Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:70890005 AND chyby:vazne...'

Nalezené smlouvy 13 výsledků

Celková cena nalezených smluv 339 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  22095073 20.10.2022 24.10.2022 Povodí Labe, státní podnik Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Prohlášení o zřízení věcného břemene – vlastníkovy pozemkové služebnosti, k.ú. Roudnice n.L., vodovodní vedení  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  20532795 26.04.2022 31.05.2022 Lesy České republiky, s.p. Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Správa majetku; Nemovitý majetek – bezúplatný převod; Souhlasné prohlášení ve věci pozemku k.ú. Brandýs nad Orlicí st.p.č. 777  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví
  21550055 21.06.2022 05.09.2022 Český hydrometeorologický ústav Povodí Labe, státní podnik 121 914 Kč
Sml.zal.obj.- analýza vzorků sedimentu
  20148471 28.03.2022 28.04.2022 Český hydrometeorologický ústav Povodí Labe, státní podnik 111 502 Kč
Sml.zal.obj. - analýza kontrolních vzorků podzemní vody  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl
  20532583 26.04.2022 31.05.2022 Lesy České republiky, s.p. Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Správa majetku; Nemovitý majetek – bezúplatný převod; Souhlasné prohlášení ve věci zastavěného pozemku k.ú. Brandýs nad Orlicí st.p.č. 772  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví
  20533095 26.04.2022 31.05.2022 Lesy České republiky, s.p. Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Správa majetku; Nemovitý majetek – bezúplatný převod; Souhlasné prohlášení ve věci k.ú. Brandýs nad Orlicí st.p.č. 774  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví
  20533091 26.04.2022 31.05.2022 Lesy České republiky, s.p. Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Správa majetku; Nemovitý majetek – bezúplatný převod; Souhlasné prohlášení ve věci k.ú. Brandýs nad Orlicí st.p.č. 777  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví
  19764027 07.02.2022 23.03.2022 Povodí Labe, státní podnik Zemědělské družstvo Dobruška 73 374 Kč
Zřízení věcného břemene - služebnosti rozlivu na pozemku p.č. 2537/4, p.č. 2541/1, p.č. 2542/4 a p.č. 2542/6 v k.ú. Dobruška a p.č. 266/4 a p.č. 266/9 v k.ú. Mělčany u Dobrušky, ve prospěch panujících  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  19953891 22.02.2022 08.04.2022 Povodí Labe, státní podnik E.ON Energie, a.s. Neuvedena
Smlouva o výkupu elektřiny z MVE Povodí Labe, státní podnik na rok 2023  | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie
  20373283 23.03.2022 18.05.2022 Povodí Labe, státní podnik Oberbank AG pobočka Česká republika Neuvedena
Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu “Business” pro podnikatele, právnické osoby, u Oberbank AG, pobočka Česká republika.  | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky / Pojišťovací služby / Finance
  20076079 14.03.2022 22.04.2022 Povodí Labe, státní podnik Ředitelství silnic a dálnic ČR 76 510 Kč
Smlouva o zřízení VB č. P/BVB/IS/2022/004 - k. ú. Žamberk  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  21263171 21.06.2022 05.08.2022 Povodí Labe, státní podnik Město Mělník 338 896 725 Kč
Předmětem smlouvy je závazek budoucího darování vybraných pozemků, stavebních objektů a provozních souborů, vybudovaných v rámci akcí "Labe, Mělník, protipovodňová ochrana" a "Labe, Mělník,  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Dary a dotace
  21143031 23.06.2022 25.07.2022 Povodí Labe, státní podnik Hořická lesní, s.r.o. 133 919 Kč
Prodej dřevní hmoty z lokality Roudnice  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.