Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPrijemce:24729035 AND...'

Nalezené smlouvy 3 výsledky

Celková cena nalezených smluv 259 165 Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 2477774 29. 6. 2017 4. 7. 2017 Povodí Odry, státní podnik ČEZ Distribuce, a. s. Neuvedena
Nájemní smlouva a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - k.ú. Přívoz  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 2760086 1. 8. 2017 2. 8. 2017 Povodí Odry, státní podnik ČEZ Distribuce, a. s. 259 165 Kč
smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení (k.ú. Loděnice)  | Obor smlouvy: Energie / Stavebnictví / Jiná energie
 8853507 17. 4. 2019 25. 4. 2019 Povodí Odry, státní podnik ČEZ Distribuce, a. s. Neuvedena
Nájemní smlouva a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Nájemní smlouvy

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 527 lidí darovalo 1 460 468 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy