Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 105 výsledků na výraz icoPlatce:24729035 AND icoPrijemce:00262978

Celková cena nalezených smluv 51 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
20. 3. 2017 23. 3. 2017 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 1 504 091  Kč
21. 2. 2019 25. 2. 2019 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na pozemcích p.č. 3326/1, 3397/8 a další v k.ú. Liberec 1 178 964  Kč
30. 11. 2017 4. 12. 2017 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 95 318  Kč
11. 7. 2018 12. 7. 2018 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1228/2, k. ú. Krásná Studánka 62 920  Kč
30. 8. 2018 3. 9. 2018 Detail smlouvy ČEZ Distribuce a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na p.č. 1206/1,1212,1029/1,1030/25 a další v k.ú. Krásná Studánka 1 028 016  Kč
13. 4. 2017 13. 4. 2017 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 70 180  Kč
13. 3. 2018 16. 3. 2018 Detail smlouvy ČEZ Distribuce a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti 1 338 490  Kč
11. 3. 2019 14. 3. 2019 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na pozemcích p.č. 5635/1,6059 a další v k.ú. Liberec 102 608  Kč
14. 3. 2018 16. 3. 2018 Detail smlouvy ČEZ Distribuce a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 140 650  Kč
23. 4. 2018 17. 5. 2018 Detail smlouvy ČEZ Distribuce a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na p.p.č. 859, k.ú. Vesec U Liberce 316 778  Kč
11. 1. 2017 12. 1. 2017 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti p.p.č. 1873/1,1877/6,1880/3, 1881/1, 1889 - kabelové vedení NN 177 386  Kč
14. 7. 2017 18. 7. 2017 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p. č. 51, 96/4, 97, k. ú. Horní Hanychov 203 885  Kč
2. 10. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva_o_zrizeni_vecneho_bremene_sluzebnosti_484_487_488_489_489_3_490_2_zemni_kabelove_vedeni 106 770  Kč
28. 3. 2017 19. 4. 2017 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti CJMML 228605/16 1 098 586  Kč
17. 4. 2018 20. 4. 2018 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti na p.p.č. 6038.. k. ú. Liberec, p.p.č. 1843..k.ú. Ruprechtice 2 138 080  Kč
25. 9. 2018 2. 10. 2018 Detail smlouvy ČEZ Distribuce a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti p.č. 690/1,690/201,692/5, k.ú. Staré Pavlovice 90 750  Kč
4. 1. 2019 9. 1. 2019 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti_p.p.č._1880/5, 2145, 2199/1, 2230/5, 2231/1, 2231/10, 3662/1 v k. ú. Vratislavice n.N_. 405 403  Kč
15. 1. 2018 18. 1. 2018 Detail smlouvy ČEZ Distribuce a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti 230 445  Kč
21. 7. 2017 26. 7. 2017 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 1548/3 a p. č. 1635, k. ú. Starý Harcov 93 654  Kč
13. 12. 2017 19. 12. 2017 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene p.č.760/1,460,468, Horní Hanychov 170 610  Kč
15. 1. 2018 18. 1. 2018 Detail smlouvy ČEZ Distribuce a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 3 572 888  Kč
2. 5. 2017 3. 5. 2017 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 602 568  Kč
25. 1. 2017 27. 1. 2017 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o zřízení věcného břemena - služebnosti, p.p.č. 2686/1-zemní kabelové vedení NN_vstup a vjezd 332 145  Kč
10. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy ČEZ Distribuce a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 1 323 480  Kč
5. 9. 2017 7. 9. 2017 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Zřízení věcného břemene-služebnosti na p.p.č.850 a 1067, k.ú. Machnín 87 241  Kč
18. 1. 2018 22. 1. 2018 Detail smlouvy ČEZ Distribuce a.s. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o uzavření BS o zřízení věcného břemene - služebnosti-Za Kinem pro p.p.č. 1089/2 196 020  Kč
3. 8. 2016 27. 10. 2016 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení VB 105 270  Kč
21. 2. 2019 26. 2. 2019 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 671/1,5763/2,5763/3 a další v k.ú. Liberec 97 042  Kč
16. 5. 2019 22. 5. 2019 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na pozemcích p.č. 346/2, 346/3, 347/1 a další, k.ú. Liberec 257 488  Kč
7. 8. 2018 13. 8. 2018 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na pozemcích p.č. 102, 103,392,394, k.ú. Karlinky 153 852  Kč
23. 4. 2018 17. 5. 2018 Detail smlouvy ČEZ Distribuce a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na p.p.č. 853/1, k.ú. Horní Růžodol, p.p.č.712/63, k.ú. Rochlice u Liberce 1 043 807  Kč
8. 1. 2018 9. 1. 2018 Detail smlouvy ČEZ Distribuce a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 1 264 464  Kč
5. 9. 2017 8. 9. 2017 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene a služebnosti na p.p.č.23/1 a 347, k.ú. Vesec u Liberce 65 340  Kč
28. 2. 2017 1. 3. 2017 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC SOBS o zříz.VB, p.p.č.89, 412, k.ú. Karlinky 89 540  Kč
29. 11. 2016 1. 12. 2016 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 1 166 076  Kč
10. 4. 2018 16. 4. 2018 Detail smlouvy ČEZ Distribuce a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na p.č. 1015,1206/6,1207/1, k.ú. Starý Harcov 270 254  Kč
1. 8. 2018 1. 8. 2018 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC zřízení služebnosit na p. p. č. 28/3, 27, 1400/1, 31/2, 1400/50, k. ú. Růžodol I 795 757  Kč
14. 12. 2016 16. 12. 2016 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 269 467  Kč
29. 5. 2018 30. 5. 2018 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na p.č. 392, k.ú. Karlinky 123 420  Kč
9. 11. 2016 10. 11. 2016 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 665 799  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.