno) Město Svitavy Smlouva o zajištění školení strážníků Neuvedena
28. 11. 2018 11. 1. 2019 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Svitavy Účastnická smlouva Neuvedena
21. 9. 2017 21. 9. 2017 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Svitavy Účástnická smlouva LE hromadná Neuvedena
21. 3. 2019 1. 4. 2019 Detail smlouvy Gymnázium, obchodní akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Město Svitavy Příkazní smlouva - 72019 - ochrana majetku 130 680  Kč
1. 8. 2019 9. 8. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Svitavy Svitavy-předměstí, ul. 5. května - obnova ústředního litinového kříže na hřbitově 121 000  Kč
18. 7. 2018 20. 7. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Svitavy Krajské a národní přehlídky - Dětská scéna - celostátní přehlídka dětského divadla - Svitavy 2018 84 700  Kč
21. 5. 2019 28. 5. 2019 Detail smlouvy Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Město Svitavy Kupní smlouva č. 03/19/HSYM-KS 120 000  Kč
28. 1. 2019 30. 1. 2019 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích - kontaktní pracoviště Svitavy (Úřad práce České republiky) Město Svitavy DODATEK č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. SYA-VZ-4002/2017 810 000  Kč
8. 6. 2018 4. 7. 2019 Detail smlouvy ZO Alfa SBTS Svitavy p.s. Město Svitavy Darovací smlouva o poskytnutí peněžitého daru 205 700  Kč
2. 5. 2019 2. 5. 2019 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond Město Svitavy Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/002/19210/453/113/002620 246 877  Kč
17. 5. 2017 29. 5. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Město Svitavy Darovací smlouva č. S/OM/1185/16/BP 59 970  Kč
16. 2. 2018 20. 2. 2018 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Svitavy Účastnická smlouva LE hromadná Neuvedena
27. 6. 2006 15. 5. 2015 Detail smlouvy MINISTERSTVO VNITRA Město Svitavy Svitavy - pozemky p.č. 308/9 a 308/12 Neuvedena
16. 11. 2016 31. 10. 2017 Detail smlouvy AQUASYS spol. s r.o. Město Svitavy nájemní smlouva 118 326  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 282 lidí darovalo 729 028 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy